Αλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές στην ουρολογία

Οι παράγοντες αποκλεισμού Kalfa-adrenergic (alpha-AB) περιλαμβάνουν ουσίες που αναστέλλουν ανταγωνιστικά τους άλφα-αδρενεργικούς υποδοχείς (alpha-AR) φαιντολαμίνη, tropodifen, υδρογονωμένα παράγωγα αλκαλοειδών ergot και άλλες ουσίες.

Οι άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές (άλφα-ΑΒ) περιλαμβάνουν ουσίες που αναστέλλουν ανταγωνιστικά τους άλφα-αδρενεργικούς υποδοχείς (άλφα-ΑΚ) φαιντολαμίνη, τροποδιφαίνη, υδρογονωμένα παράγωγα αλκαλοειδών εργοστασίου και άλλες ουσίες. Η επίδραση του άλφα-ΑΒ δεν συμπίπτει εντελώς με τον αποκλεισμό των νευρικών παλμών που έρχονται μέσω των μεταγαγγλικών συμπαθητικών ινών, καθώς αυτές οι ουσίες εμποδίζουν κυρίως τις διεγερτικές επιδράσεις που σχετίζονται με την διέγερση του άλφα-AR (αγγειοσυστολή, συστολή του μυός της ίριδας του ματιού κ.λπ.). Οι ανασταλτικές επιδράσεις (για παράδειγμα, χαλάρωση των λείων μυών των βρόγχων και των εντέρων) συνεχίζονται. Οι άλφα αδρενεργικοί υποδοχείς κατανέμονται ομοιόμορφα στο ανθρώπινο σώμα. Υπάρχουν δύο κύριοι υπότυποι του alpha-AR. Αυτά είναι τα alpha1 και alpha2-AP. Ο υποτύπος alpha2 εντοπίζεται προσυναπτικά και προκαλεί μείωση της παραγωγής νορεπινεφρίνης μέσω του μηχανισμού αρνητικής ανάδρασης. Ο υπο-τύπος alpha1 βρίσκεται μετασυναπτικά και είναι ο στόχος της συντηρητικής θεραπείας των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος, κυρίως καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (BPH). Η χρήση μη επιλεκτικών άλφα-ΑΒ (που επηρεάζουν τα άλφα1 και άλφα2-AR) είναι περιορισμένη λόγω του γεγονότος ότι αυτά τα φάρμακα αποκλείουν τόσο τα προ- όσο και τα μετασυναπτικά άλφα-AR. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το προσυναπτικό μπλοκ άλφα-AR παραβιάζει τη φυσιολογική αυτόματη ρύθμιση της απελευθέρωσης του μεσολαβητή νορεπινεφρίνης. Ως αποτέλεσμα της παραβίασης των αρνητικών ανατροφοδοτήσεων, εμφανίζεται υπερβολική απελευθέρωση νορεπινεφρίνης, η οποία συμβάλλει στην αποκατάσταση της αδρενεργικής μετάδοσης. Το τελευταίο εξηγεί την ανεπαρκή αντίσταση του μπλοκ μετασυναπτικού υποδοχέα alpha1-AR όταν χρησιμοποιείται μη επιλεκτικό άλφα-ΑΒ. Η αυξημένη ταχυκαρδία είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης απελευθέρωσης νορεπινεφρίνης. Χάρη στη λειτουργία του alpha2-AR, διατηρείται ο μηχανισμός αρνητικής ανάδρασης και επομένως δεν εμφανίζεται αυξημένη απελευθέρωση νορεπινεφρίνης. Σε αυτήν την περίπτωση, το μετασυναπτικό μπλοκ alpha1-AP γίνεται πιο σταθερό. Επιπλέον, δεν υπάρχει έντονη ταχυκαρδία. Δεδομένων αυτών των χαρακτηριστικών, έχουν αναπτυχθεί φάρμακα που έχουν επιλεκτική δράση αποκλεισμού στη μετασυναπτική (περιφερική) άλφα 1-AR, για παράδειγμα στην πραζοσίνη.

Με βάση τα μοριακά χαρακτηριστικά διαφορετικής ικανότητας δέσμευσης και κλωνοποίησης μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας DNA, ταυτοποιήθηκαν τρεις ομάδες άλφα1-ΑΡ: άλφα1Α, άλφα1Β και άλφα1D [2]. Το Alpha1A-AR κυριαρχεί στα κύτταρα λείων μυών του παγκρέατος και του λαιμού της ουροδόχου κύστης και το alpha1D-AR βρίσκεται κυρίως στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης και του θόλου του (Εικ. 1). Σε αυτό το πλαίσιο, ο αποκλεισμός του υποτύπου alpha1A προκαλεί μείωση του παγκρεατικού τόνου και, ως εκ τούτου, βελτιώνει το δυναμικό συστατικό της υπέρυθρης απόφραξης. Η αστάθεια του ανιχνευτή εκδηλώνεται μέσω διέγερσης των υποδοχέων alpha1D-AR και ο αποκλεισμός τους σε ένα πείραμα σε ζώα έδειξε μείωση των ερεθιστικών συμπτωμάτων. Με τη σειρά τους, άλφα1D-ARs βρίσκονται επίσης στον νωτιαίο μυελό, όπου παίζουν υποτιθέμενο ρόλο στη συμπαθητική διαμόρφωση της παρασυμπαθητικής δραστηριότητας. Τα AlphaB-AR βρίσκονται κυρίως στα μυοκύτταρα των αρτηριών και των φλεβών, συμπεριλαμβανομένου του μικροαγγειακού συστήματος του προστάτη. Ο αποκλεισμός τους προκαλεί συμπτώματα όπως ζάλη και υπόταση, καθώς οδηγεί σε μείωση της περιφερικής αντίστασης μέσω της φλέβας και της αρτηριακής διαστολής. Όπως έχει ήδη επιβεβαιωθεί από πολυάριθμες μελέτες, τα άλφα1Α- και άλφα1D-AR εντοπίζονται επίσης στο τοίχωμα του απομακρυσμένου ουρητήρα, γεγονός που καθιστά επίσης λογικό να χρησιμοποιείται το άλφα1-ΑΒ στη λιθοκινητική θεραπεία των ουρητηρίων. Στην εικ. 2 δείχνει την κατανομή του alpha1-AR ανάλογα με την εμφάνισή τους στο ουροποιητικό, καρδιαγγειακό και κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η θεραπεία με Alpha1-AB είναι γενικά καλά ανεκτή, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σχετικά σπάνιες. Σύμφωνα με κορυφαίους ερευνητές, οι ορθοστατικές υπόταση, ζάλη, γενική αδυναμία και διαταραχές εκσπερμάτωσης είναι πιο συχνές. Εντός της φαρμακολογικής ομάδας, τα άλφα1-ΑΒ διαφέρουν ως προς τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των επιδράσεων αποκλεισμού των υποδοχέων άλφα1Α-, άλφα1Β- και άλφα1D (Πίνακας 1). Η χρήση του άλφα-ΑΒ σχετίζεται με την ομαλοποίηση της ουροδυναμικής, τη μείωση της σοβαρότητας των ερεθιστικών συμπτωμάτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και την πρόληψη της εξέλιξης της νόσου (συγκεκριμένα, οξεία κατακράτηση ούρων και ανάγκη χειρουργικής θεραπείας). Στο τραπέζι. 2 και καρτέλα. 3 συνοψίζει τα δεδομένα διαφόρων ερευνητών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων alpha1-AB, doxazosin και tamsulosin.

Στη θεραπεία της BPH, το alpha1-AB είναι φάρμακα πρώτης γραμμής. Χρησιμοποιούνται τόσο στη μονοθεραπεία όσο και σε συνδυασμό με αναστολείς της 5-άλφα αναγωγάσης (5ARI). Σε μια από τις θεμελιώδεις μελέτες της τελευταίας δεκαετίας, το MTOPS έδειξε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τη συνδυασμένη χρήση της φναστερίδης και της δοξαζοσίνης στη θεραπεία συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος και της αύξησης της μέγιστης ταχύτητας ούρησης από αυτά τα φάρμακα ξεχωριστά. Αποδείχθηκε ότι η χρήση συνδυασμένης θεραπευτικής αγωγής με φάρμακα των ομάδων alpha1-AB και 5ARI δεν οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των ανεπιθύμητων ενεργειών. Σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα, η συνδυασμένη χρήση δοξαζοσίνης και φιναστερίδης κατά τη διάρκεια 6 μηνών θεραπείας οδηγεί σε στατιστικά σημαντική μείωση τόσο των αποφρακτικών όσο και των ερεθιστικών συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (LUTS), που περιγράφεται από την κλίμακα I-PSS. Το μέγιστο ποσοστό ούρησης και η ποιότητα ζωής των ασθενών βελτιώνονται σημαντικά. Ο μέσος όγκος του παγκρέατος έως το τέλος αυτής της περιόδου μειώθηκε κατά 18%.

Το Alpha-AB παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία της οξείας κατακράτησης ούρων που έχει προκύψει για πρώτη φορά. Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της θεραπείας παρατηρείται με συνδυασμό αλφα-ΑΒ και αποστράγγιση της ουροδόχου κύστης με καθετήρα ουρήθρας για αρκετές ημέρες. Η εμπειρία από τη χρήση δοξαζοσίνης και ταμσουλοσίνης σε 273 ασθενείς ηλικίας 52 έως 74 ετών σε προεγχειρητικό παρασκεύασμα δείχνει ότι η συμπερίληψη της άλφα-ΑΒ στο σχήμα προεγχειρητικής προετοιμασίας μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη μετεγχειρητικής οξείας κατακράτησης ούρων.

