Προσδιορισμός της αξίας των φλεβικών εγκεφαλικών διαταραχών σε παιδιά στην κλινική πρακτική με τη δυνατότητα λογικής θεραπείας

Διεξήχθη κλινική και υπερηχογραφική εξέταση παιδιών με πονοκεφάλους. Αποκαλύφθηκε μεγάλο ποσοστό εγκεφαλικών αιμοδυναμικών διαταραχών, ενώ οι πιο έντονες φλεβικές διαταραχές σημειώθηκαν σε παιδιά με δομικές εγκεφαλικές ανωμαλίες. Προσεγγίσεις σε αυτά

Διεξήχθη κλινική υπερηχητική εξέταση παιδιών με πονοκεφάλους. Αποκαλύφθηκε υψηλό ποσοστό διαταραχών στην εγκεφαλική αιμοδυναμική, οι πιο έντονες φλεβικές διαταραχές αποκαλύφθηκαν σε παιδιά με δομικές εγκεφαλικές ανωμαλίες. Εξετάστηκαν προσεγγίσεις στη θεραπεία τους.

Οι διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας έχουν μεγάλη σημασία στις κλινικές εκδηλώσεις της εγκεφαλοαγγειακής παθολογίας από τον πονοκέφαλο έως την ανάπτυξη εγκεφαλοπάθειας και επηρεάζουν τη λειτουργική κατάσταση του εγκεφάλου σε ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας. Οι αρτηριακές διαταραχές έχουν μελετηθεί αρκετά καλά, ενώ οι αιμοδυναμικές φλεβικές διαταραχές συχνά δεν έχουν αρκετή προσοχή..

Πριν από 60 χρόνια, ο M.I. Kholodenko περιέγραψε για πρώτη φορά την εγκεφαλοπάθεια (φλεβική) που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της φλεβικής συμφόρησης του εγκεφάλου. Η εγκεφαλική φλεβική παθολογία (μορφές) σε ενήλικες ασθενείς παρουσιάζεται στα έργα φυσιολόγων και κλινικών: E. Z. Neymark (1971), M. Ya. Berdichevsky (1989), I. D. Stulin, V. A. Karlov (1981–2016), V. D. Troshin (1995-1999), M. M. Odinak (1997–2010), V. A. Shakhnovich (1996–1999), M. V. Shumilina (2003–2016) [1–14].

Στην κλινική φλεβολογία των παιδιών, τα έργα Ρώσων επιστημόνων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο: V. D. Troshin (1995), E. M. Burtsev (1986, 1999), A. V. Andreev (1998, 1999, 2004) [5, 10,12– δεκατρείς].

Ο Berdichevsky εντόπισε μορφές εγκεφαλικής φλεβικής αιμοδυναμικής (δυστονική και συμφορητική-υποξική), το 1999 ο V. D. Troshin παρουσίασε τις κλινικές εκδηλώσεις αυτών των διαταραχών - εγκεφαλοπάθεια. Σύνδρομα φλεβικής εγκεφαλοπάθειας που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία: ασθενοεγκεφαλικά, ψευδο-όγκο-υπερτασικά, πολυμορφικά, betolepsepsia, ψυχοπαθολογικά, παρόμοια με εγκεφαλικά, τερματικά και πρόωρα επιληπτικές κρίσεις. Συμπτώματα ασθενοεγκεφατικής και ψευδοογκο-υπερτασικής συχνότητας συναντώνται συχνότερα στην κλινική πρακτική [2, 5, 9, 12-15]. Ωστόσο, παρά την τόσο μεγάλη περίοδο μελέτης και έναν τέτοιο αριθμό επιστημονικών εργασιών, ακόμη και παρουσία έντονων εγκεφαλικών φλεβικών εκδηλώσεων, το ερώτημα της ίδιας της ύπαρξης «φλεβικής εγκεφαλοπάθειας» ή, με άλλα λόγια, «φλεβικής κυκλοφορικής εγκεφαλοπάθειας», «φλεβικής δυσγεμίας» συνεχίζει να συζητείται και να μην γίνεται πάντα αποδεκτή προσοχή στην πρακτική των γιατρών.

Η δυσκολία στην εγκεφαλική φλεβική εκροή (δυσκολία στη δυναμική του φλεβικού και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού) είναι βραχύβια, με αντιστάθμιση που εκδηλώνεται από φυσικό στρες σε φυσιολογικές συνθήκες (κατά τη διάρκεια λειτουργικών δοκιμών), καθώς και με αυξημένη πίεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ανωμαλίες στη δομή των εγκεφαλικών φλεβών (που ρέουν στους κόλπους) και κόλπους του εγκεφάλου. Οι παραβιάσεις των κεντρικών ρυθμιστικών μηχανισμών του αγγειακού τόνου [5] είναι ένας άλλος παράγοντας στις διαταραχές της φλεβικής κυκλοφορίας με την εκδήλωση του ασθενοεγερτικού συνδρόμου (φλεβική δυστονία, φλεβοπάθεια), συχνότερα σε ασθενείς με δυσπλασία του συνδετικού ιστού (DST).

Η εμπειρία της δουλειάς μας δείχνει ότι οι δυνατότητες των σύγχρονων μεθόδων οργανολογικής έρευνας δεν χρησιμοποιούνται ακόμη πλήρως, ειδικά σε ασθενείς με λειτουργικές (και όχι μόνο οργανικές) διαταραχές. Είναι απαραίτητο να διεξαχθούν μελέτες υπερήχων για εγκεφαλική και εξωεγκεφαλική αρτηριακή και φλεβική ροή αίματος με τον προσδιορισμό των δομικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών ταχύτητας. Το κύριο είναι ο μικρός αριθμός μελετών για μεμονωμένες νοσολογικές μορφές σε παιδιά, δεν υπάρχουν μεμονωμένοι δείκτες του κανόνα των αιμοδυναμικών δεικτών (ταχύτητες και δείκτες), ασυμφωνίες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ανεπαρκής ευαισθητοποίηση των παιδιατρικών νευρολόγων και παιδίατρων σχετικά με την πιθανότητα έγκαιρης ανίχνευσης της εγκεφαλικής φλεβικής αιμοδυναμικής [14-18]. Οι χρόνιες εγκεφαλικές φλεβικές διαταραχές στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγούν σε διάφορες κλινικές εκδηλώσεις φλεβικής εγκεφαλοπάθειας, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τις γνωστικές δεξιότητες, τις σχολικές επιδόσεις, τη σωματική δραστηριότητα του παιδιού.

Η διασύνδεση της φλεβοτομίας και της κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού συχνά οδηγεί στην εκδήλωση συμπτωμάτων της δυναμικής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (υπερτασικές διαταραχές) από υποκλινικές (χαρακτηριστικές κεφαλαλγίες, αυτόνομες διαταραχές του τύπου «κρίσεις πανικού», αλλά ελλείψει αλλαγών στον πυθμένα) σε ενδοκρανιακή φλεβική υπέρταση («σοβαρή» στον εμετό) εκρηκτικοί πονοκέφαλοι, κυρίως τις πρωινές ώρες της νύχτας, έντονες αυτόνομες διαταραχές, αλλαγές στο fundus). Η δυσκολία στην κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και η φλεβική εκροή (φλεβοϋπερτάση) από την κρανιακή κοιλότητα με την πιθανή ανάπτυξη φλεβικής στάσης με υποξία και υπερκαπνία (οίδημα του εγκεφαλικού ιστού) οδηγεί σε παραβίαση των αντισταθμιστικών μηχανισμών με μεταβολικές διαταραχές. Έτσι, σε ασθενείς με μειωμένη εγκεφαλική φλεβική εκροή και εκδηλώσεις φλεβικής εγκεφαλοπάθειας, το πρόβλημα της αποκατάστασης της φλεβο- και εγκεφαλονωτιαίας κυκλοφορίας (υπέρταση) είναι το κύριο και καθορίζει τη συνάφεια της επιλογής φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της φλεβικής εγκεφαλικής εκροής..

Η βέλτιστη στη διάγνωση και τη φαρμακευτική θεραπεία είναι μια συστηματική προσέγγιση για την αξιολόγηση της αιτιολογίας, των κλινικών χαρακτηριστικών και της παθογένεσης των φλεβικών αιμοδυναμικών διαταραχών. Υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες στην επιλογή φαρμακευτικής θεραπείας για εγκεφαλικές φλεβικές διαταραχές, δεδομένου ότι συνήθως δεν υπάρχει παθογενετική αιτιολόγηση για το διορισμό «αγγειακής» τυφλής θεραπείας, η οποία αγνοεί τις διαγνωστικές μεθόδους. Ίσως αυτό οφείλεται σε αποτυχία ή τη μικρή διάρκεια του εφέ. Τα παθογενετικά τεκμηριωμένα θεραπευτικά σχήματα στοχεύουν στη μείωση της παραγωγής εγκεφαλονωτιαίου υγρού (διουρητικά, βεντονικά), αποκατάσταση αιμοδυναμικών και μεταβολικών παραμέτρων (βεντονικά, φάρμακα των νοοτροπικών σειρών), λαμβάνοντας υπόψη τα συμπτώματα και τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά. Δεν επιτρέπεται ο «χαοτικός» διορισμός «αγγειακών» φαρμάκων.

Για 17 χρόνια, χρησιμοποιώντας τα κλινικά και αιμοδυναμικά δεδομένα των εγκεφαλικών φλεβικών αιμοδυναμικών διαταραχών σε παιδιά, έχουμε αναπτύξει (υπό την επίβλεψη διαγνωστικών μεθόδων υπερήχων) πρότυπα παθογενετικά τεκμηριωμένης θεραπείας (επίπεδο ενδείξεων D). Τα διουρητικά και τα ενετικά είναι η βάση για τη θεραπεία των φλεβικών διαταραχών. Το Diacarb® έχει παθογενετική επίδραση - αναστέλλει τη δραστηριότητα του ενζύμου καρβονικής ανυδράσης στα αγγειακά πλέγματα των κοιλιών του εγκεφάλου, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της παραγωγής εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ενώ διαφέρει από τα οσμωτικά διουρητικά σε «ήπια» επίδραση χωρίς διαταραχές ηλεκτρολυτών με παρατεταμένη χρήση [19–20].

Τα ενετικά φυτικά (Eskuzan®, διυδροεργοταμίνη μεσυλική, εργοταμίνη κ.λπ.) και συνθετικής προέλευσης (Detralex®) χρησιμοποιούνται για την ομαλοποίηση της φλεβικής εκροής (η επίδραση στα περιφερειακά αγγεία παρουσιάζεται ιστορικά στη βιβλιογραφία). Δεδομένης της έντονης προστατευτικής επίδρασης στα τριχοειδή (αρτηριακά και φλεβικά) με αντιεξιδρωτική δράση, συνταγογραφήθηκε τριτερπενική γλυκοσίδη (σαπωνίνη) από καστανιά αλόγου: escin (AESCINE), Eskuzan®.

Σε παιδιά με μειωμένη φλεβική εγκεφαλική κυκλοφορία, υποφέρει κυρίως εγκεφαλικός ιστός (από υποξία έως στασιμότητα), ο οποίος συνοδεύεται από την ανάπτυξη μεταβολικών διαταραχών. Ως εκ τούτου, στη σύνθετη θεραπεία, η συμπερίληψη μεταβολικών φαρμάκων που επηρεάζουν το μεταβολισμό στους ιστούς των φυσικών μεσολαβητών της νευρικής και χυμικής ρύθμισης.

Το Semax® είναι φάρμακο από την ομάδα των νευροπεπτιδίων με νοοτροπικά και προσαρμοστικά αποτελέσματα. Η βάση του μηχανισμού δράσης του φαρμάκου Semax® είναι η διαμόρφωση των προσαρμοστικών αλλαγών και η αυξημένη αντίσταση του κυτταρικού μεταβολισμού του σωματικού συστήματος στην υποξία.

Ο στόχος αυτής της εργασίας ήταν να προσδιορίσει τη σημασία των φλεβικών εγκεφαλικών διαταραχών σε παιδιά στην κλινική πρακτική με τη δυνατότητα διόρθωσης (λογική θεραπεία) αυτών των διαταραχών.

Υλικά και ερευνητικές μέθοδοι

Διεξήχθη νευρολογική και υπερηχογραφική εξέταση των βραχυκεφαλικών αγγείων σε περισσότερα από 7000 παιδιά (από ενάμισι έως 18 ετών), τα οποία κατέστησαν δυνατό να προσδιοριστεί η παρουσία (ή απουσία) της σχέσης των κλινικών εκδηλώσεων με την κατάσταση της εγκεφαλικής και εξωεγκεφαλικής αιμοδυναμικής.

Οι μελέτες διεξήχθησαν σε συσκευές υπερήχων: Angiodin (χρησιμοποιώντας την τεχνολογία "multigate" με ταυτόχρονη καταχώριση dopplerograms από διάφορα βάθη) "BIOSS" (Ρωσία), Sonomed-400 / M "Spectromed" (Ρωσία), Toshiba Aplio 500 (Ιαπωνία), Voluson 730 Expert (GE), Logiq P-5. Η απεικόνιση των σηραγγώδους κόλπων και των οφθαλμικών φλεβών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη νέα μας μεθοδολογία [23, 24]. Μαγνητική τομογραφία (MRI) - σε δομικούς και αγγειακούς τρόπους.

