Subclavian περιοχή

1. Μικρή ιατρική εγκυκλοπαίδεια. - Μ.: Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια. 1991–96 2. Πρώτες βοήθειες. - Μ.: Μεγάλη Ρωσική Εγκυκλοπαίδεια. 1994. 3. Εγκυκλοπαιδικό λεξικό ιατρικών όρων. - Μ.: Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια. - 1982-1984.

Δείτε τι είναι η "Subclavian region" σε άλλα λεξικά:

υποκλείδια περιοχή - (περιοχή regio infraclavicularis, PNA, BNA, JNA) περιοχή του θώρακα που οριοθετείται παραπάνω από την κλείδα, κάτω από την πλευρά III, πλευρικά από την πρόσθια άκρη του δελτοειδούς μυός, μεσοπρόθεσμα από την πρόσθια διάμεση γραμμή. όταν επιλέγετε την περιοχή του στέρνου, το μεσαίο όριο του P. o....... Ένα μεγάλο ιατρικό λεξικό

Subclavian αρτηρία - Subclavian αρτηρία, α. subclavia, χαμάμ. Οι υποκλείδιες αρτηρίες ξεκινούν στο πρόσθιο μεσοθωράκιο: δεξιά από τον βραχυκεφαλικό κορμό, αριστερά απευθείας από την αορτική αψίδα, επομένως είναι μακρύτερες από τη δεξιά: το ενδοθωρακικό τμήμα βρίσκεται πίσω από τα αριστερά...... Άτλας της ανθρώπινης ανατομίας

ΤΟΥΜΠΟΥΚΟΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΜΠΟΥΚΟΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα: Ι. Παθολογική ανατομία. 110 II. Ταξινόμηση της πνευμονικής φυματίωσης. 124 III. Κλινική. 128 IV. Διαγνωστικά. 160 V. Πρόβλεψη. 190 VI. Θεραπεία... Μεγάλη Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ - προληπτικά και θεραπευτικά, η εισαγωγή εμβολίων, ορών ή μη ειδικών ουσιών στο σώμα για προφυλακτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Τα προϊόντα παράγονται είτε με σκοπό τον προληπτικό εμβολιασμό και τον γκρίζο εμβολιασμό, όταν τα εμβόλια εισάγονται στο σώμα...... Μεγάλη ιατρική εγκυκλοπαίδεια

Αρτηρίες του άνω άκρου - ζεύγη Subclavian αρτηρίας (α. Subclavia). Αριστερά, μακρύτερα, αναχωρεί από την αορτική αψίδα, δεξιά από τον βραχυκεφαλικό κορμό (truncus brachiocephalicus). Κάθε αρτηρία περνά πάνω από το λαιμό, σχηματίζοντας ένα κυρτό τόξο που περνά πάνω από τον θόλο του υπεζωκότα... Άτλας ανθρώπινης ανατομίας

ΣΚΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΣΚΑΦΗ ΑΙΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα: I. Εμβρυολογία. 389 P. Γενική ανατομική έκθεση. 397 Αρτηριακό σύστημα. 397 Φλεβικό σύστημα.. 406 Τραπέζι αρτηρίας. 411 Πίνακας φλεβών....... Μεγάλη ιατρική εγκυκλοπαίδεια

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ - Η ΣΕΛΙΚΤΙΚΗ ΤΡΙΧΗ, η υπερακλαβική περιοχή (regio, s. Fossa supraclavicularis, s. Trigonum from claviculare), καταλαμβάνει το κάτω μέρος της πλευρικής επιφάνειας του λαιμού και έχει την εμφάνιση ενός τριγώνου. Τα σύνορά του: εμπρός, πίσω άκρο m. sterno cleido mas toidei... Μεγάλη ιατρική εγκυκλοπαίδεια

Αρτηρίες της θωρακικής και κοιλιακής κοιλότητας - Η θωρακική αορτή (aorta thoracica) βρίσκεται στο οπίσθιο μεσοθωρακίο, γειτνιάζει με τη σπονδυλική στήλη και χωρίζεται σε δύο τύπους κλαδιών: εσωτερικά και βρεγματικά. Τα εσωτερικά κλαδιά περιλαμβάνουν: 1) βρογχικά κλαδιά (rr. Bronchiales),...... Άτλας ανθρώπινης ανατομίας

NECK - (collum), ως ενδιάμεσος σύνδεσμος μεταξύ κεφαλής και σώματος, περιλαμβάνει έναν αριθμό οργάνων και ιστών που είναι σημαντικοί για τη ζωή. Από ψηλά, το Sh. Περιορίζεται από την άκρη της κάτω γνάθου και τη γραμμή που εκτείνεται από την άρθρωση της κάτω γνάθου στη διαδικασία μαστοειδούς και περαιτέρω στην εξωτερική...... Μεγάλη ιατρική εγκυκλοπαίδεια

Η καρδιά είναι το κεντρικό όργανο του κυκλοφορικού συστήματος ζώων και ανθρώπων, αναγκάζοντας το αίμα στο αρτηριακό σύστημα και διασφαλίζοντας την κίνησή του μέσω των αγγείων. Συγκριτική μορφολογία. Η S. είναι παρούσα μόνο σε ζώα με καλά ανεπτυγμένο κυκλοφορικό...... Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια

Κρανιακά νεύρα - Το οσφρητικό νεύρο (ο. Olfactorius) (ζευγάρι) αναφέρεται σε νεύρα ειδικής ευαισθησίας. Ξεκινά από τους οσφρητικούς υποδοχείς της βλεννογόνου μεμβράνης της ρινικής κοιλότητας στον ανώτερο ρινικό κόγχα. Είναι 15 20 νήματα λεπτού νεύρου,...... Άτλας ανθρώπινης ανατομίας

3. Subclavian περιοχή

Η υποκλάβια περιοχή (Ragio infraxapularis) έχει σύνορα:

Επίπεδα Κάτω από το δέρμα βρίσκεται ο υποδόριος μυς του λαιμού και τα κλαδιά του nn. supraxapularis, πρόσθιοι και πλευρικοί κλάδοι των μεσοπλεύρων νεύρων. Κάτω από την επιφανειακή συνάρτηση βρίσκεται το fascia pectoralis, το οποίο καλύπτει m. πηκταράλης ανώτερος. Περαιτέρω, έξω, καλύπτει τον πρόσθιο οδοντωτό μυ, οπίσθια, τους πίσω μυς, περνά στην περιτονία της κοιλιάς παρακάτω, συνδέεται με τη δεύτερη περιτονία του λαιμού, στην μασχαλιαία περιοχή με περιτονία axillaris στην περιοχή του δελτοειδούς με την περιτονία deltoidea και την περιτονία brachii.

Κάτω από την περιτονία pectoralis είναι m. pectoralis maior. Μεταξύ του πρόσθιου περιθωρίου του δελτοειδούς και m. το pectoralis major ((sulcus deltoideopectaflis) περνάει κατά cephalica.

Κάτω από το θωρακικό άκρο, ο κύριος μυς είναι ένα υποπληρωματικό χωρικό (κυτταρικό διάστημα), κάτω από το διάστημα στην κορυφή του m. Pectorslis minor είναι η περιτονία, clavipectoralis, που σχηματίζει το m. ερυθρός κόλπος. Κάτω από το pectoralis clanpectoralis μυών και φαξ (υπάρχει το βαθύ φύλλο του) υπάρχει ένας βαθύς υποτομεακός χώρος.

Στο εξωτερικό άκρο m. pectoralis minor fasia clanpectoralis ενώθηκε από τη μασχαλιαία περιτονία.

Στο βαθύ ράμμα της περιοχής της υποκλάβης, διακρίνονται τρία τρίγωνα:

Κατά συνέπεια, οι τρεις άξονες της μασχαλιαίας αρτηρίας διακρίνονται από το ονομαζόμενο τρίγωνο..

Μέσα σε tr. clanpectorale βαθιά περιτονία διάτρητα αγγεία v. cephalica, α. tharacoacromialis, nn. clavipectaralis, κατά μήκος α. θωρακοακρομυλιακός, nn. θωρακικοί πρόσθιοι διάτρηση της βαθιάς φύσης της περιτονίας των φύλλων clavipectoralis, αναφέρεται ένας βαθύς υποφυσικός χώρος με υποφασιακό χώρο της μασχαλιαίας κοιλότητας.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Τα όρια της υποκλάβης περιοχής: πάνω από την κλείδα, κάτω από την τρίτη πλευρά, μεσολαβικά - κατά μήκος της εξωτερικής άκρης του στέρνου, πλευρικά - κατά μήκος της μπροστινής άκρης του δελτοειδούς μυ. Τοπογραφία σε στρώσεις: δέρμα, υποδόριος λιπώδης ιστός, επιφανειακή περιτονία, περιτονιακή μυϊκή στιβάδα, η οποία έχει 2 δική περιτονία: επιφανειακή - θωρακική, βαθύτερη - στερνοκλαβική. Η θωρακική περιτονία, η διάσπαση, σχηματίζει θήκη για τον κύριο μυοταξία, η στερνοκοκκική περιτονία σχηματίζει την περίπτωση για τον θωρακικό και τον υποκλείδιο μυ. Μεταξύ αυτών των περιτονιών υπάρχει ένας υποτομεακός κυτταρικός χώρος στον οποίο περνούν κλαδιά της θωρακικής αρτηρίας, του μελιού και των λαιμών. Το φλέγμα αυτού του χώρου μπορεί να εξαπλωθεί προς τα πάνω - στον βαθύ ιστό του πλευρικού λαιμού του λαιμού και πλευρικά - στον ιστό του μασχάλου. Εντός της υποκλαβικής περιοχής, rasp 3 treug-ka. Ο πρώτος είναι κλειστής-θωρακικός. Τα σύνορά του: στην κορυφή - η κλείδα και ο υποκλείνος μυς, κάτω - το εσωτερικό άκρο του θωρακικού μικρού μυός. Η βάση αυτού του τριγώνου βλέπει στο στέρνο. Μέσα σε αυτό, πραγματοποιείται παρακέντηση και καθετηριασμός της υποκλείδιας φλέβας. Το σημείο παρακέντησης της ODA στα όρια του εσωτερικού και του μέσου τρίτου του σώματος της κλείδας και 1,5-2 cm κάτω από αυτό. Η βελόνα εισάγεται υπό γωνία 45 ° προς τα εμπρός και οβελιαία έως ότου εμφανιστεί αίμα στη σύριγγα. Η σύριγγα αποσυνδέεται και ένα εύκαμπτο μανδρίνο εισάγεται στη βελόνα, η βελόνα αφαιρείται, ένας καθετήρας εισάγεται στο μανδρίνο και εισάγεται σε μια φλέβα, η μανδρίνη αφαιρείται. Το δεύτερο ρινο-θωρακικό treug-k. Αντιστοιχεί στον θωρακικό ελάσσονα μυ. Η βάση του βλέπει στο στέρνο. Το τρίτο treug-k ονομάζεται υποτομεακό, είναι οριοθετημένο πάνω - το εξωτερικό άκρο του δευτερεύοντος μυός του θωρακικού, από κάτω - το κάτω άκρο του κύριου μυός του θωρακικού, η βάση του - από το μπροστινό άκρο του δελτοειδούς μυ

Παρακέντηση και καθετηριασμός της φλέβας της υποκλάβης.

