Πλήρης και ατελής αποκλεισμός του αριστερού μπλοκ κλάδου δέσμης: τι είναι και ποια είναι η πρόγνωση?

Ο αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του είναι μια μερική ή πλήρης διακοπή των ηλεκτρικών παλμών κατά μήκος του μυοκαρδίου στα αριστερά, στο επίπεδο του ποδιού της δέσμης του.

Γενικές πληροφορίες

Σύμφωνα με μια σειρά δημοσιευμένων μελετών, ο επιπολασμός του ενδοκοιλιακού αποκλεισμού σε έναν πληθυσμό αυξάνεται με την ηλικία. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των ατόμων άνω των 35 ετών, ο επιπολασμός του αποκλεισμού των ποδιών της δέσμης του είναι περίπου 1% των περιπτώσεων, ενώ στην ηλικία των 80 είναι περίπου 17%. Η θνησιμότητα μεταξύ ατόμων με μειωμένη ενδοκοιλιακή αγωγή (LVI) σχετίζεται με ταυτόχρονες ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος (κυρίως στεφανιαία νόσο και αρτηριακή υπέρταση) και κυμαίνεται από 2 έως 14%

Επειδή τις περισσότερες φορές - δεν πρόκειται για ανεξάρτητη ασθένεια, πρέπει να αναζητήσετε τη βασική αιτία. Με επαρκή απόδοση, είναι δυνατή η αποκατάσταση της ζωτικής δραστηριότητας και της λειτουργικής δραστηριότητας μόνο υπό την προϋπόθεση παρατεταμένης θεραπείας. Σε ακραίες περιπτώσεις, ενδείκνυται χειρουργική επέμβαση..

Ο πλήρης αποκλεισμός του μπλοκ διακλάδωσης της αριστερής δέσμης (PBLNPG) είναι μια πιο σοβαρή παθολογία. Εάν εντοπιστεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ρωσικής Υπηρεσίας Υγείας, ο ασθενής πρέπει να νοσηλευτεί επειγόντως. Αυτή η προφύλαξη προκαλείται από το γεγονός ότι το PBLNPG μπορεί να είναι συνέπεια του εγκάρσιου εμφράγματος του πρόσθιου τοιχώματος ή της κορυφής της αριστερής κοιλίας, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη καρδιακή προσβολή. Προκειμένου να ανακαλυφθεί η παρουσία ή η απουσία καρδιακής προσβολής, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν πρόσθετες μελέτες σε στάσεις.

Ο μηχανισμός ανάπτυξης της παθολογίας

Η ουσία της απόκλισης έγκειται στην παραβίαση της αγωγιμότητας της ηλεκτρικής ώθησης κατά μήκος ειδικών ινών. Στην κανονική κατάσταση των πραγμάτων, η καρδιά είναι ικανή να λειτουργεί ανεξάρτητα, αυτόνομα για αόριστο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό εξασφαλίζεται από τη δημιουργία ηλεκτρικής ώθησης στον κόλπο κόλπων (ένας φυσικός βηματοδότης). Περαιτέρω, το σήμα κινείται μέσω ειδικών ινών, οι οποίες στο συγκρότημα ονομάζονται δέσμη Του. Αυτή η δομή έχει διακλαδισμένο, σαν δέντρο χαρακτήρα. Το αριστερό πόδι περιλαμβάνει πολλές ίνες.

Σε σχέση με τον αποκλεισμό του αριστερού ποδιού της δέσμης του, η διέγερση στην αριστερή κοιλία έρχεται με κυκλικό τρόπο. Αυτό προκαλεί σημαντική επιβράδυνση στο πέρασμα διέγερσης μέσω των κοιλιών, αλλαγή στην κατεύθυνση της αποπόλωσης της αριστερής κοιλίας. Σε σχέση με τον αποκλεισμό του αριστερού ποδιού, η διέγερση δεν μπορεί να περάσει από αυτό στο αριστερό μισό του μεσοκοιλιακού διαφράγματος και στην αριστερή κοιλία. Επομένως, δεν είναι ενθουσιασμένοι στο πρώτο στάδιο. Στο δεξί πόδι η διέγερση περνά με τον συνηθισμένο τρόπο και προκαλεί διέγερση του δεξιού μισού του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Ως αποτέλεσμα, το διάνυσμα αλλάζει κατεύθυνση και κατευθύνεται από δεξιά προς αριστερά. Ταυτόχρονα, η δεξιά κοιλία είναι ενθουσιασμένη με τον συνηθισμένο φορέα από το ενδοκάρδιο έως το επικάρδιο. Μετά από αυτό, η διέγερση αρχίζει αργά να περνά στην αριστερή πλευρά του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Επομένως, με αποκλεισμό του αριστερού ποδιού, ο φορέας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος και της δεξιάς κοιλίας κατευθύνονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ανάλογα με τον βαθμό αποκλεισμού, διακρίνεται η μερική ή πλήρης ποικιλία του. Χωρίς την κανονική κίνηση της ηλεκτρικής ώθησης, δεν μπορεί να υπάρξει συστολή. Οι γενικές μορφές χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη δευτερευόντων, προσαρμοστικών μηχανισμών. Δεδομένου ότι η αριστερή κοιλία δεν λαμβάνει επαρκές ερέθισμα από τον κόλπο, αρχίζει να παράγει σήματα μόνη της. Αυτό δεν οδηγεί στην αποκατάσταση των λειτουργιών. Επιπλέον, αυτές δεν είναι πλήρεις μειώσεις. Τις περισσότερες φορές τελειώνει με εξωσυστόλες ή μαρμαρυγή. Το θανατηφόρο αποτέλεσμα σε αυτό το σενάριο είναι το πιο πιθανό και προφανές.

Αιτίες

Τα τελευταία χρόνια, έχει συγκεντρωθεί αρκετός αριθμός δημοσιεύσεων στις οποίες έχουν διερευνηθεί διάφορες παραλλαγές συνδυασμένων βλαβών και μεμονωμένων αλλαγών στο σύστημα καρδιακής αγωγιμότητας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε καρδιακή νόσο (τέτοιες περιπτώσεις θεωρήθηκαν ιδιοπαθή). Λόγω των δεδομένων που ελήφθησαν, σημειώθηκαν ορισμένες αλλαγές στις ιδέες σχετικά με την αιτιολογική δομή αυτής της παθολογίας.

Προς το παρόν, οι παραβιάσεις στο σύστημα His - Purkinje για λόγους εμφάνισης χωρίζονται σε:

 • ισχαιμική (στεφανιαία νόσος),
 • μη ισχαιμική (αρτηριακή υπέρταση, καρδιομυοπάθειες, μυοκαρδίτιδα κ.λπ.)
 • ιδιοπαθή (νόσος Lev και Lenegra).

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων (έως και 80%), ο ενδοκοιλιακός αποκλεισμός υποδηλώνει οργανική καρδιακή βλάβη, εκ των οποίων περίπου το 50% σχετίζεται με στεφανιαία νόσο (CHD).

Σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, είναι δυνατή η οξεία ή βαθμιαία δημιουργία μειωμένης αγωγής στο σύστημα His-Purkinje. Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, επικρατεί μια σταδιακή πορεία σχηματισμού: στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η στιγμή εμφάνισης μιας εξασθενημένης αγωγής, ωστόσο, όταν συγκρίνουμε το ΗΚΓ στη δυναμική, μπορεί κανείς να υποθέσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναπτύχθηκε μια εξασθένηση της αγωγής σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος κοιλιακής αγωγιμότητας..

Οι κύριες μη στεφανιαίες (μη ισχαιμικές) μυοκαρδιακές παθήσεις, συνοδευόμενες από την ανάπτυξη ενδοκοιλιακού αποκλεισμού, περιλαμβάνουν:

 • αρτηριακή υπέρταση (AH),
 • καρδιομυοπάθειες (CMP),
 • μυοκαρδίτιδα.

Περιγράφονται πιο σπάνιες καταστάσεις, όπως:

 • λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα (με την εμπλοκή των παραβολικών δομών στην παθολογική διαδικασία),
 • συγγενή και επίκτητα καρδιακά ελαττώματα (ελαττώματα της μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας),
 • πνευμονική νόσος με πνευμονική καρδιακή νόσο,
 • ανισορροπία ηλεκτρολυτών,
 • καρδιακοί όγκοι,
 • θυρεοτοξίκωση,
 • ευσαρκία,
 • κατάσταση μετά από εγχείρηση καρδιάς,
 • τραυματισμοί στο στήθος,
 • βαριά υπερβολική δόση ναρκωτικών,
 • προοδευτικοί τύποι μυϊκής δυστροφίας.

Επιπλέον, οι κύριες αιτίες της νόσου είναι καρδιακές ανωμαλίες όπως:

 • έμφραγμα μυοκαρδίου;
 • συγκοπή;
 • αυτοάνοσο νόσημα;
 • στεφανιαία νόσος;
 • παραμορφώσεις καρδιακής βαλβίδας.

Μεταξύ των γενετικών ανωμαλιών, οι επικίνδυνες ανωμαλίες αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως παραμόρφωση του κολπικού και μεσοκοιλιακού διαφράγματος, στένωση του στόματος της αρτηρίας του πνεύμονα, υποανάπτυξη του τμήματος των ποδιών του PG και άλλα ελαττώματα που προκαλούν υπερφόρτωση της δεξιάς κοιλίας.