Αποτελέσματα έρευνας

Τα σύνδρομα DST παρατηρήθηκαν στο 70% των παιδιών, εκ των οποίων το 32% των παιδιών είχαν νευρολογικές διαταραχές (κεφαλαλγία, αυτόνομη δυσλειτουργία, τικ, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, διαταραχή υπερκινητικότητας έλλειψης προσοχής).

Τα παιδιά με πονοκεφάλους χωρίζονται σε ομάδες σύμφωνα με τις κλινικές εκδηλώσεις και τα κριτήρια της Διεθνούς Ταξινόμησης των Πονοκεφάλων [24, 25]. Συνεχίζοντας τις κλινικές μας μελέτες και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα μιας ολοκληρωμένης μελέτης υπερήχων, παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό διαφορετικών τύπων πονοκεφάλων στα παιδιά - ημικρανία, κεφαλαλγία έντασης και πονοκεφάλους που προκαλούνται από εξασθενημένη εγκεφαλική φλεβική αιμοδυναμική ("μη ταξινομημένοι πονοκέφαλοι") - είναι σχεδόν το ίδιο ( 25%, 27%, 26% αντίστοιχα). Το υπόλοιπο 22% είναι παιδιά με πονοκεφάλους που εμφανίζονται όταν αλλάζει η αρτηριακή πίεση (BP αυξάνει και μειώνει την αρτηριακή πίεση).

Όμως, σε παιδιά όλων αυτών των ομάδων, σημειώθηκε παραβίαση της φλεβικής εκροής κατά μήκος των κύριων φλεβικών συλλεκτών (έως 40%) [13, 19, 24–26].

Σε 112 ασθενείς (6-12 ετών) με σοβαρές φλεβικές αιμοδυναμικές ανωμαλίες στους σπηλαιώδεις κόλπους, τη φλέβα Galen, την άμεση φλεβοκομβική χρήση με μαγνητική τομογραφία, ελήφθησαν τα ακόλουθα δεδομένα: μια ανωμαλία στη δομή της κρανιο-σπονδυλικής μετάβασης (Arnold - Chiari βαθμός Ι) αποκαλύφθηκε σε 57 παιδιά. δομικές ανωμαλίες των βαθιών φλεβών του εγκεφάλου σε 55 παιδιά: υποπλασία των εγκάρσιων κόλπων σε όλα τα παιδιά, σε συνδυασμό με υποπλασία των σιγμοειδών κόλπων στο 90% και του ανώτερου οβελιαίου κόλπου στο 7% [24, 25] (Εικ. 1).

Ανωμαλίες στη δομή του σκελετικού και αγγειακού συστήματος εντοπίστηκαν σε παιδιά με πονοκεφάλους που προκλήθηκαν από εξασθενημένη εγκεφαλική φλεβική αιμοδυναμική και σχετίζονται με την εκδήλωση του συνδρόμου DST. Όμως, κατά κανόνα, αυτοί οι ασθενείς είναι «δύσκολοι» σε εξωτερικούς ασθενείς, καθώς η παρουσία δομικών ανωμαλιών συχνά εξηγεί την αδυναμία οποιωνδήποτε θεραπευτικών μέτρων. Έτσι, τα κλινικά χαρακτηριστικά της εξασθενημένης φλεβικής εγκεφαλικής αιμοδυναμικής είναι καθοριστικά και τα πιο «λαμπρά» εκδηλώνονται σε ασθενείς (όχι μόνο παιδιά) με δομικές ανωμαλίες (βαθμός Arnold - Chiari I, βαθιές εγκεφαλικές φλέβες). Δεδομένου ότι το κύριο παράπονο είναι πονοκεφάλους, πρέπει να τονιστεί ότι έχουν πολύ χαρακτηριστικά σημάδια που περιγράφονται καλά από ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας: έκρηξη στις ινιακές και βρεγματικές περιοχές (100%), που συμβαίνουν (κυρίως) κατά τη διάρκεια ή μετά τον ύπνο νύχτας και ημέρας (76 –92%); σύνδρομο "σφιχτά κολάρα, ψηλά μαξιλάρια." Αύξηση των πονοκεφάλων παρατηρήθηκε μετά από σωματικές ασκήσεις (κάμψη, άλματα, τούμπες σε μαθήματα φυσικής αγωγής, αθλητισμός - 76%), μετά τις σχολικές ώρες (μακροχρόνια στατική στάση - 65%), αλλαγή της ατμοσφαιρικής πίεσης, θερμοκρασία περιβάλλοντος, αλλαγή κλιματολογικών συνθηκών %). Οι οπτικές διαταραχές, μια βραχυπρόθεσμη μείωση της οπτικής οξύτητας, η εμφάνιση ενός πέπλου, η διπλή όραση συνδέονται επίσης συχνά με πονοκέφαλο (43%).

Οι πονοκέφαλοι συχνά συνοδεύονται από ναυτία και έμετο (40%), εμβοές (35%), ζάλη (30%). Η παρατεταμένη καταπόνηση των ματιών μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο και ζάλη. Θα πρέπει να σημειωθεί ένα χαρακτηριστικό - η εμφάνιση αυθόρμητων ρινορραγιών. Epistaxis - βαριά, συχνά τη νύχτα, κατά τη διάρκεια του ύπνου, με τη μορφή «κρήνης», που παρατηρείται σε περισσότερο από το 60% των παιδιών. Αλλά αυτό το σύμπτωμα, κατά κανόνα, ανιχνεύθηκε μόνο με την ενεργή ανάκριση των παιδιών και των γονέων τους και συνήθως δεν ελήφθη υπόψη από τους νευρολόγους. Τα παιδιά αναφέρονται σε ωτορινολαρυγγολόγους, πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις κ.λπ. (χωρίς θετικά αποτελέσματα) [13, 19–26]. Στο 80% των ασθενών καταγράφηκαν διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος (SVD): υπνηλία, βραχυχρόνια ευερεθιστότητα, διαταραχή του ύπνου, εμφάνιση έντονων αυτόνομων διαταραχών (ναυτία, ωχρότητα, υπεριδρωσία, συγκοπή) ενώ ήταν σε μεταφορά. Σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών, παρατηρήθηκαν εκδηλώσεις τόσο τοπικού όσο και γενικού αγγειοκινητικού παροξυσμού, και οι δύο συμπαθοαδενικές - 15% (με αυξημένη αρτηριακή πίεση, σοβαροί πονοκέφαλοι και καρδιαλγία), και αγγειακοί - 14% (με μειωμένη αρτηριακή πίεση, πτώση καρδιακού ρυθμού, δυσκολία στην αναπνοή, υπεριδρωσία). Με την εγκεφαλική φλεβική παθολογία, παρατηρήθηκε η παρουσία (αύξηση) μυωπίας (23%, απώλεια ακοής 23%). Εκφράζεται η εξάρτηση από την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων από την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών (αλλαγή στην ατμοσφαιρική πίεση, αλλαγή του καιρού την άνοιξη και το φθινόπωρο, απότομη αύξηση της θερμοκρασίας την άνοιξη και το καλοκαίρι). Σημειώθηκε ότι στο πλαίσιο μακροχρόνιων (χρόνιων) διαταραχών της δυναμικής αιμο- και εγκεφαλονωτιαίου υγρού, μείωση των γνωστικών λειτουργιών, μείωση της μνήμης (68%) (Εικ. 1).

Όταν μελετούν αιμοδυναμικές παραμέτρους με διακρανιακή ντοπλερογραφία (TCD) και διακρανιακή διπλή σάρωση (TKDS), όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν διαταραχή εκροής κατά μήκος των βαθιών φλεβών του εγκεφάλου (άμεσος κόλπος και φλέβα Galen) με αύξηση της γραμμικής ταχύτητας ροής του αίματος στα 58 cm / s (με ρυθμό 14-22 cm / s), για σπηλαιώδεις κόλπους άνω των 30 cm / s (με κανόνα 10-12 cm / s) στο 46-64% των παιδιών [22, 25, 26].

Καταγράφηκαν επίσης παραβιάσεις της φλεβικής εκροής κατά μήκος των κύριων και των σπονδύλων φλεβικών πλεξίων (συνήθως δεν καταγράφηκαν), κατά μήκος των αγγείων της σπονδυλικής-βασικής λεκάνης - παραβίαση των χαρακτηριστικών ταχύτητας κατά μήκος της κύριας αρτηρίας (Εικ. 2), η οποία επικράτησε σε ασθενείς με ανωμαλία Arnold-Chiari I (Πίνακας 1).

Τα φάρμακα περιλάμβαναν Diacarb® 0,25 mg, Escusan® και Semax® 1%.

Σημαντικά θετικά αποτελέσματα ελήφθησαν στο ακόλουθο σχήμα ακεταζολαμίδης (Diacarb®) 0,25 mg: 1 δισκίο (1/2) το πρωί πριν από τα γεύματα - 2 ημέρες (ημέρες εκτός) την εβδομάδα. Η πορεία της θεραπείας είναι 2 μήνες υπό τον έλεγχο της μέτρησης αρτηριακής και φλεβικής πίεσης και αιμοδυναμικών παραμέτρων της εγκεφαλικής αρτηριακής και φλεβικής ροής αίματος.

Eskuzan® 20 mg, 8 σταγόνες 3 φορές μετά το γεύμα (πρωί, βράδυ, βράδυ).

Για την αποκατάσταση του κυτταρικού μεταβολισμού που έχει υποστεί βλάβη σε φλεβικές εγκεφαλικές διαταραχές, προτείνουμε την προετοιμασία Semax® 1%.

Σύμφωνα με αντικειμενικά δεδομένα και δείκτες του TCDG (TCDS), το 85% των παιδιών εμφάνισε έντονη θετική επίδραση της θεραπείας κατά τους πρώτους 2 μήνες, το 15% των παιδιών μετά τη δεύτερη πορεία θεραπείας (Εικ. 3).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μαθημάτων (πρώτο και δεύτερο), σημειώθηκε σημαντική αποκατάσταση της φλεβικής εκροής (μείωση της γραμμικής ταχύτητας της ροής του αίματος (LSC)) κατά μήκος των βαθιών φλεβών του εγκεφάλου μετά την πρώτη πορεία θεραπείας με ανωμαλία Arnold-Chiari, με βελτίωση της υποπλασίας των φλεβών, η βελτίωση (ανάκτηση) της φλεβικής εκροής σημειώθηκε σταδιακά μετά τη δεύτερη πορεία θεραπείας (Εικ. 4, Πίνακας 2).

Κλινικά, αυτό εκδηλώθηκε με σημαντική μείωση της έντασης και της συχνότητας του πονοκέφαλου, της ναυτίας, του εμέτου, της ρινορραγίας (έως ότου αυτά τα συμπτώματα εξαφανιστούν εντελώς).

Τα αποτελέσματα της μελέτης της ροής του αίματος από τον άμεσο κόλπο και τη φλέβα του Galen πριν και μετά τη θεραπεία: μείωση του BFV από 47 cm / s σε 36 cm / s και από 50 cm / s σε 38 cm / s, αντίστοιχα, σε ασθενείς με ανωμαλία Arnold-Chiari. Σε ασθενείς με υποπλασία φλεβικού κόλπου, επιβραδύνετε τον BFV στον άμεσο κόλπο από 44 cm / s έως 28 cm / s και στη φλέβα Galen από 47 cm / s έως 32 cm / s. Ο παλμός εξαφανίστηκε επίσης (Εικ. 5).

Συζήτηση

Οι χρόνιες εγκεφαλικές φλεβικές διαταραχές εκδηλώνονται κλινικά στις περισσότερες περιπτώσεις από συμπτώματα φλεβικής εγκεφαλοπάθειας (πονοκέφαλοι, συχνά παροξυσμικές αυτόνομες διαταραχές του τύπου «κρίσεις πανικού», επιδεινώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των παιδιών, ενισχύοντας τη γνωστική εξασθένηση κ.λπ.). Αλλά δεν αρκεί να προσανατολιστούμε όταν κάνετε μια διάγνωση με την επακόλουθη συνταγή φαρμακευτικής θεραπείας μόνο για πονοκεφάλους. Σημειώθηκε ότι στα παιδιά η φύση του πονοκέφαλου δεν αντικατοπτρίζει αξιόπιστα την πραγματική κατάσταση της εγκεφαλικής αιμοδυναμικής. Είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη της εγκεφαλικής αρτηριακής και φλεβικής ροής αίματος με τον προσδιορισμό των δομικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών ταχύτητας, καθώς και ποικίλων βαθμών σοβαρότητας της φλεβικής δυσλειτουργίας. Οι υπερηχητικές μέθοδοι για τη διάγνωση των αγγείων της κεφαλής και του λαιμού είναι μια μέθοδος διαλογής, ασφαλής (επαναλαμβανόμενη) στα παιδιά, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρουσίας εγκεφαλικής αιμοδυναμικής, για τον εντοπισμό χαρακτηριστικών αρτηριακών ή φλεβικών διαταραχών. Σε περίπτωση σοβαρών εγκεφαλικών αιμοδυναμικών διαταραχών, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί σάρωση μαγνητικής τομογραφίας σε λειτουργία φλεβογραφίας MR. Επίσης, η μελέτη των χαρακτηριστικών των εκδηλώσεων της εγκεφαλικής φλεβικής παθολογίας σάς επιτρέπει να καθορίσετε τις τακτικές της παθογενετικής θεραπείας και να παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητά της.

