Αποκλεισμός png τι είναι

• Το σύμπλεγμα QRS διευρύνεται και παραμορφώνεται. Το πλάτος του υπερβαίνει τα 0,11 δευτερόλεπτα, δηλαδή τουλάχιστον 0,12 s.

• Το σύμπλεγμα QRS στο καλώδιο V1 είναι χωρισμένο και έχει σχήμα Μ. Η κατάθλιψη του τμήματος ST και το αρνητικό κύμα Τ εμφανίζονται στους αγωγούς V1 και V2, ενώ το ΗΚΓ στους αγωγούς V5 και V6 έχει συνήθως μια φυσιολογική εμφάνιση.

• Στο καλώδιο I, το κύμα R είναι συνήθως μικρό, ενώ το κύμα S, αντίθετα, είναι βαθύ, διευρυμένο και παραμορφωμένο.

• Πλήρης αποκλεισμός του μπλοκ δεξιού κλάδου δέσμης (PNP) παρατηρείται με στεφανιαία νόσο, μυοκαρδίτιδα ή παγκρεατική υπερτροφία.

Ο πλήρης αποκλεισμός του μπλοκ δεξιού κλάδου δέσμης (PNP), που συνήθως εκδηλώνεται με τη μορφή αποκλεισμού του Wilson, αποτελεί σαφή παραβίαση της διέγερσης του κοιλιακού μυοκαρδίου και δεν είναι τόσο σπάνιο.

Όταν πρόκειται για αποκλεισμό του δεξιού μπλοκ κλάδου δέσμης (PNP), είναι επιτακτική ανάγκη να υποδείξετε εάν ο αποκλεισμός είναι πλήρης ή ελλιπής, καθώς η κλινική σημασία αυτών των δύο τύπων αποκλεισμού δεν είναι η ίδια.

Με πλήρη αποκλεισμό του μπλοκ δεξιού κλάδου δέσμης (PNG), το σύμπλεγμα QRS έχει πλάτος τουλάχιστον 0,12 s και παραμορφώνεται. Οι περιγραφόμενες αλλαγές διευκολύνουν τη διάγνωση αυτού του τύπου αποκλεισμού..

Οι χαρακτηριστικές αλλαγές εμφανίζονται στο μόλυβδο V1, στο οποίο υπάρχει ένα διευρυμένο και διαιρεμένο σύμπλοκο QRS που μοιάζει με το γράμμα "M", ενώ συνήθως έχει τη μορφή rS, δηλαδή αποτελείται από ένα μικρό δόντι R και ένα βαθύ δόντι S. Η διάσπαση σχήματος Μ του συμπλέγματος QRS είναι η πιο σημαντική αλλαγή του ΗΚΓ, η οποία βοηθά στη διάγνωση πλήρους αποκλεισμού της δεξιάς δέσμης της δέσμης του (PNPG).

Το διευρυμένο σύμπλεγμα QRS σε σχήμα Μ στο μόλυβδο V1 μπορεί να έχει διάφορες επιλογές. Έτσι, το πρώτο κύμα R μπορεί να είναι μικρό και το δεύτερο - μεγάλο και καθυστερημένο και αντίστροφα. Σε κάθε περίπτωση, το δεύτερο δόντι R (R ') καταγράφεται πάντα.

Εκτός από τις σημαντικές αλλαγές του ΗΚΓ στο μόλυβδο V1, πλήρης αποκλεισμός του μπλοκ κλάδου δεξιάς δέσμης (PNG) εμφανίζεται επίσης στο μόλυβδο I. Σε αυτό το καλώδιο, το κύμα R είναι συχνά μικρό και το κύμα S, αντίθετα, διευρύνεται και βαθιά. Αυτή η εικόνα σημειώνεται επίσης στον αγωγό aVL, αλλά κυρίως στους αριστερούς προκαταρκτικούς αγωγούς V5 και V6.

Χρόνος εσωτερικής απόκλισης (BBO), δηλ. ο χρόνος από την αρχή του κύματος R έως την αρχή του δεύτερου κύματος R στο μόλυβδο V1 φτάνει τα 0,07 s.

Η παραβίαση της επαναπόλωσης εκδηλώνεται με τη μορφή κατάθλιψης του τμήματος ST και αρνητικού κύματος Τ στους σωστούς προκαταρκτικούς αγωγούς (V1 και V2). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κατάθλιψη τμήματος ST και το αρνητικό κύμα Τ σε αυτά τα καλώδια μπορεί να είναι φυσιολογικά, αλλά με πλήρη αποκλεισμό PNPH είναι πιο έντονα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν παρατηρείται παραβίαση της επαναπόλωσης με πλήρη απόφραξη του δεξιού σκέλους της δέσμης του (APG) στα αριστερά προκαταρκτικά καλώδια (V5 και V6). Εάν, με πλήρη απόφραξη του PNPH, οι ακροδέκτες του τμήματος ST και το αρνητικό κύμα Τ εμφανίζονται στους αγωγούς V5 και V6, τότε πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα της διάγνωσης της ισχαιμικής καρδιακής νόσου. Σε νέους ασθενείς, η διαφορική διάγνωση πρέπει επίσης να πραγματοποιείται με μυοκαρδίτιδα..

Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς συνήθως εκτρέπεται προς τα δεξιά και μπορεί να έχει κατακόρυφη θέση, δηλ. Το ΗΚΓ αντιστοιχεί στον σωστό τύπο, ωστόσο, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις του ΗΚΓ αριστερού τύπου.

Διέγερση των κοιλιών με πλήρη αποκλεισμό PNPG. Σχέδιο
και η κανονική κατανομή διέγερσης από αριστερά προς τα δεξιά δεν παραβιάζεται, παρά τον αποκλεισμό του PNPG. Επομένως, στα καλώδια στα οποία προβάλλεται το πάγκρεας (V1, V2, III και aVF), εμφανίζεται πρώτο ένα μικρό θετικό δόντι (κύμα R).
b Λόγω του αποκλεισμού του PNPH, η διέγερση εξαπλώνεται πρώτα κατά μήκος του μυοκαρδίου LV και επειδή η μάζα του μυοκαρδίου LV είναι πιο σημαντική, ένα φυσιολογικό θετικό δόντι (κύμα R) καταγράφεται στα καλώδια V5, V6, I και aVL.
c Αφού η διέγερση καλύψει το LV, παρακάμπτει το πάγκρεας με μειωμένο ρυθμό.
Ένα δεύτερο θετικό και παραμορφωμένο δόντι (κύμα R) εμφανίζεται στους αγωγούς V1 και V2, το οποίο αντιστοιχεί σε καθυστερημένη διέγερση του παγκρέατος.

Η παραπάνω εικόνα δείχνει το σχήμα διέγερσης του παγκρέατος με πλήρη αποκλεισμό του δεξιού ποδιού της δέσμης του (APG).

Ο λόγος για τον πλήρη αποκλεισμό του δεξιού ποδιού της δέσμης του (PNPG) είναι η ήττα του δεξιού ποδιού και η παραβίαση της διέγερσης κατά μήκος αυτού, αλλά το χαρακτηριστικό ΗΚΓ αυτού του αποκλεισμού μπορεί επίσης να καταγραφεί με βλάβη και υπερτροφία του παγκρέατος. Ο πλήρης αποκλεισμός της PNPH παρατηρείται σε στεφανιαία νόσο, μυοκαρδίτιδα ή υπερτροφία του παγκρέατος, συμπεριλαμβανομένου του κολπικού ελαττώματος και της πνευμονικής καρδιάς.

Με τον πρώτο πλήρη αποκλεισμό του δεξιού ποδιού της δέσμης του (PNPG), ειδικά σε έναν νεαρό ασθενή, πρέπει να αποδειχθεί η αιτία του. Γενικά, η πρόγνωση για πλήρη αποκλεισμό του PNPG είναι ευνοϊκή.

Χαρακτηριστικά πλήρους αποκλεισμού του μπλοκ δεξιού κλάδου δέσμης (PNPG):
• Το σύμπλεγμα QRS διευρύνεται (> 0,12 s)
• Το ΗΚΓ αναφέρεται συχνά στον σωστό τύπο
• Το δόντι R στο μόλυβδο V1 είναι χωρισμένο και έχει σχήμα Μ
• Το κύμα S στα I και V1, τα καλώδια διευρύνονται και παραμορφώνονται
• Ασθένειες: IHD, μυοκαρδίτιδα, παγκρεατική υπερτροφία

ΗΚΓ με πλήρη αποκλεισμό του μπλοκ δεξιού κλάδου δέσμης (PNPG) σε έναν ασθενή με κολπικό ελάττωμα διαφράγματος.
Απόρριψη αίματος από αριστερά προς τα δεξιά 70%. Το σύμπλεγμα QRS διευρύνεται σαφώς και παραμορφώνεται · το πλάτος του είναι 0,12 s.
Στο μόλυβδο V1, το σύμπλεγμα QRS χωρίζεται και έχει σχήμα Μ.

Μια λεπτομερής περιγραφή του ΗΚΓ με πλήρη αποκλεισμό του δεξιού σκέλους της δέσμης του (APG) που δίνεται παραπάνω αναφέρεται στον λεγόμενο αποκλεισμό Wilson. Ωστόσο, είναι πιθανός ένας σπάνιος, ή επίσης κλασικός, τύπος αποκλεισμού του μπλοκ δεξιού κλάδου δέσμης (APG)..

Με αυτόν τον τύπο αποκλεισμού, το σύμπλεγμα QRS διευρύνεται επίσης, αλλά υπάρχει ένα τυπικό βαθύ και πολύ διευρυμένο κύμα S στα καλώδια I και aVL και ταυτόχρονα ένα πολύ υψηλό και διευρυμένο κύμα R στα καλώδια V1 και V2. Αυτή η εικόνα παρατηρείται με σοβαρή παγκρεατική υπερτροφία και με ατελή αποκλεισμό του οπίσθιου κλάδου της LDL.

NBPNPG σε ένα ΗΚΓ - τι είναι αυτό; Ατελής αποκλεισμός του μπλοκ δεξιού κλάδου δέσμης - αιτίες, συμπτώματα και θεραπεία

Τι δείχνει το ΗΚΓ; Θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα..

Διάφορα είδη παθολογιών του καρδιαγγειακού συστήματος μερικές φορές θέτουν τον ασθενή σε απώλεια: υπάρχουν πολλές ασαφείς λέξεις στο όνομα και ο γιατρός δεν εξήγησε την αιτιολογία της νόσου και δεν ανέφερε τις συνέπειές της. Στα συμπεράσματα μετά το ηχοκαρδιογράφημα, μετά τη συχνότητα συστολής του καρδιακού μυός, τα χαρακτηριστικά του ρυθμού και τη θέση του EOS, υπάρχει μια γραμμή με μια καταχώριση σχετικά με το NBPNPG στο ΗΚΓ. Τι είναι αυτό? Ακούγεται απειλητικό, οπότε θα προσπαθήσουμε να σας πούμε περισσότερα για αυτό..

Τι είναι?

Τις περισσότερες φορές, αυτή η καταχώρηση μπορεί να βρεθεί σε μικρά παιδιά, στα οποία τα συμπτώματα της παθολογίας απουσιάζουν εντελώς. Πρώτα πρέπει να καταλάβετε τι προκαλεί την ανάπτυξη αυτής της παθολογίας, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις αυτή η κατάσταση απαιτεί παρέμβαση. Κατά την κατανόηση ενός ειδικού, ο ελλιπής αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δέσμης του είναι μια παθολογία που σχετίζεται με διαταραχές των αυτόνομων λειτουργιών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν αποτελεί απειλή για την υγεία του ασθενούς. Ωστόσο, με την ανάπτυξη του αποκλεισμού αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες στο μέλλον. Τι είναι αυτό - NBPNPG σε ένα ΗΚΓ?