Εξίσου σημαντική είναι η χρήση του άλφα-ΑΒ στη θεραπεία της χρόνιας προστατίτιδας (CP) και του συνδρόμου χρόνιου πυελικού πόνου (HSTB). Σύμφωνα με διάφορους συγγραφείς, τα σημάδια της CP εντοπίζονται σε κάθε 10ο άνδρα. Τα περισσότερα από αυτά σε όλη τη ζωή έχουν πολλές περιπτώσεις επιδείνωσης της CP, καθώς και εκδηλώσεις HSTB. Η φαρμακολογική στρατηγική περιλαμβάνει εμπειρική αντιβιοτική θεραπεία, παρά το γεγονός ότι έως και το 90% όλων των περιπτώσεων είναι αβακτηριακής φύσης. Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη ότι οι περισσότεροι ουρολόγοι αντιμετωπίζουν αβακτηριακή προστατίτιδα, ωστόσο, περισσότερο από το 50% αυτών των ασθενών λαμβάνουν αντιβιοτική θεραπεία. Η μείωση του τόνου του προστάτη και των λείων μυών της ουροδόχου κύστης μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα ούρησης και να ανακουφίσει τα LUTS, γεγονός που υποδεικνύει το σημείο εφαρμογής του άλφα-ΑΒ στη θεραπεία της CP και της προστατοδυνίας. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η προσθήκη άλφα-ΑΒ στη θεραπεία με αντιβιοτικά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης χρόνιας βακτηριακής προστατίτιδας (CKD). Ωστόσο, η βέλτιστη διάρκεια της θεραπείας με άλφα-ΑΒ δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η υδροχλωρική φαινοξυβενζαμίνη, ως μη επιλεκτική άλφα-ΑΒ, παρουσίασε βελτίωση στα συμπτώματα της CP, παρά τις σημαντικές παρενέργειες. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι μια εξάμηνη πορεία άλφα-ΑΒ μειώνει σημαντικά τον πόνο που σχετίζεται με την CP σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και τη συμβατική θεραπεία, αλλά δεν βελτιώνει την ταχύτητα ούρησης και την ποιότητα ζωής σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο I-PSS. Μια παρόμοια μελέτη που συγκρίνει διαφορετικά άλφα-ΑΒ μεταξύ τους έδειξε ότι η δοξαζοσίνη είναι πιο αποτελεσματική από το εικονικό φάρμακο και προκαλεί σημαντική βελτίωση με τη μορφή μείωσης της σοβαρότητας του πόνου σε αυτή την ομάδα ασθενών. Περαιτέρω μελέτες δείχνουν ότι το άλφα-ΑΒ ανακουφίζει τον πόνο και βελτιώνει την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνια προστατίτιδα. Μιλώντας για τα χαρακτηριστικά διαφόρων επιλεκτικών άλφα-ΑΒ, πρέπει να σημειωθεί ότι, έχοντας αποτελεσματικότητα και ασφάλεια συγκρίσιμη με τη δοξαζοσίνη, η ταμσουλοσίνη είναι ένα πιο βολικό φάρμακο για τους ασθενείς λόγω της έλλειψης της ανάγκης για τιτλοδότηση της δόσης. Η χρήση του alpha1-AB μπορεί να μειώσει συγκεκριμένα συμπτώματα σε ασθενείς με CKD και CFS, στην περίπτωση αντιβιοτικής θεραπείας και χωρίς αυτήν. Σχεδόν όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ότι ο συνδυασμός alpha1-AB με αντιβακτηριακά φάρμακα μπορεί όχι μόνο να ενισχύσει την επίδραση της θεραπείας μειώνοντας τον πόνο και άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με την CP, αλλά μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της CP.

Ένας άλλος, εξίσου σημαντικός τομέας εφαρμογής του ΑΒ μπορεί να είναι η θεραπεία της υπερδραστηριότητας της ουροδόχου κύστης (ΟΑΒ). Σήμερα στον κόσμο υπάρχουν έως και 100 εκατομμύρια άνθρωποι που πάσχουν από διάφορες εκδηλώσεις του ΟΑΒ. V.G. Gomberg et al., Παρατηρώντας 30 ασθενείς που έλαβαν δοξαζοσίνη ως μονοθεραπεία για το GABA, σημειώστε ότι μετά από 2 μήνες λήψης του φαρμάκου, η συχνότητα επείγουσας ούρησης μειώθηκε κατά 49% και η συχνότητα επεισοδίων επείγουσας ακράτειας - κατά 70%. Οι συγγραφείς σημείωσαν επίσης αύξηση της χωρητικότητας της ουροδόχου κύστης κατά 35%.

Όπως και η ενεργή χρήση του alpha1-AB στη θεραπεία της CP, οι αρχές του 21ου αιώνα χαρακτηρίστηκαν από την εισαγωγή του alpha1-AB στη λιθοκινητική θεραπεία των ουρητηρίων πετρών, η οποία στην αρχή αντιμετώπισε φυσική κριτική. Μέχρι σήμερα, η χρήση του alpha1-AB είναι αρκετά δικαιολογημένη σε ασθενείς με μικρούς υπολογισμούς του ουρητήρα, ωστόσο, μέχρι τώρα, ορισμένοι ειδικοί το αμφισβητούν ή απλά λένε ότι το κέρδος από μια τέτοια θεραπεία δεν είναι τόσο υψηλό όσο φαντάζεται. Οι Losek R. L. et al., Έχοντας αναλύσει τις μηχανές αναζήτησης PubMed και MEDLINE, βρήκαν πέντε προοπτικές μελέτες σχετικά με τη χρήση της ταμσουλοσίνης στη λιθοκινητική θεραπεία μετά από μία μόνο συνεδρία λιθοτριψίας απομακρυσμένου κύματος (ESWL). Σε έναν από αυτούς, οι ασθενείς παρατηρήθηκαν για 12 εβδομάδες μετά από μια συνεδρία ESWL. Όπως αποδείχθηκε, το πέρασμα των θραυσμάτων του λογισμού εμφανίστηκε στο 60% στην ομάδα ελέγχου σε σύγκριση με το 78,5% της ομάδας ταμσουλοσίνης. Μεταξύ των μελετών που αξιολόγησαν την πλήρη απόρριψη ασβεστίου, το ποσοστό της απόρριψής τους στην ομάδα ελέγχου ήταν 33,3-79,3% σε σύγκριση με 66,6-96,6% στην ομάδα ταμσουλοσίνης. Στην περίπτωση της ταμσουλοσίνης, οι δόσεις αναλγητικών ήταν επίσης χαμηλότερες σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Δυστυχώς, οι περισσότερες μελέτες δεν έδειξαν σε ποιον αριθμό περιπτώσεων μετά πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες συνεδρίες ESWL και ουρητηροσκόπησης. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση ταμσουλοσίνης μετά από μια συνεδρία ESWL είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εργαλείο που βελτιώνει την απόρριψη των λίθων των νεφρών από 10 έως 24 mm. Άλλοι ερευνητές που παρατήρησαν 56 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ESWL σημείωσαν ότι η χρήση της ταμσουλοσίνης μειώνει τον αριθμό των μη στεροειδών αναλγητικών που συνταγογραφήθηκαν κατά τη θεραπεία ασθενών μετά από ESWL. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι η συνδυασμένη χρήση της ταμσουλοσίνης στην ηλεκτροφόρηση με τη Νοβοκαΐνη σε αυτήν την κατηγορία ασθενών ενισχύει το λιθοκινητικό αποτέλεσμα. Σε μια άλλη μελέτη, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της ταμσουλοσίνης σε δόση 0,4 mg σε λιθοκινητική θεραπεία μικρών ουρητηρίων ασβεστίων με και χωρίς τη χρήση ESWL, ο Β. Κούπελι έδειξε ότι σε περίπτωση συνταγογράφησης άλφα1-ΑΒ σε ασθενείς με μικρούς ουρητήρες (3-5 mm) η διέλευση των ασβεστίων σημειώθηκε συχνότερα και ανήλθε στο 53,3% των περιπτώσεων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου - 20%. Στην περίπτωση μιας συνεδρίας ESWL για ασθενείς με ουρητηριακούς ασβεστίου άνω των 5 mm (6–15 mm) στην ομάδα ταμσουλοσίνης στο 70,8% των περιπτώσεων, εμφανίστηκε πλήρης εκκένωση λογισμού σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου - 33,3%. Η E. Yilmaz παρουσίασε συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα της τεραζοσίνης, της δοξαζοσίνης και της ταμσουλοσίνης στη λιθοκινητική θεραπεία των περιφερικών ουρικών ασβεστίων. Παρά το μεγάλο όγκο δεδομένων που αποδεικνύουν τα οφέλη της λιθοκινητικής θεραπείας σε συνδυασμό με το άλφα 1-ΑΒ, απαιτούνται μελέτες για την αξιολόγηση των διαφορετικών δόσεων του άλφα-ΑΒ και της ικανότητάς τους να μειώσουν την πιθανότητα πρόσθετων συνεδριών ESL και διεισδυτικών διαδικασιών όπως η ουρητηροσκόπηση.

συμπέρασμα

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χρήση του άλφα-ΑΒ είναι δικαιολογημένη σε πολλές ουρολογικές καταστάσεις, και ο αποκλεισμός του άλφα1Α-ΑΡ και του άλφα1D-AR είναι προτιμότερος στην BPH και στη λιθοκινητική θεραπεία των ουρητηρίων ασβεστίων. Χάρη σε πολλές διεθνείς μελέτες, καθώς και σε αναδυόμενες εγχώριες δημοσιεύσεις που έχουν δείξει την ασφάλεια και την υψηλή αποτελεσματικότητα του alpha1-AB, δεδομένου του χαμηλού κόστους των ναρκωτικών σε αυτήν την ομάδα και της πανταχού διαθέσιμης διαθεσιμότητάς τους, ένα σημαντικό, εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο έχει στη διάθεση του ουρολόγου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με BPH και HSTB, να μειώσει τον αριθμό των υποτροπών χρόνιας προστατίτιδας, καθώς και να μειώσει το χρόνο που αφιερώνεται στο νοσοκομείο από ασθενείς με μικρούς ουροποιητικούς σωλήνες.

Για ερωτήσεις λογοτεχνίας, επικοινωνήστε με τους συντάκτες.

A. B. Bogdanov *, I. V. Lukyanov, Υποψήφιος Ιατρικών Επιστημών, Αναπληρωτής Καθηγητής E. I. Veliev, Ιατρός Ιατρικών Επιστημών, Καθηγητής * Κλινικό Νοσοκομείο S.P. Botkin, RMAPO, Μόσχα.