Το κύριο φάρμακο είναι Diacarb® 0,25 mg, το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο στην αποκατάσταση εγκεφαλικών αιμοδυναμικών και εγκεφαλονωτιαίων υγρών. Η στάση απέναντι σε αυτό το φάρμακο μόνο ως φάρμακο "συμπτωματικής θεραπείας" δεν είναι απολύτως σωστή. Στη βιβλιογραφία, σημειώνεται μία από τις φαρμακολογικές δράσεις της ακεταζολαμίδης - μεταβολική αυτορύθμιση της εγκεφαλικής ροής αίματος με αγγειοδιαστολή του μικροαγγειακού συστήματος, η οποία περιλαμβάνει φλεβούς (φλεβο-και εγκεφαλονωτιαίο υγρό). Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιπτώσεις διαταραχών εγκεφαλικής φλεβικής εκροής, συχνότερα καταγράφεται αύξηση της ταχύτητας της φλεβικής ροής, ένας από τους λόγους για την ανάκαμψή του (μείωση ταχύτητας) κατά τη λήψη ακεταζολαμίδης είναι επίσης αγγειοδιαστολή των φλεβικών αγγείων (καθώς οι διαταραχές προκύπτουν λόγω οποιασδήποτε συμπίεσης, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, - με επακόλουθη στένωση ή παρουσία ανατομικών εμποδίων). Η προτίμηση για λήψη Diakarb® εξαρτάται από τις ιδιότητές του: η μείωση της περίσσειας παραγωγής υγρών (εγκεφαλονωτιαία, ενδοφθάλμια), με την καταστολή της δραστικότητας της καρβονικής ανυδράσης οδηγεί σε μείωση της παραγωγής υγρών, δηλαδή, το σημείο εφαρμογής της δράσης της ακεταζολαμίδης είναι οποιοδήποτε όργανο / όργανο σύστημα που έχει ανθρακική ανυδράση ( ερυθρά αιμοσφαίρια, αγγειακά πλέγματα του εγκεφάλου, ακτινωτό σώμα του οφθαλμού). Επίσης, το Diakarb® επηρεάζει τη μεταβολική ρύθμιση της εγκεφαλικής ροής του αίματος, προκαλώντας αγγειοδιαστολή του μικροαγγειακού συστήματος, που περιλαμβάνει φλεβούς, και δεδομένου ότι καταγράφεται συχνότερα αύξηση της ταχύτητας της φλεβικής εκροής (λόγω συμπίεσης / στένωσης των αιμοφόρων αγγείων), τότε ένας από τους λόγους για την αποκατάσταση της εκροής (μείωση ταχύτητα) και είναι αγγειοδιαστολή των φλεβικών αγγείων. Επομένως, είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι το φάρμακο Diakarb® εμπλέκεται στη σύνθετη διαδικασία εισροής / εκροής εγκεφαλικής αιμοδυναμικής, αποκατάστασης εκροών φλεβικών και εγκεφαλονωτιαίων υγρών. Η τρέχουσα ιδέα της δοσολογίας της ακεταζολαμίδης (Diacarb®), 0,25, έχει αλλάξει (3 φορές για 3 ημέρες με παύσεις 2-3 ημερών υποστηρίζει μόνο τη διούρηση, καθώς η ακεταζολαμίδη απεκκρίνεται από το σώμα μετά από 24 ώρες). Σε περιπτώσεις εγκεφαλικής φλεβικής αιμοδυναμικής βλάβης (καλοήθης πορεία), απαιτείται «μαλακή», «μη βίαιη», «μη επεμβατική» επίδραση στην αποκατάσταση της φλεβικής εκροής από την κρανιακή κοιλότητα, λόγω της «ήπιας» μορφολογίας, το φλεβικό κανάλι είναι εκείνο το λεπτό μέρος που αντιδρά - «σπάει» με διάφορες επιρροές, επομένως, η μακροχρόνια χρήση με μικρές παύσεις δεν δικαιολογείται για φλεβικές εγκεφαλικές διαταραχές. Σημειώνουμε ότι η παραγωγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού συμβαίνει στις 3-5 ώρες το πρωί (επιβεβαίωση πονοκεφάλων το πρωί), επομένως για παιδιά με κλινική και αιμοδυναμική (TCD, TKDS) εγκεφαλική φλεβική αιμοδυναμική (καλοήθης πορεία) για «ήπια» έκθεση, προτείνουμε «σύντομη» »Diacarb® σχήματα για παρατεταμένη χρήση. Επίσης, σύμφωνα με την έρευνά μας, η χρήση του φαρμάκου Diacarb® είναι απαραίτητη σε συνδυασμό με αγγειοδραστικά φάρμακα: Escuzan®, Esculus compositum.

Ένα καλό αποτέλεσμα παρατηρήθηκε στη σύνθεση σύνθετης θεραπείας με φάρμακα με νοοτροπικό αποτέλεσμα (Semax®), καθώς τα παιδιά με εγκεφαλικές φλεβικές διαταραχές ως αποτέλεσμα υποξίας και στη συνέχεια οίδημα αναπτύσσουν μεταβολικές διαταραχές του εγκεφαλικού ιστού. Το Semax® από την ομάδα των ρυθμιστικών πεπτιδίων έχει υψηλή φυσιολογική δραστηριότητα και πολυλειτουργικότητα: βοηθά στην ομαλοποίηση του επιπέδου των πιο σημαντικών νευροτροφικών παραγόντων (αυξητικός παράγοντας νεύρων, παράγοντας ανάπτυξης και διαφοροποίηση του νευρικού ιστού και τροφικός αυξητικός παράγοντας του νευρώνα στον εγκεφαλικό ιστό, ο οποίος αυξάνει τη λειτουργική πλαστικότητα του εγκεφαλικού ιστού (αυξάνεται η ανάπτυξη των δενδριτών) και την πυκνότητα των εσωτερικών συνδέσεων) και συμβάλλει σε μια πιο ολοκληρωμένη αποκατάσταση των διαταραγμένων λειτουργιών, δηλαδή είναι ένας νευροδιαμορφωτής του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Το νευρομεταβολικό αποτέλεσμα του Semax® σχετίζεται με αυξημένη μεταφορά και πρόσληψη γλυκόζης, αυξημένη παραγωγή ΑΤΡ από νευρώνες και γλοιακά κύτταρα, γεγονός που βελτιώνει την ανοχή της υποξίας στον νευρικό ιστό. Επίσης, λόγω αντιοξειδωτικών και αντιυποξικών επιδράσεων σε φλεβικές εγκεφαλικές διαταραχές, που οδηγούν σε οίδημα, οίδημα και μειωμένη δραστηριότητα των νευρικών κυττάρων, έχει χυμική-μεταβολική επίδραση στις παραμέτρους της αυτόνομης ρύθμισης, ως εκ τούτου ένα νευροπροστατευτικό φάρμακο..

Η θετική επίδραση του φαρμάκου Semax® στην αποκατάσταση διαταραχών του παρασυμπαθητικού τμήματος του αυτόνομου νευρικού συστήματος προσδιορίστηκε επίσης λόγω της νευρομεταβολικής δράσης (νοοτροπική, ψυχοδιεγερτική, νευροπροστατευτική, αντιοξειδωτική και αντιυποξική).

ευρήματα

 1. Η κλινική και υπερηχογραφική εξέταση παιδιών με πονοκεφάλους αποκάλυψε μεγάλο ποσοστό αιμοδυναμικών διαταραχών στις βαθιές φλέβες του εγκεφάλου: φλέβα Galen, σπηλαιώδεις και άμεσες φλεβικές κόλποι.
 2. Οι πιο έντονες φλεβικές διαταραχές εντοπίστηκαν σε παιδιά με δομικές εγκεφαλικές ανωμαλίες: οστό (βαθμός Arnold - Chiari I) και αγγειακά (βαθιές εγκεφαλικές φλέβες).
 3. Το TCDS αποκάλυψε δομικά χαρακτηριστικά των σηραγγώδους κόλπων στο 68% των παιδιών. Σημαντική συσχέτιση δεδομένων: TKDG, TKDS, MRI.
 4. Οι παραβιάσεις της εγκεφαλικής αιμοδυναμικής που εντοπίστηκαν με μεθόδους υπερήχων καθορίζουν τις τακτικές διαχείρισης (διάγνωση και θεραπεία) ασθενών με διάφορες δομικές εγκεφαλικές ανωμαλίες. Σε περιπτώσεις εγκεφαλικών φλεβικών αιμοδυναμικών διαταραχών (καλοήθης πορεία), απαιτείται «μη βίαιη», «μη επεμβατική» επίδραση στην αποκατάσταση της φλεβικής εκροής από την κρανιακή κοιλότητα με φάρμακα που δρουν στην παθογενετική «αλυσίδα» διαταραχών. Είναι απαραίτητο να εγκαταλειφθεί ο διορισμός της «αγγειακής» θεραπείας «τυφλά», αγνοώντας τις διαγνωστικές μεθόδους.
 5. Η συντηρητική θεραπεία που πραγματοποιήθηκε με βάση και υπό τον έλεγχο υπερηχητικών μεθόδων οδήγησε σε υποκειμενική και αντικειμενική βελτίωση..

