10 hapa deri te shërimi

1. Kërkesa e parë

Kontaktoni personelin tone profesionistët mjekësor përmes numrit të telefonit, e-mail-it ose nëpërmjet një pyetësori online në faqen tonë të internetit.

2. Kthimi i përgjegjesë

Kërkesa juaj do të shqyrtohet brenda 24 orëve. Propozimin me të gjitha detajet në lidhje me trajtimin e kërkuar një shikim-diagnozë fillestare apo konsultim do ta japin personeli profesionist mjekësor brenda 3 ditëve nga marrja e të dhënave të plota mjekësore.

3. Konsultimet mjekësore

Në lidhje me dëshirat dhe nevojat Tuaja për konsultim ose ekzaminim nga një mjek kroat përpara se të prenotoni tretmanin tuaj ne mund të organizojmë një vizitë të shkurtër ne Kroaci tek mjeku që Ju keni zgjedhur.

4. Rezervimi i tretmanit Tuaj

Pas vendimi tuaj final për trajtim mjekesor atehere behen pregatitjet per fazën përfundimtare të rezervimit.

Data e rënë dakord do të jetë e rezervuar orari i përgatitur dhe parallogaria e perfunduar.

Pas pranimit të faturës është e rradhes që të bëhet pagesa e rënë dakord për koston e shërbimeve ndihmëse (akomodim, transport, etj) e cila do të jetë e vlefshme si paradhënie për shërbimet e pergjithshme te rëna dakord. Trajtimi mjekësor final paguhet në vendin e ngjarjes.

Pas pranimit të pagesës, ju do të merrni konfirmimin per rezervim dhe kuponin per shërbime.

5. Ardhja në Kroaci

Për ardhjen tuaj në Kroaci, ne ofrojmë disa opcione:

Në qoftë se ju srrini me aeroplan / tren / autobus dhe ju doni që meparë të siguroni transportin për në destinacion ne organizojnë pritjen dhe shoqërimin dei në hotel dhe më pas të institucioni.

Në qoftë se ju arrini me automjetin tuaj, e caktojme një vend takimi paraprakisht në mënyrë që përfaqësuesit tanë te mund të ju shoqerojne deri te institucioni përkatës.

6. Tretmani

Në ditën e trajtimit do të shoqëroheni me përcjellje tek institucioni në të cilën do te mjekoheni pastaj do te njoftoheni me personelin mjekësor qe do të ju percjell gjatë trajtimit tuaj si dhe do te takoheni me të gjithë profesionistët tjerë të cilët do të punojnë në tretmanin tuaj (aneziologu, kujdestari dhe pjesa tjetër e stafit).

7. Kujdesi pas tretmanit / operimit

Pas përfundimit te tretmanit ju qëndroni nën kujdesin tek institucion ose largoheni dhe shkoni në hotel ku ju jeni vendosur dhe ku do të qëndroni gjatë shërimit pas operacionit nëse e njëjta është e nevojshme.

Do të keni ne dispozicion të gjitha kontaktet e drejtpërdrejta të stafit tuaj mjekësor që kujdeset për statusin tuaj.

Gjithashtu, në qoftë se ju dëshironi te vizitoni vendet turistike ne mund të ju ofrojmë tek kerkesa juaj fillestare.

8. Shkuarja nga vendi i trajtimit

Ju do të shoqëroheni deri në aeroplan tuaj, autobusin ose trenin ose me përfaqësuesit e stafit mjekësor të gjithë në varësi të gjendjes suaj post-operimit.

Para largimit, ju do të furnizohen me barna dhe medikamente të nevojshme per e shtatë-dite dhe me të gjithë dokumentacionin e nevojshem të cilën do ti’a bashkëngjitni të dhënave tuaja mjekësore.

9. Kujdesi pas largimit

Nëse në çdo kohë pas mbërritjes në shtëpinë tuaj ju keni ndonjë pyetje në lidhje me ngjarjet e mëparshme ju mund të kontaktoni stafin tonë mjekësore ose mjekun me telefon ose e-mail ose të leni një mesazh nga dita me pranimin e saj, personi përgjegjës do ju kontaktoj me telefon.

10. Informatat shtesë

Pasi të keni përfunduar me të gjitha pjesët e trajtimit, stafi ynë do të kontaktojne me ju në lidhje për informatat shtese për verejtjet apo për ate se si kanë shkuar tërë aranzhmani gjatë qëndrimit tuaj.

www.pdf24.org    Send article as PDF