Η ανάπτυξη αποκλίσεων στο σύστημα αγωγής της καρδιάς επηρεάζεται επίσης από:

 • τοξική δηλητηρίαση
 • ορμονικές διαταραχές - το πάγκρεας παίζει σημαντικό ρόλο στις μεταβολικές διεργασίες.
 • διαταραχές του αυτόνομου συστήματος - μια ανισορροπία των νευρικών λειτουργιών επηρεάζει την κατάσταση ολόκληρου του οργανισμού.

Ταξινόμηση

Η πιο ολοκληρωμένη τοπική ηλεκτροκαρδιογραφική ταξινόμηση του ενδοκοιλιακού αποκλεισμού προτάθηκε από τον M. S. Kushakovsky. Διανέμω:

 • μονομερής,
 • διμερείς παραβιάσεις συμπεριφοράς,
 • αποκλεισμός του περιφερειακού αγώγιμου δικτύου (σύστημα Purkinje).

Ο βαθμός σταθερότητας του αποκλεισμού χωρίζεται σε:

 • μόνιμος (σταθερός),
 • άστατος.

Η αστάθεια εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των ασθενειών (ισχαιμικές, δυστροφικές ή φλεγμονώδεις αλλαγές στο μυοκάρδιο), την κατάσταση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το επίπεδο του καρδιακού φορτίου, τη θερμοκρασία του σώματος, τη συγκέντρωση ηλεκτρολυτών, τις μεταβολές του καρδιακού ρυθμού.

Ο αποκλεισμός μπορεί να είναι:

 • ερχομός,
 • παροδικό ή ταχυευαίσθητο, δηλαδή, εμφανίζεται στο ΗΚΓ ή στην καθημερινή οθόνη μόνο όταν επιταχύνεται ο καρδιακός ρυθμός. Ένας τέτοιος αποκλεισμός δεν αντιμετωπίζεται με κανέναν τρόπο, αλλά παρατηρούνται ή λαμβάνονται μόνο συμπτωματικά μέτρα, για παράδειγμα, μείωση σφυγμού με τη βοήθεια ορισμένων φαρμάκων. Τέτοια μπλοκαρίσματα μπορεί να είναι ένας περιορισμός στη χρήση ορισμένων αντιαρρυθμικών φαρμάκων..

Ανάλογα με τον επιπολασμό της παθολογικής διαδικασίας, υπάρχουν:

 • Επηρεάζεται μία αγώγιμη δέσμη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, συμβαίνει μια τέτοια κατάσταση. Η συνολική επικράτηση του αποκλεισμού του αριστερού ποδιού του His καθορίζεται από το 1% του συνολικού πληθυσμού κάτω των 40 ετών, μετά το 3%. Ο αριθμός των καταστάσεων με ελάχιστη συμμετοχή ινών είναι 60%. Τα συμπτώματα της κατάστασης είναι εντελώς απουσία ή τόσο ασήμαντα που δεν προσελκύουν την προσοχή του ασθενούς. Η ανάκαμψη είναι πιθανή, οι θανατηφόρες επιπλοκές είναι σπάνιες και αναπτύσσονται στην καλύτερη περίπτωση μετά από δεκαετίες. Πολλοί ασθενείς μπορεί να ζήσουν μέχρι το τέλος του αιώνα τους και δεν έχουν ιδέα ότι υποφέρουν από κάτι..
 • Επηρεάζονται δύο δέσμες του αριστερού ποδιού του. Πιο επικίνδυνη επιλογή. Συνοδεύεται πρώτα από μια ήπια, και μετά από μια έντονη κλινική εικόνα. Συνήθως μιλάμε για οργανικές διαταραχές. Η ανάκαμψη είναι δυνατή, αλλά η θεραπεία ξεκινά καλύτερα στα αρχικά στάδια, καθώς δεν υπάρχουν σοβαρά ελαττώματα.
 • Αποκλεισμός τριών δοκών. Είναι σχετικά σπάνιο. Περιλαμβάνει θανατηφόρες επιπλοκές στις περισσότερες περιπτώσεις. Η προοπτική μιας τέτοιας ανάπτυξης είναι 1-3 χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις που μιλάμε για μήνες. Επείγουσα θεραπεία σε νοσοκομείο.

Ο βαθμός παραβίασης και η φύση της πορείας του αποκλεισμού μπορεί να είναι:

 • Διακοπτόμενη. Είναι δυνατή η καταγραφή παθολογικών ανωμαλιών στο ΗΚΓ. Ωστόσο, η εικόνα είναι ασυνεπής. Σε ένα σημείο, καταγράφεται ένας αποκλεισμός, σε άλλο, όλα είναι φυσιολογικά. Τέτοιες «αόριστες» καταστάσεις προσδιορίζονται καλύτερα σε νοσοκομείο όταν υπάρχει η δυνατότητα επαναλαμβανόμενης έρευνας ή με τη βοήθεια μιας καθημερινής παρακολούθησης Holter.
 • Εναλλασσόμενος. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν αποκλίσεις, αλλά είναι επίσης ασυνεπείς. Υπάρχει μια διαφορά. Καταγράφονται πάντα, αλλά κάθε στιγμή του χρόνου οι αλλαγές τους είναι: αποκλεισμός του ενός ή του άλλου δοκού. Οι ασταθείς φόρμες αντιμετωπίζονται δυσκολότερα, χρειάζονται μια ειδική προσέγγιση. Επειδή τα διαγνωστικά είναι τόσο σημαντικά.
 • Μόνιμη ποικιλία. Χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα των συμπτωμάτων και την κλινική, συμπεριλαμβανομένης μιας αντικειμενικής εικόνας. Η σχετική ευκολία διάγνωσης δεν καθιστά εύκολη τη θεραπεία.

Με βάση τη φύση της απόκλισης ξεχωρίζει:

 • Ατελής αποκλεισμός του μπλοκ κλάδου αριστερού πακέτου. Συνοδεύεται από έντονη κλινική εικόνα. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, εξακολουθούν να υπάρχουν πλήρεις συστολές της κοιλίας, διότι αν και σε μικρότερο βαθμό, το σήμα περνά. Υπάρχουν πολλές κλινικές επιλογές για την πάθηση. Εδώ ο ρόλος παίζεται από πόσες ίνες δεν συμμετέχουν στην εργασία..
 • Πλήρης αποκλεισμός του μπλοκ αριστερού δέσμου δέσμης. Η ώθηση δεν μεταφέρεται καθόλου.

Αυτές οι ταξινομήσεις παίζουν μεγάλο ρόλο στην πράξη..

Η σταδιοποίηση της παθολογικής διαδικασίας δεν αναπτύσσεται με επαρκή ακρίβεια. Εάν ξεκινήσουμε από τις εθνικές συστάσεις μεμονωμένων κοινοτήτων, μπορούμε να μιλήσουμε για τέσσερις βαθμούς σοβαρότητας του αποκλεισμού:

ΕξουσίαΠεριγραφή
Πρώτο ή εύκολο.Υπάρχει παραβίαση της αγωγιμότητας ενός ποδιού.

Δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα, είναι δυνατή μια ελάχιστη μη ειδική κλινική εικόνα..

Συνήθως αυτό το στάδιο αντιστοιχεί στις αρχικές μορφές καρδιολογικών παθήσεων.

Δεύτερον, μέτρια.

Ο αποκλεισμός επηρεάζει μία ή δύο δέσμες του αριστερού ποδιού του.

Η σοβαρότητα των σημείων αρκεί για να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Συνήθως, οι διαταραχές διαγιγνώσκονται σε αυτό το στάδιο, αλλά όχι πάντα. Οι προοπτικές για θεραπεία είναι ακόμα καλές..

Τρίτον, βαρύ.Σημειώνονται πλήρεις αποκλεισμοί. Τα συμπτώματα είναι οδυνηρά για τον ασθενή, η ποιότητα ζωής μειώνεται σημαντικά. Υψηλός κίνδυνος θανάτου.

Οργανική παραλλαγή που παρατηρείται από απομακρυσμένα συστήματα.

Η ανάρρωση πραγματοποιείται επειγόντως σε νοσοκομείο.

Τέταρτο ή τερματικό.Προκαλείται από μια παρατεταμένη πορεία τόσο της υποκείμενης νόσου όσο και του αποκλεισμού..

Η θεραπεία είναι αναποτελεσματική, δεν υπάρχουν προοπτικές. Διατίθεται παρηγορητική φροντίδα.

Συμπτώματα πλήρους BLNPG

Χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη δυνατή κλινική εικόνα. Θεωρείται ο πιο σοβαρός τύπος παθολογικής διαδικασίας:

 • Επίμονες αρρυθμίες. Καθώς η συσταλτικότητα του μυοκαρδίου μειώνεται, ένα πιθανό σενάριο είναι η βραδυκαρδία με ρυθμό εγκεφαλικού επεισοδίου περίπου 40-50 ανά λεπτό, πιθανώς μικρότερο. Εκτός από τις διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, εμφανίζονται και άλλες αποκλίσεις. Η εξωσυστόλη ομάδας-τύπου βρίσκεται συχνά όταν η αριστερή κοιλία αρχίζει να παράγει ένα σήμα και συστέλλεται τυχαία.
 • Πόνοι στο στήθος. Μη ειδικό σύμπτωμα. Χαρακτηρίζεται από ήπια δυσφορία. Δεν υπάρχουν επιληπτικές κρίσεις καθεαυτές, εκτός από περιπτώσεις στεφανιαίας ανεπάρκειας.
 • Δύσπνοια στο παρασκήνιο της παρατεταμένης σωματικής δραστηριότητας ή σε ηρεμία. Εξαρτάται από τον βαθμό ανάπτυξης της υποκείμενης παθολογικής κατάστασης. Σοβαρή αναπηρία είναι δυνατή με την αδυναμία ακόμη και του εαυτού σας στο σπίτι, για να μην αναφέρουμε τις επαγγελματικές δραστηριότητες.
 • Αδυναμία, αίσθηση σωματικής λίπους, περίοδοι απάθειας. Περιλαμβάνεται στην εικόνα. Είναι κοινές εκδηλώσεις.
 • Χρώμα του δέρματος.
 • Κυάνωση του ρινοβολικού τριγώνου.
 • Εφίδρωση, ειδικά τη νύχτα.
 • Ψυχικές διαταραχές. Όπως επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, μεγάλες περιόδους κατάθλιψης ή μειωμένο συναισθηματικό υπόβαθρο.
 • Λιποθυμία Μπορεί να επαναληφθεί σε μία ημέρα.
 • Πονοκέφαλοι.
 • Ιλιγγος.
 • Η αδυναμία προσανατολισμού στο διάστημα.
 • Πίεση αίματος.