Χαρακτηριστικά της χρήσης άλφα-αποκλειστών για τη θεραπεία της προστατίτιδας

Τα άλφα-αδρενεργικά φάρμακα αποκλεισμού είναι φάρμακα που εντελώς (μη επιλεκτικά) ή μερικώς (επιλεκτικά, άλφα1 και άλφα2) εμποδίζουν προσωρινά την ικανότητα των αδρενεργικών υποδοχέων να αλληλεπιδρούν με τις κατεχολαμίνες (αδρεναλίνη και νορεπινεφρίνη). Ως αποτέλεσμα, η δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος αποδυναμώνεται και ορισμένα θεραπευτικά αποτελέσματα σχετίζονται με τον εντοπισμό αυτών των υποδοχέων.

Άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές - φάρμακα που χρησιμοποιούνται συχνά για τη θεραπεία ασθενειών της ουρολογικής σφαίρας στους άνδρες

Οι άλφα-1 αδρενεργικοί υποδοχείς βρίσκονται στις μικρές αρτηρίες. Ο αποκλεισμός τους μειώνει τον αγγειακό σπασμό, μειώνει την αρτηριακή πίεση. Μια ξεχωριστή υποομάδα - άλφα-α-αδρενεργικοί υποδοχείς - βρίσκεται στον προστάτη, στην ουρήθρα και στον αυχένα της ουροδόχου κύστης. Ο αποκλεισμός της δραστηριότητάς τους οδηγεί σε χαλάρωση των λείων μυών του ουροποιητικού συστήματος και διευκολύνει τη διαδικασία ούρησης.

Οι άλφα2 υποδοχείς εντοπίζονται σε νευρομυϊκές συνάψεις (δομές όπου η νευρική ώθηση μετατρέπεται σε ενεργή μυϊκή συστολή). Ο αποκλεισμός τους ενισχύει τη ροή των αδρενεργικών παλμών και αυξάνει τη συγκέντρωση της νορεπινεφρίνης. Ως αποτέλεσμα, οι αρτηρίες της περιοχής των γεννητικών οργάνων, των νεφρών και άλλων εσωτερικών οργάνων επεκτείνονται. Ενισχύεται επίσης η στύση που εξασθενεί από συνεχές στρες..

Ενδείξεις και αντενδείξεις

Οι μη επιλεκτικοί άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές έχουν απότομη αντιυπερτασική δράση και ενδείκνυνται για τη θεραπεία σοβαρών υπερτασικών κρίσεων, ειδικά σε περιπτώσεις ύποπτου επινεφριδιακού μυελού όγκου (φαιοχρωμοκύτωμα). Επί του παρόντος, η φαιντολαμίνη και η φαινοξυβενζαμίνη χρησιμοποιούνται στην πρακτική ιατρική. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να συνταγογραφηθούν μόνο από γιατρό και να τα χρησιμοποιηθούν σε νοσοκομείο.

Οι κύριες ενδείξεις είναι:

 • αρτηριακή υπέρταση
 • το αρχικό στάδιο της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας
 • παραβιάσεις της εκροής ούρων, συμπεριλαμβανομένης της προστατίτιδας, του αδενώματος και της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση αυτών των φαρμάκων είναι περιορισμένη..

Οι κύριες αντενδείξεις:

 • ορθοστατική υπόταση που παρατηρήθηκε προηγουμένως (μείωση της αρτηριακής πίεσης, έως λιποθυμία, με απότομη άνοδο, καθώς και με παρατεταμένη στάση).
 • λήψη άλλων α-αποκλειστών (απειλεί με απότομη αύξηση του αντιυπερτασικού αποτελέσματος και της εκδήλωσης παρενεργειών).
 • δυσανεξία και υπερευαισθησία στη δραστική ουσία και στα πρόσθετα συστατικά του φαρμάκου.
 • μια απότομη παραβίαση του ήπατος.

Παρουσία αθηροσκληρωτικής αγγειακής βλάβης, σημαντική επιδείνωση της λειτουργίας των νεφρών, θεραπεία με άλλες ομάδες φαρμάκων που μειώνουν την αρτηριακή πίεση (sartans, βήτα-αποκλειστές) και επίσης εάν ο άνδρας είναι μεγαλύτερος από 75 ετών, η θεραπεία συνταγογραφείται με μικρές δόσεις και απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση και παρακολούθηση.

Θεραπευτικές επιδράσεις της φλεγμονής του προστάτη

Με την προστατίτιδα, οι διαδικασίες ούρησης διαταράσσονται, η πίεση στην ουρήθρα αυξάνεται, ο λαιμός της ουροδόχου κύστης δεν χαλαρώνει εντελώς. Εάν σε μια οξεία διαδικασία, οι παθολογικές αλλαγές σχετίζονται περισσότερο με το πρήξιμο του προστάτη ιστού, τότε σε μια χρόνια διαδικασία, με τη δομική αναδιοργάνωση και παραμόρφωση του. Ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης φλεγμονής, εμφανίζεται μια αντίστροφη ροή των ούρων, η ταχύτητα της ροής των ούρων μειώνεται απότομα, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το σχηματισμό μικροσβεστοποιήσεων στον προστάτη και την εμφάνιση συχνών υποτροπών.

Οι επιδράσεις των αναστολέων άλφα 1 με προστατίτιδα:

 • εξάλειψη της οξείας και πρόληψη της χρόνιας κατακράτησης ούρων.
 • μείωση του πόνου
 • εξασθένιση εκδηλώσεων υπερδραστηριότητας της ουροδόχου κύστης (ακράτεια ούρων, συχνή ούρηση)
 • μείωση υποτροπής στη χρόνια φλεγμονή του προστάτη.

Πιθανές παρενέργειες

Δεδομένης της παρουσίας αδρενεργικών υποδοχέων σε διάφορα όργανα, καθώς και μεμονωμένων επιπέδων κατεχολαμινών (αδρεναλίνη και νορεπινεφρίνη) σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα, χωρίς να συμβουλευτείτε γιατρό, η συνταγογράφηση αυτής της ομάδας φαρμάκων είναι επικίνδυνη για την υγεία.

Εάν το φάρμακο συνταγογραφηθεί από γιατρό, δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ενδείξεις χρήσης, αλλά και οι ταυτόχρονες ασθένειες που περιορίζουν τη χρήση αυτών των φαρμάκων, τότε οι άλφα-αναστολείς σε θεραπευτικές δόσεις είναι απολύτως ασφαλείς.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες:

 • πονοκεφάλους, αδυναμία, υπνηλία, ζάλη
 • δυσφορία στην κοιλιά, ναυτία, ξηροστομία, χαλαρά κόπρανα.
 • αυξημένος καρδιακός ρυθμός
 • ορθοστατική υπόταση;
 • αυξημένο πόνο στην καρδιά εάν ο ασθενής έχει στηθάγχη.
 • δερματικά εξανθήματα που συνοδεύονται από κνησμό.
 • ρινική συμφόρηση;
 • σύνδρομο απόσυρσης (έως και 10% των περιπτώσεων) που εμφανίζεται όταν η λήψη σταματά εντελώς και εκδηλώνεται σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης και στην εμφάνιση δυσκολίας στην ούρηση.

Δεδομένου ότι οι ασθενείς λαμβάνουν άλφα-αναστολείς, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα και η απότομη ακύρωση τέτοιων φαρμάκων μπορεί να είναι επικίνδυνη, τότε εάν εμφανίσετε ανεπιθύμητες εκδηλώσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό. Ο γιατρός θα καθορίσει με ποιο φάρμακο σχετίζονται οι παρενέργειες και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα..

Τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα

Οι άλφα-αναστολείς στη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης είναι φάρμακα 2 γραμμών. Χρησιμοποιούνται όταν τα παραδοσιακά φάρμακα (αναστολείς ενζύμου μετατροπής της αγγειοτασίνης και βήτα-αναστολείς) αντενδείκνυνται.

Η επίδραση της βελτίωσης της διαδικασίας ούρησης καθιστά αυτούς τους αναστολείς άλφα 1 φάρμακα επιλογής όταν συνδυάζουν υπερπλασία του προστάτη, προστατίτιδα και άλλες αιτίες διαταραχών της ροής των ούρων με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Οι γιατροί συνταγογραφούν ουροεκλεκτικούς άλφα-αποκλειστές για προστατίτιδα, αδένωμα, καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Η επίδρασή τους στην αρτηριακή πίεση είναι αμελητέα, αλλά υπάρχει και απαιτεί ιατρική παρακολούθηση.

Από τους α-2-αποκλειστές στην κλινική πρακτική, η υδροχλωρική Yohimbine έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.

Έτσι, οι άλφα-αναστολείς είναι μια ομάδα φαρμάκων που επηρεάζουν τα καρδιαγγειακά και ουρογεννητικά συστήματα. Η χρήση τους αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας διαφόρων ουρολογικών παθολογιών. Με την προστατίτιδα, μπορούν να επιταχύνουν την επίλυση της οξείας διαδικασίας και να φέρουν την ανάκαμψη πιο κοντά, καθώς και να βελτιώσουν την πορεία της χρόνιας φλεγμονής και να βοηθήσουν στη διατήρηση της ύφεσης.

Μια πλήρης επισκόπηση όλων των τύπων αποκλεισμών αδρενεργικών: επιλεκτικοί, μη επιλεκτικοί, άλφα, βήτα

Από αυτό το άρθρο θα μάθετε: ποιοι είναι οι αδρενεργικοί αποκλειστές, σε ποιες ομάδες χωρίζονται. Ο μηχανισμός της δράσης τους, ενδείξεις, κατάλογος αδρενεργικών φαρμάκων αποκλεισμού.

Ο συγγραφέας του άρθρου: Alexander Burguta, μαιευτήρας-γυναικολόγος, τριτοβάθμια ιατρική εκπαίδευση με πτυχίο Γενικής Ιατρικής.

