VIZIJA

Naša vizija je biti vodeća agencija medicinskog turizma u Hrvatskoj – organizator najkvalitetnijih, najbržih i najpovoljnijih medicinskih usluga u Hrvatskoj.

MISIJA

Pružiti najkvalitetniju medicinsku uslugu s visokom razinom kvalitete po svim europskim standardima. Pobrinuti se da je usluga pravodobna, moderna i cjenovno prihvatljiva klijentima iz svih dijelova Europe. Voditi se kroz poslovanje visokom profesionalnošću te principima cjelovitog individualnog pristupa svakom od klijenata vezano uz njegove zdravstvene potrebe, ali i ispunjavanje svih ostalih želja koje će boravak u našoj zemlji učiniti spojem korisnog, nužnog i ugodnog.

www.pdf24.org    Send article as PDF