Η κλινική εικόνα μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την υποκείμενη διάγνωση και τον βαθμό αποκλεισμού..

Σημάδια ελλιπούς BLNPG

Είναι πιο κοινό. Γενικά, όλα περιορίζονται σε τέτοια σημεία:

 • Αρρυθμίες βραδυκαρδίας.
 • Πόνος στο στήθος.
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια.
 • Είναι πιθανές συνθήκες σπάνιας συγκοπής (λιποθυμία)..

Η κλινική είναι ελάχιστη, μερικές φορές απουσιάζει εντελώς μέχρι τη στιγμή που είναι λίγη βοήθεια.

Διαγνωστικά

Ο πλήρης αποκλεισμός διαγιγνώσκεται χρησιμοποιώντας:

 • λήψη ιστορίας;
 • σωματική εξέταση;
 • OAC, OAM, βιοχημεία;
 • ηλεκτροκαρδιογράφημα;
 • transesophageal ΗΚΓ;
 • Παρακολούθηση θήκης
 • ρυθμική καρδιογραφία;
 • τομογραφία;
 • Μαγνητική τομογραφία
 • ηχοκαρδιογραφία;
 • MSCT;
 • Καρδιά κατοικίδιων.

Ένα χαρακτηριστικό του PLLNPG είναι το γεγονός ότι είναι συχνά πιο δύσκολο να εντοπιστεί από το ΗΚΓ πιθανή επιδείνωση της παροχής αίματος στην καρδιά και άλλα σημάδια αλλαγών στην εργασία της καρδιάς. Επομένως, αυτοί οι ασθενείς, για παράδειγμα, δεν μπορούν πλέον να κάνουν μια δοκιμή καταπόνησης ΗΚΓ με τη μορφή εργομετρίας ποδηλάτου ή δοκιμής διαδρόμου, αλλά απαιτείται μόνο ηχοκαρδιογραφία στρες, κατά την οποία πραγματοποιείται υπερηχογράφημα της καρδιάς υπό φορτίο, καθώς το ΗΚΓ στο πλαίσιο του πλήρους αποκλεισμού του αριστερού ποδιού είναι ήδη ανεπαρκές.

Σημάδια αποκλεισμού του αριστερού ποδιού της δέσμης του σε ένα ΗΚΓ

Έτσι, ο αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του διαγιγνώσκεται βάσει των ακόλουθων ηλεκτροκαρδιογραφικών σημείων:

 1. Διεύρυνση του συμπλέγματος QRS> = 0,12 s.
 2. Στα αριστερά θωρακικά καλώδια (V5-6), το διευρυμένο σύμπλοκο έχει τη μορφή R με εγκοπή σε διαφορετικά επίπεδα.
 3. Το Q wave στους αγωγούς V5-6 απουσιάζει (!).
 4. Ο χρόνος ενεργοποίησης της αριστερής κοιλίας υπερβαίνει τα 0,04 s.
 5. Οι οδηγοί V1-2 έχουν συνήθως τη μορφή rS ή QS, ενώ το σύμπλεγμα QS μπορεί να αποθηκευτεί στο V1-3.
 6. Η μετατόπιση του τμήματος ST και του κύματος Τ κατευθύνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από το κύριο δόντι του κοιλιακού συμπλέγματος QRS.
 7. Η θέση της καρδιάς είναι συχνά οριζόντια, ο ηλεκτρικός άξονας μετατοπίζεται μέτρια προς τα αριστερά, η ηλεκτρική συστολή είναι επιμήκη.

Ατελής αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του: τα δόντια και τα διαστήματα ΗΚΓ μοιάζουν με πλήρη αποκλεισμό, αλλά η διάρκεια του QRS είναι μικρότερη από 0,12 s.

Αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου του αριστερού κλάδου δέσμης

Για έναν τέτοιο αποκλεισμό, οι ακόλουθες αλλαγές ΗΚΓ είναι χαρακτηριστικές:

 1. Μια απότομη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα αριστερά. Γωνία άλφα RII> RIII; SIII> RIII; SaVR> RaVR. Οι πιο σημαντικές δοκιμές είναι SII> RII. RaVR> SaVR
 2. Το σύμπλεγμα QRS δεν είναι διευρυμένο ή ελαφρώς διευρυμένο (0.10-0.11).
 3. Δεν υπάρχουν αλλαγές στο στήθος.
 4. Στα καλώδια V5-6, καταγράφεται συχνά ένα έντονο κύμα S και το ΗΚΓ έχει τη μορφή rS ή RS.
 5. Στα καλώδια V5-6 μπορεί να υπάρχει εγκοπή r ή S.

Αποκλεισμός του οπίσθιου κλάδου της αριστερής δέσμης διακλάδωσης

Ένας τέτοιος αποκλεισμός χαρακτηρίζεται από:

 1. Μια απότομη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά. Γωνία άλφα> = +120 μοίρες. RIII> RII> RI; SI> RI; RaVR> = (Q) SaVR.
 2. Το σύμπλεγμα QRS δεν είναι διευρυμένο ή ελαφρώς διευρυμένο (έως 0,11).
 3. Η απουσία άλλων αιτιών απότομης απόκλισης του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά.

Με τον αποκλεισμό των ποδιών της δέσμης του, δεν πρέπει να υπάρχει κύμα Q σε εκείνα τα καλώδια των οποίων το πόδι είναι μπλοκαρισμένο. Η παρουσία ενός κύματος Q οποιουδήποτε μεγέθους σε αυτά τα καλώδια σας κάνει να σκεφτείτε το έμφραγμα του μυοκαρδίου στο φόντο του αποκλεισμού.

Χαρακτηριστικά θεραπείας

Αποφράξεις μπορεί να προκληθούν με τη λήψη φαρμάκων ή υψηλής αρτηριακής πίεσης. Δεν απαιτείται νοσηλεία σε αυτήν την περίπτωση. Φυσικά, είναι απαραίτητη μια εξέταση, αλλά ελλείψει απειλής, εάν η παραβίαση προκαλείται από υπέρταση, μπορείτε να λάβετε θεραπεία σε εξωτερικούς ασθενείς.

Η θεραπεία εξωτερικών ασθενών επαρκεί ακόμη και όταν το αριστερό κλαδί της δέσμης έχει χαθεί εντελώς, λόγω αποκλεισμού του σήματος κατά μήκος του ποδιού που προκαλείται από τη χρήση ορισμένων φαρμάκων.

Για να εξαλειφθεί η αιτία του αποκλεισμού που προκαλείται από υπέρταση, στον ασθενή χορηγούνται αντιυπερτασικά φάρμακα.

Εάν ο πλήρης αποκλεισμός προκαλείται από σοβαρές παθολογίες της καρδιάς, τότε ο ασθενής πρέπει να νοσηλευτεί. Τέτοιες παθολογίες περιλαμβάνουν:

 • υπερτασική κρίση
 • έμφραγμα;
 • στεφανιαίο οξύ σύνδρομο
 • Tela;
 • καρδιακός τραυματισμός.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν έχει αναπτυχθεί ειδική μεταχείριση. Η θεραπεία εξαλείφει την υποκείμενη ασθένεια, αποφεύγοντας τον πλήρη αποκλεισμό του κολποκοιλιακού κόμβου. Οι καρδιακοί γλυκοζίτες χρησιμοποιούνται με προσοχή. Σημειώνεται ότι η χρήση καρδιακών γλυκοσίδων προκαλεί την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής.

Χαρακτηριστικά ισχύος

Η διατροφή πρέπει να δομηθεί με βάση τους κύριους παράγοντες κινδύνου: αθηροσκλήρωση, υπέρταση, υπερκαλιαιμία.

Οι διατροφικοί κανόνες για τον αποκλεισμό του κύματος διέγερσης που ακολουθεί τον κορμό της δέσμης του είναι να αποτρέψουν αυτές τις καταστάσεις. Ο ασθενής πρέπει να επιτύχει μια σταθερή κατάσταση:

 • χαμηλότερη πρόσληψη χοληστερόλης
 • εξαιρέστε όλο το αλκοόλ.
 • Παρέχετε στον οργανισμό χρήσιμα θρεπτικά συστατικά, αλλά μην το παρακάνετε με κάλιο.
 • θεραπευτική αγωγή
 • εγκαταλείποντας τα τρόφιμα που ενισχύουν την πίεση.

Απαγορεύεται για υπέρταση:

 • καπνιστό κρέας.
 • τουρσί
 • μπαχαρικά;
 • αμυλούχα τρόφιμα
 • δυνατός καφές;
 • άλας.