Λίγο για τη δομή του καρδιαγγειακού συστήματος

Η δέσμη του Του παρέχει αγωγιμότητα νευρικών παλμών στις κοιλίες της καρδιάς. Το σύστημα επιβίωσης εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Εάν εμφανιστεί οποιαδήποτε αποτυχία, τότε η νευρική ώθηση σταματά να περνά. Η δέσμη του είναι μια μικρή περιοχή του μυοκαρδίου στην οποία βρίσκονται άτυπες μορφές μυοκυττάρων. Στην ακτίνα, διακρίνεται η παρουσία ενός κορμού και τριών ποδιών: η πλάτη και τα δύο μπροστά (δεξιά και αριστερά). Είναι υπεύθυνοι για την ανανέωση του πρόσθιου και οπίσθιου καρδιακού μυός.

Η αποκωδικοποίηση ενός ΗΚΓ και NBPNPG ενδιαφέρει πολλούς.

Στο πάνω μέρος της καρδιάς, ο κορμός της δέσμης του μπορεί να προσδιοριστεί στο διάστημα μεταξύ των κοιλιών. Τα πόδια του κορμού κατεβαίνουν στον κόλπο και ονομάζονται ίνες Purkinje. Παρέχουν την εννέα μυϊκό ιστό και είναι επίσης υπεύθυνοι για την τόνωση της συσταλτικότητας των μυοκυττάρων. Κατ 'αρχήν, αυτό το όργανο μπορεί να ονομαστεί συντονιστής του συγχρονισμού των κόλπων και των κοιλιών. Εκείνη τη στιγμή, όταν ο κόλπος συστέλλεται, μια ώθηση μεταδίδεται στις κοιλίες. Όπως είπαμε παραπάνω, η παρουσία ενός ελλιπούς αποκλεισμού του PNP είναι χαρακτηριστικό των μικρών παιδιών, καθώς και για τους ηλικιωμένους.

Ασυμπτωματική πορεία

Η παθολογία είναι συνήθως ασυμπτωματική, ο ασθενής δεν ανησυχεί για τίποτα και δεν παραπονιέται για τίποτα. Η θεραπεία σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να απαιτείται μόνο εάν υπήρχαν σοβαρές βλάβες στις αγώγιμες ίνες, καθώς και επίμονες μορφές καρδιακών αρρυθμιών. Ο αποκλεισμός ονομάζεται ημιτελής, καθώς σε αυτήν την κατάσταση ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή ώθησης κατά μήκος του δεξιού ποδιού αυξάνεται, αλλά παρόλα αυτά περνά, σε αντίθεση με έναν πλήρη αποκλεισμό.

Λοιπόν, γιατί συμβαίνει το NBPNPG σε ένα ΗΚΓ που συμβαίνει αυτό?

Λόγοι και τύποι αποκλεισμού

Οι ποικιλίες της παθολογίας μπορούν να χωριστούν ανάλογα με το πού εντοπίζονται οι αλλαγές. Ο αποκλεισμός μπορεί να είναι μονής δέσμης, διπλής δέσμης, καθώς και τριών ακτίνων. Στην πρώτη επιλογή, η κατάσταση του ασθενούς παραμένει επαρκής. Σε δύο άλλες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν διάφορα κλινικά συμπτώματα. Ανάλογα με τη φύση των παραβιάσεων, υπάρχουν:

 • πλήρης και ατελής αποκλεισμός νευρικής ώθησης.
 • συνεχώς εξελίσσεται ή ύφεση, διαλείπουσες διαταραχές με στιγμές βελτίωσης και επιδείνωσης του νευρικού συστήματος αγωγής.
 • μια μεταβατική μορφή για την οποία οι χαρακτηριστικές εκδηλώσεις των παθολογικών διαδικασιών δεν καταγράφονται σε κάθε ηχογράφημα ·
 • εναλλασσόμενο αποκλεισμό της δέσμης της δέσμης Του, ένα διακριτικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι παθολογικές αλλαγές που εμφανίζονται με τη σειρά τους στα αριστερά και τα δεξιά πόδια.

Οι αιτίες του ατελούς αποκλεισμού του PNPG μπορεί να είναι πολλοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παθολογιών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τις περισσότερες φορές, οι αιτίες αυτής της κατάστασης είναι:

 • η παρουσία στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς ηλικίας άνω των σαράντα ετών ·
 • η παρουσία αλκοολικής και τοξικής καρδιομυοπάθειας ·
 • διαταραχές του μεταβολικού συστήματος και μείωση των επιπέδων ορισμένων ιχνοστοιχείων στο αίμα (κάλιο, μαγνήσιο).
 • η παρουσία ουλών στο μέρος όπου βρίσκεται η δέσμη Του (έμφραγμα του μυοκαρδίου, ρευματισμός, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, μυοκαρδίτιδα) ·
 • την παρουσία επίκτητων και συγγενών καρδιακών παθήσεων με τη μορφή στένωσης και πρόπτωσης, συσσωμάτωσης και διαφόρων ελαττωμάτων ·
 • η παρουσία υπερτροφίας των καρδιακών ιστών με υπέρταση απουσία θεραπείας με τα φάρμακά της ·
 • η παρουσία θρομβοεμβολής στεφανιαίων και πνευμονικών αιμοφόρων αγγείων ·
 • η παρουσία βρογχικού άσθματος
 • η παρουσία χρόνιας βρογχίτιδας και εμφυσήματος.
 • διάγνωση πνευμονικής καρδιάς.

Διευρυμένη εξέταση σε παιδί

Στην παιδική ηλικία, κατά τη σύναψη ενός ΗΚΓ με NBPNPG, θα πρέπει να διεξαχθεί εκτεταμένη εξέταση για να αποκλειστούν οι ενδομήτριες αναπτυξιακές παθολογίες. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατή η παρουσία μη φυσιολογικής χορδής στην αριστερή κοιλία, η πρόπτωση της βαλβίδας ή η παρουσία ωοειδούς ελαττώματος του κολπικού διαφράγματος ανοιχτού τύπου. Εάν οι παραπάνω αλλαγές απουσιάζουν, τότε η ανίχνευση ελλιπούς αποκλεισμού του δεξιού ποδιού του είναι ένα είδος κανονιστικής ανάπτυξης και αποτελεί χαρακτηριστικό του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση για τον εντοπισμό της εξέλιξης των παθολογικών αλλαγών στο χρόνο, εάν συμβούν. Από αυτήν την άποψη, πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι η διάγνωση του αποκλεισμού του αριστερού ποδιού της δέσμης του Του αντιπροσωπεύει σημαντικό κίνδυνο για τον ασθενή και απαιτεί επαρκή θεραπεία, αυτή η παθολογία δεν είναι ποτέ ο κανόνας. Αυτό δείχνει το ΗΚΓ.

Σημάδια και συμπτώματα

Μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου σημάδια και ο ασθενής θα αισθανθεί εντελώς υγιής. Μια έντονη κλινική μπορεί να συμβεί μόνο με αποκλεισμό του αριστερού ποδιού, το οποίο απαιτεί άμεση ιατρική βοήθεια. Τα συμπτώματα του ελλιπούς αποκλεισμού μπορούν να εκφραστούν ως:

 • δύσπνοια κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης και σε ηρεμία.
 • αίσθηση καρδιακών παλμών και διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.
 • μυϊκή αδυναμία και αυξημένη κόπωση
 • συχνές λιποθυμίες και ζάλη
 • πόνος, βαρύτητα στο στέρνο.

Εξετάστε τα κύρια σημάδια ΗΚΓ του NBPNPG.

Ένας ατελής αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του είναι πολύ δύσκολος. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, φαίνονται δόντια που υποδηλώνουν μια αργή διέγερση ώθησης από τον κόλπο προς την κοιλία. Ταυτόχρονα, απουσιάζουν τα δόντια που καταγράφουν κοιλιακή συστολή. Με τον ατελή αποκλεισμό του δεξιού ποδιού στο ΗΚΓ, υπάρχουν μικρές εγκοπές στο δόντι S. Στο προβάδισμα, μπορείτε να δείτε τις μερικές αλλαγές στη δεξιά πλευρά της θωρακικής περιοχής.

Ο κύριος κίνδυνος είναι ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ΗΚΓ και με το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η διάγνωση θα γίνει δύσκολη. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να κοστίσει τη ζωή ενός ατόμου. Αν και ένας καλός ειδικός πρέπει να το καταλάβει.

Σε δύσκολες περιπτώσεις

Η βάση της διάγνωσης είναι ένα ηχοκαρδιογράφημα, σε πολύπλοκες περιπτώσεις, είναι δυνατή η καθημερινή παρακολούθηση του Holter. Επιβεβαιώστε τη διάγνωση χρησιμοποιώντας δεδομένα υπερήχων και υπολογιστικής τομογραφίας. Η ξαφνική εμφάνιση των παραπάνω συμπτωμάτων είναι μια ευκαιρία να δείτε έναν γιατρό και εάν τα συμπτώματα ενταθούν, θα πρέπει να καλέσετε επειγόντως ένα ασθενοφόρο, καθώς αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ένα άτομο έχει όλα τα σημάδια καρδιακής προσβολής. Όμως, κατά κανόνα, με τον ελλιπή αποκλεισμό του δεξιού ποδιού της δέσμης Του στο ΗΚΓ, δεν απαιτείται θεραπεία, ο ασθενής θα συνιστάται να υποβάλλεται σε μελέτη κάθε έξι μήνες για να παρακολουθεί την κατάσταση του καρδιαγγειακού συστήματος.

Διαγνωστικά

Για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση, ένας ειδικός συνταγογραφεί μια ολοκληρωμένη εξέταση και ορισμένες εργαστηριακές εξετάσεις:

 • μια βιοχημική λεπτομερή εξέταση αίματος, η οποία σας επιτρέπει να εντοπίσετε ανεπαρκή αριθμό ορισμένων ιχνοστοιχείων, καθώς και υψηλή χοληστερόλη.
 • ένα υπερηχογράφημα που εξετάζει την επέκταση της καρδιάς και τις διαταραχές της αγωγιμότητας.
 • καθημερινή παρακολούθηση, η οποία μπορεί να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του αποκλεισμού.
 • τρανσφοφαγική καρδιογραφία που χρησιμοποιείται σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να συστήσει υπολογιστική τομογραφία, η οποία σας επιτρέπει να κάνετε τη σωστή αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας..

Θεραπευτική αγωγή

Έτσι, ανιχνεύτηκε NBPNPG στο ΗΚΓ σε ένα παιδί. Τι να κάνω? Ως εκ τούτου, η θεραπεία με ατελή αποκλεισμό του δεξιού ποδιού της δέσμης του, κατά κανόνα, δεν απαιτείται, η κατάσταση του ασθενούς δεν προκαλεί ανησυχία. Θα πρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση και να κάνετε ΗΚΓ σύμφωνα με τις οδηγίες ενός γιατρού. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατόν να αποκατασταθεί ανεξάρτητα η εξασθενημένη αγωγή των νευρικών παλμών. Για την πρόληψη, ένας καρδιολόγος μπορεί να συνταγογραφήσει έναν ενήλικα που παίρνει παρασκευάσματα καλίου και μαγνησίου, σύνθετες βιταμίνες, καθώς και φάρμακα κατά της αρρυθμίας (εκτός, φυσικά, υπάρχουν ενδείξεις). Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί η ασθένεια που προκάλεσε την ανάπτυξη του NBPNPG στο ΗΚΓ. Τι είναι τώρα γνωστό. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, με την πάροδο του χρόνου η παθολογία θα επιδεινωθεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιδείνωση της υγείας..