Βιβλιογραφία

 1. Kholodenko M. I. Διαταραχές της φλεβικής κυκλοφορίας στον εγκέφαλο. Μ.: Medicine, 1963. 226 s.
 2. Neymark E.Z. Στη διαφορική διάγνωση των φλεβικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε: Διαφοροποιημένη χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων στην ψυχιατρική και τη νευρολογία. Διάγνωση, κλινική και θεραπεία εγκεφαλικών επεισοδίων. Lviv, 1971. S. 357-360.
 3. Berdichevsky M. Ya. Φλεβική κυκλοφοριακή παθολογία του εγκεφάλου. Μ.: Medicine, 1989.224 s.
 4. Stulin I.D., Karlov V.A., Skorunsky I.A. et al. Σε ορισμένες δυνατότητες μεθόδων υπερήχων για την αξιολόγηση της κατάστασης του φλεβικού συστατικού της εγκεφαλικής αιμοδυναμικής // Zh. νευροπαθόλη. και ψυχίατρος. 1981. Αρ. 2. σ. 65–68.
 5. Troshin V.M., Burtsev E.M., Troshin V.D. Παιδιατρική αγγειονευρολογία. Ν. Νόβγκοροντ, 1995. Σ. 348–384.
 6. Odinak M. M., Mikhailenko A. A., Ivanov Yu. S., Semin G. F. Αγγειακές παθήσεις του εγκεφάλου. Αγία Πετρούπολη: Ιπποκράτης, 1997,196 s.
 7. Shakhnovich V.A. Παραβίαση της φλεβικής κυκλοφορίας του εγκεφάλου σύμφωνα με διακρανιακή ντοπλερογραφία. Στο βιβλίο: Διάγνωση υπερήχων Doppler της αγγειακής νόσου / Κάτω. εκδ. Nikitina Yu.M., Trukhanova A.I..: Vidar, 1998. S. 355–400.
 8. Shumilina M.V. Διαταραχές της φλεβικής εγκεφαλικής κυκλοφορίας σε ασθενείς με καρδιαγγειακή παθολογία. Διάλυση. γιατρός ιατρικών επιστημών Μ., 2003.223 δ.
 9. Burtsev E. M. Διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας σε νεαρή ηλικία // Κλινική. φάρμακο. 1986. Νο. 9. σ. 30–36.
 10. Burtsev E.M. Θρόμβες ενδοκρανιακών φλεβικών κόλπων // Zh. νευρολογία και ψυχιατρική. S. S. Korsakova. 1999, No. 7. σ. 55-59.
 11. Andreev A.V. Αγγειακοί πονοκέφαλοι σε παιδιά (κλινική μελέτη Doppler). Διάλυση. γιατρός ιατρικών επιστημών SPb, 1999.332 δ.
 12. Andreev A.V. Υπερηχογραφία Dopplerography στην Παιδιατρική Νευρολογία. In: Διάγνωση υπερήχων Doppler αγγειακών παθήσεων / Ed. Nikitina Yu.M., Trukhanova A.I. M.: Vidar, 1998. σ. 115–127.
 13. Abramova M.F., Andreev A.V. Φλεβική δυσχαιμία και σπονδυλογενής ανεπάρκεια εγκεφαλικής ροής αίματος σε παιδιά. Στο βιβλίο: Υπερηχητική Dopplerographic Diagnosis of Vascular Diseases / Ed. Nikitina Yu.M., Trukhanova A.I.M.: Vidar, 2004.500 s.
 14. Shumilina M.V. Διαταραχές της φλεβικής εγκεφαλικής κυκλοφορίας σε ασθενείς με καρδιαγγειακή παθολογία. Διάλυση. γιατρός ιατρικών επιστημών Μ., 2003.223 δ.
 15. Shumilina M. V. Ποιες ερωτήσεις πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο συμπέρασμα σχετικά με τη διάγνωση υπερήχων της παθολογίας των βραχυκεφαλικών αγγείων // Κλινική Φυσιολογία της κυκλοφορίας του αίματος; A.N. Bakuleva RAMS. 2009, αρ. 4. σ. 5–15.
 16. Bokeria L. A., Abramova M. F., Stepanova I. A., Novoselova S. N., Shumilina M. V. Σχετικά με την τυποποίηση των εξετάσεων υπερήχων των βραχυκεφαλικών αγγείων σε παιδιά // Κλινική Φυσιολογία της κυκλοφορίας του αίματος A.N. Bakuleva RAMS. 2014, Νο. 3, σελ. 46–56.
 17. Abramova M.F., Stepanova I.A., Novoselova S.N. Δείκτες του κανόνα και των χαρακτηριστικών της υπερηχογραφικής εξέτασης των βραχυκεφαλικών αγγείων σε παιδιά στην ηλικία. Παιδικές ασθένειες της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων // NTSSSH im. A.N. Bakuleva RAMS. 2014, Νο. 2, σελ. 46–57.
 18. Abramova M.F., Novoselova S.N., Stepanova Ι.Α. Σύγχρονες αρχές διάγνωσης υπερήχων της εγκεφαλικής ροής αίματος σε παιδιά στην ηλικιακή πλευρά. Κανονιστικοί δείκτες. Διδακτικό βοήθημα. 2016 S. 84.
 19. Επίδραση της ακεταζολαμίδης στην οπτική λειτουργία σε ασθενείς με ιδιοπαθή ενδοκρανιακή υπέρταση και ήπια απώλεια όρασης: Η δοκιμή θεραπείας της ιδιοπαθούς ενδοκρανιακής υπέρτασης // JAMA. 2014 23 Απριλίου 311 (16): 1641–1651.
 20. Abramova M.F., Novoselova S.N., Stepanova I.A., Shurupova N.S. Κλινικά χαρακτηριστικά διαταραχών της εγκεφαλικής φλεβικής αιμοδυναμικής στα παιδιά. Οι δυνατότητες θεραπείας υπό τον έλεγχο διαγνωστικών υπερήχων // Consilium Medicum. 2016, σελ. 18, αρ. 9, σελ. 73–80.
 21. Οδηγίες χρήσης του φαρμάκου SEMAX 0,1% (SEMAX). Μ.: Ινστιτούτο Μοριακής Γενετικής RAS (RF), 2006.
 22. Ομοσπονδιακός οδηγός παιδιατρικής νευρολογίας / Ed. V.I. Guzeva. 2016.
 23. Abramova M.F., Shayunova S.V., Stepanova Ι.Α. για την εφεύρεση «Μια μέθοδος οπτικοποίησης εγκεφαλικών αγγείων αρ. 2454936» με ημερομηνία 25 Μαρτίου 2011.
 24. Abramova M., Stepanova I., Shayunova S. Πιθανότητες διακρανιακής έγχρωμης κωδικοποίησης υπερηχογραφίας σε παθολογία βαθέων εγκεφαλικών φλεβών σε παιδιά. Bartels E., Bartels S., Poppert H (Εκδότες): Νέες τάσεις στη Νευροσονολογία και Εγκεφαλική Αιμοδυναμική // Προοπτικές στην Ιατρική. 2012, 1, 353–356.
 25. Abramova M.F., Nesterovsky Yu.E., Novoselova S.N., Shurupova N.S. Δομικές και λειτουργικές εγκεφαλοαγγειακές διαταραχές σε παιδιά. Νευρολογικές πτυχές // Κλινική φυσιολογία της κυκλοφορίας του αίματος. 2009. Νο. 3, σελ. 51-59.
 26. Abramova M.F. Εγκεφαλική φλεβική ροή αίματος. Ζητήματα κανόνα, παθολογίας, διάγνωσης στην παιδική ηλικία. Χαρακτηριστικά της διαχείρισης ασθενών σε εξωτερικούς ασθενείς. Κλινική φυσιολογία της κυκλοφορίας του αίματος // NTSSSH im. A.N. Bakuleva RAMS. 2013, Νο. 3, σελ. 65-71.

M.F. Abramova, υποψήφιος ιατρικών επιστημών

FSBEI ΣΕ RNIMU. N.I. Pirogova, Υπουργείο Υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μόσχα

Εγκεφαλική αγγειακή κρίση

Η εγκεφαλική αγγειακή κρίση είναι μια ξαφνική απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης, που εκδηλώνεται από νευρολογικά συμπτώματα. Η ασθένεια, κατά κανόνα, αναπτύσσεται στο πλαίσιο της υπέρτασης, ωστόσο, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα άλλων παθολογιών που οδηγούν σε απότομο άλμα στους δείκτες αρτηριακής πίεσης (ασθένειες των νεφρών, των επινεφριδίων και άλλων ασθενειών).

Αποδεικνύεται ότι περίπου το 50% των περιπτώσεων εγκεφαλικών αγγειακών κρίσεων σχετίζονται με την αποτυχία μηχανισμών προσαρμογής σε καταστάσεις άγχους. Προσδιορίζονται προαιρετικές καταστάσεις που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικής αγγειακής κρίσης. Αυτά περιλαμβάνουν μετεωρολογικούς παράγοντες, υπερβολική σωματική δραστηριότητα, σφάλματα διατροφής.

Συμπτώματα

Η συμπτωματική εγκεφαλική αγγειακή κρίση ξεκινά με έναν πονοκέφαλο χαρακτηριστικό της υπέρτασης στην ινιακή περιοχή, που επιδεινώνεται από μια αλλαγή στη θέση του σώματος. Ο πόνος συχνά εξαπλώνεται στην τροχιακή περιοχή, εκδηλώνεται ως αίσθημα πίεσης στα μάτια.

Στη συνέχεια, ένας πονοκέφαλος καλύπτει διάχυτα ολόκληρο το κεφάλι, εμφανίζεται ναυτία, μερικές φορές έμετος. Υπάρχει αυξημένος καρδιακός παλμός, άφθονος ιδρώτας, αίσθηση φόβου. Στο τελευταίο στάδιο της κρίσης, εμφανίζεται ένα νευρολογικό έλλειμμα: γενική αναστολή, αποπροσανατολισμός, νυσταγμός, δυσαρθρία, αταξία, ανισορλεξία.

Η κακοήθης υπέρταση μπορεί να προσαρμοστεί στην υπέρταση και να μην αισθάνεται αύξηση της πίεσης. Οι κλινικές εκδηλώσεις της έναρξης της κρίσης σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μην είναι απαρατήρητες. Τα μόνα σημάδια της διαταραχής είναι η ψυχο-συναισθηματική αστάθεια. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει κριτική για την κατάστασή τους και οι ασθενείς δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν επαρκώς την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Διαγνωστικά

Η εγκεφαλική αγγειακή κρίση θεωρείται επείγουσα κατάσταση που απαιτεί υποχρεωτική νοσηλεία. Η διάγνωση μπορεί να γίνει από γιατρό, καρδιολόγο ή νευρολόγο με βάση τα χαρακτηριστικά κλινικά συμπτώματα της νόσου. Από τις πρόσθετες μεθόδους έρευνας που πραγματοποιήθηκαν:

 • παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και του ΗΚΓ.
 • ρεοεγκεφαλογραφία;
 • ηχώ εγκεφαλογραφία;
 • ηλεκτροεγκεφαλογραφία;
 • υπερηχογράφημα διπλασίας των αγγείων της κεφαλής και του λαιμού.
 • νευροαπεικονισμό;
 • διαβούλευση με οφθαλμίατρο.

Θεραπευτική αγωγή

Οι ασθενείς με εγκεφαλική αγγειακή κρίση χρειάζονται μια ολοκληρωμένη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης κυρίως του διορισμού αντιυπερτασικών φαρμάκων. Επιπλέον, συνταγογραφούνται ηρεμιστικά εάν η κρίση έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ψυχο-συναισθηματικής υπερπόνησης, των αγγειοδραστικών, των νευροτροφικών φαρμάκων, των βεντονικών, των βιταμινών Β.

Η ανάπαυση στο κρεβάτι πρέπει να τηρείται έως ότου σταθεροποιηθεί πλήρως ο αριθμός της αρτηριακής πίεσης και η υποχώρηση των νευρολογικών συμπτωμάτων..

Πρόληψη

Η βασική αρχή για την πρόληψη της εγκεφαλικής αγγειακής κρίσης είναι η επιλογή επαρκούς αντιυπερτασικής θεραπείας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα υποτονικά φάρμακα πρέπει να λαμβάνονται τακτικά και όχι μόνο κατά τη στιγμή της αύξησης της αρτηριακής πίεσης.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να μειωθεί η επίδραση των παραγόντων του στρες, της υπερβολικής σωματικής δραστηριότητας, να εγκαταλειφθούν οι κακές συνήθειες, να ομαλοποιηθεί η διατροφή με μείωση της πρόσληψης αλατιού και λίπους. Σε θέματα σταθεροποίησης του επιπέδου της αρτηριακής πίεσης, έχουν αποδειχθεί μη παραδοσιακές μέθοδοι ιατρικής - φυτοθεραπεία, χειροκίνητη θεραπεία, βελονισμός.

Ένα από τα εργαλεία που βασίζονται στη μέθοδο του βελονισμού σε συνδυασμό με το φυσικοθεραπευτικό αποτέλεσμα είναι η συσκευή Applicator Lyapko Belt universal. Αποτελείται από 3 κινητές πλάκες και 2 ρυθμιζόμενους ιμάντες που σας επιτρέπουν να μετακινήσετε την πλάκα, επιλέγοντας μια βολική θέση για να επηρεάσετε μικρές περιοχές της κεφαλής, του κορμού, των άνω και κάτω άκρων.

Η αρχή της λειτουργίας του εφαρμοστή βασίζεται στην αντανακλαστική-μηχανική επίδραση σε βιολογικά ενεργά σημεία στη ζώνη εφαρμογής, καθώς και στον σχηματισμό γαλβανικών μικρορευμάτων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πραγματοποιείται μικρο ιονιοφόρηση μετάλλων, από τα οποία κατασκευάζονται οι βελόνες εφαρμογής, στο σωματικό υγρό. Ο καθολικός ιμάντας Lyapko είναι σε θέση να βελτιστοποιήσει το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης και να έχει ένα γενικό αποτέλεσμα ενίσχυσης στο σώμα.

Παροδικό εγκεφαλικό αγγειακό ατύχημα

Τα παροδικά εγκεφαλοαγγειακά ατυχήματα (PNMC) περιλαμβάνουν αιφνίδια και οξεία εγκεφαλοαγγειακή δυσλειτουργία αγγειακής προέλευσης, που προκαλείται από παραβίαση της αιμοδυναμικής - αλλαγή στην κίνηση του αίματος μέσω εγκεφαλικών αγγείων. Με PNMC υπάρχει μια ποικιλία εγκεφαλικών συμπτωμάτων, εστιακό (περιφερειακό) νευρολογικό έλλειμμα ή μικτές καταστάσεις. Το βασικό κριτήριο για αυτή τη διαταραχή και το χαρακτηριστικό της από τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι η πλήρης εξαφάνιση όλων των συμπτωμάτων μέσα σε μια μέρα. Στο τέλος του επεισοδίου της νόσου, ο ασθενής μπορεί να παρατηρήσει μόνο ελάχιστα εκφρασμένα σημάδια οργανικής εγκεφαλικής βλάβης, όπως: μειωμένη μνήμη, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, ασθενική κατάσταση, αυξημένη συναισθηματική εξάντληση.

Ο επιπολασμός του PNMK μεταξύ όλων των τύπων οξέος εγκεφαλοαγγειακού ατυχήματος (ONMK) είναι περισσότερο από το 25% των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία σε νοσοκομειακά τμήματα κλινικών. Μεταξύ των ασθενών με διάγνωση εγκεφαλικού επεισοδίου, οι οποίοι έλαβαν φροντίδα σε εξωτερικά ιατρεία, η συχνότητα εμφάνισης παροδικών διαταραχών είναι περίπου 50%. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της ταχείας εξαφάνισης των συμπτωμάτων και της χαμηλής έντασης των εκδηλώσεων, πολλοί άνθρωποι που έχουν βιώσει ένα επεισόδιο της νόσου δεν ζητούν βοήθεια από νευρολόγους.

Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική αναζωογόνηση των αγγειακών καταστροφών. Επί του παρόντος, περισσότερο από το 25% των ασθενών είναι νεαροί και ώριμοι άνδρες ηλικίας 20 έως 55 ετών. Μεταξύ των γυναικών, οι αναστρέψιμες εγκεφαλοαγγειακές διαταραχές καταγράφονται συχνότερα στο διάστημα από 35 έως 40 ετών. Οι αγγειακές κρίσεις καταγράφονται συχνά σε ηλικιωμένους μαθητές και μαθητές, ειδικά στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όταν τα παιδιά βιώνουν σχολική κόπωση και μια αγχωτική κατάσταση προκύπτει σε σχέση με τις προσεχείς εξετάσεις. Σύμφωνα με μελέτες, το πρώτο επεισόδιο της MVPM σε περισσότερο από το 25% των περιπτώσεων είναι το ντεμπούτο των χρόνιων λανθάνων εγκεφαλοαγγειακών παθήσεων που προκαλούνται από παθολογικές αλλαγές στα εγκεφαλικά κανάλια αίματος και μειωμένη ροή του εγκεφαλικού αίματος.