Ξεχωριστά, σχετικά με το πόσιμο. Εάν ταυτόχρονα παραβιαστεί η πλήρης αγωγιμότητα στην αριστερή πλευρά και στα δύο πόδια του ποδιού και είναι δυνατή η εμφάνιση αποκλεισμού δύο δοκών, τότε το βελτιωμένο καθεστώς κατανάλωσης θα δημιουργήσει ένα επιπλέον φορτίο.

Επιπλοκές

Πιθανές επιπλοκές της διαδικασίας:

 • Συγκοπή. Η πιθανότητα πλήρους αποκλεισμού είναι 70%. Σε άλλες καταστάσεις - αναλογικά χαμηλότερη. Εμφανίζεται χωρίς προκαταρκτικά συμπτώματα, απαιτείται επείγουσα ανάνηψη.
 • Καρδιογενές σοκ. Παραβίαση αιμοδυναμικής γενικευμένου τύπου. Η θνησιμότητα είναι μέγιστη, πλησιάζοντας το 100%.
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια. Μέχρι την ασφυξία και το θάνατο στα μεταγενέστερα στάδια. Αναπτύσσεται ραγδαία.
 • Εμφραγμα. Ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς διατροφής των καρδιακών δομών.
 • Επικίνδυνες μορφές αρρυθμίας. Κολπική μαρμαρυγή ή extrasystole. Περιλαμβάνει καρδιακή ανακοπή χωρίς δυνατότητα αποτελεσματικής ανάρρωσης.
 • Εγκεφαλικό. Οξικός υποσιτισμός εγκεφαλικού ιστού με το σχηματισμό ενός σοβαρού νευρολογικού ελαττώματος. Ο θάνατος έρχεται λίγο λιγότερο.
 • Πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων. Ως αποτέλεσμα αιμοδυναμικών διαταραχών γενικού τύπου. Το ήπαρ και τα νεφρά υποφέρουν. Ο εγκέφαλος δεν είναι λιγότερο σημαντικός.

Με σημαντικό αριθμό παραβιάσεων, ο κίνδυνος αγγειακής άνοιας αυξάνεται - απότομη, βαριά εξασθένιση του μνημονικού (που σχετίζεται με την εργασία του εγκεφαλικού φλοιού) και γνωστικών λειτουργιών.

Πρόβλεψη

Με έναν πλήρη αποκλεισμό - ένα σοβαρό. Επιπλοκές εμφανίζονται μερικούς μήνες ή χρόνια μετά τη διάγνωση. Ο θάνατος είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Προσδιορίζεται στο 70% των περιπτώσεων κατά της καρδιακής ανακοπής.

Εάν δεν είναι ολοκληρωμένα, όλα είναι κάπως καλύτερα. Η μέση επιβίωση είναι 5-7 χρόνια, με μια κατάλληλη πορεία θεραπείας, οι όροι είναι επ 'αόριστον μεγάλοι.

Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία μπορεί να βελτιώσει τις προβλέψεις. Είναι δύσκολο να πούμε εκ των προτέρων τι περιμένει τον ασθενή, πρέπει να παρατηρήσετε για κάποιο χρονικό διάστημα προτού βγείτε συμπεράσματα.

Αποκλεισμός του αριστερού ποδιού του P. Gisa

Αποκλεισμός του μπλοκ αριστερού πακέτου δέσμης (BLNPG)

Το επίπεδο βλάβης με αποκλεισμό του μπλοκ διακλάδωσης της αριστερής δέσμης

 • Η δέσμη του
 • το ίδιο το αριστερό πόδι
 • ταυτόχρονη ήττα των 2 μεγάλων κλάδων
 • περιφερειακά κλαδιά

Αιτιολογία

Διάχυτη βλάβη του μυοκαρδίου:

 • στεφανιαία - ισχαιμία, καοδιοσκλήρωση, ίνωση
 • μη στεφανιαία παθολογία του δομικού μυοκαρδίου - διασταλμένη καρδιομυοπάθεια (DCMP), υπερτροφική καρδιομυοπάθεια (HCMP), αρρυθμιογόνο δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας (ADP), σαρκοείδωση, αμυλοείδωση.

Παθολογία των οδών εκροής της αριστερής κοιλίας - υπερτροφία αριστερής κοιλίας (LVH), υπερτροφική καρδιομυοπάθεια (HCMP), υψηλά ελαττώματα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, χειρουργική επέμβαση αορτικής βαλβίδας, αορτική συστολή.

Σύκο. 1. Αποκλεισμός του μπλοκ αριστερού δέσμου δέσμης σε τυπικά καλώδια.

Μηχανισμός ανάπτυξης

Πρώτον, η διέγερση καλύπτει το μεσοκοιλιακό διάφραγμα και, στη συνέχεια, κατά μήκος του αμετάβλητου δεξιού ποδιού, η διέγερση φτάνει στη δεξιά κοιλία, και τέλος, η διέγερση θα καλύψει την μπλοκαρισμένη αριστερή κοιλία. Επιπλέον, η διέγερση δεν θα έρθει στην αριστερή κοιλία κατά μήκος του αριστερού ποδιού, επειδή η διέλευση μέσω αυτού διακόπτεται και μέσω του δικτύου ινών Purkinje από τη δεξιά κοιλία. Δεν υπάρχει μόνο καθυστέρηση στην αριστερή κοιλία, αλλά και παραβίαση ολόκληρης της ακολουθίας αποπόλωσης.

Θεραπευτική αγωγή

 • αποκλεισμός φαρμάκων που προκαλούν επιβράδυνση της αγωγής
 • Σε περίπτωση συμπτωματικής βραδυκαρδίας, συνιστάται η εγκατάσταση συνεχούς βηματοδότη (PEX)
 • θεραπεία επανασυγχρονισμού παρουσία καρδιακής ανεπάρκειας και μείωση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας
 • συντηρητική απουσία κλινικών εκδηλώσεων

ΗΚΓ αλλάζει

 • αύξηση στη συνολική διάρκεια του συμπλέγματος QRS.120,12 δευτ. (120 ms)
 • Χρόνος παράδοσης V5, V6.00.08 sec
 • η παρουσία στα καλώδια V5, V6, I, aVL διευρυμένων, παραμορφωμένων κοιλιακών συμπλοκών τύπου R με διαχωρισμένη ή ευρεία κορυφή
 • η παρουσία στα καλώδια V1, V2, III, aVF των διευρυμένων παραμορφωμένων κοιλιακών συμπλοκών, που έχουν τη μορφή QS ή rS με διαχωρισμένη ή ευρεία κορυφή του κύματος S.
 • στα καλώδια V5, V6 ασυμβίβαστο σε σχέση με το QRS σύμπλεγμα μετατόπιση του τμήματος RS-T και αρνητικό ή διφασικό ασύμμετρο κύμα Τ
 • απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς (EOS) προς τα αριστερά
 • απουσία δοντιού q στις εργασίες I, V6

Σύκο. 2. Αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης His και AV block 1 βαθμού.

Ατελής αποκλεισμός του μπλοκ κλάδου αριστερού πακέτου

Με τον ατελή αποκλεισμό, η διάδοση της ώθησης καθυστερεί, η έναρξη της κοιλιακής αποπόλωσης σχετίζεται με διέγερση που έχει περάσει κατά μήκος του δεξιού ποδιού, αλλά ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο τμήμα της αριστερής κοιλίας διεγείρεται από μια ώθηση που ήρθε κατά μήκος του αριστερού ποδιού. Ο ασύγχρονος δεν είναι τόσο έντονος.

ΗΚΓ αλλάζει

 • δεν υπάρχει κύμα q στους αγωγούς V5, V6, I - προϋπόθεση
 • Σύμπλεγμα QRS έως 12 δευτερόλεπτα
 • οδοντωτό κύμα R στους αγωγούς V5, V6
 • Μείωση τμήματος ST, κύμα T (+ -)

Ο ελλιπής αποκλεισμός του αριστερού ποδιού είναι παρόμοιος με την υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, αλλά με την απουσία του κύματος Q με υψηλό κύμα R.

Σύκο. 3. Ατελής αποκλεισμός του μπλοκ διακλάδωσης της αριστερής δέσμης

Πλήρης αποκλεισμός του μπλοκ αριστερών δεσμίδων δέσμης

Κριτήρια ΗΚΓ για πλήρη αποκλεισμό του LDL

 • Σύμπλεγμα QRS> 0,12 δευτ
 • στα καλώδια V1, V2: σύμπλοκο τύπου QS ή rS
 • στα καλώδια V5, V6: R wave
 • κανένα κύμα q στους αγωγούς I, V6

Θεραπευτική αγωγή

Συνθήκες για τη θεραπεία επανασυγχρονισμού (CPT):

 • Σύμπλεγμα QRS 40140ms (σύζυγος) και σύμπλεγμα QRS 30130ms (γυναίκες)
 • οδοντωτό leads2 καλώδια (V1, V2, V5, V6, I, aVL)

Κριτήρια ΗΚΓ για τη διάγνωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου στο πλαίσιο του πλήρους αποκλεισμού του αριστερού ποδιού του P. His

 • Υψόμετρο τμήματος ST> 1 mm + θετικό κύμα Τ στους αγωγούς I, aVL, V5 και V6
 • Κατάθλιψη> 1 mm στους αγωγούς V1, V2 ή V3
 • ύψος τμήματος> 5 mm σε καλώδια V2-V4
 • ευαισθησία 78%, ειδικότητα 90%

Σύκο. 4. Το οξύ στάδιο του εμφράγματος του μυοκαρδίου της πρόσθιας διαφράγματος της αριστερής κοιλίας με πλήρη αποκλεισμό του αριστερού ποδιού της δέσμης του

Αποκλεισμός του εμπρόσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του (BPVV LNPG)

Αιτιολογία

Παθολογικές διεργασίες συμβαίνουν στο αριστερό τμήμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, στην περιοχή των αορτικών βαλβίδων, ή απομακρυσμένα στα περιφερειακά κλαδιά του πρόσθιου κλάδου (πρόσθιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας):

 • στεφανιαία νόσος (CHD)
 • οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • υπερτροφία αριστερής κοιλίας (LVH)
 • υπερτροφική καρδιομυοπάθεια (HCMP)
 • κοιλιακό διαφραγματικό ελάττωμα (DMS).