Καρδιακό μπλοκ

Γενικές πληροφορίες

Με απλά λόγια, ο καρδιακός αποκλεισμός αποτελεί παραβίαση της αγωγής των νευρικών παλμών κατά μήκος των οδών.

Το σύστημα αγωγής της καρδιάς αντιπροσωπεύεται από διάφορες δομές:

 • Κόλπος ή κόλπος. Είναι βηματοδότης, σε αυτόν δημιουργούνται παλμοί που καθορίζουν τον καρδιακό ρυθμό. Βρίσκεται στο δεξιό αίθριο.
 • Κολποκοιλιακός κόμβος. Μεταδίδει παλμούς από τον βηματοδότη σε δομές κατάντη.
 • Δέσμη του. Τα πόδια αυτής της δέσμης είναι παλμοί στη δεξιά και αριστερή κοιλία μέσω των μικρότερων δομών - ινών Purkinje.

Παθογένεση

Το έργο του συστήματος αγωγής της καρδιάς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:

 • Παροχή αίματος του μυοκαρδίου. Με την ισχαιμία, εμφανίζεται μια μεταβολή στην ισορροπία οξέος-βάσης, η οποία προκαλεί επιβράδυνση της νευρομυϊκής αγωγής.
 • Η κατάσταση του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Ο συμπαθητικός μεσολαβητής νορεπινεφρίνη επιταχύνει την αγωγή των παλμών και ο παρασυμπαθητικός μεσολαβητής ακετυλοχολίνη, αντίθετα, επιβραδύνεται.
 • Υπο- και υπερκαλιαιμία.
 • Ορμονικό φόντο.

Υπό την επίδραση παραγόντων που αλλάζουν την ένταση του αγώγιμου συστήματος της καρδιάς και με την ανάπτυξη παθολογικών καταστάσεων, αναπτύσσονται διάφορες διαταραχές, που ονομάζονται καρδιακό αποκλεισμό.

Ταξινόμηση

I μπλοκ Sinoauricular (sinoatrial, CA). Καταγράφεται η επιβράδυνση ή η πλήρης διακοπή της ηλεκτρικής ώθησης που προέρχεται από τον κόλπο μέσω της κινεζικής σύνδεσης. Κλινικά, είναι σχεδόν ασυμπτωματικό, ζάλη, αισθήσεις διακοπών στην εργασία της καρδιάς, μπορεί να εμφανιστεί λιποθυμία.

II Κολπική (ενδοατριακή) μπλοκ. Εκδηλώνεται σε μια παραβίαση της ώθησης κατά μήκος των διαδρομών αγωγής στο κόλπο. Είναι ασυμπτωματικό. Στο ΗΚΓ, καταγράφεται η διάσπαση και η αύξηση της διάρκειας του κύματος Ρ (μεγαλύτερη από 0,11 s). Χωρίς ειδική θεραπεία.

III Ατροφιοκοιλιακό, κολποκοιλιακό μπλοκ. Χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση ή τερματισμό των παλμών που πηγαίνουν από τον κόλπο προς τις κοιλίες..

Βαθμοί καρδιακού αποκλεισμού:

 • 1 βαθμός. Κλινικά, δεν εκδηλώνεται, χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση της αγωγής των παλμών από τον κόλπο προς τις κοιλίες, η οποία καταγράφεται στο ΗΚΓ ως επέκταση του διαστήματος PQ για περισσότερο από 0,2 δευτερόλεπτα.
 • 2 μοίρες. Χωρίζεται σε 2 τύπους. Οι ασθενείς μπορούν να αισθανθούν παύσεις στην εργασία της καρδιάς με τη μορφή σκοτεινότητας στα μάτια, ζάλη. Με την απώλεια διαφόρων κοιλιακών συμπλοκών στη σειρά, τα κλινικά συμπτώματα αυξάνονται. Mobitz I ή εγγύς αποκλεισμός. Ένα ΗΚΓ δείχνει μια σταδιακή αύξηση του διαστήματος PQ με περιόδους Samoilov-Wenckbach (πρόπτωση του κοιλιακού συμπλόκου). Το ίδιο το σύμπλεγμα QRS δεν αλλάζει. Mobitz II ή απομακρυσμένο μπλοκ. Στο ΗΚΓ, τα σύμπλοκα QRS πέφτουν τυχαία ή τακτικά, το διάστημα PQ δεν παρατείνεται.
 • 3 βαθμός (πλήρες καρδιακό αποκλεισμό). Οι παλμοί στις κοιλίες δεν πραγματοποιούνται. Ωστόσο, στις ίδιες τις κοιλίες σχηματίζεται η δική τους ετεροτοπική εστία του ιδιό-κοιλιακού ρυθμού.

Το AV block 1 βαθμός δεν απαιτεί μη ειδική θεραπεία, αλλά συνιστάται να υποβάλλονται σε περιοδικές εξετάσεις. Με το μπλοκ AV II-Mobitz I χορηγείται υποδορίως ή ενδοφλεβίως Atropine 0,6 mg 2-3 φορές την ημέρα. Με πλήρες μπλοκ AV και μπλοκ AV II-Mobitz II ενδείκνυται η εμφύτευση βηματοδότη.

IV Αποκλεισμός των κλαδιών της δέσμης του (Ενδοκοιλιακός αποκλεισμός). Μπορούν να επηρεαστούν ένας, δύο ή τρεις κλάδοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε μονο-, δι- και τριφρασικές μορφές. Κλινικά, η δέσμη της δέσμης Του δεν εκδηλώνεται.

 • Ενδοκοιλιακός αποκλεισμός του μπλοκ δεξιάς δέσμης δέσμης. Πλήρης αποκλεισμός του δεξιού ποδιού του συμπλέγματος His - QRS για περισσότερο από 0,12 δευτερόλεπτα, Ατελής αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δέσμης του - λιγότερο από 0,12 δευτερόλεπτα. Οι συνέπειες είναι μικρές. Ο ελλιπής αποκλεισμός δεν εκδηλώνεται συμπτωματικά.
 • Αποκλεισμός του μπλοκ αριστερού πακέτου δέσμης. Ο πλήρης αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του His χαρακτηρίζεται από επέκταση του QRS για περισσότερο από 0,12 δευτερόλεπτα και ο ελλιπής αποκλεισμός του αριστερού σκέλους της δέσμης του είναι μικρότερος από 0,12 δευτερόλεπτα. Ο ελλιπής ή μερικός αποκλεισμός δεν εκδηλώνεται συμπτωματικά.

Τοπικός αποκλεισμός των τελικών κλάδων (τοπικός, δενδροειδής, περιφερικός, μη ειδικός, εστιακός). Ένας τέτοιος υποτύπος προκαλείται συχνά από οξεία βλάβη - έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο εστιακός αποκλεισμός χαρακτηρίζεται από την παρουσία οξείας «βλάβης» που αντιπροσωπεύεται από νεκρωτικά καρδιομυοκύτταρα. Η νέκρωση εμποδίζει τη διέλευση του παλμού κατά μήκος των οδών.

Αιτίες

Όλες οι αιτίες του καρδιακού αποκλεισμού χωρίζονται σε διάφορες ομάδες, ανάλογα με τον κορυφαίο μηχανισμό της ανάπτυξής τους..

Λειτουργικός. Τέτοιες παρεμποδίσεις προκαλούνται από δυσρύθμιση και μπορούν να προκληθούν από:

 • νευροενδοκρινικές διαταραχές
 • φυτικές αποτυχίες ·
 • ψυχο-συναισθηματική υπερπόνηση;
 • δυσλειτουργικές διαταραχές.

Ο αποκλεισμός μπορεί να προκληθεί ανακλαστικά με:

Τοξικός. Οι αποκλεισμοί σχηματίζονται μετά από δηλητηρίαση με άλατα βαρέων μετάλλων, φάρμακα, ποτά που περιέχουν αλκοόλη, καθώς και με υπερβολική δόση φαρμάκων (καρδιακές γλυκοσίδες, αντιβιοτικά, διουρητικά). Η ενδογενής δηλητηρίαση, η οποία αναπτύσσεται με μολυσματικές βλάβες και καρκίνο, ανήκει στην ίδια ομάδα..

Μετατοπίσεις ηλεκτρολυτών.

Αλλαγές στο ορμονικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με υποθυρεοειδισμό, θυρεοτοξίκωση, στην εφηβεία και κατά την εμμηνόπαυση.

Συγγενείς διαταραχές στη δομή των οδών καρδιακής αγωγής και αγωγιμότητα παλμών (ιδιοπαθής ασβεστοποίηση, κοιλιακή προ-διέγερση, σύνδρομο βραχέος και βραχείου QT).

Μηχανικός. Εμφανίζονται μετά από ιατρικές και διαγνωστικές διαδικασίες στην καρδιά, μετά από τραυματισμούς.

Ιδιόπαθες αιτίες καρδιακού αποκλεισμού.

Συμπτώματα καρδιακού αποκλεισμού

Τα κύρια σημεία που υποδηλώνουν παραβίαση της καρδιακής αγωγής:

 • ένα αίσθημα διακοπής στο έργο της καρδιάς.
 • αίσθημα «κατάψυξης», καρδιακή ανακοπή.
 • επαναλαμβανόμενες συνθήκες λιποθυμίας
 • αργός καρδιακός παλμός
 • ωχρότητα και κυάνωση του δέρματος.
 • πόνος στο στήθος.

Συμπτώματα με πλήρη καρδιακό αποκλεισμό

Κλινικά εκδηλώνεται σε αυξημένη σοβαρότητα της καρδιακής ανεπάρκειας κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας, η οποία σχετίζεται με χαμηλό καρδιακό ρυθμό. Ο ελλιπής καρδιακός αποκλεισμός κατά τη μετάβαση σε πλήρη χαρακτηρίζεται από:

 • απώλεια συνείδησης;
 • σοβαρή δύσπνοια
 • αδυναμία προσδιορισμού του παλμού.
 • κράμπες
 • έλλειψη ήχων καρδιάς
 • ακούσια ούρηση, αφόδευση.

Η επίθεση μπορεί να τελειώσει σε 1-2 λεπτά με την εμφάνιση ενός ιδιό-κοιλιακού ρυθμού. Εάν ο αποκλεισμός διαρκεί 3-4 λεπτά, τότε ο ασθενής πεθαίνει.

Διάγνωση, ΗΚΓ με καρδιακό αποκλεισμό

CA αποκλεισμός

Στο ΗΚΓ, καταγράφεται η απώλεια μεμονωμένων καρδιακών συμπλοκών (κύματα QRS και P) και η παύση μεταξύ δύο γειτονικών δοντιών R-R διπλασιάζεται σε σύγκριση με το συνηθισμένο διάστημα. Με κλινικές εκδηλώσεις, το Atropine χορηγείται υποδορίως ή ενδοφλεβίως, 0,6-2,0 mg 2-3 φορές την ημέρα. Ίσως η χρήση ισοπρεναλίνης 2,5-5,0 mg έως και 3-4 φορές την ημέρα.