Τα αδρενολυτικά (αδρενεργικοί αποκλειστές) είναι μια ομάδα φαρμάκων που μπλοκάρουν τους νευρικούς παλμούς που ανταποκρίνονται στη νορεπινεφρίνη και την αδρεναλίνη. Το φαρμακευτικό αποτέλεσμα σε αυτά είναι το αντίθετο της δράσης της αδρεναλίνης και της νορεπινεφρίνης στο σώμα. Το όνομα αυτής της φαρμακευτικής ομάδας μιλά από μόνη της - τα φάρμακα που περιλαμβάνονται σε αυτήν "διακόπτουν" τη δράση των αδρενεργικών υποδοχέων που βρίσκονται στην καρδιά και στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων.

Τέτοια φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως στην καρδιολογική και θεραπευτική πρακτική για τη θεραπεία αγγειακών και καρδιακών παθήσεων. Συχνά, οι καρδιολόγοι τους συνταγογραφούν σε ηλικιωμένους που έχουν διαγνωστεί με αρτηριακή υπέρταση, καρδιακές αρρυθμίες και άλλες καρδιαγγειακές παθολογίες..

Ταξινόμηση των αδρενεργικών αποκλειστών

Υπάρχουν 4 τύποι υποδοχέων στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων: βήτα-1, βήτα-2, άλφα-1, άλφα-2-αδρενεργικοί υποδοχείς. Τα πιο συνηθισμένα είναι άλφα και βήτα αδρεναλο αποκλειστές, τα οποία «απενεργοποιούν» τους αντίστοιχους υποδοχείς αδρεναλίνης. Υπάρχουν επίσης άλφα βήτα αποκλειστές που αποκλείουν ταυτόχρονα όλους τους υποδοχείς.

Οι παράγοντες κάθε ομάδας μπορούν να είναι επιλεκτικοί, διακόπτοντας επιλεκτικά μόνο έναν τύπο υποδοχέα, για παράδειγμα, το άλφα-1. Και μη επιλεκτικό με ταυτόχρονο αποκλεισμό και των δύο τύπων: βήτα-1 και -2 ή άλφα-1 και άλφα-2. Για παράδειγμα, επιλεκτικοί βήτα-αποκλειστές μπορούν να επηρεάσουν μόνο το beta-1.

Τύποι αποκλεισμών άλφαΤύποι β-αποκλειστών
Alpha-1-αποκλειστέςΕπιλεκτικοί αποκλειστές beta-1
Αποκλειστές Alpha 2Μη επιλεκτικοί αναστολείς βήτα-1,2 υποδοχέων
Alpha-1 και -2-αποκλειστές

Γενικός μηχανισμός δράσης των αδρενεργικών αποκλειστών

Όταν η νορεπινεφρίνη ή η αδρεναλίνη απελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος, οι αδρενεργικοί υποδοχείς αντιδρούν αμέσως επικοινωνώντας με αυτό. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, εμφανίζονται τα ακόλουθα αποτελέσματα στο σώμα:

 • τα αγγεία στενεύουν.
 • ο παλμός επιταχύνεται.
 • αυξάνεται η αρτηριακή πίεση
 • Τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα αυξάνονται.
 • οι βρόγχοι επεκτείνονται.

Εάν υπάρχουν ορισμένες ασθένειες, για παράδειγμα αρρυθμία ή υπέρταση, τότε τέτοιες επιδράσεις είναι ανεπιθύμητες για ένα άτομο, επειδή μπορεί να προκαλέσουν υπερτασική κρίση ή υποτροπή της νόσου. Οι αδρενεργικοί αποκλειστές «απενεργοποιούν» αυτούς τους υποδοχείς, επομένως, ενεργούν ακριβώς αντίθετα:

 • διαστολή των αιμοφόρων αγγείων?
 • Μειώστε τον καρδιακό ρυθμό
 • αποτρέψτε την αύξηση του σακχάρου στο αίμα?
 • Περιορίστε τον αυλό των βρόγχων.
 • χαμηλή πίεση αίματος.

Αυτές είναι κοινές δράσεις χαρακτηριστικές όλων των τύπων φαρμάκων από την ομάδα των αδρενολυτικών. Αλλά τα φάρμακα χωρίζονται σε υποομάδες ανάλογα με την επίδραση σε ορισμένους υποδοχείς. Οι ενέργειές τους είναι ελαφρώς διαφορετικές..

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

Συχνές για όλους τους αδρενεργικούς αποκλειστές (άλφα, βήτα) είναι:

 1. Πονοκέφαλο.
 2. Γρήγορη κόπωση.
 3. Υπνηλία.
 4. Ζάλη.
 5. Αυξημένη νευρικότητα.
 6. Η βραχυπρόθεσμη λιποθυμία είναι δυνατή..
 7. Διαταραχές της φυσιολογικής δραστηριότητας του στομάχου και της πέψης.
 8. Αλλεργικές αντιδράσεις.

Δεδομένου ότι τα φάρμακα από διαφορετικές υποομάδες έχουν ελαφρώς διαφορετικά θεραπευτικά αποτελέσματα, οι ανεπιθύμητες συνέπειες της λήψης τους διαφέρουν επίσης.

Γενικές αντενδείξεις για επιλεκτικούς και μη επιλεκτικούς βήτα-αποκλειστές:

 • βραδυκαρδία;
 • σύνδρομο αδύναμου κόλπου
 • οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
 • κολποκοιλιακό και σινοαττρικό μπλοκ.
 • υπόταση;
 • αποζημιωμένη καρδιακή ανεπάρκεια
 • αλλεργικός στα συστατικά του φαρμάκου.

Οι μη επιλεκτικοί αναστολείς δεν μπορούν να ληφθούν με βρογχικό άσθμα και εξαλειφόμενη αγγειακή νόσο, επιλεκτική - με παθολογία περιφερικής κυκλοφορίας.

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για μεγέθυνση

Τέτοια φάρμακα πρέπει να συνταγογραφούνται από καρδιολόγο ή θεραπευτή. Η ανεξάρτητη ανεξέλεγκτη πρόσληψη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες έως το θάνατο λόγω καρδιακής ανακοπής, καρδιογενετικού ή αναφυλακτικού σοκ..

Άλφα αποκλειστές

υποκρίνομαι

Οι αδρενεργικοί αποκλειστές των υποδοχέων άλφα-1 διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία στο σώμα: περιφερικά - παρατηρούνται από ερυθρότητα του δέρματος και των βλεννογόνων. εσωτερικά όργανα - ιδίως τα έντερα με τα νεφρά. Λόγω αυτού, αυξάνεται η ροή του περιφερικού αίματος, βελτιώνεται η μικροκυκλοφορία των ιστών. Η περιφερική αγγειακή αντίσταση μειώνεται και η πίεση μειώνεται και χωρίς αντανακλαστικό καρδιακό παλμό.

Μειώνοντας την επιστροφή του φλεβικού αίματος στον κόλπο και επεκτείνοντας την "περιφέρεια", το φορτίο στην καρδιά μειώνεται σημαντικά. Λόγω της ευκολίας της εργασίας του, ο βαθμός υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για υπερτασικούς ασθενείς και ηλικιωμένους με καρδιακά προβλήματα, μειώνεται.

 • Επηρεάζει το μεταβολισμό του λίπους. Τα άλφα-ΑΒ χαμηλώνουν τα τριγλυκερίδια, «κακή» χοληστερόλη και αυξάνουν τις λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας. Αυτό το πρόσθετο αποτέλεσμα είναι καλό για άτομα που πάσχουν από υπέρταση που προκαλείται από αθηροσκλήρωση..
 • Επηρεάζει το μεταβολισμό των υδατανθράκων. Όταν παίρνετε φάρμακα, αυξάνεται η ευαισθησία των κυττάρων με ινσουλίνη. Εξαιτίας αυτού, η γλυκόζη απορροφάται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, πράγμα που σημαίνει ότι το επίπεδό της δεν αυξάνεται στο αίμα. Αυτή η δράση είναι σημαντική για τους διαβητικούς στους οποίους οι άλφα-αναστολείς μειώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα..
 • Μειώστε τη σοβαρότητα των σημείων φλεγμονής στο ουρογεννητικό σύστημα. Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται με επιτυχία για την υπερπλασία του προστάτη για την εξάλειψη ορισμένων χαρακτηριστικών συμπτωμάτων: μερική εκκένωση της ουροδόχου κύστης, καύση στην ουρήθρα, συχνή και νυχτερινή ούρηση.

Οι αναστολείς των υποδοχέων α-αδρεναλίνης άλφα-2 έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα: συστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία και αυξάνουν την αρτηριακή πίεση. Ως εκ τούτου, στην καρδιολογική πρακτική δεν χρησιμοποιούνται. Αλλά αντιμετωπίζουν με επιτυχία την ανικανότητα στους άνδρες.

Κατάλογος φαρμάκων

Ο πίνακας παρέχει μια λίστα με διεθνή ονόματα γενικών φαρμάκων από την ομάδα αποκλεισμού υποδοχέα άλφα..

Άλφα-1 αδρενεργικοί παράγοντες αποκλεισμούAlpha-2 αδρενεργικά φάρμακα αποκλεισμούΛίστα alpha-1, -2-blockers
ΔοξαζοσίνηΓιοχίμπινΝικεργολίνη
ΑλφουζοσίνηΦεντολαμίνη
ΣιλοζοζίνηΔιυδροεργοτοξίνη
ΤεραζοσίνηΠροποξάνη
ΤαμσουλοσίνηΔιυδροεργοταμίνη
Πραζοσίνη
Ουραπιδίλη

Ενδείξεις χρήσης

Δεδομένου ότι η επίδραση των ναρκωτικών από αυτήν την υποομάδα στα αγγεία είναι κάπως διαφορετική, το πεδίο εφαρμογής τους είναι επίσης διαφορετικό.

