Mjeksia denatare

Implantet dentare

implantologija

Mënyra më e mirë për të rimbushur vendin e dhëmbit të larguar është të vendosim implantin në atë vend. Implantet vendosen në asht me një ndërhyrje të vogël kirurgjike e cila merr rreth gjysmë ore dhe nuk ka rrezik të ndonjë dhimbje të madhe pas operacionit. Implanti i vendosur tani bëhet vendi bartes i protezave apo te urës së re.

Kriteri bazë për vendosjen implantit është sasia e mjaftueshme e ashtit të dhëmbit. Sot, në qoftë se nuk ka ashtë të mjaftueshëm me sukses përmes një intervenim të vogël kirurgjik ne shtojmë ashtin gjithashtu edhe permes liftingut të sinusit.

Implantet tani mund të instalohet në ashtë të dhëmbit në dy mënyra:

  • Me ndërhyrje të vogël kirurgjike klasike
  • Implantimi përmes teknikës 3D pa intervenim kirurgjik

Cijena: 1000 €

 

Mbulesat dhe laminatet e dhëmbëve

implantologija

Mbulesat janë në form të porcelanit që janë bërë pas geryerjes minimale te nje pjese te vogel te mureve te përparme të dhëmbit dhe ngjiten në dhëmb perms ngjitesi të veçantë. Ata janë bërë përmese një teknologjie me shtypje ne laboratorin dentar ose permese teknologjisë te kompjuterizuar CAD/CAM. Vendosen në dhëmbët e parë atehere kur duhet të ndryshojnë formën, ngjyrën, pozitën e dhëmbëve, anomalit e lehta ortodontike.

Kusht është që dhëmbët most e janë shumë të dëmtuar nga prishja, pra, që nuk kanë mbushje mbulesa te mëdha.

Rezultati i vendosjes se kesaj shtrese mbulese është nje buzëqeshje e jashtëzakonisht estetike të pacientit me nje gerryerje minimale të dhëmbit natyror dhe qëndrueshmëri e lartë.

Laminate (Lumineers) – JO PREP Technique – mbulesat vendosen në dhëmbë përforcimi behet pa gryerje paraprake direkt në dhëmbë. Ne përdorim ketë teknike kur duam të rrisim pak volumin e dhëmbëve tuaj dhe buzëqeshjen dhe të korrigjojmë formën, pozitën e keqe apo ngjyrën e dhëmbëve.

Cijena: 450 €

MBUSHJET E DHËMBIT

Materialet e sotme për cilësinë estetike mund të zëvendësojnë plotësisht amalgamët e meparshem. Ata kanë lidhje më të mirë kimike me dhëmbin dhe estetikë e tyre qendron ne ate qe dhëmbi duket sit e mos ishte riparuar fare.

Mjekësia e shëndosh dentare bio kompatible (Stomatologji e pergjithshem ) propozon ” inlays ” dhe ” onlays ” prej porcelani për cilësinë më të mirë të mundshme forcën dhe estetikën e jashtëzakonshme qe do ta zevendeson një pjesë të dhëmbit që mungon . Ata behen ne laborator sipas mostres se dhëmbë bazë në oridnancë dhe ngjitet veçanërisht me ngjyrë transparente te dhëmbëve. Përfitimet nga” inlays” dhe” onlays” janë rezultat i një dhëmbi të ri të bukur estetikisht dhe funksionalisht të rindërtuar pa shpime shtesë përveç deri në masën sa është mbuluar nga karijesi.

Cijena: 40-70 €

PROTETIKA

protetika

Ne bëjmë të gjitha llojet e pajisjeve të protezave sot me theks të veçantë në kurora , ura jo metalike,protetik mbi implantet, protetik per nofullat pa dhëmbë në 4 implante te gjitha – në – katër dhe të gjitha llojet e protezave.

CAD / CAM protetika jometalore çdo ditë gjithnjë e më shumë zëvendësohet nga kurora metalike – porcelani, urave. Protetika të tilla krijojnë një sistem të kompjuterizuar në laborator nga disa lloje të materialeve për të zgjedhur atë që ne duam të arrijmë: estetikë, transparencën apo forcën: zirkon, e – max, qelqi / porcelain.

Përparesit e protetikes jometalore te kompjuterizuar janë: pa metal, estetikë e lartë, e punuar ne menyre precize, bio-përshtatshmeri.

Ortodontia

Sot, trajtimin ortodontik mund ta ndermarrim tek pacientët e të gjitha moshave jo vetëm te fëmijtë. Ndonjëherë është e nevojshme per të rriturit qe me sa ma pak gerryerje mund te ndermarim punen protetike ose tek rasti i dhëmbëve te zhvendosur për shkak të paradentosës.

Trajtimi ortodontik e bëjm përmes:

  • Aparaturave mobile
  • Aparaturave fikse për formatimin estetik për ngjyrën e dhëmbëve
  • Ortodontika e padukshem – ORTOKAPA
ENDODONTIA

Endodontia eshte trajtimi i kanaleve te dhemebit, nxjerrjen e nervit ose në raste ekstreme, nxjerrjen e rrënjës se dhëmbit. Kjo kryesisht shkon perms trajtimin e të ashtu-quajtur palca e cila është vendosur në kanalin e dhëmbëve ndërsa kanali ndodhet në çdo rrënj.

Terapia e kanalit të rrënjes është procedura më e zakonshme. Trajtimi përfshin heqjen e abscesit te dhëmbit të nervit dhe pastrim të plotë të të gjithë rrënjësë. Pas dezinfektimi kanali mbushet për të parandaluar depërtimin e ardhshëm të baktereve në brendësi të rrënjës.

 

Zbardhja e dhëmbëve

Mënyra e zbardhjes se dhëmbëve me llambë dhe xhel në bazë peroksid hidrogjeni, sot në botë eshte menyra me e siguret, më efektive dhe më pak e dëmshme për zbardhjen e dhëmbëve.

Sistemi zviceran që ne përdorim sot nuk është aspak i dëmshme për smaltin gjatë zbardhjes nuk ka dhimbje dhe jep rezultate të shkëlqyera.

Ndjeshmëria e lehtë pas zbardhjes se dhëmbëve ose gingivitis mund të paraqitet por ajo zgjatë vetëm një orë ose dy dhe është shumë e lehtë dhe e rrallë.

Cijena: 100 €

www.pdf24.org    Send article as PDF