Παροδικό εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα: τύποι

Τα PNMK χωρίζονται στις ακόλουθες συνθήκες:

 • παροδικές ισχαιμικές προσβολές, που εκδηλώνονται από εστιακό νευρολογικό έλλειμμα, ανάλογα με τη θέση της βλάβης, που διαρκεί από αρκετά λεπτά έως αρκετές ώρες.
 • υπερτασικές εγκεφαλικές κρίσεις - μια ξαφνική και ατομική για κάθε άτομο, μια σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης, που συνοδεύεται από την εμφάνιση ή επιδείνωση των προηγούμενων εγκεφαλικών συμπτωμάτων.
 • βραχυπρόθεσμες παροξυσμοί του τύπου των επιθέσεων βραχυπρόθεσμης απώλειας συνείδησης.

Παροδικό εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα: αιτίες

Οι κύριες, πιο συχνές αιτίες που ξεκινούν την ανάπτυξη αστοχιών στην εγκεφαλική κυκλοφορία είναι:

 • απαραίτητη (πρωτογενής) υπέρταση (υπέρταση) - μια χρόνια παθολογία της καρδιαγγειακής συσκευής, η κύρια κλινική ένδειξη της οποίας είναι η παρατεταμένη και επίμονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
 • συμπτωματική (δευτερογενής) αρτηριακή υπέρταση - μια κατάσταση που σχετίζεται με πρωτοπαθείς ασθένειες των οργάνων που εμπλέκονται στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και η ακριβής αιτία της οποίας μπορεί να αποδειχθεί.
 • εγκεφαλική αθηροσκλήρωση - μια συστηματική βλάβη των εγκεφαλικών αρτηριών μεγάλου και μεσαίου διαμετρήματος, η οποία συνοδεύεται από τη συσσώρευση λιπιδίων, πολλαπλασιασμό ινωδών ινών, δυσλειτουργία της εσωτερικής επιφάνειας του αγγειακού τοιχώματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια αναστρέψιμη δυσλειτουργία στην εγκεφαλική παροχή αίματος μπορεί να προκληθεί από άλλους λόγους. Μεταξύ αυτών είναι η αγγειίτιδα (φλεγμονή των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων) που παρατηρείται σε διάχυτες ασθένειες του συνδετικού ιστού:

 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος;
 • συστηματικό σκληρόδερμα;
 • δερματομυοσίτιδα;
 • Σύνδρομο Sjogren.

Το PNMK συχνά συνοδεύει πολλές καρδιακές παθήσεις, και συγκεκριμένα:

 • ελαττώματα στη βαλβική συσκευή (καρδιακά ελαττώματα).
 • πρόπτωση της μιτροειδούς (bicuspid) βαλβίδας.
 • κολπική μαρμαρυγή - παραβίαση του ρυθμού των συστολών της καρδιάς.
 • έμφραγμα μυοκαρδίου;
 • το μετά το έμφραγμα ανεύρυσμα της αριστερής κοιλίας είναι μια σοβαρή επιπλοκή του εμφράγματος του μυοκαρδίου.
 • μυοκαρδιοπάθειες - πρωτογενείς μη φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του μυοκαρδίου άγνωστης αιτιολογίας.
 • βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα - φλεγμονή του συνδετικού ιστού (εσωτερική) μεμβράνη της καρδιάς.

Η οστεοχόνδρωση του τραχήλου της μήτρας, μια εκφυλιστική-εκφυλιστική ασθένεια των μεσοσπονδύλιων δίσκων της αυχενικής σπονδυλικής στήλης, μπορεί να είναι η αιτία του PNMC. Στο πλαίσιο επιβαρυντικών ασθενειών της σπονδυλικής στήλης, μπορεί να εμφανιστεί σύνδρομο σπονδυλικής αρτηρίας, που προκαλείται από μείωση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας στην ομάδα των σπονδύλων. Οι αναστρέψιμες δυσλειτουργίες στην εγκεφαλική ροή αίματος μπορεί να προκληθούν από τραυματισμούς στον κρανιακό ιστό. Ο μη αντισταθμιζόμενος διαβήτης είναι ένας παράγοντας προδιάθεσης.,

Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη PNMC περιλαμβάνουν:

 • ηλικίας άνω των 60 ετών
 • κάπνισμα;
 • ψυχο-συναισθηματική υπερπόνηση;
 • έλλειψη καλής ξεκούρασης
 • Δυσμενείς καιρικές συνθήκες;
 • υπερβολική πρόσληψη αλατιού.

Παροδικό εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα: αναπτυξιακός μηχανισμός

Οι επιλογές για την ανάπτυξη του PNMK περιλαμβάνουν: εμβολή και μηχανισμό «ληστείας».

Εγκεφαλική εμβολή - απόφραξη των διαύλων αίματος από φυσαλίδες αερίου, ξένα σωματίδια (έμβολα) που φέρνονται με αίμα. Τα εμβόλια είναι μικροσκοπικά σωματίδια που αποσυνδέονται από θρόμβους αίματος που βρίσκονται στην κοιλότητα της καρδιάς ή στα αρτηριακά αγγεία. Τα εμβόλια μπορούν επίσης να σχηματιστούν από λεπτές άχρωμες πλάκες τετράγωνου σχήματος - κρυστάλλους χοληστερόλης, οι οποίοι διαχωρίζονται από αποσύνθεση αθηροσκληρωτικών πλακών όταν οι αθηρωματικές μάζες εισέρχονται στον αυλό του αγγείου. Τα εμβόλια μπορούν επίσης να αποτελούνται από κύτταρα αίματος συγκεντρωμένα σε ένα μέρος, ικανά να αποσυντεθούν σε ξεχωριστά μέρη.

Το φαινόμενο της ενδοκοιλιακής ληστείας υπονοεί ότι με αυτόν τον μηχανισμό, το μεγαλύτερο μέρος του αίματος πηγαίνει εκεί όπου δεν υπάρχουν ζώνες στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών. Σε αυτήν την περίπτωση, η ροή του αίματος στις προσβεβλημένες αρτηρίες (στένωση ή σπασμός) μειώνεται. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει μείωση της κυκλοφορίας του αίματος στα κύρια εγκεφαλικά αγγεία με την ενεργοποίηση του περιφερειακού κυκλοφορικού δικτύου.

Παροδικό εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα: συμπτώματα

Το PNMK χαρακτηρίζεται από ξαφνική έναρξη και οξεία ανάπτυξη διαταραχών. Τα σημάδια εστιακού νευρολογικού ελλείμματος εξαρτώνται πλήρως από τον εντοπισμό της βλάβης. Οι εγκεφαλικές διαταραχές σε αυτήν τη μορφή αποτυχίας στην εγκεφαλική κυκλοφορία είναι τα συμπτώματα:

 • κεφαλαλγία;
 • μυϊκή αδυναμία;
 • ναυτία, έμετος
 • μειωμένη οπτική οξύτητα.
 • Hot flashs ή ρίγη?
 • αυξημένη εφίδρωση
 • μικρή και μικρή διαταραχή της λειτουργίας της συνείδησης.

Κατά κανόνα, εκδηλώσεις ενός επεισοδίου της νόσου παρατηρούνται για από δέκα λεπτά έως πέντε ώρες. Μέσα σε 24 ώρες υπάρχει μια πλήρης εξαφάνιση των συμπτωμάτων και αποκατάσταση των εγκεφαλικών λειτουργιών με πιθανά μικρά οργανικά ελαττώματα.

Εάν εμφανιστεί αποτυχία ροής αίματος σε τμήματα του a-carotis interna (εσωτερική καρωτιδική αρτηρία), στον ασθενή εντοπίζονται τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • παραβίαση της ευαισθησίας του δέρματος (μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, «σέρνεται») σε ορισμένες περιοχές των άκρων και του προσώπου που βρίσκονται στην αντίθετη (ετερόπλευρη) πλευρά της βλάβης.
 • κεντρική πάρεση (παράλυση), που καλύπτει ένα άκρο ·
 • μυϊκή παράλυση του μισού του σώματος.
 • μέτρια μείωση της δύναμης των σκελετικών μυών
 • άνιση ένταση του τένοντα και (ή) αντανακλαστικά του δέρματος στα αριστερά και δεξιά μισά του σώματος.
 • παθολογικό αντανακλαστικό κάμψης ποδιών / καρπού.
 • παθολογικό αντανακλαστικό ποδιών
 • τοπική απουσία ή παραβίαση ήδη σχηματισμένης ομιλίας ·
 • διαταραχή ομιλίας που εκφράζεται στη δύσκολη προφορά ορισμένων λέξεων, μεμονωμένων ήχων, συλλαβών ή στην παραμορφωμένη προφορά τους ·
 • μείωση της οπτικής οξύτητας στο ένα μάτι.
 • κινητικός, αισθητηριακός ή μικτός παροξυσμός μερικής επιληψίας.

Εάν εμφανιστεί παραβίαση της κυκλοφορίας του αίματος στην ομάδα των σπονδυλοβλαστικών, ο ασθενής έχει συμπτώματα:

 • μια αίσθηση περιστροφής, πτώσης, κλίσης ή ταλάντευσης του σώματός σας ή των γύρω στοιχείων.
 • απώλεια ακοής, εμβοές
 • ναυτία και έμετος;
 • αυξημένη εφίδρωση
 • αδυναμία συντονισμού των κινήσεων ·
 • αστάθεια βάδισης
 • την αδυναμία να σταθεί ευθεία με τα χέρια προς τα κάτω και τα πόδια ενωμένα ·
 • παραμορφωμένη αντίληψη για το σχήμα, το χρώμα και το μέγεθος των αντικειμένων.
 • την εμφάνιση φαινομένων φωτεινού φωτός μπροστά στα μάτια.
 • απώλεια όρασης
 • ακούσιες ταλαντωμένες κινήσεις των ματιών υψηλής συχνότητας
 • ινιακός πονοκέφαλος.

Εάν εμφανιστεί αγγειακό πρόβλημα στην περιοχή του εγκεφαλικού στελέχους, τα συμπτώματα καθορίζονται:

 • αιμορραγία ζάλη
 • ατελής παράλυση των οφθαλμοκινητικών μυών.
 • επίμονη απώλεια ακοής
 • διπλασιασμός της εικόνας του εν λόγω θέματος ·
 • παραβίαση κατάποσης και άρθρωσης ·
 • αλλαγή στην ευαισθησία του δέρματος του προσώπου.

Εάν η κρίση επηρεάζει την περιοχή του δικτυωτού σχηματισμού, ο ασθενής έχει συμπτώματα:

 • αιχμηρή μυϊκή αδυναμία
 • ξαφνική πτώση χωρίς απώλεια συνείδησης.

Με μια διαταραχή της εγκεφαλικής κυκλοφορίας στα μεσαία μέρη της χρονικής περιοχής, τα συμπτώματα διορθώνονται:

 • αδυναμία προσανατολισμού σε χρόνο και χώρο ·
 • αμνησία για τρέχοντα γεγονότα.

Παροδικό εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα: μέθοδοι θεραπείας

Με μια ήπια πορεία επίθεσης της νόσου, η οποία καταγράφεται όχι περισσότερο από μία ώρα, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί θεραπεία στο τμήμα εξωτερικών ασθενών. Εάν ένα επεισόδιο PNMC εκδηλωθεί από σοβαρές διαταραχές και τα συμπτώματά του παρατηρηθούν για περισσότερο από μία ώρα, συνιστάται η θεραπεία σε σταθερή μονάδα νευρολογικής κλινικής.

Η κύρια έμφαση στη θεραπεία εγκεφαλικών αγγειακών ατυχημάτων δίνεται σε μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της παροχής αίματος στα εγκεφαλικά αγγεία, στην εξάλειψη του εγκεφαλικού οιδήματος, στην ομαλοποίηση των ρεολογικών παραμέτρων του αίματος, στην αποκατάσταση του φυσιολογικού μεταβολισμού στους νευρικούς ιστούς και στη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης. Το πρόγραμμα θεραπείας επιλέγεται για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Για τη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, χρησιμοποιούνται φάρμακα της περιφερειακής ομάδας αγγειοδιασταλτικών, για παράδειγμα: Dibazol (Dibazol). Για την ομαλοποίηση της αρτηριακής πίεσης και την αύξηση της καρδιακής δραστηριότητας, συνιστάται η χρήση καρδιακών γλυκοσίδων στη θεραπεία, για παράδειγμα: Strofantin K (Strophantinum K).

Για τη βελτίωση των ρεολογικών παραμέτρων του αίματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράγοντες αντικατάστασης πλάσματος, για παράδειγμα: Δεξτράνη. Για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, χρησιμοποιούνται επίσης φάρμακα αντικατάστασης πλάσματος, για παράδειγμα: Reopoliglyukin (Rheoporygluclnum). Ως νευρομεταβολίτες, χρησιμοποιούνται νοοτροπικά φάρμακα, για παράδειγμα: Piracetam (Pyracetamum).

Συνιστάται σε ασθενείς που είχαν επεισόδιο PNMK να λαμβάνουν μακροχρόνια χρήση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (Acidum acetylsalicylicum). Ως ηρεμιστικά, χρησιμοποιείται μια σύντομη πορεία βενζοδιαζεπινών, για παράδειγμα: Tazepam (Tazepam).