Διεξάγεται εντός του τριγώνου της κλείδας-θωρακικού, το σημείο παρακέντησης καθορίζεται στο περίγραμμα του εσωτερικού και του μέσου τρίτου του σώματος της κλείδας και 1,5-2,0 cm κάτω από αυτό. η βελόνα συγκρατείται υπό γωνία 45 g προς τα εμπρόσθια και οβελιαία επίπεδα έως ότου εμφανιστεί αίμα στη σύριγγα τραβώντας το έμβολο. μετά την αποσύνδεση της σύριγγας, εισάγεται ένα εύκαμπτο μανδρίνι στη βελόνα. Στη συνέχεια, η βελόνα αφαιρείται στο μανδρίνο, τοποθετείται ένας καθετήρας και περιστρέφεται στον αυλό της φλέβας. το μανδρίνο αφαιρείται. και ο καθετήρας παραμένει στον αυλό της φλέβας.

Τοπογραφία της μασχαλιαίας περιοχής

Η μασχαλιαία περιοχή αντιστοιχεί στα όρια της εισόδου στη μασχάλη: το μέτωπο είναι το δέρμα διπλωμένο πάνω από την ελεύθερη άκρη του κύριου μυός του θωρακικού, το πίσω μέρος είναι το δέρμα διπλωμένο πάνω από το ελεύθερο άκρο της ευρύτερης πλάτης m, το εξωτερικό είναι η γραμμή που συνδέει τις άκρες αυτών των πτυχών στον ώμο και το εσωτερικό είναι η γραμμή που συνδέει τις άκρες αυτών των πτυχών στο στήθος. Αυτή η τρύπα έχει σχήμα πυραμίδας, η βάση της οποίας είναι προς τα κάτω. Μέλι - πρόσθιο οδοντωτό m, lat - ένα κοντό κεφάλι του 2 ώμου m του ώμου, το coraco-humeral m και ο βραχίονας. Η μασχαλιαία βότανα είναι γεμάτη με ίνες, στις οποίες απλώνονται οι λεμφαδένες, τα αγγεία και τα νεύρα. Η μασχαλιαία αρτηρία είναι συνέχεια της υποκλείδιας αρτηρίας και περνά μέσα στη βραχιόνια αρτηρία. Εσωτερική μασχαλιαία αρτηρία μασχάλη φλέβα.

Άξονας προβολής τέχνης - γραμμή, συνδεδεμένο σημείο 1 και σημείο 2. Το σημείο 1 προσπαθεί στην κορυφή της μασχάλης του fossa. Το σημείο 2 βρίσκεται μεταξύ του πρόσθιου και του μεσαίου τρίτου του πλάτους της μασχάλης του fossa, και αυτό το πλάτος ορίζεται ως μια γραμμή που συνδέει τις πτυχές πάνω από τις ελεύθερες άκρες ενός μεγάλου gm και το ευρύτερο m της πλάτης. Το τμήμα 1 της μασχαλιαίας μασχαλιαίας αρτηρίας βρίσκεται στο sternoclavicular treug-ke, Division 2 - in the toracic treug-ke, Division 3 - in the subpectoral treug-ke. Στο 1ο τμήμα, 2 κλαδιά εκτείνονται από την μασχαλιαία αρτηρία: η θωρακική και η άνω θωρακική αρτηρία, στο 2ο m - η θωρακική αρτηρία, στο 3ο m - η οπίσθια αρτηρία, ο φάκελος του βραχίονα, η πρόσθια αρτηρία, ο φάκελος του βραχίονα, η υποκεφαλική αρτηρία. Στην 1η και 2η διαίρεση, οι δέσμες lat, μέλι και οπίσθιο βραχιόνιο πλέγμα, στην 3η διαίρεση, η lat ρίζα της μέσης νευρικής ρίζας και του δερματικού μυϊκού νεύρου, τα νεύρα σχηματίζονται εδώ, από μέσα: ρίζα μελιού του μέσου νεύρου, ulnar νεύρο, δερματικά νεύρα μελιού αντιβράχιο και ώμο. Στο 3ο μέρος της οπίσθιας δέσμης, τα ακτινικά και μασχαλιαία νεύρα είναι arr. Το μασχαλιαίο νεύρο συνοδεύει την οπίσθια αρτηρία που περιβάλλει τον βραχίονα, περνώντας μέσα από μια τρύπα 4 όψεων. Η αρτηρία χωρίζεται σε στήθος-πλάτη αρτηρία και η αρτηρία τυλίγει την ωμοπλάτη. Η αρτηρία που περιβάλλει την ωμοπλάτη περνά μέσα από μια τρύπα 3 όψεων. Οι λεμφαδένες μασχάλη fossa fossa έχουν 5 ομάδες. Οι κόμβοι Lat βρίσκονται κατά μήκος της μασχάλης μιας φλέβας, παίρνουν λέμφους από το άνω άκρο και τον μαστικό αδένα. Οι θωρακικοί κόμβοι απλώνονται κατά μήκος των αγγείων, συλλέγουν λέμφη από τα εμπρόσθια κοιλιακά τοιχώματα του στήθους και από τον μαστικό αδένα. Οι κόμβοι podlapat απλώνονται γύρω από τα αγγεία podlapat και συλλέγουν λέμφους από την άνω πλάτη και την άρθρωση του ώμου. Οι κεντρικοί κόμβοι βρίσκονται στο κέντρο της μασχάλης του fossa και συλλέγουν λέμφο από το άνω άκρο, το στήθος και την πλάτη. Οι κορυφές κόμβων συνδυάζουν τα αναφερθέντα αγγεία των ομάδων κόμβων που περιγράφηκαν προηγουμένως. Αυτοί οι δεσμοί έχουν συνδέσεις με τους κόμβους του μαστού, του υπεζωκότα και του λαιμού. Με φλέγμα του μασχαλιαίου φώσου, το πύον μπορεί να εξαπλωθεί: προς τα πάνω - στον ενδιάμεσο ιστό, lat - στις ψεύτικες ίνες και τις ίνες της πρόσθιας και οπίσθιας περιοχής του ώμου, οπίσθια - στον υποκεφαλικό ιστό, πρόσθια - στον ιστό του υποτομεακού χώρου.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το άνω περίγραμμα εκτείνεται κατά μήκος της γραμμής, συνδέοντας τις κάτω άκρες του μεγάλου θωρακικού m και το πλάτος m πίσω. Το κάτω περίγραμμα είναι μια γραμμή που εκτείνεται 4 εκατοστά πάνω από το μέλι και το πλάτος των επισκοδίων του χουμέρου. Η προεξοχή της πρόσθιας και οπίσθιας περιοχής του ώμου, οι οποίες διαχωρίζονται από κατακόρυφες γραμμές που διέρχονται από το μέλι μέχρι τους κόνδυλους του ώμου. Τοπογραφία στρώματος: δέρμα, υποδόριο λίπος Cl, pov fascia. Τα νεύρα βρίσκονται στο υποδόριο λίπος, νευρώνουν το δέρμα του ώμου: το lat δέρμα είναι το άνω πλευρικό δερματικό νεύρο του ώμου (από τη μασχάλη του νεύρου), το δέρμα της πλάτης είναι το πίσω νεύρο του ώμου (από τη νευρική ακτίνα), το δέρμα είναι πρόσθιο-μέλι t - μεσοπλευρικά βραγχιακά νεύρα και δερματικό νεύρο του ώμου του μελιού (από τη δέσμη μελιού του βραχιόνιου πλέγματος). Οι σαφενώδεις φλέβες του βραχίονα απλώνονται επίσης εδώ: το lat.Η σαφενώδης φλέβα του βραχίονα περνά κατά μήκος του lat. Μέσα στο δελτοειδές-θωρακικό τριγωνικό τρίγωνο, η σαφενώδης φλέβα του βραχίονα διατρυπά την κλείδα-θωρακική περιτονία και ρέει στη μασχάλη ή στην υποκλείδια φλέβα. Η υποδόρια φλέβα του μελιού απλώνεται κατά μήκος της εσωτερικής άκρης του 2-κεφαλιού του ώμου, στο κάτω τρίτο του ώμου περνά πάνω από την περιτονία, και στο μεσαίο τρίτο - μεταξύ των δύο φύλλων του, στο άνω τρίτο - πηγαίνει κάτω από την περιτονία και ρέει στη βραχιόνια φλέβα ή στη φλέβα μασχάλης. Σε όλο τον ώμο αυτό το φλοιό μέλι δερματικό νεύρο του αντιβράχιου. Υποφασιακοί σχηματισμοί του ρινίσματος ώμου στα μπροστινά και πίσω περιθωριακά κρεβάτια. Αυτά τα κρεβάτια ονομάζονται ινώδη κρεβάτια ώμου. 2 χωρίσματα αναχωρούν από την περιτονία του ώμου στον βραχίονα: lat και μέλι μεταξύ του διαφράγματος. Έτσι, το πρόσθιο ινώδες κρεβάτι του ώμου μπροστά και στις πλευρές περιορίζεται από την περιτονία του ώμου, πίσω από τον βραχίονα και και τα δύο περιθωριακά διαφράγματα. Η οπίσθια όψη - πίσω και από τις πλευρές περιορίζεται από την περιτονία του ώμου και μπροστά - από τον βραχίονα και τα δύο περιθωριακά διαφράγματα. Στο μπροστινό κρεβάτι υπάρχουν αγώνες, η λειτουργία των οποίων είναι να λυγίσει το αντιβράχιο και να σηκώσει το βραχίονα: το κορακο-χαλικό, με δύο κεφάλια και το χυμό. Τα δύο κεφάλια m βρίσκονται σε ολόκληρο τον ώμο, το κορακοβραχιόνιο - μόνο στο άνω τρίτο του ώμου, το βραχιαίο - μόνο στο κάτω τρίτο του ώμου, το βραχιόνιο - στο μεσαίο και κάτω τρίτο του ώμου. Οι δικέφαλοι είναι επιφανειακοί στους υπόλοιπους μυς. Στο πίσω κρεβάτι, απλώστε το κεφάλι 3 ώμων. Κεφαλή μελιού με 3 κεφάλια στο κάτω και το μεσαίο τρίτο του ώμου. Μακρύ και lat κεκλιμένο κεφάλι στο άνω και μεσαίο τρίτο. Ο τένοντας του 3-κεφαλής βρίσκεται στο κάτω τρίτο του ώμου. Η βραχιόνια αρτηρία συνοδεύεται από 2 βραχιόνιες φλέβες και το μέσο νεύρο. Αυτή η νευροαγγειακή δέσμη περνά στο θρόνο του μελιού της κεφαλής των 2 μ. Στο άνω τρίτο του ώμου, το νεύρο βρίσκεται σε απόσταση από την αρτηρία, στο μεσαίο τρίτο διασχίζει την αρτηρία μπροστά, στο κάτω τρίτο - μέλι.

Προβολή της βραχιόνιας αρτηρίας και του διάμεσου νεύρου: τρέχει κατά μήκος της γραμμής μεταξύ των σημείων 1 και 2: το σημείο 1 διαιρεί το πρόσθιο και το μεσαίο τρίτο του πλάτους της μασχάλης του fossa, σημείο 2 στη μέση της απόστασης μεταξύ του τένοντα 2 της κεφαλής m και του επικούτυλου του μελιού του βραχίονα.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΩΝΟΥ

Τοπογραφία της ulnar fossa:

η ulnar fossa είναι περιορισμένη: από το εξωτερικό - m.brachioradialis, από το εσωτερικό - m.pronator teres, και το κάτω μέρος εκτελεί m.brachialis και τον δικέφαλο τένοντα.