Ενδείξεις για το διορισμό των alpha-1-αποκλειστώνΕνδείξεις για άλφα-1, -2-αποκλειστές
Αρτηριακή υπέρτασηΔιατροφικές διαταραχές στους μαλακούς ιστούς των άκρων - έλκος λόγω πληγών πίεσης, κρυοπαγήματος, με θρομβοφλεβίτιδα, σοβαρή αθηροσκλήρωση
Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια με υπερτροφία του μυοκαρδίουΔιαταραχές της περιφερικής ροής του αίματος - διαβητική μικροαγγειοπάθεια, ενδοαρτηρίτιδα, ασθένεια Renault, ακροκυάνωση
Προπλατική υπερπλασίαΗμικρανία
Διακοπή των επιπτώσεων ενός εγκεφαλικού επεισοδίου
Γεροντική άνοια
Αποτυχία της αιθουσαίας συσκευής λόγω προβλημάτων με τα αγγεία
Δυστροφία του κερατοειδούς
Εξάλειψη εκδηλώσεων νευρογενούς ουροδόχου κύστης
Προστατίτιδα

Οπτική νευροπάθεια

Υπάρχει μια ένδειξη για τους αποκλειστές άλφα-2 - στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες.

Παρενέργειες των Alpha Adrenolytics

Εκτός από τις συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο, αυτά τα φάρμακα έχουν τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:

Παρενέργειες των αποκλειστών Alpha-1Ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη λήψη αναστολέων άλφα-2 υποδοχέωνΠαρενέργειες από άλφα-1, -2-αποκλειστές
ΠρήξιμοΑύξηση της αρτηριακής πίεσηςΑπώλεια όρεξης
Ισχυρή μείωση της αρτηριακής πίεσηςΗ εμφάνιση άγχους, ευερεθιστότητας, ευερεθιστότητας, σωματικής άσκησηςΑυπνία
Αρρυθμία, ταχυκαρδίαΤρόμος (τρέμουλο στο σώμα)Ιδρώνοντας
Δυσκολία στην αναπνοήΜειωμένη συχνότητα ούρησης και έξοδος ούρωνΨύξη άκρου
ΚαταρροήΘερμοκρασία σώματος
Ξηρός στοματικός βλεννογόνοςΑυξημένη οξύτητα (pH) του γαστρικού χυμού
Πόνος στο στήθος
Μειωμένη σεξουαλική ορμή
Ακράτεια ούρων
Επώδυνες στύσεις

Αντενδείξεις

 1. Εγκυμοσύνη.
 2. Γαλουχιά.
 3. Αλλεργία ή δυσανεξία στο ενεργό ενεργό ή έκδοχα.
 4. Σοβαρές διαταραχές (ασθένειες) του ήπατος, των νεφρών.
 5. Αρτηριακή υπόταση - χαμηλή αρτηριακή πίεση.
 6. Βραδυκαρδία.
 7. Σοβαρά καρδιακά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένης της αορτικής στένωσης.

Β-αποκλειστές

Καρδιοεπιλεκτικοί βήτα-1-αποκλειστές: αρχή δράσης

Τα φάρμακα αυτής της υποομάδας χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων, επειδή βασικά επηρεάζουν θετικά αυτό το όργανο.

 • Αντιαρρυθμική επίδραση λόγω μειωμένης δραστηριότητας του βηματοδότη - κόλπων κόλπων.
 • Μείωση καρδιακού ρυθμού.
 • Μείωση της διέγερσης του μυοκαρδίου σε συνθήκες ψυχο-συναισθηματικής και / ή σωματικής δραστηριότητας.
 • Αντιυποξική δράση λόγω της μειωμένης ζήτησης οξυγόνου από τον καρδιακό μυ.
 • Μείωση της αρτηριακής πίεσης.
 • Πρόληψη της διεύρυνσης της εστίασης της νέκρωσης στην καρδιακή προσβολή.

Μια ομάδα επιλεκτικών β-αδρενεργικών φαρμάκων αποκλεισμού μειώνει τη συχνότητα και διευκολύνει την επίθεση στηθάγχης. Βελτιώνουν επίσης την ανοχή του σωματικού και ψυχικού στρες στην καρδιά σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία παρατείνει τη ζωή. Αυτά τα κεφάλαια βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλικό ή έμφραγμα του μυοκαρδίου, που πάσχουν από στεφανιαία νόσο, στηθάγχη, υπέρταση.

Οι διαβητικοί αποτρέπουν την αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, μειώνουν τον κίνδυνο βρογχόσπασμου σε άτομα με βρογχικό άσθμα.

Μη επιλεκτικοί βήτα-1, -2-αποκλειστές: ενέργεια

Εκτός από τα αντιαρρυθμικά, υποτασικά, αντιυποξικά αποτελέσματα, αυτοί οι παράγοντες έχουν άλλες δράσεις:

 • Η αντιθρομβωτική δράση είναι δυνατή λόγω της πρόληψης της πρόσφυσης των αιμοπεταλίων.
 • Ενισχύστε τις συστολές του μυϊκού στρώματος της μήτρας, των εντέρων, του σφιγκτήρα του οισοφάγου, ενώ χαλαρώνετε τον σφιγκτήρα της ουροδόχου κύστης.
 • Κατά τη διάρκεια του τοκετού, μειώνεται η απώλεια αίματος σε μια γυναίκα που εργάζεται.
 • Αυξήστε τον τόνο των βρόγχων.
 • Μειώστε την ενδοφθάλμια πίεση μειώνοντας το υγρό στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού.
 • Μειώστε τον κίνδυνο οξείας καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, στεφανιαίας νόσου.
 • Μειώστε τη θνησιμότητα από καρδιακή ανεπάρκεια.

Κατάλογος φαρμάκων

Beta-1-αποκλειστές (καρδιοεπιλεκτικοί)Μη επιλεκτικοί βήτα-1,2-αδρενεργικοί υποδοχείς
ΑτενολόληΜποπιντολόλη
ΒισοπρολόληΝαντολόλ
AcebutololΜετιπρανολόλη
ΤαλινολόληΠροπρανολόλη
ΒηταξολόληΟξπρενολόλη
ΝεμπιβολόλΠινδολόλη
EsmololΣοταλόλη
ΣελιπρολόληΤιμολόλ

Δεν υπάρχουν προς το παρόν φάρμακα που να σχετίζονται με τη φαρμακολογική υποομάδα των β-2 αδρενεργικών υποδοχέων.

Ενδείξεις χρήσης

Ενδείξεις για τη χρήση επιλεκτικών β-αποκλειστώνΕνδείξεις για το διορισμό μη επιλεκτικών β-αποκλειστών
Ισχαιμική καρδιακή πάθησηΑρτηριακή υπέρταση
ΥπέρτασηΥπερτροφία του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας
Υπερτροφική καρδιομυοπάθειαΣτηθάγχη
Οι περισσότεροι τύποι αρρυθμιώνΕμφραγμα
Πρόληψη επιθέσεων ημικρανίαςΠρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας
Πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδαςΤαχυκαρδία κόλπων
Θεραπεία καρδιακής προσβολής και πρόληψη υποτροπήςΓλαυκώμα
Νευροκυκλοφοριακή δυστονία (υπερτονικός τύπος)Πρόληψη μαζικής αιμορραγίας κατά τον τοκετό ή γυναικολογική χειρουργική επέμβαση
Απομάκρυνση κινητικής διέγερσης - ακαθησία - ενώ λαμβάνετε αντιψυχωσικάΗ νόσος του ανηλίκου είναι μια ασθένεια του νευρικού συστήματος κληρονομικής φύσης, που εκδηλώνεται από το μόνο σύμπτωμα - τρέμουλα χέρια.
Στη σύνθετη θεραπεία της θυρεοτοξίκωσης

Παρενέργειες

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες αυτής της ομάδας φαρμάκωνΜη επιλεκτικοί beta αποκλειστές μπορούν επίσης να προκαλέσουν
ΑδυναμίαΠροβλήματα όρασης: ομίχλη, διπλή όραση, αίσθηση καψίματος, αίσθηση ξένου σώματος, δακρύρροια
Επιβράδυνση των αντιδράσεωνΚαταρροή
ΥπνηλίαΔυνατότητα βήχα και πνιγμού
ΚατάθλιψηΜια απότομη μείωση της αρτηριακής πίεσης
Προσωρινή μείωση της όρασης και της δυσλειτουργίας της γεύσηςΛιποθυμία
Ψύξη και μούδιασμα των ποδιών και των χεριώνΚαρδιακή ισχαιμία
ΒραδυκαρδίαΑνικανότητα
Φλόγωση της μεμβράνης των βλεφάρωνΚωλίτης
ΔυσπεψίαΑυξημένο κάλιο στο αίμα, τριγλυκερίδια, ουρικό οξύ
Αυξημένος ή μειωμένος καρδιακός ρυθμός

Alpha beta αποκλειστές

υποκρίνομαι

Τα φάρμακα από αυτήν την υποομάδα μειώνουν την αρτηριακή πίεση και την ενδοφθάλμια πίεση, ομαλοποιούν τον μεταβολισμό των λιπιδίων, δηλαδή, μειώνουν το επίπεδο των τριγλυκεριδίων, της χοληστερόλης, των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας, ενώ αυξάνουν την υψηλή πυκνότητα. Το αντιυπερτασικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται χωρίς αλλαγή της νεφρικής ροής του αίματος και αύξηση της συνολικής περιφερειακής αγγειακής αντίστασης.

Όταν ληφθούν, η προσαρμογή της καρδιάς στο σωματικό και ψυχο-συναισθηματικό στρες αυξάνεται, βελτιώνεται η συσταλτική λειτουργία του καρδιακού μυός. Αυτό οδηγεί σε μείωση του μεγέθους της καρδιάς, ομαλοποίηση του ρυθμού, ανακούφιση της κατάστασης με καρδιακές παθήσεις ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν διαγνωστεί ισχαιμική καρδιακή νόσος, τότε μειώνεται η συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων κατά τη λήψη άλφα-β-αποκλειστών.