Σημάδια εγκεφαλοαγγειακού ατυχήματος

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε πώς σημάδια εγκεφαλοαγγειακού ατυχήματος. Σημειώνουμε αμέσως ότι ο κύριος τρόπος βελτίωσης αυτής της κατάστασης είναι, πρώτα απ 'όλα, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η κυκλοφορία του αίματος στο σώμα εξαρτάται άμεσα από την κανονική σωματική δραστηριότητα, το μασάζ και τη σωστή διατροφή. Εν συντομία, τι είναι παραβίαση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας - στο βίντεο:

Ακόμα κι αν βρεθούν τα αναφερόμενα συμπτώματα, σε πολλές περιπτώσεις τα πάντα είναι διορθώσιμα. Η ροή του αίματος μπορεί να βελτιωθεί με φάρμακα hawthorn ή βιταμίνης C που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή. Η κακή κυκλοφορία μπορεί να είναι εκδήλωση, μεταξύ άλλων, καρδιακής ανεπάρκειας και αθηροσκλήρωσης. Για το λόγο αυτό, πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Ειδικά εάν τα συμπτώματά σας περιλαμβάνουν λιποθυμία, κόπωση ή συνεχώς κρύα χέρια και πόδια. Αλλά πρώτα τα πράγματα πρώτα.

Αιτίες εγκεφαλικού αγγειακού ατυχήματος

Ένα υγιές καρδιαγγειακό σύστημα είναι αποτελεσματικό και παρέχει θρεπτικά συστατικά μαζί με αίμα σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Κάθε μέρα, χωρίς διακοπή, καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής της, η καρδιά αντλεί αίμα που ρέει μέσω των αιμοφόρων αγγείων. Τα προβλήματα κυκλοφορίας μπορούν να επηρεάσουν άτομα όλων των ηλικιών..

Οι πιο συχνές αιτίες είναι προβλήματα με την πίεση (πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση ή υπέρταση). Η χαμηλή αρτηριακή πίεση συνήθως δεν είναι επικίνδυνη, αλλά μερικές φορές πρέπει να είναι ανησυχητική. Η υπόταση μπορεί να προκληθεί από πολλές καταστάσεις, όπως ο υποθυρεοειδισμός, η υπόφυση, ο φλοιός των επινεφριδίων. Η υπέρταση προκαλείται συνήθως από έναν αριθμό παραγόντων, με την αθηροσκλήρωση να οδηγεί.

Οι ηλικιωμένοι συχνά παραπονιούνται για κακή κυκλοφορία του αίματος. Η διαταραχή εμφανίζεται εάν κάνετε κατάχρηση αλατιού στη διατροφή σας. Και η επιδείνωση της κατάστασης είναι εύκολη. Αρκεί να εξασφαλιστεί χαμηλή περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά και βιταμίνες στα τρόφιμα. Επιπλέον, οι ανεπιθύμητοι παράγοντες είναι:

 • κάπνισμα,
 • κατάχρηση αλκόολ,
 • στρες,
 • υπέρβαρος,
 • υψηλή χοληστερόλη στο αίμα.
 • Μερικές φορές η κακή κυκλοφορία του αίματος καθορίζεται γενετικά. Πώς να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος στο κεφάλι είναι συχνά περιζήτητοι από ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη ή άλλες χρόνιες ασθένειες, καθώς και από έγκυες γυναίκες. Αυτό είναι μερικές φορές μια παρενέργεια της λήψης φαρμάκων..

Αιτίες προβλημάτων με την παροχή αίματος στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα

 • Στεφανιαία νόσος (στεφανιαία νόσος), έμφραγμα του μυοκαρδίου (βλάβη ή απώλεια μέρους του καρδιακού μυός)
 • υπέρταση (με αυτήν, αυξάνεται η αγγειακή αντίσταση)
 • καρδιομυοπάθειες (μυοκαρδιακή νόσος)
 • συγγενή ή επίκτητα καρδιακά ελαττώματα
 • (π.χ. αντιαρρυθμικά ή κυτταροτοξικά)
 • τοξίνες (π.χ. αλκοόλ, κοκαΐνη)
 • συστηματικές ασθένειες, όπως διαβήτης, υποθυρεοειδισμός ή υπερθυρεοειδισμός, φαιοχρωμοκύτωμα, χρόνιες πνευμονικές παθήσεις (άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα), αναιμία, καρκίνος της καρδιάς,
 • Διαβήτης,
 • χρησιμοποιημένα φάρμακα,
 • επίκτητο ή συγγενές καρδιακό ελάττωμα,
 • τσιγάρα,
 • υπερθυρεοειδισμός / υποθυρεοειδισμός,
 • βρογχικο Ασθμα,
 • Χρόνια βρογχίτιδα,
 • δίαιτα με χαμηλή βιταμίνη Β1.

Εάν μιλάμε για την αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας, μπορούμε να την χωρίσουμε σε:

 • καρδιογενής - εξασθενημένη λειτουργία της καρδιάς ως αντλία,
 • περιφερειακή - η αιτία βρίσκεται έξω από την καρδιά.


Ανάλογα με το αν η δεξιά κοιλία (άντληση αίματος μέσω της πνευμονικής αρτηρίας στη μικρή ή πνευμονική κυκλοφορία) ή η αριστερή κοιλία (άντληση αίματος στη μεγάλη κυκλοφορία μέσω της αορτής) είναι η αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας, διακρίνουμε:

 • αριστερή κοιλιακή ανεπάρκεια,
 • άρνηση της δεξιάς κυκλοφορίας.

Με βάση τον χρόνο και τον ρυθμό ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας, μπορούμε να διακρίνουμε:

 • οξεία εγκεφαλοαγγειακή ανεπάρκεια,
 • χρόνια εγκεφαλοαγγειακή ανεπάρκεια.

Κυκλοφορική ανεπάρκεια μπορεί επίσης να συμβεί σε άτομα με:

 • με καρδιακά ελαττώματα,
 • αναιμία,
 • διαταραχή του θυρεοειδούς.

Ο τύπος των συμπτωμάτων στον ασθενή μπορεί να υποδηλώνει τον τύπο της κυκλοφορικής διαταραχής:

 • Οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια. Τα κύρια σημεία του: ο πόνος εμφανίζεται κοντά στην καρδιά, συνοδευόμενος από ακανόνιστο, αργό ή σημαντικά επιταχυνόμενο καρδιακό ρυθμό.
 • Οξεία ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας με τη μορφή πνευμονικού οιδήματος. Σημάδια: η αναπνοή του ασθενούς γίνεται βαριά και βραχνή.
 • Σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια λόγω πνευμονικής εμβολής. Σημάδια: ξαφνικός πόνος στο στήθος, ωχρότητα στα πρόσωπα με σημαντική δύσπνοια, εξαφανισμένος παλμός και προεξέχων ιδρώτας.
 • Διαταραχές του κυκλοφορικού λόγω βλάβης στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σημάδια: ξαφνική απώλεια συνείδησης, ανωμαλίες στην ομιλία, ασυμμετρία των χαρακτηριστικών του προσώπου, περισσότερο ή λιγότερο έντονη πάρεση ενός από τα άκρα.

Οξεία ανεπάρκεια

Αληθινά σημάδια οξείας κυκλοφορικής διαταραχής:

 • ξαφνική, ταχεία γενική αδυναμία,
 • αίσθημα αυξανόμενης δύσπνοιας,
 • κρύος ιδρώτας (ειδικά στο πρόσωπο),
 • επιταχυνόμενο ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό,
 • επιταχυνθεί και ταυτόχρονα συνήθως κακώς αισθητός παλμός.

Η οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια εμφανίζεται στην περίπτωση:

 • εγκεφαλική βλάβη (τότε τα νευρολογικά συμπτώματα εμφανίζονται ως πάρεση των άκρων ή διαταραχές του λόγου και της όρασης).
 • πνευμονικές παθήσεις (υπάρχει ένα χαρακτηριστικό πνευμονικό οίδημα στο οποίο συσσωρεύεται υγρό).
 • προσβολές καρδιακής αρρυθμίας (ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί ακανόνιστο καρδιακό παλμό).
 • πνευμονική εμβολή (σοβαρός πόνος στο στήθος συνοδεύεται από μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα).

Τι να κάνετε με οξεία μορφή

Εάν παρατηρήσετε ένα σύνολο από αυτά τα συμπτώματα, καλέστε αμέσως ένα ασθενοφόρο. Κατά την αναμονή, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε μια ήρεμη και άνετη θέση καθιστικού. Να αναπνέει καθαρό αέρα. Επιπλέον, μπορείτε να του δώσετε μια εφάπαξ δόση των φαρμάκων που παίρνει, με εξαίρεση εκείνα που έχουν επιβραδυντικό αποτέλεσμα και αθροιστικές ιδιότητες. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, μπορούν να επηρεάσουν την αγωγιμότητα των νευρικών σημάτων στην καρδιά και επίσης να συμβάλουν στην αρρυθμία..

Διάγνωση και θεραπεία

Ο γιατρός συνήθως συνταγογραφεί εξετάσεις για να επιβεβαιώσει την αιτία των σημείων εγκεφαλοαγγειακού ατυχήματος. Το:

 • Εξέταση ΗΚΓ;
 • μελέτη καρδιακών δεικτών.
 • Ακτινογραφια θωρακος,
 • ηχοκαρδιογραφία;
 • αεριομετρία αρτηριακού αίματος.

Η θεραπεία των οξέων κυκλοφοριακών διαταραχών βασίζεται στην παρασκευή φαρμάκων που βελτιώνουν τη ροή του αίματος στα στεφανιαία αγγεία της καρδιάς. Χρησιμοποιούνται επίσης διουρητικά, τα οποία έχουν διουρητικό αποτέλεσμα και, συνεπώς, μειώνουν το φορτίο στην καρδιά, αφαιρώντας νερό από το σώμα και μετρά την αύξηση του καρδιακού ρυθμού (ιδίως της ντοπαμίνης). Σε ασθενείς με αρρυθμία, χορηγούνται αντιαρρυθμικά φάρμακα. Επιπλέον, στον ασθενή πρέπει να παρέχεται οξυγόνο μέσω μάσκας οξυγόνου.

Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια αναπτύσσεται μερικές φορές για πολλά χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου, η αποτελεσματικότητα της καρδιάς ως αντλία μειώνεται σταδιακά.

Τα πιο κοινά σημεία χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας είναι:

 • οίδημα - προκαλείται από τη συσσώρευση περίσσειας υγρού σε εξωκυτταρικούς χώρους και σε κοιλότητες του σώματος. είναι το κύριο σημάδι της καρδιακής ανεπάρκειας. το πιο χαρακτηριστικό είναι ένας όγκος που βρίσκεται στα κάτω άκρα - αφού πιέσετε το πρησμένο δέρμα με ένα δάχτυλο, δεν επιστρέφει γρήγορα στην προηγούμενη μορφή του. οίδημα μπορεί επίσης να συμβεί μεταξύ των ωμοπλάτων ή στην οσφυϊκή περιοχή.
 • δύσπνοια - δυσκολία στην αναπνοή αέρα Αυτό είναι το δεύτερο σύμπτωμα (εκτός από το οίδημα), το οποίο μπορεί να υποδηλώνει καρδιακή ανεπάρκεια. δυσκολία στην αναπνοή συμβαίνει λόγω της συσσώρευσης υγρού στους πνεύμονες, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα. Η ανάπτυξη καρδιαγγειακής ανεπάρκειας προκαλεί αύξηση στην δύσπνοια. Σε ορισμένους ασθενείς (σε πρώιμο στάδιο), αυτό το σύμπτωμα εκδηλώνεται μόνο κατά τη διάρκεια της άσκησης. Για παράδειγμα, όταν ένας ασθενής ανεβαίνει μια σκάλα.
 • γκριζωπό χρώμα του δέρματος.
 • επίμονος βήχας με πτύελα και βλέννα,
 • μειωμένη ούρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας,
 • αυξημένη ούρηση τη νύχτα,
 • κούραση,
 • υπνηλία.

Διάγνωση και θεραπεία χρόνιων κυκλοφορικών διαταραχών

Πρόσθετες δοκιμές που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της νόσου:

 • γενική ανάλυση ούρων,
 • Ακτινογραφια θωρακος,
 • ΗΚΓ,
 • ηχώ της καρδιάς,
 • Μαγνητική τομογραφία,
 • αγγειογραφία,
 • Μια εξέταση αίματος που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση: συγκεντρώσεις ιόντων, καρδιακούς δείκτες, εξετάσεις ήπατος και νεφρού και μορφολογία.

Συμπτώματα

Τα σημάδια κακής εγκεφαλικής κυκλοφορίας μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Μερικές φορές υπάρχουν:

 • ξαφνική λιποθυμία (με χαμηλή αρτηριακή πίεση),
 • ρινορραγίες (με υψηλή αρτηριακή πίεση),
 • κούραση,
 • προβλήματα συγκέντρωσης,
 • ζάλη.