Μηχανισμός ανάπτυξης

Ο αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του οδηγεί σε μετέπειτα διέγερση της μπροστινής αριστερής κοιλίας.

Θεραπευτική αγωγή

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για αποκλεισμό του εμπρόσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του His. Η υποκείμενη ασθένεια πρέπει να αντιμετωπιστεί.

ΗΚΓ αλλάζει

 • Σύμπλεγμα QRS έως 0,12 δευτ
 • έντονη απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα αριστερά - μεταξύ -30 και -90 °
 • Σε τυπικούς δυνητικούς πελάτες:
 • κυρίως θετικά σύμπλοκα QRS (μικρό κύμα q και υψηλό κύμα R) στους αγωγούς aVL, I.
 • κυρίως αρνητικά σύμπλοκα QRS (μικρό κύμα R και βαθύ κύμα S) στους αγωγούς aVF, II, III
 • στο τέλος της αποπόλωσης, του τερματικού jagging ή της πάχυνσης της γραμμής στα καλώδια aVL, III.
 • εμβάπτιση των δοντιών q στους οδηγούς aVL, I με διάρκεια έως 0,03-0,04 δευτερόλεπτα.
 • στα καλώδια V5, V6: μείωση του πλάτους του κύματος R και στη συνέχεια ακολουθεί ένα έντονο εσοχή S κύματος και το κύμα q χάνεται
 • V1, V2: μπορεί να χάσει το κύμα r. Επίσης στα καλώδια από V1 έως V2, σχηματίζονται σύμπλοκα με τη μορφή QS, qrS.
 • η εμφάνιση ενός υψηλού κύματος R (V2, V3), το οποίο σταδιακά μειώνεται στους αριστερούς θώρακες.

Αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του

Αποκλεισμός του οπίσθιου κατώτερου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του (BZNV LNPG)

Αιτιολογία

 • στεφανιαία νόσος
 • καρδιακά ελαττώματα
 • υπερτροφία της αριστερής κοιλίας
 • υπερτροφική καρδιομυοπάθεια
 • διατατική καρδιομυοπάθεια
 • πνευμονικές παθήσεις

Μηχανισμός ανάπτυξης

Ο αποκλεισμός του οπίσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του οδηγεί σε μετέπειτα διέγερση των οπίσθιων τμημάτων της αριστερής κοιλίας.

Θεραπευτική αγωγή

Θεραπεία της υποκείμενης νόσου, χωρίς ειδική θεραπεία.

Σύκο. 6. Αποκλεισμός του οπίσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του

ΗΚΓ αλλάζει

 • Σύμπλεγμα QRS έως 0,12 δευτερόλεπτα (κανονικό), συμβαίνει φυσιολογική επαναπόλωση των κοιλιών (τμήμα ST και κύμα Τ). Σημαντική απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά (μεταξύ 120 ° και 180 °).
 • απόκλιση του EOS προς τα δεξιά (120 °, απουσία υπερτροφίας αριστερής κοιλίας)
 • κυρίως θετικά σύμπλοκα QRS (μικρό κύμα q και υψηλό κύμα R), στα καλώδια II, III, aVF.
 • κυρίως αρνητικά σύμπλοκα QRS (μικρό κύμα r και βαθύ S) στους αγωγούς aVL, I
 • η απουσία άλλων λόγων που προκαλούν την ανάμιξη του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς προς τα δεξιά. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι: υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, πνευμονικό εμφύσημα, πλευρικό έμφραγμα)
 • Η απόκλιση EOS φτάνει σε μικρότερο βαθμό (έως 120 °), αλλά με δυναμικό έλεγχο το EOS αποκλίνει προς τα κάτω και προς τα δεξιά περισσότερο από 40 ° από την αρχική θέση.

Ο αποκλεισμός του μπλοκ της αριστερής δέσμης είναι σοβαρός λόγος για επίσκεψη στον γιατρό

Το κρατικό πανεπιστήμιο Kabardino-Balkarian πήρε το όνομά του Η.Μ. Berbekova, Ιατρική Σχολή (KBSU)

Επίπεδο εκπαίδευσης - Ειδικός

Κύκλος Πιστοποίησης Κλινικής Καρδιολογίας

Ιατρική Ακαδημία της Μόσχας ΤΟΥΣ. Σετσένοβα

Η καρδιά, ως ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, παίζει το ρόλο ενός πραγματικού «κινητήρα», ο οποίος ξεκινά τη λειτουργία της άντλησης σημαντικών όγκων αίματος. Αίμα, πλύσιμο όλων των εσωτερικών οργάνων, θρέφεται, κορεσμός με οξυγόνο και παροχή των απαραίτητων συνθηκών για φυσιολογική λειτουργία. Με πολλούς τρόπους, η γενική κατάσταση της υγείας και οι υποκειμενικές αισθήσεις ενός ατόμου, καθώς και η λειτουργία άλλων ζωτικών συστημάτων, εξαρτώνται από τη δραστηριότητα του καρδιακού μυός. Και οποιεσδήποτε βλάβες και παθολογικές καταστάσεις στη δραστηριότητα της καρδιάς, η εμφάνιση βλαβών στην ομαλή λειτουργία της, οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία μπορεί να έχουν πολλές πολύ σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τον καρδιακό μυ και την υγεία του ανθρώπου, αλλά και για τη ζωή. Αυτή η παθολογία μπορεί να προσδιοριστεί βάσει ανάλυσης των συμπτωμάτων και των γενικών χαρακτηριστικών της νόσου..

Αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του - τι είναι και πώς εκδηλώνεται?

Σίγουρα ο καθένας μας ένιωσε έντονη δυσφορία από δυσλειτουργίες στον καρδιακό ρυθμό, ο οποίος μπορεί να αρχίσει να αναπτύσσεται για πολλούς αντικειμενικούς λόγους. Αναπνευστική ανεπάρκεια, δυσάρεστη βαρύτητα στην καρδιακή περιοχή, σωματική δυσφορία - αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν ότι υπάρχει αρρυθμία, η οποία ανιχνεύεται εύκολα κατά τη διάρκεια μιας πλήρους εξέτασης.

Και ο αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του, αναφερόμενος στην έννοια των «αρρυθμιών», μπορεί να οριστεί ως μία από τις πιο κοινές παθολογίες στην καρδιακή δραστηριότητα σήμερα. Σοβαρά συμπτώματα, πολλαπλές εκδηλώσεις που μπορούν να προσδιοριστούν ακόμη και χωρίς εξέταση από καρδιολόγο. Ωστόσο, η εμφάνισή τους, ακόμη και σε μικρούς αριθμούς, είναι ήδη σοβαρός λόγος για επίσκεψη στην κλινική. Ο ειδικός θα βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις δυσλειτουργίες της καρδιάς, να προσδιορίσει την αιτία της καρδιακής παθολογίας και επίσης να αναπτύξει την πιο αποτελεσματική μεθοδολογία θεραπευτικών μέτρων που θα σταθεροποιήσουν την κατάσταση, αποφεύγοντας πιθανές επιπλοκές και μερικές φορές σώζουν τη ζωή του ασθενούς.

Τις περισσότερες φορές, αυτή η καρδιακή παθολογία εμφανίζεται μεταξύ του αρσενικού μισού του πληθυσμού, ωστόσο, η συχνότητα διάγνωσης του BPVLNPG είναι ασήμαντη σε σχέση με το γενικό υπόβαθρο των καρδιακών παθήσεων: μόνο το 0,7% του συνολικού αριθμού τους. Η ηλικιωμένη ηλικία είναι η κύρια ηλικιακή κατηγορία των ατόμων που αισθάνονται τις εκδηλώσεις αυτής της κατάστασης..

Ο πλήρης αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του βρίσκεται σχεδόν σπάνια, δεν μπορεί να αποκλειστεί εάν υπάρχει αίσθηση μυϊκής σφίξης και βαρύτητας στην περιοχή του καρδιακού μυός, με αισθήσεις σπασμένου ρυθμού λειτουργικότητας της καρδιάς, ανομοιομορφία στην αντίληψη της πραγματικότητας, ζάλη και πιθανή απώλεια συνείδησης. Εάν δώσουμε έναν γενικό ορισμό αυτής της έννοιας ως αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της καρδιάς και της δέσμης του, τότε αυτή η παθολογική κατάσταση μπορεί να ταξινομηθεί ως έντονη μείωση της λειτουργίας της διεξαγωγής μυϊκού ιστού. Ο μεταδιδόμενος παλμός που κατευθύνεται από την αριστερή πλευρά της δέσμης είναι αδύναμος ή καθόλου διαγνωσμένος.