Λίστα ναρκωτικών

 1. Καρβεδιλόλη.
 2. Βουτυλαμινοϋδροξυπροποξυφαινοξυμεθυλομεθυλοξαδιαζόλη.
 3. Λαβεταλόλη.
ΕνδείξειςΠαρενέργειες εκτός από «συχνές για αδρενεργικούς αποκλειστές»
Υπέρταση (τόσο για τακτική χρήση όσο και για την εξομάλυνση της πίεσης σε υπερτασική κρίση)Μειωμένα αιμοπετάλια και λευκά αιμοσφαίρια
Γλαύκωμα ανοιχτής γωνίαςΠαραβίαση της αγωγής καρδιακών παλμών μέχρι τον αποκλεισμό τους
Σταθερή στηθάγχηΒλάβη περιφερικής κυκλοφορίας
ΑρρυθμίεςΗ εμφάνιση αίματος στα ούρα
Καρδιακά ελαττώματαΑυξημένα επίπεδα σακχάρου, χοληστερόλης, χολερυθρίνης
Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
Γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας

Αντενδείξεις

Δεν μπορείτε να πάρετε αδρενεργικούς αποκλειστές από αυτήν την υποομάδα για τις ίδιες παθολογίες που περιγράφονται παραπάνω, συμπληρώνοντάς τους με αποφρακτική πνευμονική νόσο, σακχαρώδη διαβήτη (τύπου Ι), γαστρικό έλκος και 12 έλκος δωδεκαδακτύλου.

Αδρενεργικοί αποκλειστές: δράση, χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Η ομάδα των αδρενεργικών αναστολέων περιλαμβάνει φάρμακα που μπορούν να μπλοκάρουν τα νευρικά ερεθίσματα που είναι υπεύθυνα για την αντίδραση στην αδρεναλίνη και τη νορεπινεφρίνη. Αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία παθολογιών της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων..

Οι περισσότεροι ασθενείς με σχετικές παθολογίες ενδιαφέρονται για το τι είναι - αδρενεργικοί αποκλειστές, όταν χρησιμοποιούνται, ποιες παρενέργειες μπορούν να προκαλέσουν. Αυτό θα συζητηθεί αργότερα..

Ταξινόμηση

Τα τοιχώματα των αγγείων έχουν 4 τύπους υποδοχέων: α-1, α-2, β-1, β-2. Κατά συνέπεια, στην κλινική πρακτική, χρησιμοποιούνται άλφα και βήτα αποκλειστές. Η δράση τους στοχεύει στον αποκλεισμό ενός συγκεκριμένου τύπου υποδοχέα. Οι αποκλειστές Α-β απενεργοποιούν όλους τους υποδοχείς αδρεναλίνης και νορεπινεφρίνης.

Τα δισκία κάθε ομάδας είναι δύο τύπων: τα επιλεκτικά μπλοκάρουν μόνο έναν τύπο υποδοχέα, τα μη επιλεκτικά διακόπτουν τη σύνδεση με όλα αυτά..

Υπάρχει μια συγκεκριμένη ταξινόμηση των ναρκωτικών σε αυτήν την ομάδα..

 • αποκλειστές α-1;
 • α-2;
 • α-1 και α-2.

Χαρακτηριστικά δράσης

Όταν η αδρεναλίνη ή η νορεπινεφρίνη εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, οι αδρενοϋποδοχείς αντιδρούν σε αυτές τις ουσίες. Σε απάντηση, οι ακόλουθες διαδικασίες αναπτύσσονται στο σώμα:

 • ο αυλός των αγγείων στενεύει.
 • οι συσπάσεις του μυοκαρδίου γίνονται συχνότερες.
 • αυξάνεται η αρτηριακή πίεση
 • το επίπεδο της γλυκαιμίας αυξάνεται.
 • αυξημένο βρογχικό αυλό.

Με τις παθολογίες της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων, αυτά τα αποτελέσματα είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Επομένως, για να σταματήσουμε τέτοια φαινόμενα, είναι απαραίτητο να παίρνουμε φάρμακα που εμποδίζουν την απελευθέρωση των επινεφριδίων στο αίμα.

Οι αδρενεργικοί αποκλειστές έχουν τον αντίθετο μηχανισμό δράσης. Το μοτίβο των αποκλειστών άλφα και βήτα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του υποδοχέα που έχει αποκλειστεί. Για διάφορες παθολογίες, συνταγογραφούνται adrenoblockers ενός συγκεκριμένου τύπου και η αντικατάστασή τους είναι κατηγορηματικά απαράδεκτη.

Η επίδραση των άλφα-αποκλειστών

Διασταλούν περιφερειακά και εσωτερικά αγγεία. Αυτό σας επιτρέπει να αυξήσετε τη ροή του αίματος, να βελτιώσετε τη μικροκυκλοφορία ιστών. Η αρτηριακή πίεση ενός ατόμου μειώνεται και αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αύξηση του σφυγμού.

Αυτά τα κεφάλαια μειώνουν σημαντικά το φορτίο στην καρδιά μειώνοντας την ποσότητα φλεβικού αίματος που εισέρχεται στον κόλπο..

Άλλα αποτελέσματα του a-blockers:

 • μείωση των τριγλυκεριδίων και της κακής χοληστερόλης
 • αύξηση του επιπέδου «χρήσιμης» χοληστερόλης ·
 • ενεργοποίηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη των κυττάρων.
 • βελτιωμένη πρόσληψη γλυκόζης.
 • μείωση της έντασης των σημείων φλεγμονωδών φαινομένων στα ουροποιητικά και αναπαραγωγικά συστήματα.

Οι άλφα-2 αποκλειστές συστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία και αυξάνουν την αρτηριακή πίεση. Στην καρδιολογία, πρακτικά δεν χρησιμοποιούνται..

Η δράση των β-αποκλειστών

Η διαφορά μεταξύ των επιλεκτικών β-1 αποκλειστών είναι ότι επηρεάζουν θετικά τη λειτουργικότητα της καρδιάς. Η χρήση τους σας επιτρέπει να επιτύχετε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • μειωμένη δραστηριότητα οδηγού καρδιακού ρυθμού και εξάλειψη αρρυθμίας.
 • μείωση του καρδιακού ρυθμού
 • ρύθμιση της διέγερσης του μυοκαρδίου με φόντο αυξημένο συναισθηματικό στρες.
 • μειωμένη ζήτηση οξυγόνου στους καρδιακούς μυς.
 • μείωση της αρτηριακής πίεσης
 • ανακούφιση από επίθεση στηθάγχης.
 • μειωμένο καρδιακό στρες κατά την καρδιακή ανεπάρκεια.
 • μείωση της γλυκαιμίας.

Τα μη επιλεκτικά φάρμακα των β-αποκλειστών έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • πρόληψη της προσκόλλησης των στοιχείων του αίματος?
 • αυξημένη συστολή των λείων μυών.
 • χαλάρωση του σφιγκτήρα της ουροδόχου κύστης
 • αυξημένος τόνος των βρόγχων
 • μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης.
 • μειωμένη πιθανότητα οξείας καρδιακής προσβολής.

Αποκλειστές άλφα beta

Αυτά τα φάρμακα μειώνουν την αρτηριακή πίεση και μέσα στα μάτια. Συμβάλλετε στην ομαλοποίηση των τριγλυκεριδίων, LDL. Δίνουν αισθητή υποτασική δράση χωρίς μειωμένη ροή αίματος στα νεφρά..

Η λήψη αυτών των κεφαλαίων βελτιώνει τον μηχανισμό προσαρμογής της καρδιάς στο σωματικό και νευρικό στρες. Αυτό σας επιτρέπει να ομαλοποιήσετε τον ρυθμό των συστολών του, να ανακουφίσετε την κατάσταση του ασθενούς με καρδιακά ελαττώματα.

Όταν ενδείκνυται η φαρμακευτική αγωγή

Οι αποκλειστές Alpha1 συνταγογραφούνται σε τέτοιες περιπτώσεις:

 • αρτηριακή υπέρταση
 • διεύρυνση του καρδιακού μυός
 • διευρυμένος προστάτης στους άνδρες.

Ενδείξεις για τη χρήση των αποκλειστών α-1 και 2:

 • διαταραχές των τροφικών μαλακών ιστών διαφόρων προελεύσεων.
 • σοβαρή αθηροσκλήρωση
 • Διαβητικές διαταραχές του περιφερικού κυκλοφορικού συστήματος.
 • ενδοαρτηρίτιδα
 • ακροκυάνωση;
 • ημικρανία;
 • κατάσταση μετά το εγκεφαλικό
 • μείωση της πνευματικής δραστηριότητας
 • διαταραχές της αιθουσαίας συσκευής.
 • νευρογένεση της ουροδόχου κύστης
 • φλεγμονή του προστάτη.

Οι άλφα2-αποκλειστές συνταγογραφούνται για στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες.

Εξαιρετικά επιλεκτικοί β-αποκλειστές χρησιμοποιούνται στη θεραπεία ασθενειών όπως:

 • Ισχαιμική καρδιακή πάθηση;
 • αρτηριακή υπέρταση
 • υπερτροφική καρδιομυοπάθεια;
 • αρρυθμίες;
 • ημικρανία;
 • ελαττώματα της μιτροειδούς βαλβίδας
 • έμφραγμα;
 • με VSD (με υπερτασικό τύπο νευροκυκλοφορικής δυστονίας).
 • κινητικός ενθουσιασμός κατά τη λήψη αντιψυχωσικών?
 • αυξημένη δραστηριότητα του θυρεοειδούς (σύνθετη θεραπεία).

Οι μη επιλεκτικοί β-αποκλειστές χρησιμοποιούνται για:

 • αρτηριακή υπέρταση
 • διεύρυνση της αριστερής κοιλίας.
 • στηθάγχη με ένταση
 • δυσλειτουργία της μιτροειδούς βαλβίδας
 • αυξημένος καρδιακός ρυθμός
 • γλαυκώμα
 • Μικρό σύνδρομο - μια σπάνια νευρική γενετική ασθένεια στην οποία παρατηρείται τρόμος των μυών των χεριών.
 • για την πρόληψη της αιμορραγίας κατά τον τοκετό και τις επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα.

Τέλος, οι α-β αποκλειστές ενδείκνυνται για χρήση σε τέτοιες ασθένειες:

 • με υπέρταση (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ανάπτυξης υπερτασικής κρίσης)
 • γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας
 • σταθερή στηθάγχη;
 • αρρυθμίες;
 • καρδιακά ελαττώματα
 • συγκοπή.