1). Δέρμα - πολύ λεπτό.

2). ПЖК - έχει δομή πλάκας.

3). Επιφανειακή περιτονία - βρίσκει τις περιπτώσεις στις οποίες:

και). v.cephalica και n.cutaneus antebrachii lat. (ψέμα στο sulc.cubitalis ant. lat.).

σι) v. βασιλική και κλάδοι του n.cutaneus antebrachii med.

στο). m-do them - anastomosis (v.mediana cubiti –– σχετίζεται επίσης με τις βαθιές φλέβες του αντιβραχίου).

ρε). Εσωτερικά από την v.basilica υπάρχουν επιφανειακοί λεμφαδένες.

4). Η δική του περιτονία καλύπτει τους μύες (σχηματίζοντας περιτονιακά κρεβάτια):

και). πλευρικό κρεβάτι - m.brachiradialis, κάτω από αυτό - m. υπερκείμενος,

σι) μεσαίο κουτί - δικέφαλος, και κάτω από αυτό m.brachialis.

στο). μεσαίο κρεβάτι - επιφανειακό: mm.pronator teres, flex.carpi rad., palmaris longus, flex.carpi ulnaris; βαθύτερα - m.flexor digitorum superficialis.

Τα δικά. η περιτονία πυκνώνει, συγχωνεύεται με τον τένοντα του δικέφαλου και αποκτά aponeurosus bicipitalis.

Στο διαχωρισμό των ενδομυϊκών διαφράγματος είναι:

και). πλευρικό SNP: n.radialis και a.collateralis radialis. Το ακτινικό νεύρο βρίσκεται πρώτα μεταξύ των βραχιόνων και των βραχιόνων των μυών, και στη συνέχεια στην κάψουλα του νησιού, όπου χωρίζεται στα επιφανειακά και βαθιά κλαδιά (πηγαίνει σε κανάλι supinatorius).

σι) μεσαίο SNP: a.brachialis και n.medianus. Η βραχιόνια αρτηρία βρίσκεται στον βραχιόνιο μυ προς τα μέσα από το διάμεσο νεύρο και τον τένοντα του δικέφαλου, κάτω από τον οποίο χωρίζεται σε ακτινική και ulnar.

Το διάμεσο νεύρο αναχωρεί σύντομα από την αρτηρία και, διαπερνώντας τον m.pronator teres, πηγαίνει στη μέση του PP.

Κλαδιά της αρτηρίας της ulnar: a.recurrens radialis, a.interossea comm., a.recurrens ulnaris (διαιρείται στα πρόσθια (anast. με a.collateralis ulnaris inf.) και στα οπίσθια κλαδιά (anast. με a.collateralis ulnaris sup.). re-art rete articulare cubiti.

Ulnar λεμφαδένες διακλάδωση της βραχιόνιας αρτηρίας και λήψη βαθιών λεμφικών αγγείων.

Προβολή κοινού κενού - 1 εγκάρσιο δάχτυλο κάτω από την Ulnar.

Η άρθρωση είναι μπλοκ, περίπλοκη, αποτελείται από τρία:

3). Art.radioulnaris proximalis - παρέχει προφορά και ύπτιο (μαζί με περιφερικό).

Στη θέση προσάρτησης της κάψουλας στο λαιμό της δέσμης, βρίσκεται το αρθρικό εσοχή sacciformis (Η αναστροφή σε σχήμα σάκου είναι ένα αδύναμο σημείο). Από τη μεσαία πλευρά, το sv καλύπτεται μόνο από τη δική του περιτονία.

Σύνδεσμοι του νησιού:

και). λιγκ collateralia ulnare et radiale,

σι) lig.anulare ακτίνες.

Αρθρικές τσάντες (τα νησιά δεν επικοινωνούν με την κοιλότητα):

1). β. υποκατάνια olecrani,

2). b.intratendinea olecrani - στο πάχος του τρικέφαλου,

3). b.subtendinea m.tricipitis brachii - στον τόπο της προσάρτησής του στο olecranon.

Προμήθεια αίματος: rete articulare cubiti.

Αποστράγγιση λεμφαδένων περνά μέσα από τα βαθιά λεμφικά αγγεία στον αγκώνα και στον μασχαλιαίο χρόνο / έτος.

Καινοτομία εκτελεί τους κλάδους των nn.radialis, medianus et ulnaris.

Διάτρηση της άρθρωσης του αγκώνα - στους 90 μοίρες, το πλευρικό άκρο olecranon στο κάτω άκρο του κονδύλου είναι μια ακτίνα οστού και η κεφαλή της δέσμης. Πίσω (προς τα πάνω αναστροφή της άρθρωσης) πάνω από την κορυφή του ελακαράνου πρόσθια και προς τα κάτω.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ

Τα όριά του: από πάνω - 4 cm κάτω από τη γραμμή της κάμψης του αγκώνα (γραμμή, άρθρωση του κονδύλου του βραχίονα), από κάτω - 2 cm πάνω από τη γραμμή της άρθρωσης της κορυφής των στυλοειδών διαδικασιών. Κάθετες γραμμές, η σύνδεση του επικούντυλου με τις στυλοειδείς διεργασίες, ένα τμήμα του αντιβράχιου με τις πρόσθιες και οπίσθιες περιοχές. Τοπογραφία στρωμάτων: δέρμα, υποδόριο λίπος, στο οποίο: στην πρόσθια περιοχή - 2 υποδόριες φλέβες και 2 δερματικά νεύρα, στη μεσαία πλευρά του αντιβραχίου - δερματικό νεύρο του αντιβραχίου του μελιού και υποδόρια φλέβα του βραχίονα του μελιού, στην πλάγια πλευρά - lat δερματικό νεύρο του αντιβραχίου και lat υποδόρια φλέβα του βραχίονα. Στον ιστό της οπίσθιας περιοχής, το δερματικό νεύρο του αντιβραχίου περνά. Η περιτονία του αντιβραχίου από την πλευρά του μελιού συντήκεται με το ulna. Στην lat πλευρά, 2 χωρίσματα αναχωρούν από τη σωστή περιτονία: πρόσθια και οπίσθια, που εκφράζονται καλύτερα στο μεσαίο τρίτο. Έτσι, το μπροστινό κρεβάτι του αντιβραχίου είναι μεταξύ: εμπρός και εσωτερικά - η περιτονία, έξω - το εμπρόσθιο ενδομυϊκό διάφραγμα, πίσω - τα ακτινικά και ολόνια οστά και η ενδοσπονδιακή μεμβράνη. Το lat κρεβάτι βρίσκεται μεταξύ: έξω - της περιτονίας του αντιβραχίου, μέσα - της ακτίνας, εμπρός και πίσω - του πρόσθιου και οπίσθιου ενδομυϊκού διαφράγματος. Το οπίσθιο κρεβάτι βρίσκεται μεταξύ: μπροστά - και των οστών και του ενδοσπονδιακού διαφράγματος, πίσω - της περιτονίας του αντιβραχίου, έξω - του οπίσθιου ενδομυϊκού διαφράγματος. Στο μπροστινό κρεβάτι υπάρχουν 8 μύες σε 4 στρώσεις: σε 1m - έξω από το εσωτερικό - στρογγυλός προνυμφτήρας, ακτινικός κάμψη, μακρύς παλμαϊκός μυς και ulnar flexor, σε 2m - κάμψη, σε 3μ - κάμψη, βάθος καμπτόρ, σε 4m - ένα τετράγωνο προνύμφη. Μόνο στο πάνω τρίτο είναι ένα ξηρό 2-κεφαλής m του ώμου και ένα στρογγυλό προνύμφη. Μόνο στο κάτω τρίτο είναι το τετράγωνο προνύμφη. Μεταξύ του τετραγωνικού προνυμφέα (πίσω) και του βαθιού κάμψης των δακτύλων (μπροστά) υπάρχει ο κυψελοειδής χώρος του Pirogov. Ο μακρύς κάμψη του αντίχειρα στη μέση και στο κάτω τρίτο. Οι υπόλοιποι μύες απλώνονται σε όλο το αντιβράχιο. 2 από αυτά λυγίζουν τα δάχτυλα - καμπτήρες δακτύλου βάθους και βάθους. 2 από αυτούς λυγίζουν τον καρπό - ακτινικούς και ulnar καμπτήρες του καρπού. Το στεγνό ε του μακρύς παλμαϊκού μυός σχηματίζει παλμαϊκή απώνωση στα χέρια Το κρεβάτι Lat περιέχει 3 μύες: από εμπρός προς τα πίσω - βραχιόνιο μ., Μακρύς και κοντός ακτινικός κάμψη του καρπού. Το πίσω κρεβάτι: οι μύες σε αυτό απλώνονται σε 2 στρώσεις: στο στρώμα στο εσωτερικό του εσωτερικού - ο εκτατήρας των δακτύλων, ο εκτατήρας του μικρού δακτύλου, ο ακραίος εκτατήρας του καρπού, ο μυνητικός μυς. Υπάρχουν 5 μύες βαθιά στο στρώμα: στο εσωτερικό, ο εκτατικός παράγοντας του δείκτη, ο μακρύς εκτατήρας του αντίχειρα του χεριού, ο κοντός εκτατήρας του αντίχειρα του χεριού, ο μακρύς μυς που εκτρέπει τον αντίχειρα του χεριού, αμέσως. Καθ 'όλη τη διάρκεια, περνούν μόνο ο εκτεταμένος εκτοξευτής του καρπού και ο εκτατήρας των δακτύλων. Μόνο στο άνω τρίτο του αντιβραχίου βρίσκεται το υποστήριγμα των μυών και της αψίδας. Μόνο στο κάτω ραβδί υπάρχει ένας κοντός εκτατήρας του αντίχειρα του χεριού και ο εκτατήρας του δείκτη. Ραγάδες του αντιβραχίου: ακτινική αυλάκωση στο άνω τρίτο του ραφιού μεταξύ: εσωτερικού - του στρογγυλού προνύμφου και εξωτερικού - του βραχιόνιου m, στο μέσο και κάτω τρίτο μεταξύ: μέσα - του ακτινικού εκτατήρα του καρπού ή ξηρού Δηλαδή, έξω - το βραχιόνιο μ. Η αυλάκωση ulnar σε όλο το μήκος βρίσκεται μεταξύ: μέσα - του καμπτήρα του αγκώνα του καρπού, έξω - από τον κάμψη των δακτύλων. Η διάμεση αυλάκωση υπάρχει μόνο στο κάτω τρίτο, περνά μεταξύ: μέσα - από τον κάμψη των δακτύλων, έξω - από τις ξηρές υποδοχές του κάμπου ulnar. Νευροαγγειακοί σχηματισμοί.

Στην πρόσθια περιοχή, απλώθηκαν 4 νευροαγγειακές δέσμες: ακτινικές, χυμικές, διάμεσες, ενδοστρέβιες.

Ακτινοβολία: η ακτινική αρτηρία, συνοδευόμενη από τις φλέβες της, ο κλάδος του ακτινικού νεύρου., Με το νεύρο να εκτείνεται προς τα έξω από την αρτηρία. Η δέσμη διαπερνά όλο το μήκος στην αυλάκωση της δοκού, δηλ. έξω από αυτό είναι το βραχιόνιο μ., στο εσωτερικό: στο άνω τρίτο - ένα στρογγυλό πρηντήρα, στη μέση και κάτω τρίτο - τον ακτινικό κάμψη καρπού, πίσω: στο μεσαίο τρίτο - ο κάμψη.