Η κακή κυκλοφορία εκδηλώνεται επίσης σε:

 • χλωμό δέρμα,
 • μούδιασμα των άκρων,
 • κρύα, παγωμένα χέρια ή / και πόδια,
 • μείωση της ανοχής φορτίων (εύκολη κόπωση),
 • απώλεια μαλλιών,
 • εύθραυστα νύχια,
 • δυσκολία στην επούλωση τραυμάτων (έλκη κλαίματος, για παράδειγμα, με διαβήτη),
 • στυτική δυσλειτουργία,
 • Ελλειψη ορεξης.

Μερικές φορές τα σημάδια των κυκλοφορικών διαταραχών είναι πιο σοβαρά. Οδηγούν σε βλάβη στα νεφρά, στα όργανα της όρασης, στη στεφανιαία νόσο, στην καρδιακή προσβολή ή στο εγκεφαλικό.

Εάν το κυκλοφορικό σύστημα διαταραχθεί, τόσο ζωτικά όργανα όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά υποφέρουν. Η παραβίαση της λειτουργίας τους μπορεί να συμβεί σταδιακά: ένα άτομο μερικές φορές δεν παρατηρεί ενοχλητικές "κλήσεις" με τη μορφή ζάλης, συχνές αυξήσεις πίεσης ή αποσπούν την προσοχή.

Για τυχόν αποκλίσεις, συμβουλευτείτε έναν ειδικό..

Τα αγγειακά νοσήματα πρέπει να προληφθούν με τα πρώτα συμπτώματα, αλλά είναι ακόμη καλύτερο να ληφθούν προληπτικά μέτρα που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση των ζωτικών οργάνων.

Κόπωση, δύσπνοια

Η κυκλοφορική ανεπάρκεια εκδηλώνεται με ταχύτερη κόπωση, επειδή οι μύες δεν τροφοδοτούνται επαρκώς με αίμα, δύσπνοια. Το τελευταίο συμβαίνει λόγω της μικρότερης πρόσληψης πλούσιου σε οξυγόνο αίματος από την πνευμονική αρτηρία. Αρχικά, αυτό το σύμπτωμα εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά όταν η κυκλοφορική ανεπάρκεια αναπτύσσεται περισσότερο, δύσπνοια μπορεί επίσης να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης..

Υπνηλία

Μερικές φορές ένα σημάδι εγκεφαλικού αγγειακού ατυχήματος είναι η λεγόμενη «εγκεφαλική ομίχλη». Οι ασθενείς συγκρίνουν αυτό το φαινόμενο με το περπάτημα σε μια ομίχλη. Μερικοί λένε ότι αισθάνονται σαν να είναι βαθιά στα όνειρα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ομίχλη του εγκεφάλου δεν είναι η ίδια με την αποπροσωποποίηση, δηλαδή, μια αίσθηση αυτοεκτίμησης σε σχέση με τον εαυτό του, μια εντύπωση για την ασυμφωνία του «Εγώ».

Το ασυμπτωματικό παραλήρημα προκαλεί προβλήματα στον ασθενή με αντίληψη, απομνημόνευση, μάθηση, διατύπωση προτάσεων. Έχει δυσκολία με τη λογική σκέψη, το συντονισμό των κινήσεων. Η ίδια η ομίχλη του εγκεφάλου δεν μπορεί να «θεραπευτεί». Απαλλαγή από αυτό απαιτεί θεραπεία της υποκείμενης κατάστασης που την προκαλεί: αθηροσκλήρωση, ADHD, απλώς μια επιδείνωση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας.

Σημάδια εγκεφαλοαγγειακού ατυχήματος με αυχενική οστεοχόνδρωση

Ιδιαίτερα συχνά, τα πρώτα σημάδια εγκεφαλοαγγειακού ατυχήματος παρατηρούνται από ασθενείς με οστεοχόνδρωση του τραχήλου της μήτρας. Αυτό οφείλεται στην πορεία αυτής της ασθένειας. Δηλαδή, με συμπίεση των σπονδυλικών αρτηριών. Τρέφουν τον εγκέφαλο. Συχνά σε αυτήν την περίπτωση μιλούν για σύνδρομο βασικής αρτηρίας. Δείτε το βίντεο για περισσότερα σχετικά με αυτό το φαινόμενο:

Οξύ εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα: σημάδια

Εάν μιλάμε για τα σημάδια εγκεφαλοαγγειακού ατυχήματος σε ανθρώπους σε οξεία μορφή, τότε είναι:

 • απώλεια συνείδησης;
 • κατακράτηση αίματος στη δεξιά κοιλία της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο - αστραγάλους, πόδια, κορμό.
 • επέκταση της σφαγίτιδας φλέβας
 • συχνουρία
 • συμπτώματα διαταραχής του γαστρεντερικού σωλήνα - φούσκωμα, δυσκοιλιότητα, διάρροια ή ναυτία. Εάν εμφανιστούν αυτά τα έμμεσα σημεία μαζί με τα υπόλοιπα, τότε πρέπει επειγόντως να ζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Η απρόσεκτη στάση απέναντι στην κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική αιμορραγία - εγκεφαλικό.

Οι χρόνιες διαταραχές του κυκλοφορικού οδηγούν σε υποξία

Τα συμπτώματα της υποξίας του εγκεφάλου εξαρτώνται από τον τύπο τους. Η ξαφνική υποξία οδηγεί γρήγορα σε πονοκεφάλους, διαταραχές ομιλίας, ισορροπία ή στάση του σώματος. Είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα της χρόνιας υποξίας, επειδή φαίνεται ότι είναι ανεπαίσθητα και σταδιακά αυξάνονται. Ελέγξτε πώς να αναγνωρίσετε την υποξία του εγκεφάλου.

Υποξία του εγκεφάλου - πώς να αναγνωρίζετε σημεία

Τα συμπτώματα της εγκεφαλικής υποξίας μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά με τη μορφή:

 • πονοκεφάλους,
 • πρόβλημα όρασης,
 • βραχυπρόθεσμα προβλήματα μνήμης,
 • καθώς και ναυτία και έμετο.

Η περαιτέρω εγκεφαλική υποξία οδηγεί σε γνωστική εξασθένηση, ανισορροπία και συντονισμό και αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Εάν ο ασθενής δεν λάβει πρώτες βοήθειες, λιποθυμία, παρατεταμένη απώλεια συνείδησης, κράμπες, κώμα και ακόμη και θάνατο.

Η ξαφνική εμφάνιση συμπτωμάτων εγκεφαλικής υποξίας, κατά κανόνα, υποδηλώνει δυσλειτουργία ολόκληρου του συστήματος. Μεταξύ των σημείων υπάρχει απότομη μείωση της ποσότητας αίματος που εισέρχεται στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή ή θρόμβο, η οποία οδηγεί σε εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Η υποξία του εγκεφάλου μπορεί επίσης να είναι χρόνια και εκδηλώνεται σε προβλήματα συγκέντρωσης, μνήμης, ικανότητας συσχέτισης, επίμονης υπνηλίας και ακόμη και ψυχικών διαταραχών. Η χρόνια υποξία μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μη αναγνωρισμένου ή κακώς θεραπευμένου διαβήτη, που οδηγεί σε προοδευτική καταστροφή των αιμοφόρων αγγείων.

Κυκλοφορία κεφαλής: πώς να βελτιωθεί αποτελεσματικά

Ο καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος είναι να έχετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Πολλές κακές συνήθειες διαταράσσουν τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος.

 • Η σωματική δραστηριότητα είναι μια αποτελεσματική μέθοδος βελτίωσης της κυκλοφορίας του αίματος. Η κίνηση διεγείρει την κίνηση των υγρών στις φλέβες και τις αρτηρίες. Οι ασκήσεις κυκλοφορίας αίματος πρέπει να προσαρμόζονται στις δυνατότητες του ασθενούς. Είναι καλύτερο να τακτοποιήσετε εκ των προτέρων με το γιατρό ή το φυσιοθεραπευτή σας. Η τακτική άσκηση της σωστής έντασης είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τη διατήρηση ενός υγιούς καρδιαγγειακού συστήματος. Αξίζει να κάνετε ένα διάλειμμα για πολλές ώρες καθισμένος μπροστά στον υπολογιστή. Μια σύντομη ανάπαυση, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να σηκωθείτε από το τραπέζι και να περπατήσετε για αρκετά λεπτά, σίγουρα θα βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος.
 • Παύση του καπνίσματος. Το κάπνισμα μειώνει την ποσότητα οξυγόνου που εισέρχεται στο σώμα. Αυτό επηρεάζει την οξυγόνωση και τη λειτουργία των ιστών. Επιπλέον, η νικοτίνη μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη αθηροσκληρωτικών βλαβών..
 • Η χρήση σωστά επιλεγμένων βοτάνων μπορεί να έχει θετική επίδραση στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Οι δραστικές ενώσεις που περιέχονται σε αυτές, δρουν όχι μόνο προφυλακτικά, αλλά μπορούν επίσης να συμπληρώσουν τη θεραπεία. Για όσους αναζητούν τρόπους βελτίωσης της κυκλοφορίας του αίματος, συνιστώνται συχνά ο κράταιγος.
 • Η κυκλοφορία μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας τεχνικές υδρομασάζ. Ένα κρύο ντους διεγείρει τέλεια την κυκλοφορία. Παγωμένα ρεύματα νερού οδηγούν σε ψύξη του σώματος και, κατά συνέπεια, σε προσωρινή συστολή των αιμοφόρων αγγείων και σε αύξηση της κίνησης του αίματος. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει επιτάχυνση της ροής του αίματος στα αγγεία, έτσι ώστε το σώμα να ρυθμίζει καλύτερα το έργο του. Επιπλέον, η εναλλαγή κρύου και ζεστού νερού κατά το κολύμπι βοηθά στην εξάλειψη της μυϊκής κόπωσης και του μυϊκού πόνου. Το προληπτικό μασάζ βελτιώνει επίσης την κυκλοφορία, η οποία βοηθά επίσης να χαλαρώσετε..

Για καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, η ικανότητα αντιμετώπισης του στρες έχει θετικό αποτέλεσμα. Τα μακροπρόθεσμα ερεθίσματα άγχους έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία. Οδηγούν σε αύξηση του καρδιακού ρυθμού, αυξημένη πίεση, αίσθημα παλμών της καρδιάς και αλλαγή συμπεριφοράς. Σε κάποιο σημείο, η άμυνα του σώματος μπορεί να σπάσει.

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της έντονης συναισθηματικής απόκρισης και του κινδύνου καρδιακής προσβολής. Μεταξύ των μεθόδων για να ξεπεραστεί το άγχος, η σωματική δραστηριότητα, οι μεγάλες βόλτες στον καθαρό αέρα αναφέρονται. Για το λόγο αυτό, η επικοινωνία με φίλους, την οικογένεια ή, στη χειρότερη περίπτωση, με έναν θεραπευτή ενεργεί ως προληπτικό μέτρο..

Θεραπεία της δίαιτας εγκεφαλικού αγγειακού ατυχήματος

Για να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος, αλλάξτε την τρέχουσα διατροφή σας. Η υπερβολικά υψηλή χοληστερόλη (ειδικά η LDL) επηρεάζει αρνητικά την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα. Διατροφή για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος - m.in. δήθεν. Μεσογειακή διατροφή. Πρόκειται για δίαιτα με χαμηλή χοληστερόλη, χαμηλά κορεσμένα λιπαρά οξέα και αλάτι. Από την άλλη πλευρά, είναι πλούσιο σε ψάρια, θαλασσινά, φυτικές ίνες, λαχανικά και φρούτα..

Τι υπάρχει για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος; Τα ζωικά λίπη (που περιέχουν λάδι, λαρδί, λιπαρά κρέατα, μπέικον) πρέπει να αντικαθίστανται με φυτικά λίπη (ελαιοκράμβη, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο). Επιπλέον, είναι σημαντικό να εμπλουτίσετε το μενού με λαχανικά και φρούτα, τα οποία φυσικά παρέχουν στον οργανισμό βιταμίνες και μέταλλα. Επιπλέον, πολλά από αυτά έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα..

Κατά το μαγείρεμα, θα πρέπει να επιλέξετε άπαχο κρέας (γαλοπούλα, κοτόπουλο) και είναι καλύτερα να αποφύγετε το τηγάνισμα (για παράδειγμα, στον ατμό). Δεν μπορείτε να ξεχάσετε τα ψάρια όπως ο σολομός, το σκουμπρί, η ρέγγα, ο γάδος, το ελαιόλαδο, το σησαμέλαιο, το λάδι καρύδας - παρέχοντας υγιή λίπη.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να περιορίσετε την πρόσληψη υδατανθράκων (π.χ. γλυκά, fast food). Αξίζει επίσης να αρνηθεί κανείς να γλυκώσει το τσάι και τον καφέ και να περιορίσει την κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών..

Η λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος βελτιώνει το ασκορβικό οξύ - ή τη βιταμίνη C. Έχει επίσης αντιοξειδωτικές και επιθηλιακές ιδιότητες. Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C περιλαμβάνουν: πάπρικα, φραγκοστάφυλο, εσπεριδοειδή, λαχανάκια Βρυξελλών, σπανάκι, μαϊντανό (natka), φράουλες.