Εφαρμογή για παθολογίες του καρδιαγγειακού συστήματος

Στη θεραπεία αυτών των ασθενειών, οι β-αποκλειστές κατέχουν ηγετική θέση..

Τα πιο επιλεκτικά είναι η διςπροπρολόλη και η νεβιβολόλη. Ο αποκλεισμός των αδρενεργικών υποδοχέων βοηθά στη μείωση του βαθμού συσταλτικότητας του καρδιακού μυός, επιβραδύνει την ταχύτητα της νευρικής ώθησης.

Η χρήση σύγχρονων β-αποκλειστών δίνει τόσο θετικά αποτελέσματα:

 • μειωμένος καρδιακός ρυθμός
 • βελτιωμένος μεταβολισμός του μυοκαρδίου
 • ομαλοποίηση του αγγειακού συστήματος
 • βελτίωση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, αύξηση του κλάσματος εξώθησης.
 • ομαλοποίηση του ρυθμού των καρδιακών συσπάσεων.
 • πτώση της αρτηριακής πίεσης
 • χαμηλότερο κίνδυνο συσσωμάτωσης αιμοπεταλίων.

Παρενέργειες

Ο κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών εξαρτάται από τα φάρμακα..

Οι αποκλειστές A1 μπορούν να προκαλέσουν:

 • πρήξιμο
 • απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης λόγω της έντονης υποτασικής δράσης.
 • αρρυθμία;
 • καταρροή
 • μειωμένη λίμπιντο
 • ενούρηση;
 • πόνος κατά τη στύση.
 • αύξηση της πίεσης
 • άγχος, ευερεθιστότητα, αυξημένη ευερεθιστότητα
 • μυϊκός τρόμος
 • διαταραχές ούρησης.

Τα μη επιλεκτικά φάρμακα σε αυτήν την ομάδα μπορεί να προκαλέσουν:

 • διαταραχή της όρεξης
 • διαταραχές ύπνου
 • υπερβολικός ιδρώτας;
 • αίσθημα κρύου στα άκρα.
 • αίσθημα θερμότητας στο σώμα.
 • υπεροξύτητα του γαστρικού χυμού.

Επιλεκτικοί beta αποκλειστές μπορούν να προκαλέσουν:

 • γενική αδυναμία
 • επιβράδυνση των νευρικών και διανοητικών αντιδράσεων.
 • σοβαρή υπνηλία και κατάθλιψη
 • μειωμένη οπτική οξύτητα και διαταραχή της αντίληψης της γεύσης.
 • μούδιασμα των ποδιών
 • πτώση καρδιακού ρυθμού
 • δυσπεπτικά φαινόμενα
 • αρρυθμικά φαινόμενα.

Οι μη επιλεκτικοί β-αποκλειστές είναι σε θέση να παρουσιάσουν τέτοιες παρενέργειες:

 • οπτικές διαταραχές διαφορετικής φύσης: «ομίχλη» στα μάτια, αίσθηση ενός εξωγήινου σώματος σε αυτά, αυξημένη έκκριση δακρύων, διπλωπία («διπλή όραση» στο οπτικό πεδίο).
 • ρινίτιδα
 • βήχας;
 • ασφυξία;
 • έντονη πτώση πίεσης
 • συγκοπή;
 • στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες
 • φλεγμονή του βλεννογόνου του παχέος εντέρου.
 • υπερκαλιαιμία
 • αυξημένα τριγλυκερίδια και ουρικά.

Η λήψη αναστολέων άλφα-βήτα μπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες σε έναν ασθενή:

 • θρομβοπενία και λευκοπενία
 • μια απότομη παραβίαση της αγωγής των παλμών που προέρχονται από την καρδιά.
 • δυσλειτουργία περιφερικής κυκλοφορίας
 • αιματουρία;
 • υπεργλυκαιμία;
 • υπερχοληστερολαιμία και υπερβιλερυθριναιμία.

Κατάλογος φαρμάκων

Οι επιλεκτικοί (α-1) αδρενεργικοί αποκλειστές περιλαμβάνουν:

 • Eupressil;
 • Σετέγκις;
 • Ταμσουλόν;
 • Δοξαζοσίνη;
 • Αλφουζοσίνη.

Μη επιλεκτική (αποκλειστές α1-2):

 • Λόγος;
 • Redergin (Clavor, Ergoxil, Optamine);
 • Πυροξάνη;
 • Διβαζίνη.

Ο πιο διάσημος εκπρόσωπος των α-2 αποκλειστών είναι η Yohimbine..

Κατάλογος φαρμάκων της β-1 αδρενεργικής ομάδας αποκλεισμού:

 • Ατενόλη (Tenolol);
 • Λόκρεν;
 • Βισοπρολόλη;
 • Breviblok;
 • Celiprol;
 • Cordanum.

Οι μη επιλεκτικοί β-αποκλειστές περιλαμβάνουν:

 • Σάντονορμ
 • Betalok;
 • Anaprilin (Obzidan, Cloths, Propral);
 • Τιμολόλη (Arutimol);
 • Sloutrazikor.

Φάρμακα νέας γενιάς

Οι νέας γενιάς αδρενεργικοί αποκλειστές έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των «παλαιών» φαρμάκων. Το πλεονέκτημα είναι ότι λαμβάνονται μία φορά την ημέρα. Η τελευταία γενιά φαρμάκων προκαλεί πολύ λιγότερες παρενέργειες.

Αυτά τα φάρμακα περιλαμβάνουν Celiprolol, Bucindolol, Carvedilol. Αυτά τα φάρμακα έχουν επιπρόσθετες αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες..

Χαρακτηριστικά της ρεσεψιόν

Πριν από την έναρξη της θεραπείας, ο ασθενής πρέπει να ενημερώσει το γιατρό σχετικά με την παρουσία ασθενειών που μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την εξάλειψη των αδρενεργικών αποκλειστών.

Τα φάρμακα αυτής της ομάδας λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ή μετά τα γεύματα. Αυτό μειώνει την πιθανή αρνητική επίδραση των φαρμάκων στο σώμα. Η διάρκεια της εισαγωγής, η δοσολογία και άλλες αποχρώσεις καθορίζονται από τον γιατρό.

Κατά την είσοδο, είναι απαραίτητο να ελέγχετε συνεχώς τον καρδιακό ρυθμό. Εάν αυτός ο δείκτης μειωθεί σημαντικά, η δοσολογία πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορείτε να σταματήσετε να παίρνετε το φάρμακο μόνοι σας, να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα.

Αντενδείξεις

Αυτά τα κεφάλαια απαγορεύονται αυστηρά να χρησιμοποιούνται σε παθολογίες και καταστάσεις όπως:

 1. Εγκυμοσύνη και περίοδος θηλασμού.
 2. Αλλεργική αντίδραση στο συστατικό του φαρμάκου.
 3. Σοβαρές διαταραχές του ήπατος και των νεφρών.
 4. Μείωση της πίεσης (υπόταση).
 5. Βραδυκαρδία - μείωση του καρδιακού ρυθμού.
 6. Καρδιακά ελαττώματα.

Με εξαιρετική προσοχή, τα αδρεναλομπλοκαρίσματα πρέπει να λαμβάνονται για άτομα που πάσχουν από διαβήτη. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής πορείας, πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα.

Στο άσθμα, ο γιατρός πρέπει να επιλέξει άλλα φάρμακα. Ορισμένα αδρεναλομπλοκαρίσματα είναι πολύ επικίνδυνα για τον ασθενή λόγω της παρουσίας αντενδείξεων.

Οι αδρενεργικοί αποκλειστές είναι τα φάρμακα επιλογής στη θεραπεία πολλών ασθενειών. Για να έχουν το απαραίτητο αποτέλεσμα, πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το σχήμα που υποδεικνύει ο γιατρός. Εάν δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας, είναι δυνατή μια απότομη επιδείνωση της κατάστασης της υγείας..

Alpha blockers: μια σύντομη λίστα φαρμάκων

Οι αδρενεργικοί αποκλειστές είναι μια ομάδα φαρμάκων που μπορούν να αναστέλλουν τους υποδοχείς αδρεναλίνης στο κυκλοφορικό σύστημα. Δηλαδή, εκείνοι οι υποδοχείς που φυσιολογικά κανονικά αντέδρασαν κατά κάποιο τρόπο στην αδρεναλίνη και στη νορεπινεφρίνη, αφού έλαβαν αδρεναλο αποκλειστές, σταματήσουν να το κάνουν Αποδεικνύεται ότι στην επίδρασή τους οι αδρενεργικοί αποκλειστές είναι ακριβώς το αντίθετο της αδρεναλίνης και της νορεπινεφρίνης.

Ταξινόμηση

Τα αιμοφόρα αγγεία περιέχουν 4 τύπους αδρενεργικών υποδοχέων: άλφα-1, 2 και βήτα 1, 2

Οι αδρενεργικοί αποκλειστές, ανάλογα με τη σύνθεση του φαρμάκου, μπορούν να απενεργοποιήσουν διάφορες ομάδες αδρενεργικών υποδοχέων. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια ενός φαρμάκου, μόνο οι άλφα-1-αδρενεργικοί υποδοχείς μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ένα άλλο φάρμακο σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε αμέσως 2 ομάδες αδρενεργικών υποδοχέων.

Στην πραγματικότητα, για αυτόν τον λόγο, οι αδρενεργικοί αποκλειστές χωρίζονται σε άλφα, βήτα και άλφα βήτα.

Κάθε ομάδα έχει μια εκτενή λίστα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών..

Δράση των ναρκωτικών

Οι άλφα-αποκλειστές 1 και 1,2 είναι πανομοιότυποι στη δράση τους. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους κρύβεται στις παρενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα φάρμακα. Κατά κανόνα, σε άλφα-1,2-αδρενεργικούς αποκλειστές είναι πιο έντονα και υπάρχουν περισσότερα από αυτά. Ναι, και αναπτύσσονται πολύ πιο συχνά.