Η προβολή της ακτινικής αρτηρίας περνά κατά μήκος της γραμμής, συνδέοντας τα σημεία: 1 - το μέσον του αγκώνα, 2 - το "σημείο παλμού" - 0,5 cm προς τα μέσα από τη διαδικασία της στυλοειδούς ακτίνας.

Νευροαγγειακή δέσμη αγκώνα: ulnar αρτηρία, συνοδευόμενη από τις φλέβες της, ulnar νεύρο. Καθ 'όλη τη δέσμη, η δέσμη απλώθηκε στην αυλάκωση ulnar και το νεύρο βρίσκεται προς τα μέσα από τα αγγεία, δηλαδή Στο εσωτερικό της δέσμης υπάρχει ένας ελαστικός κάμψης του καρπού, στο εξωτερικό - ένας κάμψη των δακτύλων, πίσω - ένας βαθύς κάμψη των δακτύλων. Μέση δέσμη: διάμεσο νεύρο, συνοδευόμενο από τα αγγεία του. Στο ανώτερο τρίτο, το διάμεσο νεύρο και τα αγγεία χωρίζονται μεταξύ των κεφαλών του στρογγυλού πρηνέα, στο μεσαίο τρίτο μεταξύ του pov και του βάθους του κάμψης των δακτύλων, στο κάτω τρίτο - στη μέση αυλάκωση, δηλαδή στο εσωτερικό του βρίσκεται ο περιστρεφόμενος δακτύλιος ξηρού δακτύλου, ο εξωτερικός καμπτήρας ξηρού ακτινικού καρπού και πίσω είναι ένας τετράγωνος προνυμφτήρας. Η προβολή του διάμεσου νεύρου είναι η γραμμή μεταξύ: 1 - του μέσου της απόστασης μεταξύ του ξηρού, 2-κεφαλής m και του μελιού από το επικόντυλο του ώμου, 2 - το μέσο της απόστασης μεταξύ των στυλοειδών διαδικασιών. Τέταρτη δέσμη: πρόσθιο ενδοσπονδιακό νεύρο, αγγεία με το ίδιο όνομα, το νεύρο που εκτείνεται προς τα έξω από τα αγγεία. Στο μεσαίο τρίτο, η δέσμη βρίσκεται μεταξύ: στο πίσω μέρος - της ενδοσπονδιακής μεμβράνης, στο μπροστινό μέρος - ενός βαθιού κάμψης των δακτύλων. Στο κάτω τρίτο, η πρόσθια ενδοσπονδιακή αρτηρία εκτείνεται στην οπίσθια περιοχή του αντιβραχίου, και το νεύρο διατρυπά τον τετραγωνικό προνυμφέα. Οπίσθια δέσμη: οπίσθια ενδοφλεβική αρτηρία, οπίσθιο ενδοσώδες νεύρο, φλέβες με το ίδιο όνομα και το νεύρο βρίσκεται έξω από τα αγγεία. Το οπίσθιο ενδοσπονδιακό νεύρο είναι ο μόνος κλάδος από τον βαθύ κλάδο του ακτινικού νεύρου. Στο μεσαίο τρίτο του αντιβραχίου, η δέσμη χωρίζεται μεταξύ: πίσω - το μακρύ μυ που παίρνει τον αντίχειρα του χεριού και μπροστά - τα δάκτυλα του εκτατικού.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ

Τα όριά του: το ανώτερο είναι 1 cm κοντά στη γραμμή που τραβιέται μέσω των στυλοειδών διαδικασιών της ακτίνας και της ulna, το κάτω είναι απομακρυσμένο από το μπιζέλι. Οι κάθετες γραμμές που διέρχονται από τις διαδικασίες του στυλοειδούς χωρίζουν τον καρπό στις πρόσθιες και οπίσθιες περιοχές. Το «ανατομικό snuffbox» είναι περιορισμένο: στο εξωτερικό είναι το στεγνό του κοντού εκτατήρα του αντίχειρα του χεριού, το στεγνό του μακρού εκτεινόμενου του αντίχειρα του χεριού, το κάτω μέρος του είναι το σκαφοειδές. Εδώ το πίσω καρπικό κλαδί, που σχηματίζει το πίσω δίκτυο του καρπού, αναχωρεί από την ακτινική αρτηρία. Η δική του περιτονία του καρπού χωρίζεται σε 2 φύλλα και στην πλάτη και στην παλάμη του χεριού. Στην πίσω πλευρά, το χάσμα μεταξύ της πλευράς και του βάθους των φύλλων διαιρείται με περιτονιακά χωρίσματα σε 6 κανάλια. Το φύλλο της ραχιαίας περιτονίας παχύνεται με τη μορφή ενός συνδέσμου, που ονομάζεται συγκρατητής επέκτασης. Στην παλάμη παλάμη, η περιτονία επίσης πυκνώνει, σχηματίζοντας ένα συγκρατητήρα κάμψης, το οποίο χωρίζεται σε 2 φύλλα - pov και βάθος. Το βάθος του φύλλου που καλύπτει την υδρορροή από τα οστά του καρπού, και τεντωμένο μεταξύ των οστών. Στο πλάτος του οστού τύπου pis-pis, το pov χωρίζει το φύλλο, δηλαδή στην παλάμη παλατίνη μεταξύ των οστών και των φύλλων της περιτονίας, απλώστε 3 κανάλια της σχισμής: το 1ο διαχωρισμό μεταξύ του pil και τα βάθη του συγκρατητή κάμψης, το 2ο (ακτινικό κανάλι του καρπού), το διαχωρισμό μεταξύ των φύλλων του σπασμένου οστού καμπτήρα και του τραπεζίου, το 3ο (κανάλι ulnar του καρπού) διάσπαση μεταξύ των φύλλων του συγκρατητή και του ισχίου. Περιεχόμενο του ακτινικού καναλιού του καρπού: ξηρός ακτινικός καμπτήρας του καρπού. Τα περιεχόμενα του καναλιού του καρπού: ακτινωτοί και αρθρικοί αρθρικοί σάκοι. Στον ακτινικό σάκο, το στεγνό στεγνό του μακρού κάμψης του αντίχειρα του χεριού. Στον σάκο ulnar, το στεγνό: 4 pov και 4 βάθος του κάμψης των δακτύλων. Μεταξύ των αρθρικών σάκων βρίσκεται το μέσο νεύρο. Στο κανάλι ulnar περιέχει: διαμεσολαβητικά - ulnar νεύρα, πλευρικά - ulnar αρτηρία συνοδεύεται από φλέβες. Πριν εισέλθει στο κανάλι ulnar από την αρτηρία της ulnar, το πίσω καρπικό κλαδί, που συμμετέχει στο σχηματισμό του πίσω δικτύου του καρπού, αναχωρεί. Το περιεχόμενο των καναλιών της οπίσθιας περιοχής: 9 στεγνά.

Διάτρηση της άρθρωσης του καρπού - η τομή του l m / d Verkhush Shilov ανάπτυξης και η συνέχιση του μετακαρπικού οστού II. Θέση πίσω - δέσμης.

Τελευταία τροποποίηση σε αυτήν τη σελίδα: 2016-09-20; Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σελίδας

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΜΑΛΛΙΑΣ

Ωμοπλάτης_σχετικά μεπεριοχή: τα όρια αντιστοιχούν στην προβολή της ωμοπλάτης. Επιφανειακοί μύες - τραπέζιος μυς. latissimus dorsi. Εγώ

Βαθιά μύες - μυς supraspinatus. θηλώδης μυς, μικρός στρογγυλός μυς. μεγάλο στρογγυλό μυ..

2. υποδόριο λίπος.

3. επιφανειακή περιτονία.

4. δική περιτονία.

5. τραπέζιος μυς.

6. latissimus dorsi.

8. supraspinatus περιτονία.

9. Subclavian περιτονία.

10. μυς supraspinatus.

11. υπομυϊκός μυς.

12. μικρός στρογγυλός μυς.

Ο ωμοπλάτος της αναστομικής αρτηριακής κύκλο σχηματίζεται από την υπερκαπιδική αρτηρία. ωμοπλάτη αρτηρίας. βαθύς κλάδος της εγκάρσιας αρτηρίας του λαιμού..

1). Δέρμα - παχύ, ανενεργό.

2). Παγκρέας - διεισδύεται από ινώδη σκέλη.

3). Επιφανειακή περιτονία - πυκνό, πολυστρωματικό.

4). Η δική του περιτονία - obr-t 2 ιδιότητες για επιφανειακά (m.latissimus dorsi, m.trapezius) και βαθύς μυς της ωμοπλάτης.

Η δική του περιτονία, συντηγμένη με τις άκρες και τη σπονδυλική στήλη της ωμοπλάτης, σχηματίζει 3 ινώδη κρεβάτια:

και). supraspinatus (καλύπτεται από f.supraspinata) - περιέχει m.supraspinatus, a. et. suprascapularis, truncus thyrocervicalis και lig.transversum scapulae sup.).

σι) scapular (καλύπτεται από f.infraspinata) - περιέχει mm.teres min. et infraspinatus, κάτω από αυτά - A. cir-cumflexa scapulae και ένας φθίνων κλάδος a.transversa colli με φλέβες.

στο). προ-scapular - περιέχει προ-scapular κυτταρικό χώρο, ένα κόψιμο έχει 2 υποδοχές:

- εμπρός: m-do m.serratus ant. και m.intercistalis.

- πίσω: m-do m.subscapularis και m.serratus ant. Το Fiber πηγαίνει από εδώ στην μασχάλη.

5). Επιφάνεια m-ts (mm.trapezius et latissimus dorsi).

6). Χώρος κελιών - βρίσκεται κάτω από επιφανειακούς μύες.

7). Βαθιά MC, καλυμμένο με μια πλάκα από δική του περιτονία.

A. circumflexa scapulae, έχοντας περάσει από ένα άνοιγμα 3 όψεων, διατρυπά την περιτονία και τις αναστολές της infraspinatus με a.transversa colli και a.suprascapularis.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

. Η περιοχή του δελτοειδούς: τα σύνορά της είναι σύμφωνα με τη θέση του δελτοειδούς μ. Ο ψεύτικος χώρος του δελτοειδούς είναι περιορισμένος: εξωτερικός - δελτοειδής m, snurti: στην κορυφή με την κάψουλα της άρθρωσης ώμου, στο κάτω μέρος με τον βραχίονα. Σε αυτόν τον χώρο, υπάρχουν ξηροί μύες που είναι προσκολλημένοι στον βραχίονα: στο μικρό φυματίο - κάτω από το κάτω μέρος, στο μεγάλο - supraspinatus, infraspinatus και μικρό στρογγυλό μ. Στην αυλάκωση ενδιάμεσης κεφαλής υπάρχει ένα στεγνό μακρύ κεφάλι του 2-κεφαλής του ώμου, και μέσα σε αυτό στεγνό, υπάρχει ένα κοντό κεφάλι 2 του κεφαλιού m του ώμου, το κορακοραχηματικό μ. Επίσης, σε αυτόν τον κυψελοειδή χώρο υπάρχουν πλαστές, ποδοχρωμικές αρθρικές σακούλες και μια ημι-τένοντα σακούλα υποσκάπτουν. Οι οπίσθιες και εμπρόσθιες αρτηρίες που περικλείουν τη βραχιόνια διέλευση μέσω του πλαστού κυψελοειδούς χώρου νεύρο οστών και μασχάλης. Αυτά τα αγγεία και το νεύρο έρχονται σε αυτόν τον χώρο από τη μασχάλη του fossa και βρίσκονται κοντά στον χειρουργικό λαιμό του βραχίονα. Τοπογραφία σε στρώσεις: δέρμα, υποδόριο λίπος, λίπος, περιτονία, σωστή περιτονία, δελτοειδή μ. Με φλέγμα, το πύον μπορεί να εξαπλωθεί κατά μήκος της νευροαγγειακής δέσμης, μέσω μιας τρύπας 4 όψεων - στην ίνα της μασχάλης και στην υπέρσπαστα.