Πλήρες μπλοκ AV

 • ομοιόμορφη εναλλαγή κολπικών συμπλοκών ·
 • Τα κύματα P δεν συνδέονται με κανένα τρόπο με τα σύμπλοκα QRS.
 • Τα κύματα Ρ μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται με κοιλιακό QRS.
 • κοιλιακός ρυθμός είναι σωστός.

Αποκλεισμός του σωστού μπλοκ κλάδου δέσμης σε ένα ΗΚΓ

 • Τα σύμπλοκα QRS έχουν σχήμα Μ με τη μορφή RsR στα καλώδια V1 και V2.
 • Σημειώνεται κατάθλιψη τμήματος ST στο δεξί στήθος.
 • Δ κύμα δύο φάσεων ή αρνητικό.
 • Το δόντι S είναι διευρυμένο και οδοντωτό στους αγωγούς I, aVL, V5 και V6.
 • ηλεκτρικός άξονας που εκτρέπεται προς τα δεξιά (μεταβλητή).

Αποκλεισμός του μπλοκ αριστερού πακέτου δέσμης

 • Τα σύμπλοκα QRS παρουσιάζονται με τη μορφή RsR ή στο κύμα R η κορυφή επεκτείνεται και χωρίζεται. Πλήρες αριστερό ενδοκοιλιακό μπλοκ - QRS μεγαλύτερο από 0,12 s.
 • Σημειώνεται η κατάθλιψη του τμήματος ST στο αριστερό στήθος.
 • Αρνητικό ή διφασικό κύμα Τ.
 • Τα κοιλιακά σύμπλοκα διευρύνονται, παραμορφώνονται και παρουσιάζονται ως rS, QS στα καλώδια V1, V2, III και aVF.
 • Απόκλιση αριστερού άξονα.

Πώς να θεραπεύσετε τον καρδιακό αποκλεισμό?

Η ιατρική προσφέρει δύο κατευθύνσεις στη θεραπεία του καρδιακού αποκλεισμού:

 • συμπτωματικός;
 • θεραπεία της υποκείμενης νόσου που προκάλεσε διαταραχή του ρυθμού.
 • άρνηση καφεΐνης
 • διόρθωση των θεραπευτικών αγωγών που επηρεάζουν τις οδούς.
 • εξάλειψη των αγχωτικών, ψυχοκινητικών επιδράσεων.

Ατελής αποκλεισμός του μπλοκ δεξιού κλάδου δέσμης

Το κρατικό πανεπιστήμιο Kabardino-Balkarian πήρε το όνομά του Η.Μ. Berbekova, Ιατρική Σχολή (KBSU)

Επίπεδο εκπαίδευσης - Ειδικός

Κύκλος Πιστοποίησης Κλινικής Καρδιολογίας

Ιατρική Ακαδημία της Μόσχας ΤΟΥΣ. Σετσένοβα

Κατά τη διάρκεια μιας ρουτίνας εξέτασης, ένα άτομο μπορεί κατά λάθος να ανακαλύψει ότι στο ΗΚΓ εντοπίστηκε ένας ελλιπής αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δέσμης του. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εάν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και αν αξίζει να αντιμετωπιστεί.

Οι δέσμες του είναι ένα σημαντικό μέρος του συστήματος καρδιακής αγωγής. Σχηματίζονται από ειδικές μυϊκές ίνες της καρδιάς, οι οποίες έχουν τη μοναδική ικανότητα διεξαγωγής παλμών. Χάρη σε αυτές τις νευρικές παρορμήσεις, η καρδιά μπορεί να συρρικνωθεί.

Στην καρδιά υπάρχουν μόνο δύο τέτοια δοκάρια - αριστερά και δεξιά. Αναχωρούν από τον κοινό κορμό, που βρίσκεται στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Στη συνέχεια, τα πόδια Του πηγαίνουν το καθένα στην κοιλία τους. Περνώντας βαθιά στα τοιχώματα των κοιλιών, τα πόδια διακλαδίζονται σε πολλές μικρές ίνες Purkinje. Κάθε μία από αυτές τις ίνες μεταφέρει νευρικούς παλμούς στα καρδιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα όλες αυτές να είναι σε θέση να συστέλλονται σχεδόν ταυτόχρονα.

Μερικές φορές η αγωγιμότητα των παλμών κατά μήκος των κλαδιών του διακόπτεται, μπορεί να επιβραδυνθεί ή ακόμη και να εξαφανιστεί εντελώς. Στη συνέχεια, υπάρχει ένας πλήρης ή μερικός αποκλεισμός των ποδιών. Κατά κανόνα, μια τέτοια παραβίαση της αγωγιμότητας δεν εκδηλώνεται με κανέναν τρόπο και είναι τυχαία εύρεση σε ένα προγραμματισμένο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Ταξινόμηση

Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του είναι μερικές φορές πλήρης και ατελής. Διακρίνεται επίσης ένας διαλείπων αποκλεισμός - στην ταινία ΗΚΓ, τα τμήματα του αποκλεισμού και η κανονική αγωγιμότητα εναλλάσσονται, ένας εναλλασσόμενος αποκλεισμός - η παρουσία στο ΗΚΓ ενός συνδυασμένου αποκλεισμού των δεξιών και αριστερών ποδιών και μιας σταθεράς.

Αιτίες

Η αγωγή των νευρικών παλμών κατά μήκος της αγωγής της καρδιάς μπορεί να μειωθεί με διάφορες ασθένειες και παθολογικές αλλαγές. Οι πιο συχνές ασθένειες που προκαλούν αποκλεισμό PNP είναι:

 1. Συγγενείς και επίκτητες καρδιακές ανωμαλίες και ελαττώματα.
 2. Δυστροφία του μυοκαρδίου;
 3. Καρδιομυοπάθειες που προκαλούνται από σακχαρώδη διαβήτη, αλκοολισμό, παχυσαρκία, θυρεοτοξίκωση, αναιμία, τυχόν συστηματικές αυτοάνοσες ασθένειες.
 4. Εμφραγμα μυοκαρδίου;
 5. Δηλητηρίαση με φάρμακα, συχνά καρδιακές γλυκοσίδες.
 6. Φλεγμονώδεις ασθένειες του μυοκαρδίου
 7. Υπερτροφία του μυοκαρδίου που προκαλείται από οποιονδήποτε λόγο.
 8. Καρδιακές παθήσεις που συνοδεύονται από τη διαδικασία της καρδιοσκλήρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, τα μυοκαρδιοκύτταρα αντικαθίστανται σταδιακά από ουλές.
 9. Η εμφάνιση θρόμβωσης στο σύστημα των κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας.
 10. Όλες οι πνευμονοπάθειες ικανές για χρόνια. Οδηγούν σε συνεχή στασιμότητα του αίματος στην αρτηριακή πνευμονική ροή αίματος και σε αύξηση των κοιλοτήτων της δεξιάς καρδιάς. Τις περισσότερες φορές αυτές είναι χρόνια βρογχίτιδα, άσθμα και εμφύσημα.
 11. Στεφανιαία νόσος.

Αξίζει να θυμόμαστε ότι ο αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δέσμης του είναι χαρακτηριστικός των νεαρών ανδρών, μπορεί να εμφανιστεί σε μια υγιή καρδιά και δεν επηρεάζει την πρόγνωση της ζωής στο μέλλον.

Σε παιδιά και εφήβους, μια τέτοια απόφραξη εμφανίζεται συχνότερα στο πλαίσιο μικρών συγγενών καρδιακών ανωμαλιών. Θεωρείται φυσιολογικό εάν οι μελέτες έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε βλάβη στον καρδιακό μυ και ελαττώματα..

Συμπτώματα

Η συντριπτική πλειονότητα των νέων που έχουν βρει αποκλεισμό του δεξιού ποδιού, δεν έχουν καθόλου συμπτώματα της νόσου. Αυτοί είναι ισχυροί και υγιείς άνθρωποι. Η παρουσία ενός τέτοιου απροσδόκητου εύρους δεν επηρεάζει την υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Η περίπτωση είναι διαφορετική για τους ηλικιωμένους ασθενείς. Σε ηλικιωμένους, ο πρώτος αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δέσμης του είναι μερικές φορές συνδεδεμένος με μια σειρά ασθενειών. Αυτές είναι οργανικές βλάβες του καρδιακού μυός και κάθε είδους χρόνιες ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο αποκλεισμός συμβαίνει λόγω της παρουσίας συστηματικών αυτοάνοσων ασθενειών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ασθένεια που προκάλεσε την παθολογία πρέπει να αντιμετωπιστεί..

Τα συμπτώματα τέτοιων ασθενειών είναι τυπικά. Πρόκειται για δύσπνοια, αίσθημα καρδιακής ανεπάρκειας, κόπωση, πόνο και αίσθημα δυσφορίας στην καρδιά. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ σοβαρές, υποδεικνύουν επικίνδυνες χρόνιες ασθένειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Από την άλλη πλευρά, ο ελλιπής αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δέσμης του στο φόντο της πλήρους υγείας δεν απαιτεί απολύτως θεραπεία. Μπορεί ακόμη και να θεωρηθεί παραλλαγή του κανόνα.

Εάν, εκτός από τον αποκλεισμό του δεξιού ποδιού της δέσμης του, και επίσης τον αποκλεισμό του αριστερού ποδιού, που αποκαλύπτεται με ηλεκτροκαρδιογραφικές μεθόδους, αξίζει μια επιπλέον εξέταση. Ο αποκλεισμός δύο δοκών δεν εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φυσιολογική κατάσταση.

Ο αποκλεισμός του αριστερού ποδιού εμφανίζεται σε φόντο ασθενειών που προσβάλλουν το μυοκάρδιο. Από την άλλη πλευρά, ο αποκλεισμός του δεξιού ποδιού εμφανίζεται με νόσο του μυοκαρδίου σε ηλικιωμένους. Για να πρέπει να υποβληθεί πρόσθετη ιατρική εξέταση σε όλα τα άτομα που έχουν φτάσει την ηλικία των 55 ετών παρουσία μειωμένης καρδιακής αγωγής.

Είναι εύκολο να διαγνώσετε τον αποκλεισμό ενός ατόμου από το δεξί πόδι της δέσμης του. Αρκεί η διεξαγωγή ηλεκτροκαρδιογραφικής μελέτης. Κάθε γιατρός, όχι απαραίτητα καρδιολόγος, μπορεί να δει τα χαρακτηριστικά σημάδια αποκλεισμού στην ταινία. Ένα ΗΚΓ δείχνει τον τύπο αποκλεισμού - πλήρης ή ελλιπής.

Μέθοδοι έρευνας

Επιπλέον, για τον εντοπισμό ασθενειών που μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές της καρδιακής αγωγής, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει άλλες μεθόδους εξέτασης:

 • γενικές κλινικές εξετάσεις αίματος και ούρων
 • χημεία αίματος
 • Συνιστάται καθημερινή παρακολούθηση Holter του ηλεκτροκαρδιογραφήματος της καρδιάς για την ανίχνευση παροδικών διαταραχών.
 • Η τρανσεοφαγική ηλεκτροκαρδιογραφία είναι μια πολύ ακριβής μέθοδος έρευνας, και ως εκ τούτου μπορεί να αποδοθεί ως πρόσθετη διαγνωστική μέθοδος.
 • ηχοκαρδιογραφία - μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους για την εξέταση του καρδιακού μυός, δείχνει οργανική καρδιακή παθολογία, ο βαθμός συσταλτικότητας του μυοκαρδίου, δίνει μια ακριβή εκτίμηση του κλάσματος καρδιακής εξόδου.
 • με ασαφή διάγνωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολυ-σπειροειδής τομογραφία (CT) ή, εάν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός, μαγνητική τομογραφία (MRI) της καρδιάς.