Και οι δύο ομάδες φαρμάκων έχουν έντονο αγγειοδιασταλτικό αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα έντονο στους βλεννογόνους του σώματος, των εντέρων και των νεφρών. Αυτό βελτιώνει τη ροή του αίματος και ομαλοποιεί την αρτηριακή πίεση..

Λόγω της δράσης αυτών των φαρμάκων, υπάρχει μείωση της φλεβικής επιστροφής στον κόλπο. Λόγω αυτού, το φορτίο στην καρδιά συνολικά μειώνεται.

Οι άλφα-αποκλειστές και των δύο ομάδων χρησιμοποιούνται για να επιτύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Ομαλοποίηση της πίεσης, καθώς και μείωση του στρες στον καρδιακό μυ.
 • Βελτιώσεις στην κυκλοφορία του αίματος.
 • Ανακούφιση ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Δυσκολία στην αναπνοή.
 • Μείωση πίεσης στην πνευμονική κυκλοφορία.
 • Μείωση της χοληστερόλης και των λιποπρωτεϊνών.
 • Αυξημένη ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη. Αυτό σας επιτρέπει να επιταχύνετε την απορρόφηση της γλυκόζης από το σώμα..

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση τέτοιων φαρμάκων αποτρέπει την αύξηση της αριστερής κοιλίας της καρδιάς και αποτρέπει την ανάπτυξη αντανακλαστικού καρδιακού παλμού. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία καθιστικών ασθενών που είναι παχύσαρκοι και έχουν χαμηλή ανοχή στη γλυκόζη..

Οι άλφα-αδρενεργικοί αποκλειστές χρησιμοποιούνται ευρέως στην ουρολογία, καθώς μπορούν να μειώσουν γρήγορα τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων σε διάφορες φλεγμονώδεις διεργασίες στο ουροποιητικό σύστημα που προκαλούνται από υπερπλασία του προστάτη. Δηλαδή, χάρη σε αυτά τα φάρμακα, ο ασθενής απαλλάσσεται από την αίσθηση ότι δεν αδειάζει εντελώς την κύστη, λιγότερο συχνά τρέχει στην τουαλέτα τη νύχτα, δεν αισθάνεται αίσθημα καψίματος όταν η κύστη είναι άδεια.

Εάν οι άλφα-1-αποκλειστές έχουν μεγαλύτερη επίδραση στα εσωτερικά όργανα και την καρδιά, τότε οι άλφα-2-αποκλειστές έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο αναπαραγωγικό σύστημα. Για αυτόν τον λόγο, τα φάρμακα άλφα-2 χρησιμοποιούνται κυρίως για την καταπολέμηση της ανικανότητας..

Ενδείξεις χρήσης

Η διαφορά στους τύπους έκθεσης μεταξύ των άλφα-αποκλειστών διαφορετικών ομάδων είναι προφανής. Ως εκ τούτου, οι γιατροί συνταγογραφούν τέτοια φάρμακα με βάση το πεδίο χρήσης και τις ενδείξεις τους.

Alpha-1-αποκλειστές

Αυτά τα φάρμακα συνταγογραφούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο ασθενής έχει υπέρταση. Τα φάρμακα μειώνουν τα όρια της αρτηριακής πίεσης.
 • Στηθάγχη. Εδώ, αυτά τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως στοιχείο συνδυαστικής θεραπείας..
 • Προπλατική υπερπλασία.

Άλφα 1,2-αποκλειστές

Συνιστώνται εάν ο ασθενής βρίσκεται στην ακόλουθη κατάσταση:

 • Εγκεφαλικά αγγειακά προβλήματα.
 • Ημικρανία.
 • Προβλήματα περιφερικής κυκλοφορίας.
 • Άνοια λόγω αγγειοσυστολής.
 • Αγγειακή συστολή στον διαβήτη.
 • Δυστροφικές αλλαγές στον κερατοειδή χιτώνα του ματιού.
 • Ατροφία του οπτικού νεύρου λόγω πείνας οξυγόνου.
 • Υπερτροφία προστάτη.
 • Διαταραχές ούρησης.

Αποκλειστές Alpha-2

Το φάσμα χρήσης αυτών των φαρμάκων είναι πολύ στενό. Είναι κατάλληλα μόνο για την καταπολέμηση της ανικανότητας στους άνδρες και κάνουν τη δουλειά τους τέλεια..

Παρενέργειες όταν χρησιμοποιείτε άλφα-αποκλειστές

Όλα τα φάρμακα αυτού του τύπου έχουν ατομικές και γενικές παρενέργειες. Αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες των επιδράσεών τους στους αδρενεργικούς υποδοχείς..

Οι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:

 • Ζάλη.
 • Υπέρταση με αλλαγή στη θέση του σώματος.
 • Κούραση.
 • Λιποθυμία.
 • Νευρικότητα.
 • Ναυτία.
 • Διαταραχή αφόδευσης.
 • Ημικρανία.

Οι άλφα-1-αποκλειστές μπορούν να προκαλέσουν τις ακόλουθες μεμονωμένες παρενέργειες:

 • Πτώση της αρτηριακής πίεσης.
 • Οίδημα των άκρων.
 • Cardiopalmus.
 • Διαταραχή του καρδιακού ρυθμού.
 • Μειωμένη εστίαση.
 • Ερυθρότητα των βλεννογόνων.
 • Κοιλιακή δυσφορία.
 • Δίψα.
 • Πόνος πίσω από το στέρνο και στην πλάτη.
 • Μειωμένη σεξουαλική ορμή.
 • Επώδυνη στύση.
 • Αλλεργία.

Οι άλφα-1,2-αποκλειστές μπορούν να οδηγήσουν στα ακόλουθα προβλήματα:

 • Αυπνία.
 • Υπερβολική δραστηριότητα.
 • Αίσθημα κρύου στα πόδια.
 • Πόνος στην καρδιά.
 • Μειωμένη όρεξη.
 • Πόνος πίσω από το περιτόναιο.
 • Καούρα.
 • Θερμότητα.
 • Πόνος στα κάτω άκρα.

Οι άλφα-2-αποκλειστές μπορούν να προκαλέσουν τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:

 • Τρέμουσα άκρα.
 • Διέγερση.
 • Ανησυχία.
 • Υπέρταση.
 • Μείωση συχνότητας ούρων.

Αντενδείξεις

Οι αδρενεργικοί αποκλειστές, όπως και άλλα φάρμακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν υπάρχουν αντενδείξεις.

Για τους αποκλειστές άλφα-1, οι ακόλουθες συνθήκες είναι αντενδείξεις:

 • Ανωμαλίες της μιτροειδούς βαλβίδας.
 • Πτώση πίεσης κατά την αλλαγή της θέσης του σώματος.
 • Προβλήματα στο ήπαρ.
 • Εγκυμοσύνη.
 • Θηλασμός.
 • Δυσανεξία στα μεμονωμένα συστατικά του φαρμάκου.
 • Καρδιακά ελαττώματα που σχετίζονται με υπόταση.
 • ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.

Οι άλφα-1,2-αδρενεργικοί αποκλειστές δεν πρέπει να λαμβάνονται σε ασθενείς που έχουν:

 • Αθηροσκλήρωση περιφερικών αγγείων.
 • Αρτηριακή υπόταση.
 • Υπερβολική ευαισθησία στα συστατικά του φαρμάκου
 • Βραδυκαρδία.
 • Βλάβες οργανικών καρδιακών μυών.
 • Εμφραγμα.
 • Οξεία αιμορραγία.

Οι λιγότερες αντενδείξεις για άλφα-2-αποκλειστές. Αυτό οφείλεται στη στενότητα της εφαρμογής τους. Η χρήση τέτοιων φαρμάκων απαγορεύεται εάν ο ασθενής έχει:

 • ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.
 • Αλλεργία σε συστατικά φαρμάκων.
 • Η πίεση αυξάνεται.

Κατάλογος φαρμάκων

Κάθε ομάδα τέτοιων φαρμάκων αντιπροσωπεύεται από μια εκτενή λίστα φαρμάκων. Το να τα απαριθμήσετε όλα δεν έχει νόημα. Μια σύντομη λίστα με τα πιο δημοφιλή φάρμακα είναι αρκετή:

 • Αλφουζοσίνη. Αναφέρεται σε μια μη επιλεκτική ομάδα. Αυτό το φάρμακο όχι μόνο επεκτείνει την ουρήθρα, αλλά σας επιτρέπει επίσης να ομαλοποιήσετε την πίεση των ούρων, ανακουφίζει τους σπασμούς και τον πόνο κατά την ούρηση. Η πορεία της θεραπείας με αυτό το φάρμακο ξεκινά με μια βραδινή δόση. Οι δόσεις και η διάρκεια του μαθήματος καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό.
 • Δοξαζοσίνη. Αυτό είναι ένα επιλεκτικό φάρμακο. Διατίθεται σε μορφή tablet. Εμφανίζεται καλά στη θεραπεία της προστατίτιδας. Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ουροδυναμική του ασθενούς. Σε αντίθεση με άλλα φάρμακα, δεν οδηγεί σε μείωση της αρτηριακής πίεσης. Η σαφής αρνητική επίδραση της χρήσης αυτού του φαρμάκου είναι η αύξηση της χοληστερόλης..
 • Τεραζοσίνη. Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται συχνά στη θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτη. Η δραστική ουσία του φαρμάκου αρχίζει να δρα πολύ γρήγορα - μετά από 15 λεπτά. Το μέγιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται εντός 2 ωρών. Μετά τη λήψη του φαρμάκου, ο ασθενής αντενδείκνυται για περπάτημα για 6 ώρες. Δεν επιτρέπεται αλκοόλ κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αυτό το φάρμακο.

Είναι Σημαντικό Να Γνωρίζετε Δυστονία

Σχετικά Με Εμάς

Η σοβαρή αρτηριακή αιμορραγία απαιτεί άμεση δράση. Το αίμα από μια κατεστραμμένη αρτηρία εκρήγνυται και ένα μοιραίο αποτέλεσμα μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα λεπτά.