Οι γενικές αισθήσεις υποδηλώνουν την παρουσία ορισμένων δυσλειτουργιών στη δραστηριότητα του καρδιακού μυός, ωστόσο, ακόμη και ένας ελλιπής αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του His θα πρέπει να ανιχνευθεί χρησιμοποιώντας οργανική εξέταση. Για παράδειγμα, τα σημάδια ΗΚΓ της υπό εξέταση παθολογικής κατάστασης θα ανιχνευθούν αμέσως: ανομοιογένεια στον καρδιακό ρυθμό, σχετικά χαμηλή ένταση του καρδιακού μυός.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η κατάσταση του BLNPG δεν θεωρείται ξεχωριστή και ανεξάρτητη ασθένεια. πιο συχνά, αυτή η ανώμαλη κατάσταση είναι τέτοια συνέπεια ή παράλληλη εκδήλωση υπάρχουσας βλάβης του καρδιακού συστήματος. Και σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση, απαιτείται η κατάλληλη βοήθεια ενός ειδικού στη δραστηριότητα του καρδιακού συστήματος.

Τύποι ασθενειών

Ανάλογα με τον τύπο της βλάβης στην περιοχή της καρδιάς και τον βαθμό ανίχνευσης των ταυτόχρονων συμπτωμάτων, διακρίνονται αρκετοί βαθμοί αυτής της παθολογίας:

 • Η ήττα συμβαίνει μόνο σε ένα μόνο μέρος του ποδιού.
 • η βλάβη αποκαλύπτεται εντελώς σε όλη την αριστερή πλευρά της δέσμης.
 • και την πλήρη μορφή, όταν ο γιατρός διαγνώσει την απουσία αγωγής σε όλο το μήκος της αριστεράς πλευράς.
 • μερική, αλλιώς ημιτελής. Και σε αυτήν την πραγματοποίηση, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στη διαδικασία εργασίας και των δύο καρδιακών κοιλιών.

Εκτός από αυτές τις ποικιλίες, ο αποκλεισμός του οπίσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του μπορεί να έχει τρία στάδια της εμφάνισής του και την επακόλουθη εκδήλωσή του. Το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από κάποια καθυστέρηση στη διαδικασία διεξαγωγής μιας ώθησης, η οποία μεταδίδεται μέσω του κορμού στον κόλπο του ποδιού. Στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης, μπορεί ήδη να διαγνωστεί μερική απουσία παλμικών παλμών στον κόλπο. Αυτά τα δύο πρώτα στάδια πρέπει να αποδοθούν σε ατελή αποκλεισμό. Το τρίτο στάδιο είναι η πιο σοβαρή εκδήλωση του αποκλεισμού του αριστερού ποδιού της δέσμης του: εδώ υπάρχει απόλυτη απουσία αγωγιμότητας ιστού, και ως αποτέλεσμα, η κοιλία εμφανίζει ανεξάρτητες συστολές, ανεξάρτητα από την άφιξη των νευρικών παλμών μέσω της αριστερής πλευράς.

Ως αποτέλεσμα, ο καρδιακός ρυθμός μειώνεται σημαντικά και μπορεί ακόμη και να φτάσει σε δείκτη μικρότερο από 21-45 παλμούς ανά λεπτό (παρά το γεγονός ότι ο φυσιολογικός αριθμός καρδιακών παλμών σε ένα υγιές άτομο είναι 40-65 παλμούς ανά λεπτό).

Εκδηλώσεις αποκλεισμού και συμπτωμάτων αριστερού ποδιού

Η θεραπεία αυτής της παθολογικής και απειλητικής για τη ζωή κατάστασης μπορεί να συνταγογραφηθεί μόνο μετά τα απαραίτητα διαγνωστικά μέτρα. Ωστόσο, η παρουσία υποκειμενικών εκδηλώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως βαρύτητα στην καρδιακή περιοχή, απτή διακοπή και αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό, συνοδευόμενη από επιδείνωση της ευεξίας έως την απώλεια προσανατολισμού, διαφορετική δύναμη ζάλης, σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την έναρξη της παθολογικής διαδικασίας.

Σημάδια αποκλεισμού του αριστερού ποδιού μπορεί να εμφανιστούν ως εξής:

 • μια αξιοσημείωτη επιβράδυνση στην αγωγιμότητα της μεταδιδόμενης ώθησης κατά μήκος των ιστών της αριστερής πλευράς, ενώ η κοιλία αρχίζει να εμφανίζει συστολές με διαφορετικό τρόπο.
 • η διαδικασία διέγερσης της κοιλίας στα αριστερά πραγματοποιείται με αγωγιμότητα ώθησης.
 • η διαδικασία διέγερσης λαμβάνει χώρα στο μπροστινό μέρος των ιστών του αριστερού μισού.

Ωστόσο, οι παραπάνω εκδηλώσεις της παθολογικής κατάστασης μπορούν να ανιχνευθούν μόνο με ηλεκτροκαρδιογραφικές μεθόδους: ο αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του His στο ΗΚΓ μπορεί να εκδηλωθεί ως αλλαγή στο σαφές καθεστώς των συστολών της καρδιάς, σημαντική καθυστέρηση στην κοιλιακή συστολή. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει επίσης να προσδιορίσετε τον τύπο της παθολογίας, το στάδιο και τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης, ο οποίος είναι σημαντικός όταν συνταγογραφείται θεραπεία. Επίσης, συνιστάται ένα καρδιογράφημα κατά τη διάγνωση οποιουδήποτε τύπου καρδιακής παθολογίας, η οποία συνοδεύεται από έντονη αποτυχία του ρυθμού των καρδιακών συσπάσεων και των αρρυθμιών.

Και για να ξεκινήσει η θεραπεία αυτής της παθολογίας, πρέπει να εντοπιστούν οι πιθανές αιτίες του αποκλεισμού. Δεδομένου ότι η LDLH δεν θεωρείται ανεξάρτητη ασθένεια, αλλά συνέπεια ή παράλληλη παθολογική διαδικασία, οι αιτίες που την προκάλεσαν μπορεί να βρίσκονται σε διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας και σε επιδείνωση της γενικής της κατάστασης.

Οι κύριες αιτίες της παθολογίας

Ο αποκλεισμός των ιστών ενός από τα πόδια του καρδιακού μυός της δέσμης του, καθώς και των κλαδιών του, μπορεί να εμφανιστεί για διάφορους ανεξάρτητους λόγους, μεταξύ των οποίων είναι οι εξής:

 • στένωση;
 • βλάβη της τριπλής βαλβίδας.
 • ελαττωματική δομή του διαφυσικού διαφράγματος ·
 • πνευμονική καρδιά
 • IHD και οι ποικιλίες του?
 • εκδηλώσεις του μυοκαρδίου
 • έμφραγμα του μυοκαρδίου και οι συνέπειές του.

Ο αποκλεισμός του δεξιού και του αριστερού τμήματος μπορεί να εκδηλωθεί όταν ενεργοποιηθεί ο θρομβοεμβολισμός των πνευμονικών αρτηριών, ενώ ο ρυθμός της κοιλιακής συστολής είναι έντονος διαφορετικός από τον ρυθμό ώθησης.

Η ασθένεια μπορεί επίσης να αναπτυχθεί σύμφωνα με ορισμένους αιτιολογικούς παράγοντες που εξηγούν τη φύση αυτής της παθολογίας και καθορίζουν το ρυθμό της ανάπτυξής της..

Αιτιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία ενεργοποίησης

Σημαντικές αλλαγές στο ορμονικό υπόβαθρο λόγω ορισμένων εξωτερικών επιδράσεων είναι επίσης επιπρόσθετες αιτίες του αποκλεισμού του μπλοκ αριστερού κλάδου δέσμης. Οι πιο συνηθισμένοι αιτιολογικοί παράγοντες, οι οποίοι μπορούν σε μεγάλο βαθμό να επηρεάσουν την έναρξη των πρώτων σημείων αποκλεισμού, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • δηλητηρίαση του σώματος του ασθενούς με μεγάλο αριθμό καταλοίπων φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία ταυτόχρονων καρδιακών παθήσεων. Αυτά περιλαμβάνουν διάφορους τύπους διουρητικών, συμπτωμάτων και καρδιακών γλυκοσίδων.
 • κατάχρηση κακών συνηθειών που επηρεάζουν δυσμενώς ολόκληρο το ανθρώπινο καρδιακό σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι αλκοολισμός, χρήση ναρκωτικών, κάπνισμα.
 • θυρεοτοξίκωση;
 • ανεπαρκής ποσότητα ορισμένων ουσιών στο σώμα. Αυτά είναι το κάλιο, το μαγνήσιο, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ηλεκτρολυτική ισορροπία στο σώμα. Ένας σημαντικός αριθμός από αυτά, καθώς και ορισμένα από τα μειονεκτήματά τους, επηρεάζουν την ισορροπία στην εργασία του καρδιακού συστήματος.

Η πρόσθια οπίσθια δέσμη ως αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων χάνει τον ρυθμό εργασίας της, οι συσπάσεις της κοιλίας περνούν ανεξάρτητα από την παραλαβή και τη διαδικασία αγωγής παλμών μέσω του ιστού.

Διαγνωστικές τεχνικές

Οι πιο αποτελεσματικοί θεωρούνται ότι διεξάγουν ηλεκτροκαρδιογράφημα και τομογραφία εκπομπών - αυτές οι ερευνητικές μέθοδοι καθιστούν δυνατή την ακριβή διάγνωση, για τον εντοπισμό των κύριων αιτίων αυτής της καρδιακής παθολογίας. Χάρη σε αυτήν τη διαγνωστική μελέτη, καθίσταται δυνατό να προσδιοριστεί η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας.

