MENDIMI TJETËR I EKSPERTIT

Situatat e komplikuara kërkojnë mendim shtesë “mendimin konsultativ me ekspertë” të cilën do ta organizojmë për Ju në mënyrë që pas një seri të kërkimeve të veçanta te marrim vesh edhe gjendjen e vërtetë të shëndetit Tuaj.

Kjo është përgjegjësi e “rrjetit mjekësor” – dhënia e një mendimi që arrin në përfundimin se pas trajtimit në mënyrë të qartë të shpjegoj gjendjen aktuale të shëndetit Tuaj dhe të propozojë masat dhe procedurat për monitorimin dhe përmirësimin e shëndetit Tuaj.

www.pdf24.org    Send article as PDF