Rrjeti mjekësor – kompani me përgjegjësi të kufizuar

Ivana Kukuljevića 2

10 000 Zagreb

ID kod: HR-AB-01-060144240

Tel/Fax: +385 (1) 3698 499

E-mail: info@cromedicalnetwork.com

Skype ID: CROMEDICAL.NETWORK

Kontakti për SHBA dhe Kanada:

Frank Vismeg

Tel: +1 (416) 576 5551

E-mail: fvismeg@cogeco.ca

Dërgoni të dhënat

Emri juaj*

Emaili*

Telefoni*

Qëllimi i porosisë*

Porosia

Upload

www.pdf24.org    Send article as PDF