Θεραπευτικά μέτρα

Η θεραπεία αυτής της κατάστασης βασίζεται στη σύγκριση των αποτελεσμάτων του καρδιογραφήματος και του ΗΚΓ με τον φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό. Δεδομένου ότι η απόφραξη της δέσμης του δεν αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητη καρδιακή νόσο, αυτή η κατάσταση συνήθως συνοδεύει μια συγκεκριμένη καρδιακή νόσο ή πολλές ασθένειες. Επομένως, η θεραπεία απευθύνεται κατ 'ανάγκη πρωτίστως στην εξάλειψη των βασικών αιτίων αυτής της κατάστασης. Και οι μέθοδοι θεραπείας της πρωτοπαθούς καρδιακής βλάβης καθορίζονται τόσο από την ίδια την ασθένεια όσο και από τον βαθμό ανάπτυξής της, εκδηλώσεις και γενική κατάσταση του σώματος του ασθενούς.

Οι πιο αποτελεσματικές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μεθόδους έκθεσης:

 • Για τη βασική αιτία του αποκλεισμού της δέσμης καρδιακής ανεπάρκειας Του, συχνά θα συνταγογραφούνται καρδιακές γλυκοσίδες ευρέος φάσματος δράσης, καθώς και νιτρογλυκερίνη, αντιυπερτασικοί παράγοντες που σταθεροποιούν την καρδιά και τον ρυθμό της.
 • ανοσοποιητικά παρασκευάσματα που στοχεύουν στην τόνωση της άμυνας του σώματος και στην αύξηση της αντοχής του σε όλα τα είδη ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων. Το πιο δημοφιλές φάρμακο σήμερα είναι ένα φάρμακο ευρέος φάσματος που ονομάζεται "Transfer Factor Cardio": η απουσία παρενεργειών, μια γρήγορη επίδραση στον καρδιακό μυ και η διέγερση της ανοσίας - οι κύριες εκδηλώσεις της λήψης του φαρμάκου.
 • νιτρικά και αντιυπερτασικά είναι επίσης συνήθως συνταγογραφούμενα φάρμακα σε αυτήν την κατάσταση. Σας επιτρέπουν να σταθεροποιήσετε τη γενική κατάσταση, να αποκαταστήσετε τον κανονικό ρυθμό των καρδιακών συσπάσεων.

Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν υπάρχει καθολική θεραπεία για αποκλεισμό της δέσμης του. Σε αυτήν την περίπτωση, η κύρια εστίαση του θεραπευτικού αποτελέσματος θα πρέπει να θεωρείται ως η θεραπεία της υποκείμενης νόσου του καρδιακού συστήματος διατηρώντας παράλληλα την κατάσταση του ασθενούς. Αυτή η παθολογία έχει μια δυσάρεστη πιθανή συνέπεια όταν η κύρια θεραπεία είναι ανεπαρκής: ο αποκλεισμός αυτού του τύπου μπορεί να φτάσει σε έναν πλήρη αποκλεισμό της καρδιάς και των κόλπων της, η οποία έχει κακή πρόγνωση για τον ασθενή και σε αυτήν την περίπτωση απαιτεί άμεση ειδική ιατρική παρέμβαση.

Ποια είναι η πρόγνωση αυτής της παθολογίας του καρδιακού συστήματος?

Πρόβλεψη

Μια προκαταρκτική πρόβλεψη της πορείας της νόσου μπορεί να γίνει μόνο μετά από ενδελεχή διάγνωση και λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό ανάπτυξης της υποκείμενης βλάβης του καρδιακού μυός. Εάν αυτή η παθολογική κατάσταση του καρδιακού συστήματος ανιχνευθεί στα αρχικά στάδια, η πρόγνωση μπορεί να είναι πολύ θετική για τον ασθενή: σε περίπτωση ασυμπτωματικής πορείας, ο ασθενής έχει περίπου 65-85% επιβίωση για μια περίοδο 15-20 ετών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες σοβαρές παραβιάσεις του καρδιαγγειακού συστήματος και τη μακροχρόνια πορεία τους, η πρόγνωση είναι χειρότερη: ήδη 55-60%. Εάν ξεκινήσει η υποκείμενη ασθένεια, έχει σοβαρά συμπτώματα, τότε η πιθανότητα ξαφνικού θανάτου του ασθενούς αυξάνεται αρκετές φορές και η προκαταρκτική πρόγνωση της επιβίωσης μειώνεται στο 15-20%.

Αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης του σε ένα ΗΚΓ

Για να κάνουν μια ακριβή διάγνωση, οι καρδιολόγοι καταφεύγουν σε διάφορες διαγνωστικές μελέτες. Η κύρια και γνωστή σε πολλούς - ηλεκτροκαρδιογραφία (ΗΚΓ). Είναι μια γραφική απεικόνιση σε χαρτί ή μια οθόνη της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς με τη μορφή δυνατοτήτων για την αξιολόγηση της κατάστασης της καρδιάς.

Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διάγνωσης, ο ασθενής μπορεί να μάθει από τον γιατρό του ότι βρήκε ένα μπλοκάρισμα του αριστερού ποδιού της δέσμης του σε ένα ΗΚΓ (BLNPG). Φυσικά, για άτομα χωρίς ειδική εκπαίδευση, αυτή η διατύπωση θα πει λίγα και θα εγείρει μια σειρά ερωτήσεων..

Η ανατομία του πακέτου

Πρώτα πρέπει να καταλάβετε λίγο για την ανατομική δομή της καρδιάς και να καταλάβετε ποια είναι η δέσμη του, που ονομάζεται επίσης κολποκοιλιακή δέσμη. Αυτό είναι ένα σημαντικό συστατικό του συμπλέγματος των σχηματισμών που διασφαλίζουν το συντονισμένο έργο όλων των τμημάτων της καρδιάς. Αποτελείται από έναν κοινό κορμό και 3 κλαδιά: δεξιά, αριστερά μπροστά και αριστερά πίσω.

Η δέσμη του Του περνά κατά μήκος της δεξιάς πλευράς του κεντρικού ινώδους σώματος μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών και βρίσκεται πολύ κοντά στην οπίσθια μη στεφανιαία βαλβίδα της αορτικής βαλβίδας. Το μήκος του είναι 20 cm και στο κάτω μέρος του χωρίζεται σε 2 διαδικασίες που ρέουν στους κάτω θαλάμους, όπου διασπώνται σε μικροσκοπικές ίνες Purkinje.

Το κύριο καθήκον αυτών των δομικών σχηματισμών είναι να μεταδίδουν ηλεκτρικούς παλμούς που προκύπτουν στο άνω μέρος του δεξιού θαλάμου στο μεσαίο στρώμα των μυών και των δύο κοιλιών, προκαλώντας τους να συστέλλονται στο ρυθμό που ο κόλπος-κολπικός κόμβος.

Τύποι αποκλεισμού

Κατά κανόνα, όλοι οι αποκλεισμοί χωρίζονται σε 3 κύριες ποικιλίες:

 • Μονή δέσμη - μπορεί να επηρεάσει το δεξί πόδι, καθώς και έναν από τους κλάδους της αριστεράς διαδικασίας.
 • Δύο νεφροί - μια τέτοια ποικιλία επηρεάζει άμεσα και τα δύο κλαδιά της αριστεράς πλευράς ή τα δεξιά και έναν από τους κλάδους της αριστεράς.
 • Trehpuchkovaya - η πιο σοβαρή παθολογία, στην οποία 3 υποκαταστήματα υποφέρουν αμέσως.

Με τη σειρά του, το BLNPG μπορεί να συμβεί σύμφωνα με διάφορα σενάρια:

 • ο αποκλεισμός συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο μέρος του κορμού στη γραμμή διακλάδωσης.
 • το τμήμα του στελέχους επηρεάζεται πλήρως πριν διακλαδώσει.
 • Ο αποκλεισμός επηρεάζει τη διαδικασία και στις δύο πλευρές μετά τη διακλάδωση.
 • και τα δύο περιφερειακά μέρη της αριστερής διαδικασίας είναι μπλοκαρισμένα.
 • διάχυτες αλλαγές στο μεσαίο μυϊκό στρώμα της καρδιάς.

Το BLNPG είναι ένας τύπος διαταραχής αγωγιμότητας, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει έντονη κλινική εικόνα. Τις περισσότερες φορές, οι άνδρες μετά από 55 ετών αντιμετωπίζουν μια τέτοια παθολογία..

Πλήρης αποκλεισμός

Εάν, ως αποτέλεσμα της μελέτης, σημειώθηκε πλήρης αποκλεισμός του αριστερού ποδιού της δέσμης Του στο ΗΚΓ, τότε αυτό μπορεί να υποδηλώνει σοβαρά προβλήματα υγείας:

 • οξύ στάδιο ισχαιμικής νέκρωσης.
 • ουλές στον καρδιακό μυ, μειώνοντας τη συσταλτικότητα του
 • επίμονη υπέρταση
 • ασθένειες που προκαλούνται από παραβιάσεις της δομής και της λειτουργίας της αορτικής βαλβίδας της καρδιάς.
 • συγγενής καρδιακή νόσος με τμηματική στένωση του αορτικού αυλού.

Τα κύρια σημάδια του πλήρους BLNPH είναι οι αίσθημα παλμών της καρδιάς, οι αρρυθμίες, οι συσπάσεις και οι ραφές στην καρδιά, ζάλη και λιποθυμία. Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο τέτοιων μηχανισμών:

 • Οι παλμοί δεν διεξάγονται στους κάτω θαλάμους και εμφανίζονται επίσης άτυπες εστίες διέγερσης..
 • Τα Atria και οι κοιλίες δεν συντονίζουν τις ενέργειές τους.
 • Η ενεργοποίηση της δεξιάς κοιλίας είναι πολύ αργή.

