Rrjeti Mjekësor rezervon për ju banimin, biletat hyrëse, transportin dhe të gjitha shërbimet e tjera që ju kërkojnë gjatë panaireve dhe kongreseve ndërkombëtare

PDF24 Creator    Send article as PDF