1). Δέρμα - παχύ, ανενεργό.

2). Παγκρέας - κυψελοειδές, πιο ανεπτυγμένο πάνω από το ακρομετρικό τμήμα του δέλτα. Τα δερματικά νεύρα περνούν από αυτό (κλάδοι του nn.supraclavicularis et cutaneus brachii lat. Sup.).

3). Επιφανειακή περιτονία - το ακρόμιο συνδέεται με το δικό του.

4). Περιτονιακή περιτονία - Παίρνει μια υπόθεση για το δέλτα. Στην κορυφή, είναι σταθερά συντηγμένο με την κλείδα, το ακρόμιο και τη σπονδυλική στήλη της ωμοπλάτης. Κατά τη διάσπασή του σε sulc. Το deltoideopectoralis περνάει v.cephalica.

5). Ψεύτικο κυψελοειδές διάστημα. Οι τένοντες των μυών που συνδέονται με τον βραχίονα και το SNP (n.axillaris, a.circumflexa humeri post. Με φλέβες) διέρχονται από αυτό. Αυτή η ανατομία της αρτηρίας με μυρμήγκι a.circumflexa humeri.

6). Μυς, δίπλα στην κάψουλα της άρθρωσης του ώμου.

7). Άρθρωση ώμου.

Διάτρηση της άρθρωσης του ώμου - εμπρός 1/3 της κλείδωσης, ράμφος, η βελόνα κάτω από αυτήν και πάνω από το κεφάλι του βραχίονα 3-4 cm οπίσθια.

Πίσω από την κορυφή του ακρομίου m / d βρίσκεται το οπίσθιο περιθώριο των δέλτα, μπροστά από τα ράμφη σε απόσταση 4-5 cm.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Τα όρια της υποκλάβης περιοχής: πάνω από την κλείδα, κάτω από την τρίτη πλευρά, μεσολαβικά - κατά μήκος της εξωτερικής άκρης του στέρνου, πλευρικά - κατά μήκος της μπροστινής άκρης του δελτοειδούς μυ. Τοπογραφία σε στρώσεις: δέρμα, υποδόριος λιπώδης ιστός, επιφανειακή περιτονία, περιτονιακή μυϊκή στιβάδα, η οποία έχει 2 δική περιτονία: επιφανειακή - θωρακική, βαθύτερη - στερνοκλαβική. Η θωρακική περιτονία, η διάσπαση, σχηματίζει θήκη για τον κύριο μυοταξία, η στερνοκοκκική περιτονία σχηματίζει την περίπτωση για τον θωρακικό και τον υποκλείδιο μυ. Μεταξύ αυτών των περιτονιών υπάρχει ένας υποτομεακός κυτταρικός χώρος στον οποίο περνούν κλαδιά της θωρακικής αρτηρίας, του μελιού και των λαιμών. Το φλέγμα αυτού του χώρου μπορεί να εξαπλωθεί προς τα πάνω - στον βαθύ ιστό του πλευρικού λαιμού του λαιμού και πλευρικά - στον ιστό του μασχάλου. Εντός της υποκλαβικής περιοχής, rasp 3 treug-ka. Ο πρώτος είναι κλειστής-θωρακικός. Τα σύνορά του: στην κορυφή - η κλείδα και ο υποκλείνος μυς, κάτω - το εσωτερικό άκρο του θωρακικού μικρού μυός. Η βάση αυτού του τριγώνου βλέπει στο στέρνο. Μέσα σε αυτό, πραγματοποιείται παρακέντηση και καθετηριασμός της υποκλείδιας φλέβας. Το σημείο παρακέντησης της ODA στα όρια του εσωτερικού και του μέσου τρίτου του σώματος της κλείδας και 1,5-2 cm κάτω από αυτό. Η βελόνα εισάγεται υπό γωνία 45 ° προς τα εμπρός και οβελιαία έως ότου εμφανιστεί αίμα στη σύριγγα. Η σύριγγα αποσυνδέεται και ένα εύκαμπτο μανδρίνο εισάγεται στη βελόνα, η βελόνα αφαιρείται, ένας καθετήρας εισάγεται στο μανδρίνο και εισάγεται σε μια φλέβα, η μανδρίνη αφαιρείται. Το δεύτερο ρινο-θωρακικό treug-k. Αντιστοιχεί στον θωρακικό ελάσσονα μυ. Η βάση του βλέπει στο στέρνο. Το τρίτο treug-k ονομάζεται υποτομεακό, είναι οριοθετημένο πάνω - το εξωτερικό άκρο του δευτερεύοντος μυός του θωρακικού, από κάτω - το κάτω άκρο του κύριου μυός του θωρακικού, η βάση του - από το μπροστινό άκρο του δελτοειδούς μυ

Παρακέντηση και καθετηριασμός της φλέβας της υποκλάβης.

Διεξάγεται εντός του τριγώνου της κλείδας-θωρακικού, το σημείο παρακέντησης καθορίζεται στο περίγραμμα του εσωτερικού και του μέσου τρίτου του σώματος της κλείδας και 1,5-2,0 cm κάτω από αυτό. η βελόνα συγκρατείται υπό γωνία 45 g προς τα εμπρόσθια και οβελιαία επίπεδα έως ότου εμφανιστεί αίμα στη σύριγγα τραβώντας το έμβολο. μετά την αποσύνδεση της σύριγγας, εισάγεται ένα εύκαμπτο μανδρίνι στη βελόνα. Στη συνέχεια, η βελόνα αφαιρείται στο μανδρίνο, τοποθετείται ένας καθετήρας και περιστρέφεται στον αυλό της φλέβας. το μανδρίνο αφαιρείται. και ο καθετήρας παραμένει στον αυλό της φλέβας.

Subclavian περιοχή

1. άνω - μια κυκλική γραμμή που συνδέει τις κατώτερες ακμές του κύριου μυός του θωρακικού και του latissimus dorsi.

2. χαμηλότερο - μια κυκλική γραμμή που τραβιέται 4 cm πάνω από τα επικονδύλια του βραχίονα.

Γραμμές που τραβιούνται κάθετα προς τα πάνω από το επικόντυλο, ο ώμος χωρίζεται σε πρόσθιες και οπίσθιες περιοχές.

Μπροστινός ώμος

1. Το δέρμα είναι σχετικά λεπτό και κινητό, νευρώνεται από κλαδιά nn. cutaneus brachii medialis και intercostobrachialis.

2. Ο υποδόριος ιστός εκφράζεται καλά.

3. Η επιφανειακή περιτονία μοιάζει με λεπτή πλάκα. Στο κάτω τρίτο του ώμου, σχηματίζει θήκες για τις σαφενώδεις φλέβες και τα δερματικά νεύρα..

4. Η ενδογενής περιτονία είναι καλά καθορισμένη, με τα ενδομυϊκά χωρίσματα να εκτείνονται από τις πλευρικές και μεσαίες πλευρές έως τον βραχίονα. Σε αυτήν την περίπτωση, σχηματίζονται δύο σαλιαρά κρεβάτια: το μπροστινό και το πίσω μέρος.

Κάτω από την περιτονία βρίσκονται οι μύες της πρόσθιας περιοχής του ώμου: ο κορακοραχηματικός μυς. δικέφαλου και brachii. Αυτοί οι μύες νευρώνονται από το n. musculocutaneus.

Η κύρια νευροαγγειακή δέσμη, που αποτελείται από τη βραχιόνια αρτηρία, το μέσο νεύρο και τις βραχιόνιες φλέβες, περνά στην μεσαία αυλάκωση του ώμου. Στο άνω τρίτο του ώμου, το διάμεσο νεύρο βρίσκεται συνήθως έξω από τη βραχιόνια αρτηρία. Στο μέσο τρίτο του ώμου, διασχίζει την αρτηρία μπροστά. Στο κάτω τρίτο του ώμου n. Το medianus περνά μέσα από την αρτηρία. Το μέσο νεύρο στον ώμο των κλαδιών δεν το κάνει. Η βραχιόνια αρτηρία στο άνω τρίτο του ώμου εκπέμπει ένα μεγάλο κλαδί - η βαθιά αρτηρία του ώμου, η οποία, μαζί με το ακτινικό νεύρο, πηγαίνει στο οπίσθιο περιθωριακό κρεβάτι. Στα όρια του άνω και του μέσου τρίτου του ώμου, η ανώτερη κολπική αρτηρία αναχωρεί από τη βραχιόνια αρτηρία.

Το ulnar νεύρο περνά οπίσθια και μεσοπρόθεσμα από τη βραχιόνια αρτηρία στο άνω τρίτο του ώμου. Στα όρια του μέσου και του κάτω τρίτου του ώμου, διατρυπά το διάμεσο ενδομυϊκό διάφραγμα και περνά στο οπίσθιο μυϊκό κρεβάτι. Το μυοδερμικό νεύρο τρέχει πλευρικά από τη βραχιόνια αρτηρία κάτω από το βαθύ φύλλο της δικής του περιτονίας..

Το πίσω μέρος του ώμου

1. Το δέρμα της οπίσθιας επιφάνειας του ώμου είναι κάπως παχύτερο από ό, τι στο πρόσθιο τμήμα, νευρώθηκε από τα κλαδιά του μασχαλιαίου μυός (n. Cutaneus brachii lateralis) και τα ακτινικά (n. Cutaneus brachii posterior) νεύρα.

2. Ο υποδόριος ιστός είναι πιο έντονος από ό, τι στην πρόσθια περιοχή.

3. Επιφανειακή λεπτή περιτονία.

4. Κάτω από τη δική του περιτονία βρίσκεται ο μυς τρικέφαλου που νευρώνεται από το ακτινικό νεύρο. Πιο βαθύτερα από τον μυ είναι η νευροαγγειακή δέσμη της οπίσθιας περιοχής του ώμου, που αποτελείται από n. radialis, α. profunda brachii (από τη βραχιόνια αρτηρία) και δύο φλέβες.

Στο μεσαίο τρίτο του ώμου, τα αγγεία και το νεύρο βρίσκονται μεταξύ του τρικέφαλου και της αυλάκωσης στον βραχίονα (canalis humeromuscularis). Ένα κάταγμα του βραχίονα κατά μήκος αυτού του καναλιού μπορεί να συνοδεύεται από βλάβη στη βαθιά βραχιόνια αρτηρία με την ανάπτυξη αιμορραγίας και βλάβης στο ακτινικό νεύρο, το οποίο εκδηλώνεται από ένα σύμπτωμα ενός "κρεμασμένου χεριού".