Θεραπευτική αγωγή

Προς ευχαρίστηση των ασθενών που έμαθαν ότι έχουν μερικό ή πλήρες αποκλεισμό PNPH, δεν απαιτείται θεραπεία με αυτήν την πάθηση. Ωστόσο, αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει όποτε είναι δυνατόν να σταματήσουν εντελώς το κάπνισμα, ώστε να μην προκαλέσουν αύξηση του φορτίου στη δεξιά καρδιά. Τα παιδιά με τέτοιες διαγνώσεις θα πρέπει να συνταγογραφούν μια σειρά βιταμινών, να παρέχουν μια θρεπτική διατροφή με μια πλήρη σειρά βασικών αμινοξέων και επαρκή πρόσληψη τροφής. Παρόμοιες εκδηλώσεις ΗΚΓ σε παιδιά και εφήβους συχνά συνδέονται με αναντιστοιχία στο ρυθμό ανάπτυξης του σώματος και στην ανάπτυξη του καρδιακού μυός. Συχνά σε παιδιά, μετά την επανάληψη του ΗΚΓ μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μια τέτοια παραβίαση μπορεί να μην επαναληφθεί.

Τα κορίτσια με αυτήν τη διάγνωση δεν πρέπει να ανησυχούν για επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο ελλιπής αποκλεισμός του ποδιού της δέσμης του δεν είναι αντένδειξη για την εγκυμοσύνη, δεν είναι σε θέση να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμπτώματα. Οι νέοι με αποκλεισμό του σωστού μπλοκ κλάδου δέσμης επιτρέπεται να υπηρετούν στο στρατό.

Οι αθλητές δεν χρειάζεται να αναρωτιούνται εάν πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν αθλήματα. Μια τέτοια κατάσταση δεν αποτελεί αντένδειξη για την άσκηση σωματικής άσκησης. Η πρόγνωση σε αυτήν την κατάσταση είναι ευνοϊκή εάν ο ασθενής δεν έχει σημάδια άλλων ασθενειών. Χωρίς θεραπεία με αυτήν τη διάγνωση, οι ασθενείς ζουν τόσο υψηλής ποιότητας όσο και οι υπόλοιποι.

Αποκλεισμός των δεξιών και αριστερών ποδιών της δέσμης του: αιτίες, συμπτώματα και θεραπεία

Εάν η αγωγή της ώθησης αλλάξει στο σύστημα Του, προκύπτει μια εξαιρετικά σοβαρή παθολογία που διαταράσσει τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του (BNPG) οδηγεί στο γεγονός ότι ο χαρακτήρας αλλάζει ή η συσταλτικότητα των καρδιακών ζωνών διακόπτεται εντελώς.

Τις περισσότερες φορές, οι δευτερεύοντες αποκλεισμοί δεν ενοχλούν καθόλου τον ασθενή και ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια προληπτικών εξετάσεων. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η φθορά, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε έγκαιρη θεραπεία. Για να καταλάβουμε τι είναι η δέσμη Του, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη φυσιολογία του αγώγιμου συστήματος στο σύνολό του.

Περιγραφή του συστήματος αγωγής της καρδιάς

Η καρδιά είναι ένα καταπληκτικό όργανο με πολλές λειτουργίες. Ένα από αυτά είναι η αγώγιμη λειτουργία που εκτελείται από το αγώγιμο σύστημα. Αποτελείται από διάφορες οντότητες, συγκεκριμένα:

Διαφορετικά, αυτός ο σχηματισμός ονομάζεται κόμβος Kies-Flak και από αυτόν ξεκινά η ώθηση. Βρίσκεται μεταξύ της φλέβας cava, ή πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στο στόμα τους. Το μήκος αυτού του κόμβου είναι 10-15 mm και ο ίδιος ο σχηματισμός αντιπροσωπεύεται από δύο τύπους κελιών. Τα R-κύτταρα χρειάζονται για να δημιουργήσουν μια ώθηση και τα Τ-κύτταρα - απευθείας για τη συμπεριφορά του.

Ένα άλλο όνομα είναι ο κόμβος Ashoff-Tawar, που βρίσκεται στο δεξιό αίθριο. Το μήκος είναι το μισό από τον προηγούμενο κόμβο. Αποτελείται επίσης από κύτταρα Τ και Ρ. Σχηματίζει έναν κανονικό ρυθμό κόλπων.

Ένας από τους πιο σημαντικούς και μεγαλύτερους σχηματισμούς του συστήματος αγωγιμότητας της καρδιάς. Αποτελείται από τμήματα διακλάδωσης και εκκίνησης. Το τελευταίο δεν σχετίζεται με το μυοκάρδιο. Η διακλάδωση χωρίζεται σε 2 μεγάλα κλαδιά - δεξιά και αριστερά. Και τα δύο αυτά πόδια εκτείνονται κατά μήκος των δύο πλευρών του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Το αριστερό κλαδί για 2 ακόμη κλαδιά, νευρώνοντας την αριστερή κοιλία. Ο σωστός είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση διέγερσης στη δεξιά κοιλία.

Η περαιτέρω διακλάδωση οδηγεί στο σχηματισμό αυτού του σχηματισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συσταλτικότητα του κοιλιακού μυοκαρδίου.

Η διαδικασία διεξαγωγής μιας ώθησης περνά από διάφορα στάδια:

 1. Σχηματισμός ώθησης στην τοποθεσία Keys-Flac. Αυτή η διαδικασία δεν αντικατοπτρίζεται στο ΗΚΓ. Η διαμορφωμένη ώθηση φτάνει στον κόλπο.
 2. Επιπλέον, η διέγερση, κατά μήκος τριών διαδρομών (Torel, Bachmann, Wenckebach), φτάνει στον κολποκοιλιακό κόμβο.
 3. Η ώθηση ταξιδεύει από το AVU κατά μήκος του γύρω μυοκαρδίου, και επίσης περνά στο δέμα Του.
 4. Η ώθηση ταξιδεύει κατά μήκος της δέσμης Του στα δεξιά και αριστερά κλαδιά της και πιο μακριά στις ίνες Purkinje, πραγματοποιώντας διέγερση των κοιλιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, συνήθως, ο βηματοδότης είναι ακριβώς ο κόμβος Kies-Flak. Τα κέντρα διέγερσης της δεύτερης και τρίτης τάξης μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγός μόνο στις συνθήκες της σχηματισμένης παθολογίας.

Ταξινόμηση αποκλεισμού

Εάν μιλάμε άμεσα για διαταραχές αγωγιμότητας στη δέσμη Του, τότε, ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που επηρεάζονται, ο αποκλεισμός πρέπει να χωριστεί στα ακόλουθα:

Επίσης, ορισμένοι συγγραφείς διακρίνουν τον ακόλουθο αποκλεισμό των ποδιών της δέσμης του:

 • Τοπικός Το πρόβλημα εντοπίζεται σαφώς και η αλλαγή στην αγωγιμότητα ώθησης καταγράφεται αποκλειστικά σε αυτό το σημείο.
 • Μεταβατικός. Υπάρχει ένα ελαφρύ μπλοκ, οπότε η φυσιολογική διέγερση μπορεί να εναλλάσσεται με παθολογική.
 • Εναλλασσόμενος. Δεν υπάρχει σαφής εντοπισμός. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μια παραβίαση μπορεί να καταγραφεί σε οποιοδήποτε τμήμα και, στη συνέχεια, να αλλάξει τη θέση της.
 • Πλήρης αποκλεισμός του δεξιού ποδιού.
 • Πλήρης αποκλεισμός του κλάδου δέσμης στο αριστερό πόδι.
 • Ατελές μπλοκ κλάδου δέσμης στο δεξί ή το αριστερό πόδι.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ο αποκλεισμός του Arborization. Η παραβίαση βρίσκεται στα κάτω μέρη των ινών του Purkinje. Έτσι, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός όλων των ειδών αποκλεισμών, οι οποίοι μπορούν να διακριθούν με τη βοήθεια ηλεκτροκαρδιογραφικής εξέτασης (ΗΚΓ).

Σημαντικό: ο ατελής αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δέσμης του Του συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα και δεν συνεπάγεται κίνδυνο. Στο διαγνωστικό σχέδιο, τέτοιες καταστάσεις είναι αρκετά περίπλοκες και ανιχνεύονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του ΗΚΓ.

Αιτίες

Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του Του σπάνια εμφανίζεται ως ανεξάρτητη κατάσταση. Βασικά, εμφανίζεται λόγω οποιασδήποτε παθολογίας. Έτσι, διακρίνονται οι ακόλουθες αιτίες αυτής της ασθένειας:

 1. Εγκάρδιος. Οι πιο συχνές παθολογικές καταστάσεις στις οποίες υπάρχει παραβίαση της αγωγής στα δεξιά και αριστερά πόδια της δέσμης του είναι καρδιαγγειακές παθήσεις. Συγκεκριμένα, τέτοιες παρεμποδίσεις παρατηρούνται σε καρδιακές προσβολές, καθώς και στεφανιαία νόσο..
 2. Πνευμονικός. Στο πλαίσιο της παρατεταμένης υποξίας που εμφανίζεται με προβλήματα με το αναπνευστικό σύστημα, παρατηρούνται επίσης αστοχίες στο σύστημα αγωγής της καρδιάς.
 3. Νευρολογικός Ένας σημαντικός ρόλος διαδραματίζεται από προβλήματα με το αυτόνομο νευρικό σύστημα.
 4. Ιατρικός. Η λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε παραβιάσεις. Τα διουρητικά ή οι γλυκοσίδες μπορούν να οδηγήσουν σε αυτήν την επιπλοκή..
 5. Τοξικός. Στο πλαίσιο της δηλητηρίασης, ενδέχεται να συμβούν παραβιάσεις στο αγώγιμο σύστημα. Οι πιο συνηθισμένοι τοξικοί παράγοντες είναι το αλκοόλ και τα προϊόντα καπνίσματος..
 6. Μεταβολικός. Η παραβίαση της ανταλλαγής ηλεκτρολυτών μπορεί επίσης να εκδηλωθεί με πλήρη και ατελή αποκλεισμό του δεξιού ποδιού της δέσμης του.
 7. Ενδοκρινικό. Εμφανίζεται στο πλαίσιο οποιασδήποτε ορμονικής διαταραχής. Τις περισσότερες φορές, μπορεί να είναι μια βλάβη του θυρεοειδούς αδένα ή των επινεφριδίων. Επίσης, μία από τις ασθένειες στις οποίες μπορεί να εντοπιστεί διαταραχή της αγωγής είναι ο διαβήτης.
 8. Ιδιόπαθη. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορεί να εντοπιστεί η αιτία του αποκλεισμού των ποδιών της δέσμης του σε ΗΚΓ ή κατά την εκτέλεση άλλης εξέτασης.

Έτσι, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν σε διαταραχές στο αγώγιμο σύστημα. Για να απαλλαγείτε από αυτό το πρόβλημα, είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο να προσδιορίσετε τον κύριο αιτιολογικό παράγοντα, αλλά και να πραγματοποιήσετε τη διόρθωση της υποκείμενης νόσου, η οποία απαιτεί διαβούλευση με γιατρό.

