MJEKËSIA FIZIKE DHE REHABILITIMI

Sëmundjet dhe lëndimet e sistemit lokomotorik janë ndër më të zakonshme në jetën e njeriut modern. Vijnë si pasoj e ngarkesave të papërshtatshme biomekanike, lëndimeve sportive, sëmundjeve degjenerative të ushqyerit joadekuat dhe çrregullimeve metabolike.

Në nje vend behet diagnostifikim special, procedurat terapeutike më të mira operative dhe rehabilitimi i përgatitur në mënyrë individuale.

1. Rehabilitimi para dhe pas operimit
2. Rehabilitimi i sëmundjeve degjenerative të nyjeve
3. Rehabilitimi pas lendimeve sportive (me ose pa intervenim kirurgjik) të sprotistve aktiv apo rekreativ.
4. Ekipi multidisiplinar i ekspertëve në trajtimin e gjendjeve akute dhe dhimbje kronike

www.pdf24.org    Send article as PDF