Στο κάτω τρίτο του ώμου, το ακτινικό νεύρο διατρυπά το εξωτερικό ενδομυϊκό διάφραγμα και περνά στο πρόσθιο περιθωριακό κρεβάτι, όπου βρίσκεται ανάμεσα στους βραχιαίους και τους βραχιαίους μυς. Εδώ συνοδεύεται από ένα. η ασφάλεια είναι radialis (ένας από τους τερματικούς κλάδους της βαθιάς βραχιόνιας αρτηρίας).

Η εξάπλωση της πυώδους χαλάρωσης στον ώμο καθορίζεται από τα δομικά χαρακτηριστικά των περιθωριακών περιπτώσεων:

1. στο άνω τρίτο της περιοχής κατά μήκος των ακτινικών νευρικών νεύρων, οι πρόσθιες και οπίσθιες περιπτώσεις επικοινωνούν μεταξύ τους · το πρόσθιο κρεβάτι κατά μήκος της κύριας νευροαγγειακής δέσμης και η περίπτωση του μυός του δικέφαλου επικοινωνούν με την ίνα της μασχαλιαίας κοιλότητας ·

2. στο κάτω μέρος του ώμου, το εμπρόσθιο περιθωριακό περίβλημα επικοινωνεί με την υποφυσική ίνα του ulnar fossa.

1. στην κορυφή - μια κυκλική γραμμή που τραβιέται 4 cm πάνω από τα επικονδύλια του βραχίονα.

2. παρακάτω - μια κυκλική γραμμή που τραβιέται 4 εκατοστά κάτω από τα επικονδύλια του βραχίονα.

Κατακόρυφες γραμμές μέσω των επισκολών, reg. το cubiti χωρίζεται σε πρόσθια (ulnar fossa) και οπίσθια ulnar περιοχές.

Πρόσθια περιοχή Ulnar

1. Το δέρμα είναι λεπτό, κινητό.

2. Η σοβαρότητα του υποδόριου ιστού είναι διαφορετική και εξαρτάται από τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά.

3. Η επιφανειακή περιτονία έχει αναπτυχθεί καλά, σχηματίζει θήκες για σαφένους φλέβες και χωρίζει τις ίνες σε 2 στρώσεις. Στο βαθύ στρώμα είναι n. cutaneus antebrachii medialis και n. cutaneus antebrachii lateralis, καθώς και οι επιφανειακές φλέβες της περιοχής ulnar - vv. cephalica, basilica, mediana cubiti. Συνδεόμενοι μεταξύ τους, οι φλέβες σχηματίζουν διάφορες μορφές αναστομών. Αυτές οι φλέβες χρησιμοποιούνται για διάτρηση και καθετηριασμό για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Κοντά v. η βασιλική συνήθως βρίσκεται κλαδιά του n. cutaneus antebrachii medialis. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης..

4. Η δική της περιτονία στο ulnar fossa καλύπτει 3 μυϊκές ομάδες: εξωτερικές, μεσαίες και εσωτερικές και δίνει δύο ενδομυϊκά διαφράγματα - μεσαίο και πλευρικό.

* ομάδα εξωτερικών μυών - m. brachioradialis, τ. supinator.

* ομάδα μεσαίου μυός - (προς την κατεύθυνση από το εξωτερικό προς το εσωτερικό): m. προνυμτής teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, μ. flexor carpi ulnaris, μ. flexor digitorum superficialis.

* ομάδα μεσαίου μυός - ο μυς του δικέφαλου και ο τένοντάς του, οι τελευταίες δέσμες του βραχιόνιου μυός.

Μεταξύ των ομάδων του μεσαίου και του μεσαίου μυός του ulnar fossa, προσδιορίζεται το πρόσθιο medialis sulcus cubitalis, όπου βρίσκονται η βραχιόνια αρτηρία με δύο συνοδευτικές φλέβες και το διάμεσο νεύρο.

1-2 cm κάτω από τη γραμμή που συνδέει τα epicondyles, η βραχιόνια αρτηρία χωρίζεται στις ακτινικές και ulnar αρτηρίες. Στη συνέχεια, η ακτινική αρτηρία περνά μέσα από την αυλάκωση μεταξύ του κυκλικού προνυμφητή και του βραχίονα. Η ulnar αρτηρία κατευθύνεται στο κενό μεταξύ των επιφανειακών και βαθιών κάμψεων των δακτύλων. Το διάμεσο νεύρο φεύγει από την περιοχή ulnar, που βρίσκεται μεταξύ των δύο κεφαλών του στρογγυλού πρηνέα.

Μεταξύ της πλευρικής μυϊκής ομάδας και του τένοντα του δικέφαλου του ώμου, προσδιορίζεται το πρόσθιο πλευρικό sulcus cubitalis. Εδώ περνά n. cutaneus antebrachii lateralis (συνέχεια του μυοδερμικού νεύρου), και στα βάθη της αυλάκωσης - το ακτινικό νεύρο και a. collateralis radialis. Η διαίρεση του ακτινικού νεύρου στα επιφανειακά και βαθιά κλαδιά συμβαίνει στο επίπεδο της ακτινικής κεφαλής. Ο επιφανειακός κλάδος του ακτινικού νεύρου κατεβαίνει στην ακτινική αυλάκωση του αντιβραχίου. Ο βαθύς κλάδος του ακτινικού νεύρου κατευθύνεται προς την οπίσθια περιοχή του αντιβραχίου, με διάτρηση m. υπερκείμενος.

Οπίσθια περιοχή ulnar

1. Το δέρμα της οπίσθιας περιοχής του ulnar είναι παχύ, σχετικά κινητό.

2. Στον υποδόριο ιστό στο επίπεδο της άρθρωσης του αγκώνα είναι το olecrani bursa subcutanea.

3. Η ίδια η περιτονία είναι πυκνωμένη, έχει μια εμφάνιση απονευρώσεως και εμπλέκεται στο σχηματισμό του οπίσθιου περιθωριακού στρώματος του αντιβραχίου. Συντήκεται με τους κονδύλους του βραχίονα και την οπίσθια άκρη της ulna.

Το μεσαίο σουλκίο μεταξύ της διαδικασίας ulnar και του μεσαίου επικούντυλου του βραχίονα περιέχει το ulnar νεύρο και την ανώτερη παράπλευρη αρτηρία της ulnar. Το νευρικό νεύρο εδώ βρίσκεται επιφανειακά κάτω από τη δική του περιτονία, η οποία είναι η αιτία των συχνών τραυματισμών του (μώλωπες, συμπίεση, εξάρσεις κ.λπ.).

Το ulnar αρτηριακό δίκτυο σχηματίζεται από τα κλαδιά της βραχιόνιας αρτηρίας (α. Collateralis ulnaris superior et inferior), τη βαθιά αρτηρία του ώμου (α. Collateralis radialis et media), την ακτινική αρτηρία (a. οπίσθια ενδοστρέβια αρτηρία (a..

Τα όρια του αντιβραχίου:

1. άνω - μια κυκλική γραμμή που τραβιέται 4 cm κάτω από την αγκώνα ·

2. κάτω - κυκλική γραμμή 2 cm πάνω από την περιφερική πτυχή του καρπού.

Πήχης

1. Το δέρμα της μπροστινής επιφάνειας είναι λεπτό, κινητό, εύκολο να διπλωθεί.

2. Ο υποδόριος ιστός έχει στρωματοποιημένη, χαλαρή δομή.

3. Η επιφανειακή περιτονία είναι λεπτή και σχηματίζει στυλ για επιφανειακά αγγεία και νεύρα. Το εξωτερικό δερματικό νεύρο του αντιβραχίου συνοδεύει τις εξωτερικές φλέβες. Τα κλαδιά του εσωτερικού δερματικού νεύρου του αντιβραχίου συνοδεύουν τους κορμούς v. Βασιλική antebrachii.

4. Η δική του περιτονία αντιπροσωπεύεται από ένα πυκνό, λεπτό φύλλο. Δίνει κεντρίσματα στα ακτινικά, οσφυϊκά οστά και, μαζί με την ενδοσυνδετική μεμβράνη, σχηματίζει 2 μυϊκά κρεβάτια: το εξωτερικό και το πρόσθιο.

Το εξωτερικό κρεβάτι περιλαμβάνει τους βραχιαίους μυς, τους μακρούς και μικρούς εκτατήρες του καρπού. Όλοι οι μύες χωρίζονται ο ένας από τον άλλο με λεπτά διαχωριστικά..

Η πρόσθια κλίνη οριοθετείται μπροστά από τη δική της περιτονία, στην πλάτη από οστά και την ενδοσυνδετική μεμβράνη. Διακρίνονται οι ενδομυϊκές, μυϊκές ενδοσπονδυλικές ρωγμές και ο κυτταρικός χώρος του Pirogov (στο κάτω τρίτο). Το μπροστινό κρεβάτι χωρίζεται από ένα βαθύ περιτονικό φύλλο σε επιφανειακά και βαθιά τμήματα.

Στην μπροστινή περιοχή του αντιβραχίου, οι μύες διατάσσονται σε τέσσερα στρώματα διαδοχικά προς την κατεύθυνση από το εξωτερικό προς το εσωτερικό:

1. 1ο στρώμα - βραχίονας του μυός, στρογγυλός προνυμφητής, ακτινικός καμπτικός καρπός, μακρύς παλμός, μυς κάμψη του καρπού.

2. 2ο στρώμα - επιφανειακός κάμψη των δακτύλων.

3. 3ο στρώμα - ένας μακρύς κάμψη του αντίχειρα και ένας βαθύς κάμψη των δακτύλων.

4. 4ο στρώμα - μόνο στο κάτω τρίτο του αντιβραχίου - τετράγωνο προνύμφη.

Τα αγγεία και τα νεύρα του αντιβράχιου αντιπροσωπεύονται από 4 δέσμες: εξωτερική, εσωτερική, διάμεση και πρόσθια ενδοστίκια. Η εξωτερική δέσμη βρίσκεται μεταξύ του βραχίονα του μυός και του ακτινικού καμπτήρα του καρπού στο sulcus radialis. Σε αυτό το αυλάκι είναι η ακτινική αρτηρία, που συνοδεύει τις ζευγαρωμένες φλέβες της, και τον επιφανειακό κλάδο του ακτινικού νεύρου που βρίσκεται έξω από την αρτηρία. Στα σύνορα του μεσαίου και του κάτω τρίτου του αντιβραχίου, αυτός ο κλάδος πηγαίνει στην πίσω επιφάνεια της περιοχής.

Η μεσαία δέσμη (ulnar αρτηρία με δύο φλέβες και ulnar νεύρο) βρίσκονται μεταξύ του ulnar κάμψη του καρπού και του επιφανειακού καμπτήρα των δακτύλων στο sulcus ulnaris. Το νευρικό νεύρο σε σχέση με την αρτηρία καταλαμβάνει μια μεσαία θέση.

Η διάμεση δέσμη περιλαμβάνει n. διάμεσος και τα συνοδευτικά α. mediana (από την πρόσθια ενδοσπονδιακή αρτηρία). Στο άνω τρίτο του αντιβραχίου, το διάμεσο νεύρο περνάει ανάμεσα στις κεφαλές του κυκλικού προνυμφητή, στο μεσαίο τρίτο - στο διάστημα μεταξύ των επιφανειακών και βαθιών κάμψεων των δακτύλων. Στο κάτω τρίτο του αντιβραχίου n. το διάμεσο περνά μεταξύ των τενόντων του ακτινικού καμπτήρα του καρπού και του επιφανειακού καμπτήρα των δακτύλων, που καλύπτεται μπροστά από τον τένοντα του μακρύς παλάμης μυός.