Συμπτώματα

Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του χαρακτηρίζεται από συμπτώματα:

 • Ζάλη.
 • Αίσθηση καρδιακής ανεπάρκειας.
 • Γενική αδυναμία.
 • Δύσπνοια.
 • Βραδυκαρδία (μειωμένος καρδιακός ρυθμός).
 • Λιποθυμία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν σημειωθεί ατελής αποκλεισμός του δεξιού ποδιού, ο ασθενής μπορεί να μην παρουσιάσει καθόλου παράπονα. Η ταυτοποίησή του είναι δυνατή μόνο κατά την εξέταση ΗΚΓ, επομένως προσδιορίζεται κατά τη διάρκεια ρουτίνας εξέτασης στον θεράποντα ιατρό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να επισκεφτείτε τους ειδικούς εγκαίρως.

Διαγνωστικά

Για να κάνει μια διάγνωση «ατελούς» ή «πλήρους» αποκλεισμού της δέσμης του, ο γιατρός θα χρειαστεί μια σειρά δεδομένων. Το πρώτο πράγμα που βοηθά να υποψιαστεί αυτό το πρόβλημα είναι τα παράπονα του ασθενούς. Έτσι, ο ασθενής μπορεί να παραπονεθεί για γενική αδυναμία, δύσπνοια, απώλεια συνείδησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια χρόνια ασθένεια ή ο τρόπος ζωής του ασθενούς μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο..

Κατά τη διάρκεια μιας φυσικής εξέτασης, η ακρόαση παίζει μεγάλο ρόλο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να εντοπιστούν διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Με μια εξέταση κρουστών, μπορεί να εντοπιστεί μια αλλαγή στα όρια της καρδιάς. Σε κάθε περίπτωση, συνήθως αυτό είναι μια εκδήλωση της υποκείμενης νόσου, επομένως, δεν έχει μεγάλη διαγνωστική σημασία.

Η πιο σημαντική εξέταση για αυτήν την παθολογία είναι ένα ΗΚΓ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε στον πίνακα..

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ BLOCKADEΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΚΓ
Δεξί πόδι (εφεξής Δευ)Στο ΗΚΓ, με τον αποκλεισμό του δεξιού ποδιού της δέσμης του, παρατηρείται απόκλιση του ηλεκτρονικού άξονα της καρδιάς (EOS) προς τα δεξιά. Σημειώθηκε η επέκταση του συγκροτήματος QRS.
Το μπροστινό κλαδί του αριστερού ποδιούΤα κύματα Q στο πρώτο μόλυβδο αναγνωρίζονται, καθώς και το κύμα R στο τρίτο καλώδιο. Απόκλιση αριστερού άξονα.
Το πίσω κλαδί του αριστερού ποδιούΣημειώθηκε το κύμα R στο πρώτο και το κύμα Q στο τρίτο. Απόκλιση του άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά.
Μπροστινό και πίσω κλαδίΟ άξονας της καρδιάς είναι οριζόντιος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σημειωθεί απόκλιση προς τα αριστερά. Καταγράφεται ένα μεγάλο κύμα R στο πρώτο καλώδιο.
Μπροστινό κλαδί PN +Σημειώνεται ένας συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών. Απόκλιση του άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά.
Δευτ. + Πίσω υποκατάστημαΣημειώνεται ένας συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών. Απόκλιση του άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά.
Αποκλεισμός τριών δοκώνΚαταγράφεται ένας κολποκοιλιακός τύπος αποκλεισμού στο ΗΚΓ.

Εάν κατά τη διάρκεια ενός κανονικού ΗΚΓ, ο αποκλεισμός των ποδιών δεν μπορεί να ανιχνευθεί, ωστόσο, ο γιατρός υποψιάζεται ακριβώς αυτήν την παθολογία, συνταγογραφείται παρακολούθηση Holter. Σε αυτήν την εξέταση, ο ασθενής φορά μια συμπαγή συσκευή ΗΚΓ καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, καταγράφοντας όλες τις προσβολές διαταραχής της καρδιακής αγωγής. Με αυτόν τον τύπο ΗΚΓ, εντοπίζονται ημιτελή μπλοκ του μπλοκ κλάδου δεξιάς δέσμης.

Θεραπεία

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αποκλεισμός των δεξιών και αριστερών ποδιών της δέσμης του, εκτός από τη θεραπεία της υποκείμενης νόσου, ο γιατρός συνταγογραφεί την ακόλουθη θεραπεία:

 1. Διατροφή.
 2. Θεραπεία με βιταμίνες.
 3. Φυσιοθεραπεία.

Πρέπει να καταλάβετε ότι για να απαλλαγείτε εντελώς από το πρόβλημα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπίσετε την υποκείμενη ασθένεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να έρθει έγκαιρα σε επαφή με έναν ειδικό, καθώς και να ακολουθήσετε όλες τις συστάσεις του.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να συνταγογραφηθεί χειρουργική θεραπεία. Εάν η φαρμακευτική θεραπεία δεν δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα και ο ασθενής παραπονιέται για συχνή λιποθυμία και η ασθένεια απειλεί σοβαρά τη ζωή του, εγκαθίσταται ηλεκτρικός διεγέρτης. Η συσκευή δημιουργεί τον σωστό ρυθμό και επιτρέπει στην καρδιά να λειτουργεί κανονικά.

Σε περίπτωση εγκατάστασης ηλεκτρικού διεγέρτη, ο ασθενής πρέπει να ακολουθήσει ορισμένες συστάσεις:

 • Μην υποβληθείτε σε διαγνωστικά με βάση τη χρήση μαγνητικών κυμάτων (MRI, NMR).
 • Εξαιρέστε τη φυσιοθεραπεία.
 • Αποφύγετε τραυματισμούς στο στήθος.

Σοβαρές ανωμαλίες μπορεί να προκληθούν από ηλεκτρικό ρεύμα. Η εγκατάσταση βηματοδότη είναι μια εξαιρετικά σοβαρή μέθοδος που χρησιμοποιείται μόνο στις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Για να αποφευχθεί αυτό, συνιστάται η έγκαιρη υποβολή προληπτικών εξετάσεων, καθώς και η σωστή αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου.

Ο πλήρης αποκλεισμός του σωστού μπλοκ διακλάδωσης δέσμης δεν είναι πάντα άμεση ένδειξη για την εγκατάσταση ενός διεγέρτη. Συνήθως αυτή η μέθοδος θεραπείας καταφεύγεται σε περίπτωση εμφάνισης κολποκοιλιακού αποκλεισμού..

Πρόβλεψη ζωής

Εάν ο αποκλεισμός των ποδιών είναι χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, η πρόγνωση της νόσου μπορεί ασφαλώς να χαρακτηριστεί ευνοϊκή. Σε αυτήν την περίπτωση, η ασθένεια δεν απαιτεί ειδική θεραπεία. Το κύριο πράγμα είναι να αποφευχθεί η επιδείνωση της υποκείμενης νόσου και να υποβληθούν έγκαιρα προληπτικές εξετάσεις στο γιατρό.

Ακόμη και ένα ατελές μπλοκ της δέσμης του στο δεξί πόδι ανιχνεύεται εύκολα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Γι 'αυτό είναι τόσο σημαντικό να επισκεφθείτε έναν ειδικό και, εάν είναι απαραίτητο, να υποβληθείτε σε θεραπεία.

Αποκλεισμός του δεξιού σκέλους δέσμης (I45.0)

Έκδοση: MedElement Disease Guide

γενικές πληροφορίες

Σύντομη περιγραφή

Ο αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δέσμης του στο ΗΚΓ σημαίνει παραβίαση ή πλήρη διακοπή διέγερσης κατά μήκος του δεξιού ποδιού της δέσμης του. Τα μέρη της καρδιάς που εμπίπτουν στον αποκλεισμό είναι ενθουσιασμένα με ασυνήθιστο ή κυκλικό τρόπο.

Ο πλήρης αποκλεισμός του ποδιού συμβαίνει εάν η αγωγιμότητα κατά μήκος του ποδιού απουσιάζει εντελώς. Εάν, ωστόσο, η συναρπαστική ώθηση περνά κατά μήκος του κατεστραμμένου τμήματος του συστήματος αγωγής της καρδιάς, αλλά περνά με δυσκολία και σε αργή κίνηση, τότε μιλούν για ατελή αποκλεισμό.

- Επαγγελματικοί ιατρικοί οδηγοί. Πρότυπα θεραπείας

- Επικοινωνία με ασθενείς: ερωτήσεις, κριτικές, ραντεβού

Κατεβάστε την εφαρμογή για ANDROID

- Επαγγελματικοί ιατρικοί οδηγοί

- Επικοινωνία με ασθενείς: ερωτήσεις, κριτικές, ραντεβού

Κατεβάστε την εφαρμογή για ANDROID

Ταξινόμηση

Αιτιολογία και παθογένεση

Μηχανισμοί πλήρους αποκλεισμού του σωστού μπλοκ κλάδου δέσμης

Αιτίες

Επιδημιολογία

Σημάδι επικράτησης: Σπάνια

Αναλογία φύλου (m / f): 1

Ο αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δέσμης του (BPNPG) στους νέους εμφανίζεται στο 0,1-0,2% των περιπτώσεων. Με την ηλικία, η συχνότητά της αυξάνεται, φτάνοντας το 0,3-0,24–4,5% σε άτομα άνω των 40 ετών. Το BPNP εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες.

Σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το BPNPG εμφανίζεται στο 2-3,7% των περιπτώσεων και κυρίως με πρόσθιο έμφραγμα, συχνότερα με διαδερμικό. Μερικό BPNG εμφανίζεται στο έμφραγμα του οπίσθιου μυοκαρδίου..

Κλινική εικόνα

Κλινικά διαγνωστικά κριτήρια

Συμπτώματα, φυσικά

Διαγνωστικά

Κριτήρια ΗΚΓ:
Πλήρης αποκλεισμός

- Με τον αποκλεισμό του δεξιού ποδιού, το σύμπλεγμα QRS διευρύνεται σε 0,12 s ή περισσότερο.
- Η διάγνωση του αποκλεισμού του δεξιού ποδιού γίνεται κυρίως στους θώρακες. Στο δεξί στήθος οδηγεί V1, V2. Το ΗΚΓ έχει τη μορφή rsR. Το δόντι RV1 σε ένα τέτοιο ΗΚΓ είναι συνήθως ευρύ και συχνά υψηλό - υψηλότερο από το rV1. Περιστασιακά, παρατηρείται εγκοπή ή πάχυνση της καμπύλης στο ανερχόμενο γόνατο του RV1. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύμπλεγμα QRS στους αγωγούς V1, V2 έχει τη μορφή rSR RSR, RsR, rR ή έχει σχήμα Μ. Αυξήθηκε ο χρόνος ενεργοποίησης της δεξιάς κοιλίας σε αυτά τα καλώδια.
- Το τμήμα STV1, V2 βρίσκεται συνήθως κάτω από την απομόνωση. Το τόξο του είναι κυρτό πάνω.
- Το δόντι του TV1, V2 είναι αρνητικό. Η κορυφή του κύματος Τ βρίσκεται συνήθως κοντά στο άκρο του. Μερικές φορές παρατηρείται αρνητικό κύμα Τ όχι μόνο στους αγωγούς V1, V2, αλλά και στον V1 - V3 και περιστασιακά ακόμη και από V1 έως V4.
- Στα αριστερά θωρακικά καλώδια V5, V6, καταγράφεται συνήθως ένα σύμπλοκο QRS τύπου qRS. Σε αυτήν την περίπτωση, το S δόντι είναι φαρδύ, στρογγυλεμένο, ως επί το πλείστον ρηχό, μερικές φορές οδοντωτό. Το ύψος του δοντιού RV5, V6 μπορεί να μειωθεί ελαφρώς σε σύγκριση με τον κανόνα. Ο χρόνος ενεργοποίησης της αριστερής κοιλίας σε αυτά τα καλώδια δεν αυξάνεται. Το τμήμα STV5, V6 βρίσκεται στο επίπεδο της απομόνωσης ή περιστασιακά ελαφρώς πάνω από αυτό, το δόντι TV5, V6 είναι θετικό.