Μια τέτοια παθολογία δεν συνδέεται πάντα με κρίσιμες καταστάσεις, αλλά μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών ή σε ξαφνική καρδιακή ανακοπή, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί από θάνατο.

Ατελής αποκλεισμός

Ατελής αποκλεισμός σημαίνει παραβίαση της αγωγιμότητας ενός ηλεκτρικού σήματος κατά μήκος ενός από τα κλαδιά του αριστερού ποδιού. Για να προσδιοριστεί ποιο μέρος επηρεάζεται, η ηλεκτρογραφική απόκλιση του συνολικού διανύσματος της ηλεκτροδυναμικής δύναμης της καρδιάς αξιολογείται στη θέση των ηλεκτροδίων καταγραφής στα πάνω δεξιά και κάτω αριστερά άκρα.

Εάν υπάρχει έντονη απόκλιση του συνολικού διανύσματος της ηλεκτροδυναμικής δύναμης της καρδιάς προς τα αριστερά, τότε διαγιγνώσκεται αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου και εάν παρατηρηθεί έντονο δεξιό σχέδιο, αυτό υποδηλώνει βλάβη του οπίσθιου κλάδου.

Κατά κανόνα, το ατελές BLNPG δεν προκαλεί σοβαρές κλινικές ανωμαλίες και δεν παρατηρούνται διαταραχές κατά την ακρόαση του ασθενούς. Και αν ανιχνευθεί ατελής αποκλεισμός του δεξιού ποδιού, τότε η κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί στον φυσιολογικό κανόνα και σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιείται πρόσθετη εξέταση, είναι εντελώς προαιρετική.

Αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου

Με αποκλεισμό του πρόσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του, προσδιορίζονται ομοιόμορφες παραβιάσεις ανεξάρτητα από τη θέση της βλάβης. Αυτό συμβαίνει επειδή η αντίδραση της διεγερτικής δομής δεν φτάνει στα ανώτερα μέρη του πρόσθιου τοιχώματος του αριστερού κάτω θαλάμου της καρδιάς. Επομένως, χρησιμοποιώντας τυπική ηλεκτροκαρδιογραφία, δεν είναι δυνατόν να εντοπίσετε ένα μέρος που υπόκειται σε αποκλεισμό.

Με το BPVLNPG, η διέγερση στον κάτω δεξιό καρδιακό θάλαμο εμφανίζεται με τυπικό τρόπο. Στον κάτω αριστερό θάλαμο, η αντίδραση της διεγερτικής δομής διαδίδεται σταδιακά. Πρώτα, περνά κατά μήκος του οπίσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού και στη συνέχεια εκτείνεται στα άνω τμήματα του κάτω θαλάμου της αριστερής πλευράς.

Αυτή η απόκλιση μπορεί να ανιχνευθεί σε φόντο ορισμένων καρδιολογικών παθολογιών:

 • χρόνια βλάβη του μυοκαρδίου, η οποία βασίζεται σε παθολογικές διεργασίες στο σύστημα στεφανιαίας αρτηρίας και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το πρόσθιο τοίχωμα του κάτω αριστερού θαλάμου.
 • ισχαιμική νέκρωση της θέσης του μυοκαρδίου του πρόσθιου τοιχώματος του κάτω αριστερού θαλάμου.
 • φλεγμονή του καρδιακού μυός
 • σημαντική πάχυνση του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας.
 • παθολογική επέκταση του κάτω αριστερού θαλάμου της καρδιάς που προκαλείται από ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας.
 • πρωτογενή απομονωμένη σκλήρυνση και εναπόθεση ασβεστίου στα τοιχώματα του αγώγιμου συστήματος.
 • συγγενή καρδιακά ελαττώματα.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το BLNPG εμφανίζεται σε ηλικία άνω των 50 ετών στο 1,25% των ανδρών ασθενών. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός ο δείκτης είναι το μόνο σημάδι μιας αναπτυσσόμενης παθολογίας στο μεσαίο στρώμα της καρδιάς των μυών..

Αποκλεισμός του πίσω κλάδου

Με αποκλεισμό του οπίσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του, εμφανίζονται σοβαρές διαταραχές αγωγιμότητας στον οπίσθιο κλάδο, οι οποίες μπορεί να συμβούν με διαφορετικές παραμέτρους. Στο ΗΚΓ, παρατηρούνται οι ίδιες αποκλίσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν χρησιμοποιώντας τυπική ηλεκτροκαρδιογραφία.

Αυτή η κατάσταση αναπτύσσεται με παρόμοιες παθολογίες, όπως με το BPVLNPG:

 • ανεπάρκεια του μυοκαρδίου
 • αθηροσκλήρωση της στεφανιαίας αρτηρίας
 • νέκρωση της περιοχής του μυοκαρδίου, που επηρεάζει την αριστερή κοιλία.
 • φλεγμονή και άλλες αλλαγές στον καρδιακό μυ που προκαλούνται από διάφορους λόγους.
 • εναπόθεση ασβεστίου και εκφυλισμός ιστού σε στερεό συνδετικό.

Αν μιλάμε για αποκλεισμό του πρόσθιου κλάδου, τότε στην ηλεκτροκαρδιογραφία αυτή είναι μια αρκετά καλά μελετημένη ενότητα. Και η ζημιά στον οπίσθιο κλάδο δίνει μη συγκεκριμένα σημάδια και αυτή η ενότητα βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη. Είναι αδύνατη η διάγνωση βλάβης στον οπίσθιο κλάδο, μόνο με βάση τα αποτελέσματα ενός τυπικού καρδιογραφήματος. Κατά κανόνα, για να διευκρινιστεί, πρέπει να καταφύγετε σε πρόσθετες διαγνωστικές μεθόδους.

Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε από τα παραπάνω μπλοκαρίσματα ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια μιας πλήρους εξέτασης και ο ειδικός θα συνταγογραφήσει πρόσθετες μελέτες εάν είναι απαραίτητο προτού προβεί σε ακριβή διάγνωση.

Αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου του αριστερού ποδιού της δέσμης του

Σχετικές και προτεινόμενες ερωτήσεις

16 απαντήσεις

Αναζήτηση ιστότοπου

Τι πρέπει να κάνω εάν έχω μια παρόμοια αλλά διαφορετική ερώτηση?

Εάν δεν βρήκατε τις πληροφορίες που χρειάζεστε μεταξύ των απαντήσεων σε αυτήν την ερώτηση, ή εάν το πρόβλημά σας είναι ελαφρώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε, δοκιμάστε να ρωτήσετε τον γιατρό μια επιπλέον ερώτηση στην ίδια σελίδα εάν είναι στο θέμα της κύριας ερώτησης. Μπορείτε επίσης να θέσετε μια νέα ερώτηση και μετά από λίγο οι γιατροί μας θα την απαντήσουν. Είναι δωρεάν. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες για παρόμοια ζητήματα σε αυτήν τη σελίδα ή μέσω της σελίδας αναζήτησης του ιστότοπου. Θα είμαστε πολύ ευγνώμονες αν μας συστήσετε στους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ιατρική πύλη 03online.com παρέχει ιατρικές διαβουλεύσεις σε αλληλογραφία με γιατρούς στην ιστοσελίδα. Εδώ λαμβάνετε απαντήσεις από πραγματικούς επαγγελματίες στον τομέα σας. Προς το παρόν, ο ιστότοπος παρέχει συμβουλές σε 50 περιοχές: αλλεργιολόγος, αναισθησιολόγος, αναζωογόνηση, αφροδισιολόγος, γαστρεντερολόγος, αιματολόγος, γενετιστής, γυναικολόγος, ομοιοπαθητικός, δερματολόγος, παιδιατρικός γυναικολόγος, παιδιατρικός νευρολόγος, παιδιατρικός ουρολόγος, παιδίατρος, χειρουργός παιδίατρος, παιδίατρος, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες, καρδιολόγος, κοσμετολόγος, λογοθεραπευτής, ειδικός ΩΡΛ, μαστολόγος, ιατρικός δικηγόρος, ναρκολόγος, νευρολόγος, νευροχειρουργός, νεφρολόγος, διατροφολόγος, ογκολόγος, ογκολόγος, χειρουργός ορθοπεδικού τραύματος α, οφθαλμίατρος, παιδίατρος, πλαστικός χειρουργός, πρωκτολόγος, ψυχίατρος, ψυχολόγος, πνευμονολόγος, ρευματολόγος, ακτινολόγος, σεξολόγος ανδρολόγος, οδοντίατρος, τριχολόγος, ουρολόγος, φαρμακοποιός, φυτοθεραπευτής, φλεβολόγος, χειρουργός, ενδοκρινολόγος.

Απαντάμε στο 96,72% των ερωτήσεων..

Είναι Σημαντικό Να Γνωρίζετε Δυστονία

Σχετικά Με Εμάς

Δραστική ουσία:ΠεριεχόμενοΦαρμακολογική ομάδαΝοσολογική ταξινόμηση (ICD-10)Τρισδιάστατες εικόνεςΣύνθεση και μορφή απελευθέρωσης

Δισκία1 καρτέλα.
βιταμίνη C50 mg
ρουτίνα50 mg
έκδοχα: ζάχαρη; άμυλο πατάτας; στεατικό ασβέστιο; τάλκης
σε πολυμερείς τράπεζες των 30 ή 50 τεμ.