Η πρόσθια ενδοστρέβια νευροαγγειακή δέσμη αντιπροσωπεύεται από την πρόσθια ενδοσώδη αρτηρία με 2 φλέβες και ένα νεύρο με το ίδιο όνομα. Η αρτηρία δίνει πολλά κλαδιά στους μυς του αντιβράχιου και εμπλέκεται στο σχηματισμό του αρτηριακού δικτύου του καρπού.

Μεταξύ του 3ου και του 4ου στρώματος των μυών στο πρόσθιο τμήμα του αντιβράχιου βρίσκεται ο βαθύς κυψελοειδής χώρος του αντιβράχιου του Pirogov. Επεκτείνει την ενδοσπονδυλική μεμβράνη έως την αρχή του βαθιού κάμψης των δακτύλων και συνεχίζει κάτω στο κανάλι του καρπού. Οι πυώδεις ραβδώσεις από το μεσαίο περιθωριακό στρώμα της παλάμης μέσω του canalis carpi, από τους ακτινικούς και ulnar αρθρικούς θύλακες του χεριού με περίπλοκη τενοντοκολπίτιδα μπορούν να εξαπλωθούν στο χώρο του Pirogov.

Χαρακτηριστικά τοπογραφικών και ανατομικών αναλογιών του μεσαίου και του κάτω τρίτου του αντιβραχίου:

1. στο άνω και μεσαίο τρίτο του αντιβραχίου, οι νευροαγγειακές δέσμες καλύπτονται από μύες, στο κάτω τρίτο βρίσκονται επιφανειακά κάτω από τη δική τους περιτονία.

2. στο κάτω τρίτο της ακτινικής αυλάκωσης του αντιβραχίου περνά μόνο η ακτινική αρτηρία · στο άνω και μεσαίο τρίτο του αντιβραχίου, έξω από αυτό υπάρχει ένας επιφανειακός κλάδος του ακτινικού νεύρου.

3. στο ulnar sulcus, η αρτηρία περνά συνοδευόμενη από το αντίστοιχο νεύρο μόνο στα μεσαία και κάτω τρίτα. Με κομμένα εγκάρσια τραύματα στο κάτω τρίτο του αντιβραχίου, κατά κανόνα, παρατηρούνται συνδυασμένες βλάβες στις επιφανειακές φλέβες και τα νεύρα στον υποδόριο ιστό, τένοντες και κύριες νευροαγγειακές δέσμες που περνούν στα αυλάκια. Η χειρουργική αντιμετώπιση τέτοιων πληγών απαιτεί συχνά την εφαρμογή αγγειακού ράμματος, ράψιμο νεύρων και τενόντων, η οποία προκαλεί ορισμένες δυσκολίες.

Πίσω αντιβράχιο

1. Το δέρμα στην πίσω επιφάνεια του αντιβραχίου είναι παχύτερο από ό, τι στην μπροστινή επιφάνεια.

2. Στον υποδόριο ιστό περάστε πίσω τους παραποτάμους vv. cephalica et basilica. Η ενδοφλέβια επιδερμίδα περιλαμβάνει τους κλάδους των πλευρικών, μεσαίων και οπίσθιων δερματικών νεύρων του αντιβράχιου.

3. Η επιφανειακή περιτονία εκφράζεται ασθενώς.

4. Η ίδια η περιτονία είναι πυκνή, με πολλές διεργασίες συνδεδεμένες με τα οστά του αντιβράχιου. Οι μύες του πίσω μέρους του αντιβραχίου βρίσκονται σε δύο στρώσεις.

Επιφανειακή στρώση (από το εξωτερικό έως το εσωτερικό): μακρύς ακτινικός εκτατήρας του καρπού. κοντός ακτινικός εκτατήρας του καρπού. κοινή επέκταση των δακτύλων? εκτατικός δακτύλιος V; προεξοχή του καρπού.

Βαθύ στρώμα (από έξω προς τα μέσα): υποστήριξη αψίδων. μακρύς μυς, απαγωγή του αντίχειρα κοντός μυς που απαγάγει τον αντίχειρα. μακρύς εκτατήρας του αντίχειρα. Διανομέας με δείκτη.

Μεταξύ των δύο στρωμάτων των μυών υπάρχει ένας κυψελοειδής χώρος, που περιορίζεται στις πλευρές από περιτονιακά χωρίσματα. Στο διάστημα βρίσκεται η νευροαγγειακή δέσμη της οπίσθιας περιοχής του αντιβραχίου - α. οπίσθια ενδοσέα με δύο φλέβες και ένα βαθύ κλαδί του ακτινικού νεύρου. Κατά τη διάρκεια ενός. οπίσθια ενδοσέα, η οποία στο απομακρυσμένο άκρο του αντιβραχίου διατρυπά το ενδοστρέφανο διάφραγμα και τις αναστολές με την πρόσθια ενδοσπονδιακή αρτηρία, ο κυψελοειδής χώρος της οπίσθιας επιφάνειας του αντιβραχίου επικοινωνεί με τον χώρο Pirogov.

1. άνω - μια οριζόντια γραμμή που σχεδιάζεται μέσω της βάσης των στυλοειδών διεργασιών ·

2. χαμηλότερο - μια οριζόντια γραμμή που τραβιέται μέσω του ισχίου.

Κάθετες γραμμές που σχεδιάζονται μέσω των στυλοειδών διαδικασιών, ο καρπός χωρίζεται σε πρόσθιες και οπίσθιες περιοχές. Η βάση των οστών του καρπού είναι 8 οστά που βρίσκονται σε 2 σειρές.

Μπροστά από τον καρπό

1. Το δέρμα είναι λεπτό, κινητό, πτυχές, χωρίς μαλλιά.

2. Ο υποδόριος ιστός είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένος. Έχει τις ρίζες του v. cephalica, v. βασιλική, v. mediana an-tebrachii, τερματικά κλαδιά των μεσαίων και πλευρικών δερματικών νεύρων του αντιβραχίου, παλάμες των μέσων και των νευρικών νεύρων.

3. Η επιφανειακή περιτονία είναι λεπτή, χαλαρά συνδεδεμένη με τη δική της περιτονία.

4. Η δική του περιτονία σε αυτήν την περιοχή πυκνώνει και ονομάζεται οσφυϊκός σύνδεσμος του καρπού. Μπροστά της, ο τένοντας του μακρύς παλάμης μυών είναι συντηγμένος. Κάτω από τον σύνδεσμο του καρπού περνά στο αμφιβληστροειδές retinaculum - retinaculum flexorum.

Στο πλευρικό άκρο του ιχθύος οστού βρίσκεται το κανάλι ulnar του καρπού. Αποτελεί συνέχεια της αυλάκωσης του αυχένα και βρίσκεται ανάμεσα στον σύνδεσμο. carpi palmare και reti-naculum flexorum. Στο canalis, το carpi ulnaris περνά την αρτηριακή αρτηρία με φλέβες και νευρικό νεύρο. Ο βαθύς κλάδος του ulnar νεύρου διαχωρίζεται αμέσως μετά την έξοδο από το κανάλι. Ο απώτερος κλάδος της ulnar αρτηρίας κινείται μακρύτερα. Προχωρώντας προς την ακτινική πλευρά, αυτά τα αγγεία και τα νεύρα στο μεσαίο άκρο της παλάμης απονερώσεως περνούν στη μέση παλάμη κοιλότητα. Μέσα από το κανάλι ulnar του καρπού, η πυώδης διαδικασία μπορεί να εξαπλωθεί από το μεσαίο κρεβάτι της παλάμης στον κυτταρικό χώρο του Pirogov.

Στην πρόσθια περιοχή του καρπού, μέσω του καναλιού καρπιού, το διάμεσο νεύρο και 9 τένοντες των κάμψεων των δακτύλων περνούν (4 - επιφανειακός, 4 - βαθύς κάμψη των δακτύλων και τένοντας του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα). Το κανάλι σχηματίζεται από την παλάμη επιφάνεια των οστών του καρπού, που βρίσκεται σε μορφή υδρορροής και αμφιβληστροειδούς φλεξομάχου, που εκτείνεται μεταξύ των ακραίων οστών του καρπού. Οι τένοντες των δακτύλων κάμψης περνούν μέσα από το canalis carpi σε αρθρικά θηκάκια (τσάντες).

Ο ακτινικός αρθρικός σάκος περιέχει τον τένοντα του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα, στην κορυφή εισέρχεται στο χώρο του Pirogov, με τυφλό τέλος. Κάτω ο ακτινικός αρθρικός σάκος τελειώνει τυφλά στο επίπεδο της βάσης της φάλαγγας των νυχιών του 1 δακτύλου.

Ο αρθρικός σάκος της ulnar, που περιβάλλει τους τένοντες κάμψης, εκτείνεται απομακρυσμένα κατά μήκος των τενόντων του πέμπτου δακτύλου και τελειώνει τυφλά στη βάση της φάλαγγας των νυχιών του μικρού δακτύλου. Στο μεσαίο κρεβάτι της παλάμης, αυτός ο σάκος τελειώνει στο επίπεδο του μέσου των μετακαρπικών οστών. Στην κορυφή του αγκώνα, ο αρθρικός σάκος εισέρχεται επίσης στο χώρο Pirogov, όπου τελειώνει τυφλά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ακτινικές και ακτινικές αρθρικές σακούλες των τενόντων κάμψης των δακτύλων στο επίπεδο του καρπιαίου σωλήνα επικοινωνούν μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, με την τενοντοκολπίτιδα, η υπερκείμενη διαδικασία μπορεί να μεταφερθεί από τη μία σακούλα στην άλλη (σταυρός ή σχήματος V φλέγμα της παλάμης). Η πυώδης διαδικασία από τον αγκώνα μπορεί να εισχωρήσει στον βαθύ κυτταρικό χώρο του Pirogov.

Η φλεγμονή των τενόντων κάμψης των δακτύλων ή η πάχυνση του συγκρατητή κάμψης μπορεί να οδηγήσει σε συμπίεση του μέσου νεύρου και των αγγείων που το παρέχουν - σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Αυτό μπορεί να συμβεί με επαγγελματικό υπερβολικό δάκτυλο και χέρια (αθλήτριες, κηπουροί, οικοδόμοι κ.λπ.), αρθρώσεις του καρπού, όγκοι του καρπιαίου σωλήνα κ.λπ..

Το ακτινικό κανάλι του καρπού σχηματίζεται με διαχωρισμό του συνδέσμου. carpi palmare και περιέχει έναν τένοντα του ακτινικού καμπτήρα του καρπού, που περιβάλλεται από αρθρικό κόλπο.

Το πίσω μέρος του καρπού

Κάτω από το lig. carpi dorsale, χάρη στο septa που συνδέει τον σύνδεσμο με τα οστά του καρπού, σχηματίζονται 6 ινώδεις δίαυλοι. Εκτεταμένοι τένοντες, περιτριγυρισμένοι από αρθρικές θήκες, διέρχονται από τα κανάλια. Η ακολουθία της θέσης των τενόντων από την πλευρική πλευρά του καρπού έως το μεσαίο έχει ως εξής:

1. μ. απαγωγέας pollicis longus et extensor pollicis brevis;

2. μ. extensor carpi radialis longus et brevis;

3. μ. extensor pollicis longus;

4. μ. extensor digitorum et m. extensor indicis;

5. μ. extensor digiti minimi;

6. μ. extensor carpi ulnaris.