- Το πλάτος του συμπλέγματος QRS είναι> 0,12 s. QRSV1, τύπος III rsR, σε V4 - V6. I, aRL τύπου qRS. STV1, III κάτω από το isoline, TV1, III αρνητικό. Αργά RaVR.

- Η ζώνη μετάβασης μετατοπίζεται συχνά στους αριστερούς θώρακες. Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του δεξιού ποδιού συχνά εκτρέπεται κάθετα ή λιγότερο μέτρια προς τα δεξιά ή καταγράφεται ένας ηλεκτρικός άξονας του τύπου SI - SII - SIII. Ωστόσο, παρατηρείται συχνά η κανονική θέση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς. Η απότομη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά για έναν απομονωμένο αποκλεισμό του δεξιού ποδιού δεν είναι χαρακτηριστική.

Το ΗΚΓ στο πρότυπο Ι και στον αγωγό aVL μοιάζει σε σχήμα το σύμπλοκο QRS στους αγωγούς V5, V6, δηλ. έχει τη μορφή qRS. Το σύμπλοκο QRS στον τυπικό μόλυβδο III και στον αγωγό aVF είναι συνήθως παρόμοιο με ένα ΗΚΓ στους αγωγούς V1, V2, δηλ. έχει τη μορφή rsR ή rSR (το R είναι συνήθως χαμηλό).

- Το δόντι TaVR είναι αρνητικό. Ο αποκλεισμός του δεξιού ποδιού χαρακτηρίζεται από επιμήκυνση της ηλεκτρικής κοιλιακής συστολής (QT).

Ο ελλιπής (μερικός) αποκλεισμός του δεξιού ποδιού υποδεικνύεται σε εκείνες τις περιπτώσεις όταν το σύμπλοκο QRS σε σχήμα μοιάζει με τον αποκλεισμό του δεξιού ποδιού και το πλάτος του συμπλέγματος QRS είναι 0,08 - 0,11 s). Συχνά, τα κοιλιακά σύμπλοκα σε αυτήν την περίπτωση αντιπροσωπεύουν μια διασταύρωση μεταξύ ενός φυσιολογικού ΗΚΓ και κοιλιακών συμπλοκών με μπλοκ ποδιών. Στο δεξί στήθος (V1, V2), κατά κανόνα, το ΗΚΓ έχει μια χαρακτηριστική εμφάνιση, το σύμπλοκο QRS έχει τη μορφή rSr, rSR, rsR ή rsr.

Με έναν απομονωμένο αποκλεισμό του δεξιού ποδιού της δέσμης Του στο ΗΚΓ, υπάρχουν όλα τα κύρια κριτήρια του αποκλεισμού, αλλά ο ηλεκτρικός άξονας είτε δεν εκτρέπεται είτε τείνει να αποκλίνει προς τα αριστερά (άτυπη έκδοση του Wilson).
Με απότομη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα προς τα αριστερά με ∠α = 30 ° ή λιγότερο στο φόντο ενός πλήρους αποκλεισμού του δεξιού ποδιού της δέσμης του, μιλούν για την παραλλαγή Bailey.

Διαφορική διάγνωση

Συχνά είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν οι αλλαγές του ΗΚΓ που παρατηρούνται με την υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας και με τον ατελή αποκλεισμό του κλάδου της δεξιάς δέσμης, όταν το πλάτος του συμπλέγματος QRS είναι μικρότερο από 0,12 δευτερόλεπτα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η παρουσία μεγάλων κυμάτων R στους αγωγούς V1, V2 και ευρεία S στους αγωγούς V5, V6 υποδεικνύει αποκλεισμό του δεξιού ποδιού..

Επιπλοκές

Θεραπευτική αγωγή

Ο αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δεσμίδας του δεν χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Η εμφάνιση BPNPG στην οξεία περίοδο εμφράγματος του μυοκαρδίου δεν απαιτεί προφυλακτική ενδοκαρδιακή διέγερση. Εάν είναι απαραίτητο, αντιμετωπίστε την υποκείμενη ασθένεια που προκάλεσε το BPNPG.

Πρόβλεψη

Οι νέοι χωρίς οργανικές καρδιακές παθήσεις είναι σχετικά ευνοϊκοί. Μερικοί συγγραφείς υποδεικνύουν μια σπάνια (1,8-6%) εξέλιξη του BPNPG σε βαθμό AV μπλοκ II ή III.

Η ένταξη στο BPNPG στο πλαίσιο της υπέρτασης ή της στεφανιαίας νόσου επιδεινώνει την πρόγνωση, αυξάνοντας τη θνησιμότητα κατά σχεδόν 3 φορές. Η πρόγνωση επιδεινώνεται από καρδιομεγαλία, καρδιακή ανεπάρκεια, επιμήκυνση του διαστήματος N - V. Η πρόγνωση για BPNPG είναι πάντα καλύτερη από ό, τι για τον αποκλεισμό του μπλοκ διακλάδωσης της αριστερής δέσμης..

Στο πλαίσιο του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, το προκύπτον πλήρες ή μερικό BPIPH δεν εισέρχεται σε πλήρη αποκλεισμό AV και δεν επιδεινώνει την έκβαση της νόσου. Ορισμένοι συγγραφείς με BPNPG σημείωσαν αύξηση της θνησιμότητας, αλλά μόνο με εκτεταμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου με καρδιακή ανεπάρκεια. Το BPNPG δεν επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση της καρδιακής προσβολής, αν και υπάρχει αντίθετη άποψη.

Αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του

Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του είναι παραβίαση της ενδοκαρδιακής αγωγής, που χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση ή πλήρη διακοπή της διεξαγωγής παλμών διέγερσης κατά μήκος ενός ή περισσοτέρων κλάδων της δέσμης του. Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του μπορεί να ανιχνευθεί μόνο με ορχητική εξέταση ή μπορεί να εκδηλωθεί συμπτωματικά από διαταραχές του ρυθμού, ζάλη και περιόδους απώλειας συνείδησης. Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του διαγιγνώσκεται με ηλεκτροκαρδιογραφία. Η θεραπεία του αποκλεισμού των ποδιών της δέσμης του His περιορίζεται στην εξάλειψη των αιτίων των διαταραχών της αγωγής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός τεχνητού βηματοδότη.

Γενικές πληροφορίες

Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του His είναι μια ατελής ή πλήρης παραβίαση της διέλευσης μιας ηλεκτρικής ώθησης μέσω των δεσμών των κυττάρων του συστήματος αγωγής της καρδιάς, οδηγώντας σε μια αλλαγή στην ακολουθία διέγερσης του κοιλιακού μυοκαρδίου. Στην καρδιολογία, ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του δεν θεωρείται ανεξάρτητη ασθένεια. Κατά κανόνα, λειτουργεί ως συνέπεια και ταυτόχρονα ένα ηλεκτροκαρδιογραφικό σύμπτωμα κάποιας ανεξάρτητης καρδιακής παθολογίας. Σύμφωνα με το ΗΚΓ, ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του διαγιγνώσκεται σε 0,6% των ανθρώπων, συχνότερα στους άνδρες. μεταξύ ατόμων άνω των 60 ετών, η συχνότητά του αυξάνεται σε 1-2%.

Η δέσμη του είναι μέρος του συστήματος αγωγής της καρδιάς, που αντιπροσωπεύεται από συστάδες τροποποιημένων μυϊκών ινών. Στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα, η δέσμη του χωρίζεται σε δύο πόδια - το δεξί και το αριστερό. Με τη σειρά του, το αριστερό πόδι χωρίζεται σε πρόσθια και οπίσθια κλαδιά, τα οποία κατεβαίνουν και στις δύο πλευρές του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Οι μικρότεροι κλάδοι του συστήματος ενδοκοιλιακής αγωγής είναι οι ίνες Purkinje, οι οποίες διεισδύουν σε ολόκληρο τον καρδιακό μυ και συνδέονται άμεσα με το συσταλτικό μυοκάρδιο των κοιλιών. Η συστολή του μυοκαρδίου συμβαίνει λόγω της εξάπλωσης ηλεκτρικών παλμών που προέρχονται από τον κόλπο μέσω των κόλπων στον κολποκοιλιακό κόμβο, στη συνέχεια μέσω της δέσμης Του και των ποδιών του στις ίνες Purkinje.

Αιτίες του αποκλεισμού των ποδιών της δέσμης του

Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του μπορεί να προκληθεί από διάφορους λόγους. Ο αποκλεισμός του μπλοκ δεξιού κλάδου εμφανίζεται σε ασθένειες που συνοδεύονται από υπερφόρτωση και υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας, όπως μιτροειδής στένωση, κολπική βλάβη, ανεπάρκεια τρικυψίας βαλβίδας, στεφανιαία καρδιακή νόσο, πνευμονική καρδιακή νόσο, αρτηριακή υπέρταση, οξεία έμφραγμα του μυοκαρδίου (οπίσθιο διάφραγμα ή ανώτερο περικαρδιακό).

Η αθηροσκληρωτική καρδιοσκλήρωση, ελαττώματα της αορτικής βαλβίδας, καρδιομυοπάθεια, έμφραγμα του μυοκαρδίου, μυοκαρδίτιδα, βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδιακή δυστροφία οδηγεί σε αποκλεισμό της αριστερής δέσμης της δέσμης του. Λιγότερο συχνά, ο αποκλεισμός του μπλοκ κλάδου δέσμης αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πνευμονικής εμβολής, της υπερκαλιαιμίας και της δηλητηρίασης με καρδιακές γλυκοσίδες.

Αορτικές δυσπλασίες (ανεπάρκεια αορτής, στένωση αορτής) και ο συνδυασμός της αορτής είναι συνήθως οι αιτίες του αποκλεισμού διπλής δέσμης..

Ταξινόμηση του αποκλεισμού των ποδιών της δέσμης του

Δεδομένης της ανατομικής δομής της δέσμης του, τα μπλοκαρίσματα μπορεί να είναι μονής δέσμης, διπλής δέσμης και τριών ακτίνων. Οι αποκλεισμοί μονής δέσμης περιλαμβάνουν περιπτώσεις βλάβης μόνο σε ένα πόδι (κλαδί) της δέσμης του: αποκλεισμός του δεξιού ποδιού, αποκλεισμός του αριστερού εμπρός ή του αριστερού οπίσθιου κλάδου. Οι αποκλεισμοί δύο δοκών είναι ταυτόχρονη ήττα 2 κλαδιών της δέσμης του: τα μπροστινά και πίσω κλαδιά του αριστερού ποδιού, το δεξί πόδι και το μπροστινό αριστερό κλαδί, το δεξί πόδι και το οπίσθιο αριστερό κλαδί. Με αποκλεισμούς τριών ακτίνων, επηρεάζονται και τα τρία κλαδιά της δέσμης του.