Τα άτομα που πάσχουν από αναιμία πρέπει να τρώνε τροφές πλούσιες σε σίδηρο, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε κρέατος, σπόρων κολοκύθας και πίτουρου σίτου..

Σχετικά με την κυκλοφορία του αίματος - βότανα και φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή

Για την ενίσχυση της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος, αξίζει να πάρεις κραταίγου. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, οι ενώσεις που περιέχονται στο φυτό (ειδικά τα φλαβονοειδή) συμβάλλουν στην επέκταση των αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος. Ως αποτέλεσμα, η πίεση μειώνεται και η καρδιακή δραστηριότητα βελτιώνεται και η εργασία της γίνεται πιο αποτελεσματική. Η δύναμη των συσπάσεων γίνεται ισχυρότερη, ενώ η συχνότητα των παλμών ανά λεπτό μειώνεται.

Το Hawthorn βοηθά επίσης στη βελτίωση του προφίλ λιπιδίων του αίματος, μειώνοντας το επίπεδο της κακής χοληστερόλης. Αποτρέπει την εναπόθεση αθηροσκληρωτικών πλακών και, συνεπώς, τον σχηματισμό επικίνδυνων υπερφορτώσεων.

Τα μούρα του κραταίγου μπορούν να συμπεριληφθούν στη διατροφή με τη μορφή μαρμελάδας, τσαγιού, κονσερβοποιημένων τροφίμων. Σε φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή, διατίθενται επίσης παρασκευάσματα που περιέχουν εκχύλισμα από αυτό το φυτό. Συγκεκριμένα, το βάμμα, το οποίο πίνεται 30-50 σταγόνες την ημέρα.

Προσοχή! Ακόμα και ένα απολύτως υγιές άτομο δεν μπορεί να πάρει hawthorn για περισσότερο από 4 εβδομάδες χωρίς συνέπειες για το σώμα. Πριν από τη χρήση, απαιτείται ιατρική συμβουλή.

Λάβετε υπόψη ότι η διατροφή, τα συμπληρώματα, τα βότανα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και του υγιεινού τρόπου ζωής δεν είναι όλα. Μερικές φορές πρέπει να πάρετε φάρμακο. Ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς, μπορεί να είναι υπερτασικοί (που μειώνουν τη χοληστερόλη). Μπορεί να υπάρχουν άλλες ενδείξεις και αντενδείξεις. Σε περίπτωση κυκλοφορικών προβλημάτων, πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με το γιατρό σας και να ακολουθείτε τις οδηγίες του.

Πώς να ενισχύσετε τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων

Για να ξεκινήσετε με πολύπλοκα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης του κυκλοφορικού συστήματος, μακράν τον πιο αξιόπιστο τρόπο. Είναι αδύνατο να επιτευχθεί επούλωση ολόκληρου του οργανισμού, ενεργώντας, για παράδειγμα, μόνο στα χέρια ή στα πόδια.

Οι ολοκληρωμένες προληπτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

 • θεραπεία με φάρμακα,
 • φυσική άσκηση,
 • υγιεινή διατροφή,
 • ισορροπημένος τρόπος εργασίας και ξεκούρασης.

Θεραπεία φαρμάκων

Τα φάρμακα που συνταγογραφούνται από έναν ειδικό περιλαμβάνουν την παρουσία δραστικών ουσιών που ήδη βρίσκονται στα στάδια της εξέλιξης της νόσου, βοηθούν στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος..

Αυτά τα φάρμακα περιλαμβάνουν: τροξεροτίνη, διοσιμίνη, μεξιδόλη, ακτοβενίνη. Επίσης, η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει την πρόσληψη βιταμινών που αυξάνουν την ελαστικότητα των αιμοφόρων αγγείων και αποκαθιστούν τον τόνο τους.

Αυτά τα σύμπλοκα περιλαμβάνουν βιταμίνες Β και Ε, ασκορβικό οξύ, ωμέγα οξέα.

Μειώστε τα σημάδια σωματικής άσκησης εγκεφαλικού αγγειακού ατυχήματος

Για να βελτιωθεί η συνολική ευημερία, κάθε νέα μέρα πρέπει να ξεκινά με χρέωση. Αυτό δεν θα είναι μόνο μια καλή προπόνηση για τους μυς, αλλά και θα κάνει το αίμα να κινείται ενεργά μέσω των φλεβών και των τριχοειδών αγγείων.

Η ροή του αίματος προς όλα τα όργανα τους παρέχει το απαραίτητο οξυγόνο, ξεκινώντας όλους τους μηχανισμούς συντονισμένης εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα νιώσετε ένα τεράστιο κύμα δύναμης και ενέργειας.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την άσκηση με την απλούστερη γυμναστική ή προθέρμανση, η οποία σας επιτρέπει να βελτιώσετε και να ενισχύσετε τη γενική κατάσταση του σώματος.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, πρέπει να συμμετέχουν όλες οι μυϊκές ομάδες. Ξεκινώντας από το κεφάλι, σταδιακά «ξυπνήστε» κάθε μέρος του σώματος, κάνοντας κυκλικές κινήσεις, κλίσεις, τεντώματα και βήματα.

Αισθάνεστε κουρασμένοι και ζαλισμένοι, διακόψτε τις τάξεις και εισαγάγετε σταδιακά φορτία. Το σώμα πρέπει να προετοιμαστεί για έναν νέο τρόπο ζωής.

Ένα εκπαιδευμένο σώμα μπορεί να φορτωθεί με αθλήματα όπως τζόκινγκ, ποδηλασία, θαλάσσια σπορ.

Για πιο σοβαρές καταστάσεις υγείας, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει θεραπευτικές ασκήσεις και φυσική αγωγή.

Υγιεινή διατροφή

Η σωστή ισορροπημένη διατροφή θα είναι μια εξαιρετική βάση για ένα υγιές σώμα και ευεξία. Αυτό που τρώτε κάθε μέρα πρέπει να παρέχει μικρο και μακρο στοιχεία, βιταμίνες και μέταλλα απαραίτητα για την κανονική ζωή.

Σε περίπτωση προβλημάτων με το κυκλοφορικό σύστημα, ειδικά με αγγεία, είναι απαραίτητο να εξαιρούνται λιπαρές τροφές.

Η χοληστερόλη τείνει να συσσωρεύεται, σχηματίζοντας πλάκες στους τοίχους, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε κυκλοφορικές διαταραχές, καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια.

Προϊόντα για προβλήματα πλοίων:

- εσπεριδοειδή (πλούσια σε βιταμίνη C)

Λαϊκές θεραπείες

Για ζωμούς, χρησιμοποιούνται κλαδιά barberry, κόκκινο τριφύλλι, immortelle, plantain. Είναι σύνηθες να δημιουργείτε τονωτικά προσώπου από χυμό αλόης και μαϊντανό: ανακουφίζουν τους μικρούς αγγειακούς αστερίσκους και βελτιώνουν την κατάσταση του δέρματος στο σύνολό του..

Μια συνταγή για ένα χρήσιμο βάμμα για τη βελτίωση του κυκλοφορικού συστήματος:

- 1 φλιτζάνι άνηθος

- 20 γραμμάρια τεμαχισμένων ριζωμάτων βαλεριάνας

Ανακατέψτε τα υλικά, ρίξτε σε κατάλληλο δοχείο, ρίξτε 1,5 λίτρα βραστό νερό και αφήστε το να βράσει για μια ημέρα. Μετά από μια μέρα, στραγγίζουμε και ανακατεύουμε με 0,5 λίτρα υγρού μελιού.

Καταναλώστε 15 ml 3 φορές την ημέρα πριν από τα γεύματα. Η έγχυση έχει καθαριστικό αποτέλεσμα, αφαιρεί τοξίνες και τοξίνες από το σώμα, βοηθά στην επιτάχυνση της ροής του αίματος.

Ένα άλλο χρήσιμο βάμμα είναι φτιαγμένο από λεμόνι και μέλι και χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα τέτοιο φάρμακο βοηθά να απαλλαγούμε από πλάκες, να απομακρύνουμε τις τοξίνες από το σώμα, να ενισχύσουμε την ανοσία.

Καθεστώς εργασίας και ανάπαυσης: πρόληψη

Έλλειψη σωστής ανάπαυσης κατά τις ώρες εργασίας, και ως αποτέλεσμα η αϋπνία είναι οι κύριοι εχθροί της υγιούς εργασίας της καρδιάς και του εγκεφάλου. Η συσσωρευμένη κόπωση δεν επιτρέπει στο σώμα να αποκαταστήσει πλήρως την ενέργεια που δαπανάται και επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των οργάνων.

Η καθιστική εργασία και ο καθιστικός τρόπος ζωής οδηγούν σε κυκλοφοριακές διαταραχές στα πόδια, τους γοφούς, τα χέρια και το λαιμό.

Τελικά, το σώμα σηματοδοτεί μια παραβίαση, από ένα απλό σκοτάδι στα μάτια, που τελειώνει με λιποθυμία και καρδιακά προβλήματα.

Περπατώντας στον καθαρό αέρα, καλό ύπνο, χαλαρή ατμόσφαιρα - αυτά τα συστατικά αποτελούν υγιείς και αποτελεσματικές διακοπές.

Πώς να βελτιώσετε την κυκλοφορία της κεφαλής με εναλλακτικούς τρόπους

Για την ενίσχυση του αγγειακού συστήματος και τη δημιουργία ανεμπόδιστης ροής αίματος, οι ειδικοί συνταγογραφούν μια αποτελεσματική πορεία βελονισμού. Αυτή η θεραπεία δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς και συνήθως συνταγογραφείται στα αρχικά στάδια της νόσου. Ο βελονισμός ενεργοποιεί την εργασία όλων των εσωτερικών διεργασιών που σχετίζονται με την αγγειακή κυκλοφορία, ομαλοποιεί την κατάσταση του νευρικού συστήματος και βοηθά στην ενίσχυση της ανοσίας.

Η πρόληψη ασθενειών του κυκλοφορικού συστήματος θα είναι επίσης:

- ακραία αθλήματα;

Το σύμπλεγμα τόσο απλών αλλά αποτελεσματικών μέτρων μπορεί όχι μόνο να αποκαταστήσει την υγιή κυκλοφορία του αίματος, αλλά και να ενισχύσει την ανοσία, να αποκαταστήσει την ενέργεια και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Μπορείτε να ξεκινήσετε με τη θεραπεία του σώματός σας σήμερα, εξοικειώνοντας τα αγαπημένα σας πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών παιδιών, σε μια νέα ζωή. Σκληρότητα, περπάτημα στον καθαρό αέρα, σωστή διατροφή - συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να είστε δυνατοί και υγιείς από την παιδική ηλικία.

Ασκήσεις για τη βελτίωση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας

Η θεραπεία εγκεφαλικών αγγειακών ατυχημάτων μπορεί να περιλαμβάνει απλές ασκήσεις - εγκεφαλική γυμναστική. Πρέπει να γίνεται τακτικά για να επιτευχθεί ορατό αποτέλεσμα..

Οι ασκήσεις δημιουργούν μια αρμονική συνεργασία μεταξύ αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου. Ενδείκνυται για άτομα με δυσλεξία, δυσορτογραφία, δυσκολία, υπερκινητικά παιδιά με μαθησιακά προβλήματα. Ακόμη και μια ειδική επιστήμη έχει δημιουργηθεί - κινησιολογία. Ο ιδρυτής του ήταν ο Dennison. Αυτός ήταν που κατάφερε να αποδείξει ότι οι εναλλασσόμενες κινήσεις (η κύρια άσκηση της μεθόδου του) οδήγησαν στο γεγονός ότι η ροή πληροφοριών από το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου στο άλλο συμβαίνει 28 φορές πιο γρήγορα. Είναι σημαντικό να συμβεί με πολύ λιγότερη ενέργεια. Επομένως, πιστεύουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά.

Ανακλαστικά γυαλιά - Αυτή η άσκηση είναι να τοποθετήσει το ένα χέρι στον ομφαλό, ενώ το άλλο χέρι τρίβει τις αυλακώσεις μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πλευρού, ακριβώς κάτω από το λαιμό, στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του στέρνου. Αυτή η δραστηριότητα αυξάνει τη ροή του αίματος μέσω της καρωτιδικής αρτηρίας, η οποία βελτιώνει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο..

Μεταβλητές κινήσεις - εναλλακτικό περπάτημα στη θέση του, που αποτελείται από το άγγιγμα του δεξιού γόνατος στον αριστερό αγκώνα και του δεξιού αγκώνα στο αριστερό γόνατο. Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους, πρέπει να πραγματοποιούνται εναλλασσόμενες κινήσεις όσο το δυνατόν πιο αργά, καθώς αυτό διευκολύνει τη συνειδητή ενεργοποίηση του αιθουσαίου συστήματος και των λοβών του εγκεφάλου..

Είναι Σημαντικό Να Γνωρίζετε Δυστονία

Σχετικά Με Εμάς

Μια εξέταση αίματος ήταν και παραμένει μια από τις πιο προσιτές, αλλά μάλλον ενημερωτικές μεθόδους εξέτασης. Σε οποιαδήποτε ακατανόητη κατάσταση, όταν ο γιατρός υποψιάζεται οποιαδήποτε ασθένεια, ζητείται από τον ασθενή να δωρίσει αίμα για ανάλυση.