Η ακτινική αρτηρία που περνά στο πίσω μέρος του χεριού κάτω από τους τένοντες των ακτινικών εκτατών του καρπού και του απαγωγού μυός του 1 δακτύλου μέσω του «ανατομικού κουτιού με ταμπάκο» δίνει τη μεσαία κατεύθυνση του πίσω κλαδιού του καρπού, η οποία εμπλέκεται στο σχηματισμό του rete carpi dorsale.

1. στην κορυφή - μια εγκάρσια γραμμή που σχεδιάζεται στο επίπεδο του ισχίου των οστών.

2. κάτω - διπλώστε την παλάμη.

Ξεχωρίστε την παλάμη του χεριού και το πίσω μέρος της βούρτσας.

Στην παλάμη του χεριού, καθορίζονται το ύψος του αντίχειρα (θεάρ) και το ύψος του μικρού δακτύλου (υποθάλαμο). Μεταξύ αυτών των ανυψώσεων υπάρχει μια τριγωνική εσοχή με την κορυφή να βλέπει στο εγγύς (αντιστοιχεί στο σχήμα και τη θέση της παλάμης απονευρώσεως).

1. Η επιδερμίδα της παλάμης χαρακτηρίζεται από πυκνότητα και χαμηλή κινητικότητα, καθώς συνδέεται με ινώδη διαφράγματα με παλάμη απονευρία. Το δέρμα είναι πλούσιο σε αδένες ιδρώτα, χωρίς μαλλιά και σμηγματογόνους αδένες..

2. Ο υποδόριος ιστός περικλείεται σε κύτταρα που οριοθετούνται από ινώδη κορδόνια, πηγαίνοντας από το δέρμα στην παλάμη απονευρίαση, η οποία συμβάλλει στην εξάπλωση πυώδους διεργασίας στην ενδοχώρα. Με ελαττώματα του δέρματος, τις άκρες του τραύματος του χάσματος της παλάμης και μπορεί να είναι δύσκολο να τα τραβήξετε μαζί.

3. Η δική του περιτονία των ανυψώσεων του αντίχειρα και του μικρού δακτύλου έχει την εμφάνιση λεπτών πλακών μέσω των οποίων είναι ορατοί οι μύες. Στο μεσαίο τμήμα της παλάμης, αντιπροσωπεύεται από ένα τριγωνικό σχήμα με μια πυκνή πλάκα τένοντα - παλάμη απονερίαση. Η κορυφή της παλάμης απονευρώσεως είναι στραμμένη προς τον καρπό και συναρμολογημένη με λίγη. carpi palmare, τένοντα του μακρύς παλμαϊκού μυός και με αμφιβληστροειδές flexorum.

4. Η απόευρωση Palmar αποτελείται από επιφανειακές διαμήκεις δέσμες που πηγαίνουν στις βάσεις των δακτύλων και τις βαθιές εγκάρσιες ίνες. Τα κενά μεταξύ των δεσμίδων της απώνευσης ονομάζονται σχισμές ανοίγματος. Βρίσκονται απέναντι στους διαγώνιους χώρους II, III, IV, έχουν τριγωνικό σχήμα, γεμίζουν με λιπώδη ιστό και αντιστοιχούν στις παλάμες του δέρματος. Μέσω αυτών των ανοιγμάτων, ο υποδόριος ιστός επικοινωνεί με τον παλάμο υποαπονευρωτικό χώρο.

Από την παλάμη απονευρίαση σε βάθος έως τις μετακαρπόλες III και V, εκτείνονται δύο κατακόρυφα διαφράγματα που συνδέονται με τη βαθιά παλάμη περιτονία. Ως αποτέλεσμα, διαμορφώνονται 3 περιθωριακά κρεβάτια στην παλάμη του χεριού κάτω από την απώνωση: δύο πλευρικά - για τους μυς (αντίχειρα και μικρό δάχτυλο) και ένα μεσαίο - για τους τένοντες κάμψης.

Το πλευρικό κρεβάτι (θεάρ) οριοθετείται μπροστά από τη δική του περιτονία, οπίσθια από τη βαθιά περιτονία, μεσαίο - πλευρικό διάφραγμα, πλευρικά - κλείνει συνδέοντας τη δική του περιτονία στο μετακαρπικό Ι.

Thenar: οι μύες βρίσκονται στο πλευρικό κρεβάτι. απαγωγέας pollicis brevis; Μ. oppenspicicis; Μ. flexor pollicis brevis. Μεταξύ της επιφάνειας και των βαθιών κεφαλών του τελευταίου περνάει τον τένοντα του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα. Αυτοί οι μύες νευρώνονται από τον κινητικό κλάδο n. διάμεσος. Πιο μεσαία από τους καμπτήρες βρίσκεται m. addicor pollicis (εμβολιασμένος από το βαθύ κλαδί n. ulnaris).

Η θερινή μεσαία διαίρεση καταλαμβάνει τον κυψελοειδή χώρο, οριοθετημένη μπροστά από το οριζόντιο τμήμα του πλευρικού διαφράγματος, πίσω - m. πρόσθετη προσθήκη. Σε αυτόν τον χώρο, πυώδεις διεργασίες ή πυώδη οζίδια μπορούν να αναπτυχθούν όταν ένα πύον ξεσπάσει από έναν ακτινικό αρθρικό σάκο.

Το μεσαίο κρεβάτι (υποθάλαμο) οριοθετείται μπροστά από τη δική του περιτονία, προσαρτημένη στο μετακαρπικό οστό V, πίσω από το μετακαρπικό οστό V. Σε εγγύς και απομακρυσμένες κατευθύνσεις, αυτό το κρεβάτι είναι κλειστό. Οι μύες της ανύψωσης του μικρού δακτύλου βρίσκονται σε αυτό: m. palmaris brevis (στο υποδόριο στρώμα). Μ. απαγωγέας digiti minimi; Μ. oppens digiti minimi και m. flexor digiti minimi brevis. Το υποθαύριο κυτταρικού χώρου οριοθετείται από τον διάμεσο χώρο της παλάμης από το διάμεσο διάφραγμα. Η ίνα γεμίζει τα κενά μεταξύ των μυών.

Το μεσαίο κρεβάτι της παλάμης μπροστά περιορίζεται από την απογευματιδική παλάμη, στις πλευρές - από το μεσαίο και πλευρικό διάφραγμα, πίσω - από τη βαθιά παλάμη.

Στο μέσο κρεβάτι της παλάμης, υπάρχουν 2 κυτταρικοί χώροι: επιφανειακοί (υποαπονευρωτικοί) και βαθιές (ξηροί τένοντες). Ο επιφανειακός χώρος βρίσκεται μεταξύ της παλάμης απονευρώσεως και του στρώματος των τενόντων κάμψεως. Ο βαθύς χώρος περιορίζεται από τους τένοντες κάμψης και τη βαθιά παλμαϊκή περιτονία που καλύπτει τους ενδοσπονδιακούς μύες.

Στον υποαποευρυωτικό ιστό περνάει η επιφανειακή αρτηριακή παλάμη αψίδα, η οποία σχηματίζεται συνδέοντας την ουράνια αρτηρία με την επιφανειακή παλάμη διακλάδωση της ακτινικής αρτηρίας. 3-4 κοινές ψηφιακές αρτηρίες αναχωρούν από την επιφανειακή παλάμη αψίδα, οι οποίες εξέρχονται από την παλάμη απώνωση μέσω ανοιγμάτων. Συνδέονται με τις μετακαρπικές αρτηρίες από το βαθύ τόξο της παλάμης και στη συνέχεια χωρίζονται στις δικές τους ψηφιακές αρτηρίες και τροφοδοτούν τις πλευρές των δακτύλων II, III, IV και V που βλέπουν το ένα το άλλο.

Κάτω από την επιφανειακή παλάμη αψίδα υπάρχουν 4 κοινά ψηφιακά νεύρα (3 από το διάμεσο νεύρο και 1 από το νευρικό νεύρο). Το πρώτο κλαδί διατρυπά το πλευρικό ενδομυϊκό διάφραγμα και ενυδατώνει τους μυς του tenar και το δέρμα του πρώτου δακτύλου. Ο τόπος αναχώρησης από το μέσο νεύρο των μυϊκών κλαδιών στο ύψος του αντίχειρα υποδεικνύεται στη χειρουργική επέμβαση ως «απαγορευμένη ζώνη» του χεριού ή ως ζώνη Canavel. Τοπογραφικά, αντιστοιχεί στο εγγύς τρίτο της περιοχής του βυθού. Δεν πρέπει να γίνονται περικοπές στα χέρια εντός της «περιορισμένης περιοχής» για να αποφευχθεί ζημιά στους κινητικούς κλάδους του διάμεσου νεύρου με επακόλουθη παραβίαση της κύριας λειτουργίας του ανθρώπινου χεριού - σε αντίθεση με τον αντίχειρα.

Ο υπονενευρωτικός χώρος επικοινωνεί: με υποδόριο λιπώδη ιστό μέσω ανοιγμάτων σε σχισμή, κατά μήκος των μετακαρπικών καρπιαίων αρτηριών με ξηρό τένοντα ιστό, μέσω του καναλιού του καρπού με τον χώρο Pirogov.

Μια βαθιά παλάμη αψίδα, που σχηματίζεται από την ακτινική αρτηρία και το βαθύ κλαδί της ulnar αρτηρίας, και το βαθύ κλαδί n, βρίσκονται στον ξηρό τένοντα ιστό. ulnaris και 4 βλαστικοί μύες.

Οι πυώδεις διεργασίες από τον χώρο του υπο-τένοντα μπορούν να εξαπλωθούν κατά μήκος του καναλιού στον καρπό στον κυτταρικό χώρο του Pirogov, κατά μήκος των μυών σε σχήμα σκουληκιού στον κυτταρικό χώρο του πίσω μέρους του χεριού.

Είναι Σημαντικό Να Γνωρίζετε Δυστονία

 • Υπέρταση
  Φύλο ενός παιδιού ανά τύπο αίματος
  Παραδείγματα κληρονομιάς τύπου αίματοςΗ απλούστερη εκδοχή της σύμπτωσης του ίδιου τύπου αίματος στους γονείς. Για παράδειγμα, εάν και οι δύο γονείς έχουν μια δεύτερη ομάδα, τότε το παιδί θα έχει επίσης έναν δεύτερο τύπο.
 • Ανεύρυσμα
  Γιατί είναι αυξημένα τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τι σημαίνει?
  Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι ερυθρά αιμοσφαίρια που συντίθενται από τον ερυθρό μυελό των οστών και εκτελούν λειτουργία μεταφοράς, καθώς είναι σε θέση να μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλα τα όργανα και τους ιστούς και να μεταφέρουν το διοξείδιο του άνθρακα εξαγωγής στους πνεύμονες.
 • Πίεση
  Validol
  Τιμές στα διαδικτυακά φαρμακεία:Validol - ένα φάρμακο για τη θεραπεία ασθενειών του καρδιαγγειακού συστήματος, το οποίο έχει ηρεμιστικό, αγγειοδιασταλτικό αποτέλεσμα.Μορφή και σύνθεση απελευθέρωσηςΤο Validol διατίθεται με τη μορφή υπογλώσσιων δισκίων, καψουλών και σταγόνων.