Σύμφωνα με το βαθμό παραβίασης της ώθησης, ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του μπορεί να είναι ατελής και πλήρης. Με ατελή αποκλεισμό, η αγωγιμότητα της ώθησης κατά μήκος ενός από τα πόδια της δέσμης του His είναι μειωμένη, ενώ η λειτουργία του δεύτερου σκέλους ή ενός από τα κλαδιά του δεν επηρεάζεται. Σε αυτήν την περίπτωση, η διέγερση του κοιλιακού μυοκαρδίου παρέχεται από άθικτα κλαδιά, ωστόσο, συμβαίνει αργά.

Έτσι, ενώ επιβραδύνεται η διαδικασία διάδοσης των παλμών κατά μήκος των κλαδιών της δέσμης του, λαμβάνει χώρα ένα ατελές καρδιακό μπλοκ του πρώτου βαθμού. Σε περίπτωση που δεν φτάνουν όλες οι παρορμήσεις στις κοιλίες, μιλούν για ατελή βαθμό καρδιακού αποκλεισμού II. Ένα πλήρες μπλοκ (ή μπλοκ του βαθμού III) χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αδυναμία διεξαγωγής παλμών από τον κόλπο προς τις κοιλίες, σε σχέση με το οποίο οι τελευταίοι αρχίζουν να συστέλλονται ανεξάρτητα, με ταχύτητα 20-40 παλμών. σε λεπτά.

Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του μπορεί να είναι παροδικός (διαλείπων) ή μόνιμος (μη αναστρέψιμος). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του αναπτύσσεται μόνο με αλλαγή στη συχνότητα του καρδιακού ρυθμού (βραδυκαρδία, ταχυκαρδία).

Χαρακτηρισμός διαφόρων επιλογών για αποκλεισμό των ποδιών της δέσμης του

Ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του δεν έχει ανεξάρτητες κλινικές εκδηλώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εκδηλώνονται με συμπτώματα της υποκείμενης νόσου και συγκεκριμένες αλλαγές στο ΗΚΓ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, με μείωση της καρδιακής εξόδου, ο αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του μπορεί να συνοδεύεται από συχνή ζάλη, που εκφράζεται από βραδυκαρδία, μερικές φορές - επιθέσεις απώλειας συνείδησης.

Εξετάστε τις κύριες κλινικές επιλογές για τον αποκλεισμό των ποδιών της δέσμης του.

Αποκλεισμός του σωστού μπλοκ κλάδου δέσμης

Στην περίπτωση ενός πλήρους αποκλεισμού του δεξιού ποδιού της δέσμης του, εμφανίζεται μια ώθηση και διέγερση του μυοκαρδίου της δεξιάς κοιλίας και του δεξιού μισού του MJWH κατά μήκος των συσταλτικών μυϊκών ινών από την αριστερή κοιλία και από το αριστερό μισό του MJWH. Με ατελή αποκλεισμό, σημειώνεται επιβράδυνση στην αγωγή ηλεκτρικής ώθησης κατά μήκος του δεξιού σκέλους της δέσμης του His. Μερικές φορές ατελής αποκλεισμός του δεξιού ποδιού της δέσμης του εντοπίζεται σε πρακτικά υγιείς νέους. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται παραλλαγή του φυσιολογικού κανόνα.

Τα σημάδια ΗΚΓ του πλήρους αποκλεισμού του μπλοκ δεξιάς δέσμης δέσμης είναι η επέκταση του κύματος S, η αύξηση του πλάτους και η επέκταση του κύματος R, το σύμπλεγμα QRS έχει σχήμα qRS με επέκταση έως 0,12 δευτερόλεπτα. κι αλλα.

Αποκλεισμός του μπλοκ αριστερού πακέτου δέσμης

Με τον πλήρη αποκλεισμό του αριστερού ποδιού της δέσμης του, ένα κύμα διέγερσης δεν πραγματοποιείται κατά μήκος του στελέχους του ποδιού έως ότου διακλαδώσει ή δεν διαδίδεται ταυτόχρονα και στα δύο κλαδιά του αριστερού ποδιού (μπλοκ δύο δοκών). Ένα κύμα διέγερσης μεταδίδεται στο μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας με καθυστέρηση από το δεξί μισό του MZHZHP και τη δεξιά κοιλία μέσω ινών Purkinje. Στο ΗΚΓ, η απόκλιση του EOS προς τα αριστερά, η διεύρυνση του συμπλέγματος QRS στα 0,12 δευτερόλεπτα. ή περισσότερο.

Στην καρδιά του αποκλεισμού του πρόσθιου κλαδιού του αριστερού ποδιού της δέσμης του είναι μια παραβίαση της ώθησης στο πρόσθιο τοίχωμα του αριστερού κοιλιακού μυοκαρδίου. Σε αυτήν την περίπτωση, μετά τη διέγερση του MZHZHP και των κάτω τμημάτων του οπίσθιου τοιχώματος κατά μήκος των αναστομιών των ινών Purkinje, το κύμα διέγερσης διαδίδεται από τον πυθμένα στο πρόσθιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας.

Με τον αποκλεισμό του οπίσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του His, μειώνεται η ώθηση στα οπίσθια κάτω τμήματα του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας. Το κύμα ενεργοποίησης διαδίδεται από το πρόσθιο και το εμπρόσθιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας κατά μήκος των ινών Purkinje στα οπίσθια κάτω μέρη της αριστερής κοιλίας, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω.

Ο ελλιπής αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του His χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση στην ώθηση κατά μήκος του κύριου αριστερού κορμού ή κατά μήκος και των δύο κλάδων του αριστερού ποδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, μέρος του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας διεγείρεται από παλμούς που διαδίδονται κατά μήκος του δεξιού ποδιού.

Αποκλεισμός δύο δοκών

Όταν συνδυάζετε το μπλοκάρισμα του μπλοκ δεξιού κλάδου δέσμης με τον αποκλεισμό του αριστερού πρόσθιου κλάδου, η ηλεκτρική ώθηση διαδίδεται κατά μήκος του οπίσθιου κλάδου του μπλοκ αριστερού κλάδου δέσμης, προκαλώντας την πρώτη οπίσθια μυοκαρδιακή διέγερση της κάτω αριστερής κοιλίας, και στη συνέχεια τα πρόσθια τμήματα του. Μετά από αυτό, η ώθηση κατά μήκος των συσταλτικών ινών εξαπλώνεται αργά στο μυοκάρδιο της δεξιάς κοιλίας.

Η καθυστέρηση στη διέγερση του εμπρόσθιου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας και της δεξιάς κοιλίας αντανακλάται στο ΗΚΓ με τη μορφή επέκτασης του συμπλέγματος QRS σε 0,12 δευτερόλεπτα, οδοντωτή άνοδο του γόνατος του κύματος S, αρνητικό κύμα Τ και απόκλιση EOS προς τα αριστερά.

Με ένα συνδυασμένο αποκλεισμό του δεξιού ποδιού της δέσμης του με αποκλεισμό του οπίσθιου αριστερού κλάδου, πραγματοποιείται μια ώθηση μέσω του πρόσθιου αριστερού κλάδου, των εμπρόσθιων τμημάτων του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας μέσω αναστομών στα οπίσθια μέρη της αριστερής κοιλίας και στη συνέχεια μέσω των συσταλτικών ινών προς τη δεξιά κοιλία. Το ΗΚΓ αντικατοπτρίζει τα σημάδια του αποκλεισμού του αριστερού οπίσθιου κλάδου και του δεξιού ποδιού της δέσμης του, την απόκλιση του EOS προς τα δεξιά. Αυτός ο συνδυασμός υποδηλώνει εκτεταμένες και βαθιές μεταβολές του μυοκαρδίου..

Αποκλεισμός τριών δοκών

Ένας ατελής αποκλεισμός τριών ακτίνων συνοδεύεται από την εξάπλωση ενός παλμού διέγερσης στις κοιλίες κατά μήκος του λιγότερο επηρεασμένου κλάδου των ποδιών της δέσμης του His. Ταυτόχρονα, παρατηρείται κολποκοιλιακός αποκλεισμός βαθμού I ή II.

Στην περίπτωση ενός πλήρους αποκλεισμού τριών ακτίνων, η διεξαγωγή παλμών από τον κόλπο προς τις κοιλίες καθίσταται αδύνατη (μπλοκ AV του βαθμού III), γεγονός που οδηγεί στο διαχωρισμό των κολπικών και κοιλιακών ρυθμών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κοιλίες συστέλλονται στο δικό τους ιδιό-κοιλιακό ρυθμό, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή συχνότητα και αρρυθμία, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής και ασυστόλης διαφόρων χρονικών περιόδων.

Η εικόνα ΗΚΓ με πλήρη αποκλεισμό των ποδιών της δέσμης του αντιστοιχεί στα σημάδια αποκλεισμού AV του ενός ή του άλλου βαθμού.

Διάγνωση και θεραπεία του αποκλεισμού των ποδιών της δέσμης του

Η κύρια μέθοδος για την ανίχνευση του αποκλεισμού της δέσμης της δέσμης Του είναι η τυπική ηλεκτροκαρδιογραφία και οι ποικιλίες της - τρανσσοφαγική ηλεκτροκαρδιογραφία (CPECG), ρυθμική καρδιογραφία, καθημερινή παρακολούθηση ΗΚΓ. Για την αναγνώριση δεδομένων για οργανική βλάβη στην καρδιά, πραγματοποιούνται ηχοκαρδιογραφία, MRI, MSCT και PET της καρδιάς. Εάν εντοπιστεί αποκλεισμός των ποδιών της δέσμης του, ένας ασθενής πρέπει να συμβουλευτεί έναν καρδιολόγο, έναν αρρυθμιολόγο ή έναν καρδιοχειρουργό..

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για αποκλεισμό των ποδιών της δέσμης του. με αυτήν την παραβίαση, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί η υποκείμενη ασθένεια. Με αποκλεισμό των ποδιών της δέσμης του, περιπλέκονται από στηθάγχη, αρτηριακή υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, νιτρικά άλατα, καρδιακές γλυκοσίδες, αντιυπερτασικά φάρμακα. Σε περίπτωση αποκλεισμών AV, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ενδείξεις εμφύτευσης βηματοδότη. Με αποκλεισμό των ποδιών της δέσμης του, προχωρώντας χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, μια δυναμική παρατήρηση.

Αποκλεισμός πρόγνωσης δέσμης

Η πρόγνωση του αποκλεισμού της δέσμης της δέσμης Του σε ασυμπτωματικούς ασθενείς είναι ευνοϊκή. Παρουσία οργανικής παθολογίας της καρδιάς, η πρόγνωση καθορίζεται από την υποκείμενη ασθένεια. Με τη σειρά του, ο αποκλεισμός του μπλοκ κλάδου δέσμης αυξάνει τόσο τον κίνδυνο ξαφνικού θανάτου σε αυτήν την κατηγορία ασθενών όσο και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων επιπλοκών.

Η πρόοδος του ελαττώματος της αγωγιμότητας, η ανάπτυξη αποκλεισμού AV, η καρδιομεγαλία, η υπέρταση και η καρδιακή ανεπάρκεια αυξάνουν την πιθανότητα ανεπιθύμητου αποτελέσματος.

Είναι Σημαντικό Να Γνωρίζετε Δυστονία

Σχετικά Με Εμάς

Χαρακτηριστικά παθολογίαςΗ κολπική βραδυαρρυθμία χαρακτηρίζεται από μείωση του αριθμού των καρδιακών συσπάσεων ανά λεπτό. Το πρόβλημα προκαλείται από δυσλειτουργίες του κόλπου που ρυθμίζει τον καρδιακό ρυθμό..